Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Faktoringové a forfaitingové společnosti, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Faktoringové a forfaitingové společnosti, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Faktoringové a forfaitingové společnosti, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Faktoringové a forfaitingové společnosti, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Domácnosti, Nad 5 let, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na bydlení
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Zprostředkovatelé financování aktiv celkem, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na spotřebu

Graf hodnot, Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované dluhopisy - rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2023 38 918.23
Min 31.03.2011 2 433.03

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 38 918.23 37 626.57 1 291.66 3.43% 30 092.30 8 825.94 29.33%
31.12.2022 37 626.57 36 934.81 691.76 1.87% 21 076.21 16 550.36 78.53%
30.09.2022 36 934.81 35 150.65 1 784.16 5.08% 23 468.36 13 466.45 57.38%
30.06.2022 35 150.65 30 092.30 5 058.35 16.81% 24 650.73 10 499.92 42.59%
31.03.2022 30 092.30 21 076.21 9 016.09 42.78% 23 667.74 6 424.56 27.14%
31.12.2021 21 076.21 23 468.36 -2 392.15 -10.19% 22 760.96 -1 684.75 -7.40%
30.09.2021 23 468.36 24 650.73 -1 182.37 -4.80% 23 781.01 - 312.65 -1.31%
30.06.2021 24 650.73 23 667.74 982.99 4.15% 19 831.45 4 819.28 24.30%
31.03.2021 23 667.74 22 760.96 906.78 3.98% 21 522.28 2 145.46 9.97%
31.12.2020 22 760.96 23 781.01 -1 020.05 -4.29% 20 139.01 2 621.95 13.02%
30.09.2020 23 781.01 19 831.45 3 949.56 19.92% 19 154.41 4 626.60 24.15%
30.06.2020 19 831.45 21 522.28 -1 690.83 -7.86% 17 560.72 2 270.73 12.93%
31.03.2020 21 522.28 20 139.01 1 383.26 6.87% 17 450.57 4 071.71 23.33%
31.12.2019 20 139.01 19 154.41 984.61 5.14% 17 778.06 2 360.96 13.28%
30.09.2019 19 154.41 17 560.72 1 593.68 9.08% 15 471.25 3 683.16 23.81%
30.06.2019 17 560.72 17 450.57 110.16 0.63% 15 086.07 2 474.65 16.40%
31.03.2019 17 450.57 17 778.06 - 327.49 -1.84% 14 074.03 3 376.54 23.99%
31.12.2018 17 778.06 15 471.25 2 306.81 14.91% 15 286.81 2 491.25 16.30%
30.09.2018 15 471.25 15 086.07 385.18 2.55% 9 333.19 6 138.06 65.77%
30.06.2018 15 086.07 14 074.03 1 012.04 7.19% 11 763.99 3 322.08 28.24%
31.03.2018 14 074.03 15 286.81 -1 212.78 -7.93% 13 888.46 185.57 1.34%
31.12.2017 15 286.81 9 333.19 5 953.62 63.79% 13 219.45 2 067.36 15.64%
30.09.2017 9 333.19 11 763.99 -2 430.80 -20.66% 5 351.04 3 982.15 74.42%
30.06.2017 11 763.99 13 888.46 -2 124.47 -15.30% 5 558.93 6 205.06 111.62%
31.03.2017 13 888.46 13 219.45 669.01 5.06% 5 776.27 8 112.19 140.44%
31.12.2016 13 219.45 5 351.04 7 868.41 147.04% 3 992.83 9 226.61 231.08%
30.09.2016 5 351.04 5 558.93 - 207.88 -3.74% 3 928.11 1 422.93 36.22%
30.06.2016 5 558.93 5 776.27 - 217.34 -3.76% 5 009.92 549.00 10.96%
31.03.2016 5 776.27 3 992.83 1 783.44 44.67% 8 399.27 -2 623.00 -31.23%
31.12.2015 3 992.83 3 928.11 64.73 1.65% 7 241.97 -3 249.14 -44.87%
30.09.2015 3 928.11 5 009.92 -1 081.82 -21.59% 4 267.13 - 339.02 -7.95%
30.06.2015 5 009.92 8 399.27 -3 389.35 -40.35% 5 206.11 - 196.19 -3.77%
31.03.2015 8 399.27 7 241.97 1 157.30 15.98% 6 167.57 2 231.70 36.18%
31.12.2014 7 241.97 4 267.13 2 974.84 69.72% 6 110.04 1 131.93 18.53%
30.09.2014 4 267.13 5 206.11 - 938.98 -18.04% 5 843.14 -1 576.01 -26.97%
30.06.2014 5 206.11 6 167.57 - 961.46 -15.59% 6 467.08 -1 260.96 -19.50%
31.03.2014 6 167.57 6 110.04 57.53 0.94% 3 532.19 2 635.38 74.61%
31.12.2013 6 110.04 5 843.14 266.90 4.57% 3 719.89 2 390.15 64.25%
30.09.2013 5 843.14 6 467.08 - 623.93 -9.65% 5 107.75 735.39 14.40%
30.06.2013 6 467.08 3 532.19 2 934.89 83.09% 4 988.45 1 478.62 29.64%
31.03.2013 3 532.19 3 719.89 - 187.71 -5.05% 3 267.70 264.49 8.09%
31.12.2012 3 719.89 5 107.75 -1 387.85 -27.17% 3 740.15 -20.25 -0.54%
30.09.2012 5 107.75 4 988.45 119.30 2.39% 3 630.81 1 476.94 40.68%
30.06.2012 4 988.45 3 267.70 1 720.75 52.66% 3 739.21 1 249.24 33.41%
31.03.2012 3 267.70 3 740.15 - 472.45 -12.63% 2 433.03 834.67 34.31%
31.12.2011 3 740.15 3 630.81 109.34 3.01% 4 299.73 - 559.58 -13.01%
30.09.2011 3 630.81 3 739.21 - 108.40 -2.90% 4 293.72 - 662.91 -15.44%
30.06.2011 3 739.21 2 433.03 1 306.18 53.69% 3 978.63 - 239.42 -6.02%
31.03.2011 2 433.03 4 299.73 -1 866.70 -43.41% 13 329.65 -10 896.62 -81.75%
31.12.2010 4 299.73 4 293.72 6.00 0.14% 13 450.80 -9 151.08 -68.03%
30.09.2010 4 293.72 3 978.63 315.10 7.92% 16 602.49 -12 308.77 -74.14%
30.06.2010 3 978.63 13 329.65 -9 351.02 -70.15% 19 237.96 -15 259.33 -79.32%
31.03.2010 13 329.65 13 450.80 - 121.16 -0.90% 19 374.90 -6 045.26 -31.20%
31.12.2009 13 450.80 16 602.49 -3 151.69 -18.98% 21 396.16 -7 945.35 -37.13%
30.09.2009 16 602.49 19 237.96 -2 635.47 -13.70% 22 069.67 -5 467.18 -24.77%
30.06.2009 19 237.96 19 374.90 - 136.94 -0.71% 24 465.68 -5 227.72 -21.37%
31.03.2009 19 374.90 21 396.16 -2 021.26 -9.45% 21 654.92 -2 280.02 -10.53%
31.12.2008 21 396.16 22 069.67 - 673.52 -3.05% 27 210.52 -5 814.36 -21.37%
30.09.2008 22 069.67 24 465.68 -2 396.01 -9.79% 17 953.25 4 116.42 22.93%
30.06.2008 24 465.68 21 654.92 2 810.76 12.98% 18 951.51 5 514.17 29.10%
31.03.2008 21 654.92 27 210.52 -5 555.60 -20.42% 18 754.95 2 899.97 15.46%
31.12.2007 27 210.52 17 953.25 9 257.27 51.56% 21 367.02 5 843.51 27.35%
30.09.2007 17 953.25 18 951.51 - 998.26 -5.27% 14 569.87 3 383.39 23.22%
30.06.2007 18 951.51 18 754.95 196.56 1.05% 16 588.80 2 362.72 14.24%
31.03.2007 18 754.95 21 367.02 -2 612.07 -12.22% 16 910.93 1 844.02 10.90%
31.12.2006 21 367.02 14 569.87 6 797.15 46.65% 14 493.81 6 873.21 47.42%
30.09.2006 14 569.87 16 588.80 -2 018.93 -12.17% - - -
30.06.2006 16 588.80 16 910.93 - 322.13 -1.90% - - -
31.03.2006 16 910.93 14 493.81 2 417.12 16.68% - - -
31.12.2005 14 493.81 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované dluhopisy - rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.