Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované dluhopisy - rezidenti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2015 4 035.66
Min 30.06.2006 649.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2022 655.17 771.05 - 115.88 -15.03% 1 120.91 - 465.74 -41.55%
30.09.2022 771.05 770.78 0.27 0.03% 1 433.37 - 662.33 -46.21%
30.06.2022 770.78 1 113.29 - 342.50 -30.77% 1 429.29 - 658.51 -46.07%
31.03.2022 1 113.29 1 120.91 -7.63 -0.68% 1 671.93 - 558.65 -33.41%
31.12.2021 1 120.91 1 433.37 - 312.46 -21.80% 1 664.91 - 544.00 -32.67%
30.09.2021 1 433.37 1 429.29 4.08 0.29% 1 978.45 - 545.08 -27.55%
30.06.2021 1 429.29 1 671.93 - 242.64 -14.51% 1 970.96 - 541.67 -27.48%
31.03.2021 1 671.93 1 664.91 7.02 0.42% 2 008.23 - 336.29 -16.75%
31.12.2020 1 664.91 1 978.45 - 313.54 -15.85% 1 975.89 - 310.98 -15.74%
30.09.2020 1 978.45 1 970.96 7.49 0.38% 2 163.39 - 184.94 -8.55%
30.06.2020 1 970.96 2 008.23 -37.27 -1.86% 2 233.30 - 262.35 -11.75%
31.03.2020 2 008.23 1 975.89 32.34 1.64% 2 268.80 - 260.57 -11.48%
31.12.2019 1 975.89 2 163.39 - 187.50 -8.67% 2 232.36 - 256.47 -11.49%
30.09.2019 2 163.39 2 233.30 -69.91 -3.13% 2 022.23 141.16 6.98%
30.06.2019 2 233.30 2 268.80 -35.49 -1.56% 1 982.48 250.82 12.65%
31.03.2019 2 268.80 2 232.36 36.44 1.63% 2 130.89 137.91 6.47%
31.12.2018 2 232.36 2 022.23 210.12 10.39% 2 113.18 119.18 5.64%
30.09.2018 2 022.23 1 982.48 39.75 2.00% 2 060.44 -38.20 -1.85%
30.06.2018 1 982.48 2 130.89 - 148.41 -6.96% 2 029.55 -47.06 -2.32%
31.03.2018 2 130.89 2 113.18 17.71 0.84% 1 819.65 311.24 17.10%
31.12.2017 2 113.18 2 060.44 52.74 2.56% 1 094.65 1 018.53 93.05%
30.09.2017 2 060.44 2 029.55 30.89 1.52% 1 016.10 1 044.34 102.78%
30.06.2017 2 029.55 1 819.65 209.90 11.53% 965.65 1 063.89 110.17%
31.03.2017 1 819.65 1 094.65 725.00 66.23% 831.01 988.64 118.97%
31.12.2016 1 094.65 1 016.10 78.55 7.73% 839.79 254.86 30.35%
30.09.2016 1 016.10 965.65 50.44 5.22% 796.16 219.94 27.62%
30.06.2016 965.65 831.01 134.65 16.20% 854.72 110.93 12.98%
31.03.2016 831.01 839.79 -8.78 -1.05% 4 035.66 -3 204.66 -79.41%
31.12.2015 839.79 796.16 43.63 5.48% 3 791.54 -2 951.75 -77.85%
30.09.2015 796.16 854.72 -58.56 -6.85% 2 052.72 -1 256.56 -61.21%
30.06.2015 854.72 4 035.66 -3 180.94 -78.82% 1 837.89 - 983.17 -53.49%
31.03.2015 4 035.66 3 791.54 244.13 6.44% 2 800.80 1 234.87 44.09%
31.12.2014 3 791.54 2 052.72 1 738.82 84.71% 2 717.68 1 073.86 39.51%
30.09.2014 2 052.72 1 837.89 214.83 11.69% 2 729.03 - 676.31 -24.78%
30.06.2014 1 837.89 2 800.80 - 962.91 -34.38% 2 718.40 - 880.51 -32.39%
31.03.2014 2 800.80 2 717.68 83.12 3.06% 1 095.96 1 704.84 155.56%
31.12.2013 2 717.68 2 729.03 -11.35 -0.42% 1 114.27 1 603.41 143.90%
30.09.2013 2 729.03 2 718.40 10.63 0.39% 1 123.80 1 605.23 142.84%
30.06.2013 2 718.40 1 095.96 1 622.44 148.04% 1 118.63 1 599.77 143.01%
31.03.2013 1 095.96 1 114.27 -18.31 -1.64% 1 116.47 -20.51 -1.84%
31.12.2012 1 114.27 1 123.80 -9.54 -0.85% 1 198.49 -84.23 -7.03%
30.09.2012 1 123.80 1 118.63 5.18 0.46% 1 196.18 -72.37 -6.05%
30.06.2012 1 118.63 1 116.47 2.15 0.19% 1 195.40 -76.78 -6.42%
31.03.2012 1 116.47 1 198.49 -82.02 -6.84% 0.00 1 116.47 -
31.12.2011 1 198.49 1 196.18 2.32 0.19% 0.00 1 198.49 -
30.09.2011 1 196.18 1 195.40 0.77 0.06% 0.00 1 196.18 -
30.06.2011 1 195.40 0.00 1 195.40 - 0.00 1 195.40 -
31.03.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2010 0.00 0.00 0.00 - 2 647.02 -2 647.02 -
31.03.2010 0.00 0.00 0.00 - 2 784.30 -2 784.30 -
31.12.2009 0.00 0.00 0.00 - 2 827.75 -2 827.75 -
30.09.2009 0.00 2 647.02 -2 647.02 - 2 729.21 -2 729.21 -
30.06.2009 2 647.02 2 784.30 - 137.28 -4.93% 2 707.58 -60.56 -2.24%
31.03.2009 2 784.30 2 827.75 -43.45 -1.54% 2 715.65 68.65 2.53%
31.12.2008 2 827.75 2 729.21 98.54 3.61% 2 675.71 152.04 5.68%
30.09.2008 2 729.21 2 707.58 21.63 0.80% 2 748.20 -18.99 -0.69%
30.06.2008 2 707.58 2 715.65 -8.07 -0.30% 3 341.59 - 634.01 -18.97%
31.03.2008 2 715.65 2 675.71 39.93 1.49% 3 461.65 - 746.00 -21.55%
31.12.2007 2 675.71 2 748.20 -72.49 -2.64% 2 811.90 - 136.18 -4.84%
30.09.2007 2 748.20 3 341.59 - 593.39 -17.76% 1 012.03 1 736.18 171.55%
30.06.2007 3 341.59 3 461.65 - 120.06 -3.47% 649.80 2 691.79 414.25%
31.03.2007 3 461.65 2 811.90 649.75 23.11% 2 201.60 1 260.05 57.23%
31.12.2006 2 811.90 1 012.03 1 799.87 177.85% 2 256.24 555.66 24.63%
30.09.2006 1 012.03 649.80 362.22 55.74% - - -
30.06.2006 649.80 2 201.60 -1 551.80 -70.48% - - -
31.03.2006 2 201.60 2 256.24 -54.64 -2.42% - - -
31.12.2005 2 256.24 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované dluhopisy - rezidenti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
Emitované dluhopisy - rezidenti (Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V