D21 Daně z produktů (Běžné ceny»Zdroje HDP, mil.Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Zdroje HDP, mil.Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada D21 Daně z produktů obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zdroje HDP, mil.Kč - D21 Daně z produktů - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 174 055.00
Min 31.03.1995 36 536.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2021 139 259.00 163 528.00 -24 269.00 -14.84% 138 766.00 493.00 0.36%
31.12.2020 163 528.00 162 398.00 1 130.00 0.70% 174 055.00 -10 527.00 -6.05%
30.09.2020 162 398.00 154 754.00 7 644.00 4.94% 173 187.00 -10 789.00 -6.23%
30.06.2020 154 754.00 138 766.00 15 988.00 11.52% 166 226.00 -11 472.00 -6.90%
31.03.2020 138 766.00 174 055.00 -35 289.00 -20.27% 146 036.00 -7 270.00 -4.98%
31.12.2019 174 055.00 173 187.00 868.00 0.50% 165 852.00 8 203.00 4.95%
30.09.2019 173 187.00 166 226.00 6 961.00 4.19% 163 951.00 9 236.00 5.63%
30.06.2019 166 226.00 146 036.00 20 190.00 13.83% 159 998.00 6 228.00 3.89%
31.03.2019 146 036.00 165 852.00 -19 816.00 -11.95% 138 229.00 7 807.00 5.65%
31.12.2018 165 852.00 163 951.00 1 901.00 1.16% 161 710.00 4 142.00 2.56%
30.09.2018 163 951.00 159 998.00 3 953.00 2.47% 159 793.00 4 158.00 2.60%
30.06.2018 159 998.00 138 229.00 21 769.00 15.75% 155 664.00 4 334.00 2.78%
31.03.2018 138 229.00 161 710.00 -23 481.00 -14.52% 132 337.00 5 892.00 4.45%
31.12.2017 161 710.00 159 793.00 1 917.00 1.20% 148 869.00 12 841.00 8.63%
30.09.2017 159 793.00 155 664.00 4 129.00 2.65% 150 791.00 9 002.00 5.97%
30.06.2017 155 664.00 132 337.00 23 327.00 17.63% 145 492.00 10 172.00 6.99%
31.03.2017 132 337.00 148 869.00 -16 532.00 -11.11% 125 465.00 6 872.00 5.48%
31.12.2016 148 869.00 150 791.00 -1 922.00 -1.27% 141 727.00 7 142.00 5.04%
30.09.2016 150 791.00 145 492.00 5 299.00 3.64% 145 084.00 5 707.00 3.93%
30.06.2016 145 492.00 125 465.00 20 027.00 15.96% 141 105.00 4 387.00 3.11%
31.03.2016 125 465.00 141 727.00 -16 262.00 -11.47% 118 760.00 6 705.00 5.65%
31.12.2015 141 727.00 145 084.00 -3 357.00 -2.31% 131 207.00 10 520.00 8.02%
30.09.2015 145 084.00 141 105.00 3 979.00 2.82% 133 553.00 11 531.00 8.63%
30.06.2015 141 105.00 118 760.00 22 345.00 18.82% 124 166.00 16 939.00 13.64%
31.03.2015 118 760.00 131 207.00 -12 447.00 -9.49% 107 935.00 10 825.00 10.03%
31.12.2014 131 207.00 133 553.00 -2 346.00 -1.76% 144 412.00 -13 205.00 -9.14%
30.09.2014 133 553.00 124 166.00 9 387.00 7.56% 133 815.00 - 262.00 -0.20%
30.06.2014 124 166.00 107 935.00 16 231.00 15.04% 124 068.00 98.00 0.08%
31.03.2014 107 935.00 144 412.00 -36 477.00 -25.26% 104 781.00 3 154.00 3.01%
31.12.2013 144 412.00 133 815.00 10 597.00 7.92% 129 518.00 14 894.00 11.50%
30.09.2013 133 815.00 124 068.00 9 747.00 7.86% 126 751.00 7 064.00 5.57%
30.06.2013 124 068.00 104 781.00 19 287.00 18.41% 122 324.00 1 744.00 1.43%
31.03.2013 104 781.00 129 518.00 -24 737.00 -19.10% 106 588.00 -1 807.00 -1.70%
31.12.2012 129 518.00 126 751.00 2 767.00 2.18% 121 671.00 7 847.00 6.45%
30.09.2012 126 751.00 122 324.00 4 427.00 3.62% 119 629.00 7 122.00 5.95%
30.06.2012 122 324.00 106 588.00 15 736.00 14.76% 119 072.00 3 252.00 2.73%
31.03.2012 106 588.00 121 671.00 -15 083.00 -12.40% 103 748.00 2 840.00 2.74%
31.12.2011 121 671.00 119 629.00 2 042.00 1.71% 113 267.00 8 404.00 7.42%
30.09.2011 119 629.00 119 072.00 557.00 0.47% 108 620.00 11 009.00 10.14%
30.06.2011 119 072.00 103 748.00 15 324.00 14.77% 108 125.00 10 947.00 10.12%
31.03.2011 103 748.00 113 267.00 -9 519.00 -8.40% 97 857.00 5 891.00 6.02%
31.12.2010 113 267.00 108 620.00 4 647.00 4.28% 109 278.00 3 989.00 3.65%
30.09.2010 108 620.00 108 125.00 495.00 0.46% 105 586.00 3 034.00 2.87%
30.06.2010 108 125.00 97 857.00 10 268.00 10.49% 104 176.00 3 949.00 3.79%
31.03.2010 97 857.00 109 278.00 -11 421.00 -10.45% 95 552.00 2 305.00 2.41%
31.12.2009 109 278.00 105 586.00 3 692.00 3.50% 102 391.00 6 887.00 6.73%
30.09.2009 105 586.00 104 176.00 1 410.00 1.35% 107 851.00 -2 265.00 -2.10%
30.06.2009 104 176.00 95 552.00 8 624.00 9.03% 105 030.00 - 854.00 -0.81%
31.03.2009 95 552.00 102 391.00 -6 839.00 -6.68% 92 462.00 3 090.00 3.34%
31.12.2008 102 391.00 107 851.00 -5 460.00 -5.06% 105 240.00 -2 849.00 -2.71%
30.09.2008 107 851.00 105 030.00 2 821.00 2.69% 105 026.00 2 825.00 2.69%
30.06.2008 105 030.00 92 462.00 12 568.00 13.59% 95 739.00 9 291.00 9.70%
31.03.2008 92 462.00 105 240.00 -12 778.00 -12.14% 89 541.00 2 921.00 3.26%
31.12.2007 105 240.00 105 026.00 214.00 0.20% 91 614.00 13 626.00 14.87%
30.09.2007 105 026.00 95 739.00 9 287.00 9.70% 90 222.00 14 804.00 16.41%
30.06.2007 95 739.00 89 541.00 6 198.00 6.92% 87 163.00 8 576.00 9.84%
31.03.2007 89 541.00 91 614.00 -2 073.00 -2.26% 83 100.00 6 441.00 7.75%
31.12.2006 91 614.00 90 222.00 1 392.00 1.54% 88 415.00 3 199.00 3.62%
30.09.2006 90 222.00 87 163.00 3 059.00 3.51% 86 484.00 3 738.00 4.32%
30.06.2006 87 163.00 83 100.00 4 063.00 4.89% 86 303.00 860.00 1.00%
31.03.2006 83 100.00 88 415.00 -5 315.00 -6.01% 81 557.00 1 543.00 1.89%
31.12.2005 88 415.00 86 484.00 1 931.00 2.23% 86 287.00 2 128.00 2.47%
30.09.2005 86 484.00 86 303.00 181.00 0.21% 82 857.00 3 627.00 4.38%
30.06.2005 86 303.00 81 557.00 4 746.00 5.82% 79 696.00 6 607.00 8.29%
31.03.2005 81 557.00 86 287.00 -4 730.00 -5.48% 72 106.00 9 451.00 13.11%
31.12.2004 86 287.00 82 857.00 3 430.00 4.14% 74 206.00 12 081.00 16.28%
30.09.2004 82 857.00 79 696.00 3 161.00 3.97% 69 549.00 13 308.00 19.13%
30.06.2004 79 696.00 72 106.00 7 590.00 10.53% 67 121.00 12 575.00 18.73%
31.03.2004 72 106.00 74 206.00 -2 100.00 -2.83% 61 486.00 10 620.00 17.27%
31.12.2003 74 206.00 69 549.00 4 657.00 6.70% 68 824.00 5 382.00 7.82%
30.09.2003 69 549.00 67 121.00 2 428.00 3.62% 64 368.00 5 181.00 8.05%
30.06.2003 67 121.00 61 486.00 5 635.00 9.16% 62 371.00 4 750.00 7.62%
31.03.2003 61 486.00 68 824.00 -7 338.00 -10.66% 57 678.00 3 808.00 6.60%
31.12.2002 68 824.00 64 368.00 4 456.00 6.92% 66 063.00 2 761.00 4.18%
30.09.2002 64 368.00 62 371.00 1 997.00 3.20% 61 723.00 2 645.00 4.29%
30.06.2002 62 371.00 57 678.00 4 693.00 8.14% 60 634.00 1 737.00 2.86%
31.03.2002 57 678.00 66 063.00 -8 385.00 -12.69% 55 697.00 1 981.00 3.56%
31.12.2001 66 063.00 61 723.00 4 340.00 7.03% 64 599.00 1 464.00 2.27%
30.09.2001 61 723.00 60 634.00 1 089.00 1.80% 59 254.00 2 469.00 4.17%
30.06.2001 60 634.00 55 697.00 4 937.00 8.86% 57 720.00 2 914.00 5.05%
31.03.2001 55 697.00 64 599.00 -8 902.00 -13.78% 51 637.00 4 060.00 7.86%
31.12.2000 64 599.00 59 254.00 5 345.00 9.02% 62 304.00 2 295.00 3.68%
30.09.2000 59 254.00 57 720.00 1 534.00 2.66% 57 701.00 1 553.00 2.69%
30.06.2000 57 720.00 51 637.00 6 083.00 11.78% 56 287.00 1 433.00 2.55%
31.03.2000 51 637.00 62 304.00 -10 667.00 -17.12% 50 173.00 1 464.00 2.92%
31.12.1999 62 304.00 57 701.00 4 603.00 7.98% 55 751.00 6 553.00 11.75%
30.09.1999 57 701.00 56 287.00 1 414.00 2.51% 52 712.00 4 989.00 9.46%
30.06.1999 56 287.00 50 173.00 6 114.00 12.19% 51 456.00 4 831.00 9.39%
31.03.1999 50 173.00 55 751.00 -5 578.00 -10.01% 46 914.00 3 259.00 6.95%
31.12.1998 55 751.00 52 712.00 3 039.00 5.77% 54 684.00 1 067.00 1.95%
30.09.1998 52 712.00 51 456.00 1 256.00 2.44% 50 672.00 2 040.00 4.03%
30.06.1998 51 456.00 46 914.00 4 542.00 9.68% 49 011.00 2 445.00 4.99%
31.03.1998 46 914.00 54 684.00 -7 770.00 -14.21% 42 681.00 4 233.00 9.92%
31.12.1997 54 684.00 50 672.00 4 012.00 7.92% 52 722.00 1 962.00 3.72%
30.09.1997 50 672.00 49 011.00 1 661.00 3.39% 49 147.00 1 525.00 3.10%
30.06.1997 49 011.00 42 681.00 6 330.00 14.83% 46 930.00 2 081.00 4.43%
31.03.1997 42 681.00 52 722.00 -10 041.00 -19.05% 41 656.00 1 025.00 2.46%
31.12.1996 52 722.00 49 147.00 3 575.00 7.27% 46 885.00 5 837.00 12.45%
30.09.1996 49 147.00 46 930.00 2 217.00 4.72% 42 407.00 6 740.00 15.89%
30.06.1996 46 930.00 41 656.00 5 274.00 12.66% 41 201.00 5 729.00 13.90%
31.03.1996 41 656.00 46 885.00 -5 229.00 -11.15% 36 536.00 5 120.00 14.01%
31.12.1995 46 885.00 42 407.00 4 478.00 10.56% - - -
30.09.1995 42 407.00 41 201.00 1 206.00 2.93% - - -
30.06.1995 41 201.00 36 536.00 4 665.00 12.77% - - -
31.03.1995 36 536.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

D21 Daně z produktů - Graf
D21 Daně z produktů - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, SOPR=100)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, SOPR=100)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
Státní rozpočet a daně (Vládní finanční statistika)
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
D21 Taxes on products (Resources of GDP, mil CZK)
B1GM Hrubý domácí produkt (Výdaje na HDP, mil.Kč)
D21 Daně z produktů (Zdroje HDP, mil.Kč)
D31 Dotace na produkty (Zdroje HDP, mil.Kč)
B1GM Hrubý domácí produkt (Zdroje HDP, mil.Kč)
B1GM Hrubý domácí produkt (Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.