Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti a nerezidenti celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na bydlení
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Domácnosti, Nad 5 let, Na spotřebu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti a nerezidenti celkem, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pasiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Aktiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Faktoringové a forfaitingové společnosti, Rezidenti - Celkem, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Faktoringové a forfaitingové společnosti, Rezidenti - Celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Ostatní aktiva: Čtvrtletní, Společnosti ostatního úvěrování

Graf hodnot, Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Přijaté krátkodobé půjčky - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2013 7 231.05
Max 30.09.2009 29 521.01

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2023 17 363.29 17 009.31 353.98 2.08% 15 253.42 2 109.86 13.83%
31.12.2022 17 009.31 16 189.95 819.37 5.06% 14 186.74 2 822.57 19.90%
30.09.2022 16 189.95 16 345.75 - 155.81 -0.95% 11 770.81 4 419.13 37.54%
30.06.2022 16 345.75 15 253.42 1 092.33 7.16% 13 143.64 3 202.12 24.36%
31.03.2022 15 253.42 14 186.74 1 066.68 7.52% 12 837.22 2 416.20 18.82%
31.12.2021 14 186.74 11 770.81 2 415.93 20.52% 14 725.88 - 539.14 -3.66%
30.09.2021 11 770.81 13 143.64 -1 372.82 -10.44% 12 636.25 - 865.43 -6.85%
30.06.2021 13 143.64 12 837.22 306.42 2.39% 13 854.76 - 711.13 -5.13%
31.03.2021 12 837.22 14 725.88 -1 888.66 -12.83% 13 394.06 - 556.84 -4.16%
31.12.2020 14 725.88 12 636.25 2 089.63 16.54% 14 660.70 65.17 0.44%
30.09.2020 12 636.25 13 854.76 -1 218.52 -8.79% 13 147.25 - 511.00 -3.89%
30.06.2020 13 854.76 13 394.06 460.71 3.44% 14 005.15 - 150.38 -1.07%
31.03.2020 13 394.06 14 660.70 -1 266.64 -8.64% 13 300.30 93.76 0.70%
31.12.2019 14 660.70 13 147.25 1 513.46 11.51% 12 020.18 2 640.52 21.97%
30.09.2019 13 147.25 14 005.15 - 857.90 -6.13% 9 735.65 3 411.60 35.04%
30.06.2019 14 005.15 13 300.30 704.85 5.30% 10 645.18 3 359.97 31.56%
31.03.2019 13 300.30 12 020.18 1 280.12 10.65% 11 736.46 1 563.84 13.32%
31.12.2018 12 020.18 9 735.65 2 284.53 23.47% 11 745.05 275.13 2.34%
30.09.2018 9 735.65 10 645.18 - 909.53 -8.54% 10 510.15 - 774.50 -7.37%
30.06.2018 10 645.18 11 736.46 -1 091.28 -9.30% 13 223.17 -2 577.99 -19.50%
31.03.2018 11 736.46 11 745.05 -8.59 -0.07% 11 380.07 356.39 3.13%
31.12.2017 11 745.05 10 510.15 1 234.90 11.75% 10 941.74 803.30 7.34%
30.09.2017 10 510.15 13 223.17 -2 713.02 -20.52% 8 523.59 1 986.56 23.31%
30.06.2017 13 223.17 11 380.07 1 843.10 16.20% 8 718.62 4 504.55 51.67%
31.03.2017 11 380.07 10 941.74 438.33 4.01% 7 232.73 4 147.35 57.34%
31.12.2016 10 941.74 8 523.59 2 418.16 28.37% 8 647.94 2 293.80 26.52%
30.09.2016 8 523.59 8 718.62 - 195.03 -2.24% 8 004.35 519.24 6.49%
30.06.2016 8 718.62 7 232.73 1 485.89 20.54% 8 980.67 - 262.05 -2.92%
31.03.2016 7 232.73 8 647.94 -1 415.21 -16.36% 9 254.26 -2 021.53 -21.84%
31.12.2015 8 647.94 8 004.35 643.59 8.04% 9 825.85 -1 177.91 -11.99%
30.09.2015 8 004.35 8 980.67 - 976.32 -10.87% 10 481.08 -2 476.74 -23.63%
30.06.2015 8 980.67 9 254.26 - 273.59 -2.96% 9 529.90 - 549.23 -5.76%
31.03.2015 9 254.26 9 825.85 - 571.59 -5.82% 8 342.83 911.43 10.92%
31.12.2014 9 825.85 10 481.08 - 655.24 -6.25% 7 231.05 2 594.80 35.88%
30.09.2014 10 481.08 9 529.90 951.19 9.98% 7 720.89 2 760.20 35.75%
30.06.2014 9 529.90 8 342.83 1 187.06 14.23% 8 415.81 1 114.09 13.24%
31.03.2014 8 342.83 7 231.05 1 111.78 15.38% 8 814.44 - 471.60 -5.35%
31.12.2013 7 231.05 7 720.89 - 489.83 -6.34% 9 712.68 -2 481.62 -25.55%
30.09.2013 7 720.89 8 415.81 - 694.93 -8.26% 8 872.24 -1 151.36 -12.98%
30.06.2013 8 415.81 8 814.44 - 398.62 -4.52% 9 283.41 - 867.60 -9.35%
31.03.2013 8 814.44 9 712.68 - 898.24 -9.25% 9 516.02 - 701.58 -7.37%
31.12.2012 9 712.68 8 872.24 840.43 9.47% 10 208.58 - 495.90 -4.86%
30.09.2012 8 872.24 9 283.41 - 411.17 -4.43% 10 562.02 -1 689.78 -16.00%
30.06.2012 9 283.41 9 516.02 - 232.61 -2.44% 12 143.80 -2 860.39 -23.55%
31.03.2012 9 516.02 10 208.58 - 692.56 -6.78% 12 786.59 -3 270.58 -25.58%
31.12.2011 10 208.58 10 562.02 - 353.45 -3.35% 12 876.61 -2 668.03 -20.72%
30.09.2011 10 562.02 12 143.80 -1 581.77 -13.03% 13 431.26 -2 869.24 -21.36%
30.06.2011 12 143.80 12 786.59 - 642.80 -5.03% 21 002.84 -8 859.05 -42.18%
31.03.2011 12 786.59 12 876.61 -90.02 -0.70% 23 513.85 -10 727.26 -45.62%
31.12.2010 12 876.61 13 431.26 - 554.65 -4.13% 26 440.89 -13 564.28 -51.30%
30.09.2010 13 431.26 21 002.84 -7 571.58 -36.05% 29 521.01 -16 089.75 -54.50%
30.06.2010 21 002.84 23 513.85 -2 511.01 -10.68% 28 981.58 -7 978.74 -27.53%
31.03.2010 23 513.85 26 440.89 -2 927.04 -11.07% 22 659.07 854.78 3.77%
31.12.2009 26 440.89 29 521.01 -3 080.12 -10.43% 22 098.26 4 342.63 19.65%
30.09.2009 29 521.01 28 981.58 539.43 1.86% 21 961.77 7 559.24 34.42%
30.06.2009 28 981.58 22 659.07 6 322.51 27.90% 20 979.60 8 001.98 38.14%
31.03.2009 22 659.07 22 098.26 560.81 2.54% 21 563.98 1 095.10 5.08%
31.12.2008 22 098.26 21 961.77 136.49 0.62% 24 081.59 -1 983.33 -8.24%
30.09.2008 21 961.77 20 979.60 982.17 4.68% 18 801.28 3 160.49 16.81%
30.06.2008 20 979.60 21 563.98 - 584.37 -2.71% 17 164.81 3 814.80 22.22%
31.03.2008 21 563.98 24 081.59 -2 517.61 -10.45% 18 277.62 3 286.36 17.98%
31.12.2007 24 081.59 18 801.28 5 280.31 28.08% 17 788.42 6 293.18 35.38%
30.09.2007 18 801.28 17 164.81 1 636.47 9.53% 17 561.95 1 239.33 7.06%
30.06.2007 17 164.81 18 277.62 -1 112.82 -6.09% 16 936.64 228.16 1.35%
31.03.2007 18 277.62 17 788.42 489.21 2.75% 15 757.00 2 520.62 16.00%
31.12.2006 17 788.42 17 561.95 226.46 1.29% 13 842.52 3 945.89 28.51%
30.09.2006 17 561.95 16 936.64 625.31 3.69% - - -
30.06.2006 16 936.64 15 757.00 1 179.64 7.49% - - -
31.03.2006 15 757.00 13 842.52 1 914.47 13.83% - - -
31.12.2005 13 842.52 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přijaté krátkodobé půjčky - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.