Long-term deposits (over 5 years), Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Penzijní společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP
31.12.2023 Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
30.09.2016 Pojišťovny - Neživotní pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Úrazové pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 5. Směnky
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění nemoci: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úvěru: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 5. Rezervy
31.12.2023 Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
31.12.2023 Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Long-term deposits (over 5 years)

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 2 994.40 9 250.40 -6 256.00 -67.63% 8 979.90 -5 985.50 -66.65%
01.04.2020 9 250.40 9 920.70 - 670.30 -6.76% 8 973.30 277.10 3.09%
01.01.2020 9 920.70 8 822.30 1 098.40 12.45% 9 022.40 898.30 9.96%
01.10.2019 8 822.30 8 979.90 - 157.60 -1.75% 9 042.50 - 220.20 -2.44%
01.07.2019 8 979.90 8 973.30 6.60 0.07% 8 966.40 13.50 0.15%
01.04.2019 8 973.30 9 022.40 -49.10 -0.54% 8 738.30 235.00 2.69%
01.01.2019 9 022.40 9 042.50 -20.10 -0.22% 8 055.80 966.60 12.00%
01.10.2018 9 042.50 8 966.40 76.10 0.85% 7 865.80 1 176.70 14.96%
01.07.2018 8 966.40 8 738.30 228.10 2.61% 8 013.10 953.30 11.90%
01.04.2018 8 738.30 8 055.80 682.50 8.47% 8 168.20 570.10 6.98%
01.01.2018 8 055.80 7 865.80 190.00 2.42% 8 541.70 - 485.90 -5.69%
01.10.2017 7 865.80 8 013.10 - 147.30 -1.84% 8 743.30 - 877.50 -10.04%
01.07.2017 8 013.10 8 168.20 - 155.10 -1.90% 8 752.30 - 739.20 -8.45%
01.04.2017 8 168.20 8 541.70 - 373.50 -4.37% 9 398.20 -1 230.00 -13.09%
01.01.2017 8 541.70 8 743.30 - 201.60 -2.31% 9 699.30 -1 157.60 -11.93%
01.10.2016 8 743.30 8 752.30 -9.00 -0.10% 9 698.00 - 954.70 -9.84%
01.07.2016 8 752.30 9 398.20 - 645.90 -6.87% 9 803.50 -1 051.20 -10.72%
01.04.2016 9 398.20 9 699.30 - 301.10 -3.10% 9 970.90 - 572.70 -5.74%
01.01.2016 9 699.30 9 698.00 1.30 0.01% 9 962.20 - 262.90 -2.64%
01.10.2015 9 698.00 9 803.50 - 105.50 -1.08% 9 902.00 - 204.00 -2.06%
01.07.2015 9 803.50 9 970.90 - 167.40 -1.68% 9 859.30 -55.80 -0.57%
01.04.2015 9 970.90 9 962.20 8.70 0.09% 9 217.40 753.50 8.17%
01.01.2015 9 962.20 9 902.00 60.20 0.61% 9 076.20 886.00 9.76%
01.10.2014 9 902.00 9 859.30 42.70 0.43% 8 845.50 1 056.50 11.94%
01.07.2014 9 859.30 9 217.40 641.90 6.96% 8 466.30 1 393.00 16.45%
01.04.2014 9 217.40 9 076.20 141.20 1.56% 7 764.20 1 453.20 18.72%
01.01.2014 9 076.20 8 845.50 230.70 2.61% 7 572.80 1 503.40 19.85%
01.10.2013 8 845.50 8 466.30 379.20 4.48% 7 625.40 1 220.10 16.00%
01.07.2013 8 466.30 7 764.20 702.10 9.04% 7 565.50 900.80 11.91%
01.04.2013 7 764.20 7 572.80 191.40 2.53% 7 581.10 183.10 2.42%
01.01.2013 7 572.80 7 625.40 -52.60 -0.69% 7 339.70 233.10 3.18%
01.10.2012 7 625.40 7 565.50 59.90 0.79% 7 486.70 138.70 1.85%
01.07.2012 7 565.50 7 581.10 -15.60 -0.21% 7 200.50 365.00 5.07%
01.04.2012 7 581.10 7 339.70 241.40 3.29% 7 293.50 287.60 3.94%
01.01.2012 7 339.70 7 486.70 - 147.00 -1.96% 7 381.10 -41.40 -0.56%
01.10.2011 7 486.70 7 200.50 286.20 3.97% 5 619.30 1 867.40 33.23%
01.07.2011 7 200.50 7 293.50 -93.00 -1.28% 1 643.10 5 557.40 338.23%
01.04.2011 7 293.50 7 381.10 -87.60 -1.19% 1 753.40 5 540.10 315.96%
01.01.2011 7 381.10 5 619.30 1 761.80 31.35% 1 802.20 5 578.90 309.56%
01.10.2010 5 619.30 1 643.10 3 976.20 241.99% 1 752.90 3 866.40 220.57%
01.07.2010 1 643.10 1 753.40 - 110.30 -6.29% 1 863.70 - 220.60 -11.84%
01.04.2010 1 753.40 1 802.20 -48.80 -2.71% 2 021.30 - 267.90 -13.25%
01.01.2010 1 802.20 1 752.90 49.30 2.81% 2 135.80 - 333.60 -15.62%
01.10.2009 1 752.90 1 863.70 - 110.80 -5.95% 1 450.20 302.70 20.87%
01.07.2009 1 863.70 2 021.30 - 157.60 -7.80% 552.40 1 311.30 237.38%
01.04.2009 2 021.30 2 135.80 - 114.50 -5.36% 508.60 1 512.70 297.42%
01.01.2009 2 135.80 1 450.20 685.60 47.28% 509.60 1 626.20 319.11%
01.10.2008 1 450.20 552.40 897.80 162.53% 520.20 930.00 178.78%
01.07.2008 552.40 508.60 43.80 8.61% 719.30 - 166.90 -23.20%
01.04.2008 508.60 509.60 -1.00 -0.20% 627.70 - 119.10 -18.97%
01.01.2008 509.60 520.20 -10.60 -2.04% 612.50 - 102.90 -16.80%
01.10.2007 520.20 719.30 - 199.10 -27.68% 603.20 -83.00 -13.76%
01.07.2007 719.30 627.70 91.60 14.59% 584.20 135.10 23.13%
01.04.2007 627.70 612.50 15.20 2.48% 458.00 169.70 37.05%
01.01.2007 612.50 603.20 9.30 1.54% 390.70 221.80 56.77%
01.10.2006 603.20 584.20 19.00 3.25% 461.60 141.60 30.68%
01.07.2006 584.20 458.00 126.20 27.55% 479.40 104.80 21.86%
01.04.2006 458.00 390.70 67.30 17.23% 518.50 -60.50 -11.67%
01.01.2006 390.70 461.60 -70.90 -15.36% 535.40 - 144.70 -27.03%
01.10.2005 461.60 479.40 -17.80 -3.71% 630.90 - 169.30 -26.83%
01.07.2005 479.40 518.50 -39.10 -7.54% 632.30 - 152.90 -24.18%
01.04.2005 518.50 535.40 -16.90 -3.16% 691.00 - 172.50 -24.96%
01.01.2005 535.40 630.90 -95.50 -15.14% 648.40 - 113.00 -17.43%
01.10.2004 630.90 632.30 -1.40 -0.22% 666.70 -35.80 -5.37%
01.07.2004 632.30 691.00 -58.70 -8.49% 491.60 140.70 28.62%
01.04.2004 691.00 648.40 42.60 6.57% 6 123.60 -5 432.60 -88.72%
01.01.2004 648.40 666.70 -18.30 -2.74% 17 944.70 -17 296.30 -96.39%
01.10.2003 666.70 491.60 175.10 35.62% 18 858.40 -18 191.70 -96.46%
01.07.2003 491.60 6 123.60 -5 632.00 -91.97% 18 924.20 -18 432.60 -97.40%
01.04.2003 6 123.60 17 944.70 -11 821.10 -65.88% 19 597.10 -13 473.50 -68.75%
01.01.2003 17 944.70 18 858.40 - 913.70 -4.84% 22 406.00 -4 461.30 -19.91%
01.10.2002 18 858.40 18 924.20 -65.80 -0.35% 630.10 18 228.30 2 892.92%
01.07.2002 18 924.20 19 597.10 - 672.90 -3.43% 563.50 18 360.70 3 258.33%
01.04.2002 19 597.10 22 406.00 -2 808.90 -12.54% 512.60 19 084.50 3 723.08%
01.01.2002 22 406.00 630.10 21 775.90 3 455.94% 443.60 21 962.40 4 950.95%
01.10.2001 630.10 563.50 66.60 11.82% 368.70 261.40 70.90%
01.07.2001 563.50 512.60 50.90 9.93% 350.80 212.70 60.63%
01.04.2001 512.60 443.60 69.00 15.55% 325.30 187.30 57.58%
01.01.2001 443.60 368.70 74.90 20.31% 303.70 139.90 46.07%
01.10.2000 368.70 350.80 17.90 5.10% 254.20 114.50 45.04%
01.07.2000 350.80 325.30 25.50 7.84% 163.00 187.80 115.21%
01.04.2000 325.30 303.70 21.60 7.11% 129.30 196.00 151.59%
01.01.2000 303.70 254.20 49.50 19.47% 115.40 188.30 163.17%
01.10.1999 254.20 163.00 91.20 55.95% 92.00 162.20 176.30%
01.07.1999 163.00 129.30 33.70 26.06% 945.90 - 782.90 -82.77%
01.04.1999 129.30 115.40 13.90 12.04% 984.80 - 855.50 -86.87%
01.01.1999 115.40 92.00 23.40 25.43% 300.80 - 185.40 -61.64%
01.10.1998 92.00 945.90 - 853.90 -90.27% 5.30 86.70 1 635.85%
01.07.1998 945.90 984.80 -38.90 -3.95% 4.60 941.30 20 463.04%
01.04.1998 984.80 300.80 684.00 227.39% 4.80 980.00 20 416.67%
01.01.1998 300.80 5.30 295.50 5 575.47% 78.90 221.90 281.24%
01.10.1997 5.30 4.60 0.70 15.22% - - -
01.07.1997 4.60 4.80 -0.20 -4.17% - - -
01.04.1997 4.80 78.90 -74.10 -93.92% - - -
01.01.1997 78.90 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Client deposits by time (EUR))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Long-term deposits (over 5 years) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Long-term deposits (over 5 years) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.