Number of dwellings, Total (Number (units), quarterly data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Number (units), quarterly data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Number of dwellings, Total obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Number of dwellings, Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2007 17 823.00
Min 30.06.1998 3 638.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2019 10 661.00 9 317.00 1 344.00 14.43% 10 583.00 78.00 0.74%
30.09.2019 9 317.00 8 322.00 995.00 11.96% 8 369.00 948.00 11.33%
30.06.2019 8 322.00 8 106.00 216.00 2.66% 8 002.00 320.00 4.00%
31.03.2019 8 106.00 10 583.00 -2 477.00 -23.41% 6 896.00 1 210.00 17.55%
31.12.2018 10 583.00 8 369.00 2 214.00 26.45% 8 794.00 1 789.00 20.34%
30.09.2018 8 369.00 8 002.00 367.00 4.59% 6 983.00 1 386.00 19.85%
30.06.2018 8 002.00 6 896.00 1 106.00 16.04% 6 982.00 1 020.00 14.61%
31.03.2018 6 896.00 8 794.00 -1 898.00 -21.58% 5 810.00 1 086.00 18.69%
31.12.2017 8 794.00 6 983.00 1 811.00 25.93% 8 953.00 - 159.00 -1.78%
30.09.2017 6 983.00 6 982.00 1.00 0.01% 6 131.00 852.00 13.90%
30.06.2017 6 982.00 5 810.00 1 172.00 20.17% 6 061.00 921.00 15.20%
31.03.2017 5 810.00 8 953.00 -3 143.00 -35.11% 6 177.00 - 367.00 -5.94%
31.12.2016 8 953.00 6 131.00 2 822.00 46.03% 7 258.00 1 695.00 23.35%
30.09.2016 6 131.00 6 061.00 70.00 1.15% 6 069.00 62.00 1.02%
30.06.2016 6 061.00 6 177.00 - 116.00 -1.88% 5 548.00 513.00 9.25%
31.03.2016 6 177.00 7 258.00 -1 081.00 -14.89% 6 220.00 -43.00 -0.69%
31.12.2015 7 258.00 6 069.00 1 189.00 19.59% 7 061.00 197.00 2.79%
30.09.2015 6 069.00 5 548.00 521.00 9.39% 6 288.00 - 219.00 -3.48%
30.06.2015 5 548.00 6 220.00 - 672.00 -10.80% 4 647.00 901.00 19.39%
31.03.2015 6 220.00 7 061.00 - 841.00 -11.91% 5 958.00 262.00 4.40%
31.12.2014 7 061.00 6 288.00 773.00 12.29% 7 337.00 - 276.00 -3.76%
30.09.2014 6 288.00 4 647.00 1 641.00 35.31% 6 150.00 138.00 2.24%
30.06.2014 4 647.00 5 958.00 -1 311.00 -22.00% 5 310.00 - 663.00 -12.49%
31.03.2014 5 958.00 7 337.00 -1 379.00 -18.80% 6 441.00 - 483.00 -7.50%
31.12.2013 7 337.00 6 150.00 1 187.00 19.30% 9 513.00 -2 176.00 -22.87%
30.09.2013 6 150.00 5 310.00 840.00 15.82% 6 905.00 - 755.00 -10.93%
30.06.2013 5 310.00 6 441.00 -1 131.00 -17.56% 6 819.00 -1 509.00 -22.13%
31.03.2013 6 441.00 9 513.00 -3 072.00 -32.29% 6 230.00 211.00 3.39%
31.12.2012 9 513.00 6 905.00 2 608.00 37.77% 10 509.00 - 996.00 -9.48%
30.09.2012 6 905.00 6 819.00 86.00 1.26% 6 616.00 289.00 4.37%
30.06.2012 6 819.00 6 230.00 589.00 9.45% 5 393.00 1 426.00 26.44%
31.03.2012 6 230.00 10 509.00 -4 279.00 -40.72% 6 112.00 118.00 1.93%
31.12.2011 10 509.00 6 616.00 3 893.00 58.84% 12 907.00 -2 398.00 -18.58%
30.09.2011 6 616.00 5 393.00 1 223.00 22.68% 7 415.00 - 799.00 -10.78%
30.06.2011 5 393.00 6 112.00 - 719.00 -11.76% 6 921.00 -1 528.00 -22.08%
31.03.2011 6 112.00 12 907.00 -6 795.00 -52.65% 9 199.00 -3 087.00 -33.56%
31.12.2010 12 907.00 7 415.00 5 492.00 74.07% 12 669.00 238.00 1.88%
30.09.2010 7 415.00 6 921.00 494.00 7.14% 8 720.00 -1 305.00 -14.97%
30.06.2010 6 921.00 9 199.00 -2 278.00 -24.76% 7 770.00 - 849.00 -10.93%
31.03.2010 9 199.00 12 669.00 -3 470.00 -27.39% 9 314.00 - 115.00 -1.23%
31.12.2009 12 669.00 8 720.00 3 949.00 45.29% 12 394.00 275.00 2.22%
30.09.2009 8 720.00 7 770.00 950.00 12.23% 9 559.00 - 839.00 -8.78%
30.06.2009 7 770.00 9 314.00 -1 544.00 -16.58% 7 357.00 413.00 5.61%
31.03.2009 9 314.00 12 394.00 -3 080.00 -24.85% 9 070.00 244.00 2.69%
31.12.2008 12 394.00 9 559.00 2 835.00 29.66% 17 823.00 -5 429.00 -30.46%
30.09.2008 9 559.00 7 357.00 2 202.00 29.93% 8 731.00 828.00 9.48%
30.06.2008 7 357.00 9 070.00 -1 713.00 -18.89% 6 758.00 599.00 8.86%
31.03.2008 9 070.00 17 823.00 -8 753.00 -49.11% 8 337.00 733.00 8.79%
31.12.2007 17 823.00 8 731.00 9 092.00 104.13% 12 021.00 5 802.00 48.27%
30.09.2007 8 731.00 6 758.00 1 973.00 29.20% 6 049.00 2 682.00 44.34%
30.06.2007 6 758.00 8 337.00 -1 579.00 -18.94% 5 188.00 1 570.00 30.26%
31.03.2007 8 337.00 12 021.00 -3 684.00 -30.65% 6 929.00 1 408.00 20.32%
31.12.2006 12 021.00 6 049.00 5 972.00 98.73% 11 868.00 153.00 1.29%
30.09.2006 6 049.00 5 188.00 861.00 16.60% 8 475.00 -2 426.00 -28.63%
30.06.2006 5 188.00 6 929.00 -1 741.00 -25.13% 6 068.00 - 880.00 -14.50%
31.03.2006 6 929.00 11 868.00 -4 939.00 -41.62% 6 452.00 477.00 7.39%
31.12.2005 11 868.00 8 475.00 3 393.00 40.04% 12 336.00 - 468.00 -3.79%
30.09.2005 8 475.00 6 068.00 2 407.00 39.67% 7 845.00 630.00 8.03%
30.06.2005 6 068.00 6 452.00 - 384.00 -5.95% 5 988.00 80.00 1.34%
31.03.2005 6 452.00 12 336.00 -5 884.00 -47.70% 6 099.00 353.00 5.79%
31.12.2004 12 336.00 7 845.00 4 491.00 57.25% 10 274.00 2 062.00 20.07%
30.09.2004 7 845.00 5 988.00 1 857.00 31.01% 7 072.00 773.00 10.93%
30.06.2004 5 988.00 6 099.00 - 111.00 -1.82% 4 764.00 1 224.00 25.69%
31.03.2004 6 099.00 10 274.00 -4 175.00 -40.64% 5 017.00 1 082.00 21.57%
31.12.2003 10 274.00 7 072.00 3 202.00 45.28% 9 916.00 358.00 3.61%
30.09.2003 7 072.00 4 764.00 2 308.00 48.45% 5 798.00 1 274.00 21.97%
30.06.2003 4 764.00 5 017.00 - 253.00 -5.04% 5 047.00 - 283.00 -5.61%
31.03.2003 5 017.00 9 916.00 -4 899.00 -49.41% 6 531.00 -1 514.00 -23.18%
31.12.2002 9 916.00 5 798.00 4 118.00 71.02% 9 263.00 653.00 7.05%
30.09.2002 5 798.00 5 047.00 751.00 14.88% 5 956.00 - 158.00 -2.65%
30.06.2002 5 047.00 6 531.00 -1 484.00 -22.72% 4 505.00 542.00 12.03%
31.03.2002 6 531.00 9 263.00 -2 732.00 -29.49% 5 034.00 1 497.00 29.74%
31.12.2001 9 263.00 5 956.00 3 307.00 55.52% 10 044.00 - 781.00 -7.78%
30.09.2001 5 956.00 4 505.00 1 451.00 32.21% 5 420.00 536.00 9.89%
30.06.2001 4 505.00 5 034.00 - 529.00 -10.51% 4 222.00 283.00 6.70%
31.03.2001 5 034.00 10 044.00 -5 010.00 -49.88% 5 521.00 - 487.00 -8.82%
31.12.2000 10 044.00 5 420.00 4 624.00 85.31% 8 733.00 1 311.00 15.01%
30.09.2000 5 420.00 4 222.00 1 198.00 28.38% 6 029.00 - 609.00 -10.10%
30.06.2000 4 222.00 5 521.00 -1 299.00 -23.53% 3 872.00 350.00 9.04%
31.03.2000 5 521.00 8 733.00 -3 212.00 -36.78% 5 100.00 421.00 8.25%
31.12.1999 8 733.00 6 029.00 2 704.00 44.85% 9 366.00 - 633.00 -6.76%
30.09.1999 6 029.00 3 872.00 2 157.00 55.71% 5 312.00 717.00 13.50%
30.06.1999 3 872.00 5 100.00 -1 228.00 -24.08% 3 638.00 234.00 6.43%
31.03.1999 5 100.00 9 366.00 -4 266.00 -45.55% 3 867.00 1 233.00 31.89%
31.12.1998 9 366.00 5 312.00 4 054.00 76.32% - - -
30.09.1998 5 312.00 3 638.00 1 674.00 46.01% - - -
30.06.1998 3 638.00 3 867.00 - 229.00 -5.92% - - -
31.03.1998 3 867.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Number of dwellings, Total - Graf
Number of dwellings, Total - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Number of dwellings, Total (Number (units), quarterly data)
Number of dwellings, Total (Number (units), quarterly data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V