spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Podíl
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Podíl
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, karet, spotřebitelských, bydlení a hypotečních na nebytové nemovitosti), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, karet, spotřebitelských, bydlení a hypotečních na nebytové nemovitosti), Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, karet, spotřebitelských, bydlení a hypotečních na nebytové nemovitosti), Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2009 43 904.80
Min 31.10.2004 14 011.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 34 650.20 34 642.20 8.00 0.02% 32 592.50 2 057.70 6.31%
31.10.2015 34 642.20 34 652.00 -9.80 -0.03% 32 500.90 2 141.30 6.59%
30.09.2015 34 652.00 34 439.50 212.50 0.62% 32 250.50 2 401.50 7.45%
31.08.2015 34 439.50 34 296.50 143.00 0.42% 32 100.40 2 339.10 7.29%
31.07.2015 34 296.50 33 746.20 550.30 1.63% 32 027.20 2 269.30 7.09%
30.06.2015 33 746.20 33 009.40 736.80 2.23% 31 877.10 1 869.10 5.86%
31.05.2015 33 009.40 33 577.20 - 567.80 -1.69% 31 681.20 1 328.20 4.19%
30.04.2015 33 577.20 33 296.00 281.20 0.84% 31 933.30 1 643.90 5.15%
31.03.2015 33 296.00 32 416.40 879.60 2.71% 32 414.60 881.40 2.72%
28.02.2015 32 416.40 32 282.70 133.70 0.41% 32 568.40 - 152.00 -0.47%
31.01.2015 32 282.70 32 392.70 - 110.00 -0.34% 32 669.50 - 386.80 -1.18%
31.12.2014 32 392.70 32 592.50 - 199.80 -0.61% 32 290.70 102.00 0.32%
30.11.2014 32 592.50 32 500.90 91.60 0.28% 31 185.70 1 406.80 4.51%
31.10.2014 32 500.90 32 250.50 250.40 0.78% 31 233.80 1 267.10 4.06%
30.09.2014 32 250.50 32 100.40 150.10 0.47% 31 175.70 1 074.80 3.45%
31.08.2014 32 100.40 32 027.20 73.20 0.23% 31 360.80 739.60 2.36%
31.07.2014 32 027.20 31 877.10 150.10 0.47% 31 275.00 752.20 2.41%
30.06.2014 31 877.10 31 681.20 195.90 0.62% 31 084.40 792.70 2.55%
31.05.2014 31 681.20 31 933.30 - 252.10 -0.79% 31 062.10 619.10 1.99%
30.04.2014 31 933.30 32 414.60 - 481.30 -1.48% 30 644.00 1 289.30 4.21%
31.03.2014 32 414.60 32 568.40 - 153.80 -0.47% 30 691.30 1 723.30 5.61%
28.02.2014 32 568.40 32 669.50 - 101.10 -0.31% 30 742.40 1 826.00 5.94%
31.01.2014 32 669.50 32 290.70 378.80 1.17% 30 657.30 2 012.20 6.56%
31.12.2013 32 290.70 31 185.70 1 105.00 3.54% 31 010.00 1 280.70 4.13%
30.11.2013 31 185.70 31 233.80 -48.10 -0.15% 30 830.40 355.30 1.15%
31.10.2013 31 233.80 31 175.70 58.10 0.19% 30 771.60 462.20 1.50%
30.09.2013 31 175.70 31 360.80 - 185.10 -0.59% 30 795.80 379.90 1.23%
31.08.2013 31 360.80 31 275.00 85.80 0.27% 30 614.30 746.50 2.44%
31.07.2013 31 275.00 31 084.40 190.60 0.61% 31 880.40 - 605.40 -1.90%
30.06.2013 31 084.40 31 062.10 22.30 0.07% 30 645.70 438.70 1.43%
31.05.2013 31 062.10 30 644.00 418.10 1.36% 30 451.00 611.10 2.01%
30.04.2013 30 644.00 30 691.30 -47.30 -0.15% 30 497.70 146.30 0.48%
31.03.2013 30 691.30 30 742.40 -51.10 -0.17% 30 497.10 194.20 0.64%
28.02.2013 30 742.40 30 657.30 85.10 0.28% 30 529.00 213.40 0.70%
31.01.2013 30 657.30 31 010.00 - 352.70 -1.14% 30 427.60 229.70 0.75%
31.12.2012 31 010.00 30 830.40 179.60 0.58% 30 379.20 630.80 2.08%
30.11.2012 30 830.40 30 771.60 58.80 0.19% 29 482.30 1 348.10 4.57%
31.10.2012 30 771.60 30 795.80 -24.20 -0.08% 28 423.30 2 348.30 8.26%
30.09.2012 30 795.80 30 614.30 181.50 0.59% 28 246.10 2 549.70 9.03%
31.08.2012 30 614.30 31 880.40 -1 266.10 -3.97% 28 057.40 2 556.90 9.11%
31.07.2012 31 880.40 30 645.70 1 234.70 4.03% 27 950.90 3 929.50 14.06%
30.06.2012 30 645.70 30 451.00 194.70 0.64% 27 555.90 3 089.80 11.21%
31.05.2012 30 451.00 30 497.70 -46.70 -0.15% 27 300.50 3 150.50 11.54%
30.04.2012 30 497.70 30 497.10 0.60 0.00% 27 111.90 3 385.80 12.49%
31.03.2012 30 497.10 30 529.00 -31.90 -0.10% 26 915.70 3 581.40 13.31%
29.02.2012 30 529.00 30 427.60 101.40 0.33% 27 504.40 3 024.60 11.00%
31.01.2012 30 427.60 30 379.20 48.40 0.16% 26 880.20 3 547.40 13.20%
31.12.2011 30 379.20 29 482.30 896.90 3.04% 27 363.10 3 016.10 11.02%
30.11.2011 29 482.30 28 423.30 1 059.00 3.73% 27 083.40 2 398.90 8.86%
31.10.2011 28 423.30 28 246.10 177.20 0.63% 26 939.00 1 484.30 5.51%
30.09.2011 28 246.10 28 057.40 188.70 0.67% 26 771.10 1 475.00 5.51%
31.08.2011 28 057.40 27 950.90 106.50 0.38% 26 813.30 1 244.10 4.64%
31.07.2011 27 950.90 27 555.90 395.00 1.43% 26 746.60 1 204.30 4.50%
30.06.2011 27 555.90 27 300.50 255.40 0.94% 27 601.10 -45.20 -0.16%
31.05.2011 27 300.50 27 111.90 188.60 0.70% 27 233.50 67.00 0.25%
30.04.2011 27 111.90 26 915.70 196.20 0.73% 27 346.00 - 234.10 -0.86%
31.03.2011 26 915.70 27 504.40 - 588.70 -2.14% 27 310.20 - 394.50 -1.44%
28.02.2011 27 504.40 26 880.20 624.20 2.32% 35 269.20 -7 764.80 -22.02%
31.01.2011 26 880.20 27 363.10 - 482.90 -1.76% 35 608.60 -8 728.40 -24.51%
31.12.2010 27 363.10 27 083.40 279.70 1.03% 42 948.50 -15 585.40 -36.29%
30.11.2010 27 083.40 26 939.00 144.40 0.54% 43 904.80 -16 821.40 -38.31%
31.10.2010 26 939.00 26 771.10 167.90 0.63% 43 598.50 -16 659.50 -38.21%
30.09.2010 26 771.10 26 813.30 -42.20 -0.16% 43 137.60 -16 366.50 -37.94%
31.08.2010 26 813.30 26 746.60 66.70 0.25% 42 783.00 -15 969.70 -37.33%
31.07.2010 26 746.60 27 601.10 - 854.50 -3.10% 40 501.70 -13 755.10 -33.96%
30.06.2010 27 601.10 27 233.50 367.60 1.35% 40 229.00 -12 627.90 -31.39%
31.05.2010 27 233.50 27 346.00 - 112.50 -0.41% 34 811.80 -7 578.30 -21.77%
30.04.2010 27 346.00 27 310.20 35.80 0.13% 34 299.40 -6 953.40 -20.27%
31.03.2010 27 310.20 35 269.20 -7 959.00 -22.57% 33 658.40 -6 348.20 -18.86%
28.02.2010 35 269.20 35 608.60 - 339.40 -0.95% 33 132.20 2 137.00 6.45%
31.01.2010 35 608.60 42 948.50 -7 339.90 -17.09% 33 769.90 1 838.70 5.44%
31.12.2009 42 948.50 43 904.80 - 956.30 -2.18% 39 247.20 3 701.30 9.43%
30.11.2009 43 904.80 43 598.50 306.30 0.70% 39 843.40 4 061.40 10.19%
31.10.2009 43 598.50 43 137.60 460.90 1.07% 39 050.60 4 547.90 11.65%
30.09.2009 43 137.60 42 783.00 354.60 0.83% 37 590.80 5 546.80 14.76%
31.08.2009 42 783.00 40 501.70 2 281.30 5.63% 38 363.00 4 420.00 11.52%
31.07.2009 40 501.70 40 229.00 272.70 0.68% 36 549.10 3 952.60 10.81%
30.06.2009 40 229.00 34 811.80 5 417.20 15.56% 38 190.60 2 038.40 5.34%
31.05.2009 34 811.80 34 299.40 512.40 1.49% 37 300.90 -2 489.10 -6.67%
30.04.2009 34 299.40 33 658.40 641.00 1.90% 36 387.70 -2 088.30 -5.74%
31.03.2009 33 658.40 33 132.20 526.20 1.59% 35 794.10 -2 135.70 -5.97%
28.02.2009 33 132.20 33 769.90 - 637.70 -1.89% 35 594.10 -2 461.90 -6.92%
31.01.2009 33 769.90 39 247.20 -5 477.30 -13.96% 35 222.00 -1 452.10 -4.12%
31.12.2008 39 247.20 39 843.40 - 596.20 -1.50% 35 180.00 4 067.20 11.56%
30.11.2008 39 843.40 39 050.60 792.80 2.03% 32 555.00 7 288.40 22.39%
31.10.2008 39 050.60 37 590.80 1 459.80 3.88% 31 872.70 7 177.90 22.52%
30.09.2008 37 590.80 38 363.00 - 772.20 -2.01% 31 613.90 5 976.90 18.91%
31.08.2008 38 363.00 36 549.10 1 813.90 4.96% 30 489.10 7 873.90 25.83%
31.07.2008 36 549.10 38 190.60 -1 641.50 -4.30% 29 497.50 7 051.60 23.91%
30.06.2008 38 190.60 37 300.90 889.70 2.39% 28 805.90 9 384.70 32.58%
31.05.2008 37 300.90 36 387.70 913.20 2.51% 28 117.60 9 183.30 32.66%
30.04.2008 36 387.70 35 794.10 593.60 1.66% 27 533.70 8 854.00 32.16%
31.03.2008 35 794.10 35 594.10 200.00 0.56% 26 548.90 9 245.20 34.82%
29.02.2008 35 594.10 35 222.00 372.10 1.06% 26 608.90 8 985.20 33.77%
31.01.2008 35 222.00 35 180.00 42.00 0.12% 26 367.50 8 854.50 33.58%
31.12.2007 35 180.00 32 555.00 2 625.00 8.06% 26 854.40 8 325.60 31.00%
30.11.2007 32 555.00 31 872.70 682.30 2.14% 25 458.50 7 096.50 27.87%
31.10.2007 31 872.70 31 613.90 258.80 0.82% 24 545.00 7 327.70 29.85%
30.09.2007 31 613.90 30 489.10 1 124.80 3.69% 24 034.30 7 579.60 31.54%
31.08.2007 30 489.10 29 497.50 991.60 3.36% 23 843.90 6 645.20 27.87%
31.07.2007 29 497.50 28 805.90 691.60 2.40% 23 178.30 6 319.20 27.26%
30.06.2007 28 805.90 28 117.60 688.30 2.45% 22 353.90 6 452.00 28.86%
31.05.2007 28 117.60 27 533.70 583.90 2.12% 21 141.80 6 975.80 33.00%
30.04.2007 27 533.70 26 548.90 984.80 3.71% 20 673.30 6 860.40 33.18%
31.03.2007 26 548.90 26 608.90 -60.00 -0.23% 24 073.20 2 475.70 10.28%
28.02.2007 26 608.90 26 367.50 241.40 0.92% 23 844.70 2 764.20 11.59%
31.01.2007 26 367.50 26 854.40 - 486.90 -1.81% 23 443.60 2 923.90 12.47%
31.12.2006 26 854.40 25 458.50 1 395.90 5.48% 24 402.00 2 452.40 10.05%
30.11.2006 25 458.50 24 545.00 913.50 3.72% 23 862.40 1 596.10 6.69%
31.10.2006 24 545.00 24 034.30 510.70 2.12% 23 538.80 1 006.20 4.27%
30.09.2006 24 034.30 23 843.90 190.40 0.80% 22 760.70 1 273.60 5.60%
31.08.2006 23 843.90 23 178.30 665.60 2.87% 22 420.40 1 423.50 6.35%
31.07.2006 23 178.30 22 353.90 824.40 3.69% 22 529.10 649.20 2.88%
30.06.2006 22 353.90 21 141.80 1 212.10 5.73% 23 333.20 - 979.30 -4.20%
31.05.2006 21 141.80 20 673.30 468.50 2.27% 21 675.40 - 533.60 -2.46%
30.04.2006 20 673.30 24 073.20 -3 399.90 -14.12% 22 033.70 -1 360.40 -6.17%
31.03.2006 24 073.20 23 844.70 228.50 0.96% 21 720.60 2 352.60 10.83%
28.02.2006 23 844.70 23 443.60 401.10 1.71% 14 876.70 8 968.00 60.28%
31.01.2006 23 443.60 24 402.00 - 958.40 -3.93% 14 639.90 8 803.70 60.13%
31.12.2005 24 402.00 23 862.40 539.60 2.26% 14 274.60 10 127.40 70.95%
30.11.2005 23 862.40 23 538.80 323.60 1.37% 14 277.50 9 584.90 67.13%
31.10.2005 23 538.80 22 760.70 778.10 3.42% 14 011.40 9 527.40 68.00%
30.09.2005 22 760.70 22 420.40 340.30 1.52% 14 098.70 8 662.00 61.44%
31.08.2005 22 420.40 22 529.10 - 108.70 -0.48% 14 216.60 8 203.80 57.71%
31.07.2005 22 529.10 23 333.20 - 804.10 -3.45% 14 138.80 8 390.30 59.34%
30.06.2005 23 333.20 21 675.40 1 657.80 7.65% 17 047.80 6 285.40 36.87%
31.05.2005 21 675.40 22 033.70 - 358.30 -1.63% 17 314.60 4 360.80 25.19%
30.04.2005 22 033.70 21 720.60 313.10 1.44% 17 753.20 4 280.50 24.11%
31.03.2005 21 720.60 14 876.70 6 843.90 46.00% 17 729.00 3 991.60 22.51%
28.02.2005 14 876.70 14 639.90 236.80 1.62% 17 804.60 -2 927.90 -16.44%
31.01.2005 14 639.90 14 274.60 365.30 2.56% 18 189.50 -3 549.60 -19.51%
31.12.2004 14 274.60 14 277.50 -2.90 -0.02% 18 021.50 -3 746.90 -20.79%
30.11.2004 14 277.50 14 011.40 266.10 1.90% 17 632.10 -3 354.60 -19.03%
31.10.2004 14 011.40 14 098.70 -87.30 -0.62% 17 647.10 -3 635.70 -20.60%
30.09.2004 14 098.70 14 216.60 - 117.90 -0.83% 17 779.60 -3 680.90 -20.70%
31.08.2004 14 216.60 14 138.80 77.80 0.55% 18 178.70 -3 962.10 -21.80%
31.07.2004 14 138.80 17 047.80 -2 909.00 -17.06% 18 211.30 -4 072.50 -22.36%
30.06.2004 17 047.80 17 314.60 - 266.80 -1.54% 18 435.00 -1 387.20 -7.52%
31.05.2004 17 314.60 17 753.20 - 438.60 -2.47% 18 549.10 -1 234.50 -6.66%
30.04.2004 17 753.20 17 729.00 24.20 0.14% 20 203.60 -2 450.40 -12.13%
31.03.2004 17 729.00 17 804.60 -75.60 -0.42% 18 685.00 - 956.00 -5.12%
29.02.2004 17 804.60 18 189.50 - 384.90 -2.12% 18 352.30 - 547.70 -2.98%
31.01.2004 18 189.50 18 021.50 168.00 0.93% 19 058.80 - 869.30 -4.56%
31.12.2003 18 021.50 17 632.10 389.40 2.21% 19 020.70 - 999.20 -5.25%
30.11.2003 17 632.10 17 647.10 -15.00 -0.08% 18 621.10 - 989.00 -5.31%
31.10.2003 17 647.10 17 779.60 - 132.50 -0.75% 17 444.60 202.50 1.16%
30.09.2003 17 779.60 18 178.70 - 399.10 -2.20% 16 948.90 830.70 4.90%
31.08.2003 18 178.70 18 211.30 -32.60 -0.18% 18 813.50 - 634.80 -3.37%
31.07.2003 18 211.30 18 435.00 - 223.70 -1.21% 18 451.50 - 240.20 -1.30%
30.06.2003 18 435.00 18 549.10 - 114.10 -0.62% 18 850.80 - 415.80 -2.21%
31.05.2003 18 549.10 20 203.60 -1 654.50 -8.19% 19 239.10 - 690.00 -3.59%
30.04.2003 20 203.60 18 685.00 1 518.60 8.13% 16 480.30 3 723.30 22.59%
31.03.2003 18 685.00 18 352.30 332.70 1.81% 16 557.00 2 128.00 12.85%
28.02.2003 18 352.30 19 058.80 - 706.50 -3.71% 17 521.40 830.90 4.74%
31.01.2003 19 058.80 19 020.70 38.10 0.20% 17 466.90 1 591.90 9.11%
31.12.2002 19 020.70 18 621.10 399.60 2.15% - - -
30.11.2002 18 621.10 17 444.60 1 176.50 6.74% - - -
31.10.2002 17 444.60 16 948.90 495.70 2.92% - - -
30.09.2002 16 948.90 18 813.50 -1 864.60 -9.91% - - -
31.08.2002 18 813.50 18 451.50 362.00 1.96% - - -
31.07.2002 18 451.50 18 850.80 - 399.30 -2.12% - - -
30.06.2002 18 850.80 19 239.10 - 388.30 -2.02% - - -
31.05.2002 19 239.10 16 480.30 2 758.80 16.74% - - -
30.04.2002 16 480.30 16 557.00 -76.70 -0.46% - - -
31.03.2002 16 557.00 17 521.40 - 964.40 -5.50% - - -
28.02.2002 17 521.40 17 466.90 54.50 0.31% - - -
31.01.2002 17 466.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.