ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  22.06.2020 09:13:43

22.06.2020 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2018


Kód: 110023-20
Informace o produktu
Kód: 110023-20
Periodicita: Roční
Název produktu: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje
Poznámka:
Anotace: Definitivní údaje o evidenčním počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a průměrných mzdách v národním hospodářství v členění podle odvětví, území, sektorů a velikosti.
Územní členění: Stát, Region soudržnosti, Kraj
Kontakt: irena.ptacnikova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Publikace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: Určí autor
Datum vydání: 22.06.2020
Rok: 2020
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Ptáčníková
E-mail: irena.ptacnikova@czso.cz

Přílohy

Všechna data publikace (1 MB) ZIP
Úvod Word PDF

1. čtvrtletí
Tab. 01 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 02 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 03 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Excel PDF
Tab. 04 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 05 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 06 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 07 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 08 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NUTS v tis. Excel PDF
Tab. 09 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 10 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 11 Mzdové prostředky vč. OON podle ISEKTOR v tis. Excel PDF

2. čtvrtletí
Tab. 21 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 22 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 23 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Excel PDF
Tab. 24 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 25 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 26 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 27 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 28 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NUTS v tis. Excel PDF
Tab. 29 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 30 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 31 Mzdové prostředky vč. OON podle ISEKTOR v tis. Excel PDF

3. čtvrtletí
Tab. 41 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 42 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 43 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Excel PDF
Tab. 44 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 45 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 46 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 47 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 48 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NUTS v tis. Excel PDF
Tab. 49 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 50 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 51 Mzdové prostředky vč. OON podle ISEKTOR v tis. Excel PDF

4. čtvrtletí
Tab. 61 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 62 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 63 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Excel PDF
Tab. 64 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 65 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 66 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 67 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 68 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NUTS v tis. Excel PDF
Tab. 69 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 70 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 71 Mzdové prostředky vč. OON podle ISEKTOR v tis. Excel PDF

1.-4. čtvrtletí
Tab. 121 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 122 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 123 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Excel PDF
Tab. 124 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 125 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 126 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 127 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 128 Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NUTS v tis. Excel PDF
Tab. 129 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 130 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 131 Mzdové prostředky vč. OON podle ISEKTOR v tis. Excel PDF
Archiv:
  • rok 2020 | 2018
  • rok 2019 | 2017
  • rok 2018 | 2016
  • rok 2017 | 2010 až 2015
  • rok 2016 | 2010 až 2014
  • rok 2015 | 2010 až 2013
  • rok 2014 | 2010 až 2012
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.Úvod

Tato publikace navazuje na publikaci 110024 „Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy“. Obsahuje definitivní údaje za období roku 2018.

Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli (dále jen „pracovní poměr“).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (čtvrtletní) je vypočten jako aritmetický průměr z (příslušných tří) měsíčních počtů (vypočítávají se jako součet denních stavů dělený počtem kalendářních dnů v měsíci). Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený je přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů (OON) připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd (bez OON) se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Do mezd nejsou zahrnuty náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

V údajích o počtu zaměstnanců a průměrných mzdách nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů), soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných.

Ostatní osobní náklady jsou odměny poskytované na základě jiného vztahu než pracovního poměru a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního poměru. Do ostatních osobních nákladů patří zejména odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ), odměny členům orgánů společnosti a družstva, odměny učňům, platy soudců, odměny členům zastupitelstev všech stupňů, odstupné, odchodné, odbytné. Údaje jsou uvedeny v hrubých částkách.

Metodika zjišťovaných ukazatelů vyplývá z vysvětlivek k vyplňování jednotlivých mutací oddílu A071 „Vybrané ukazatele“ výkazů P3-04, Prům 1-12, Stav 1-12, Pen Poj 3-04, Pen 3c-04 a oddílu 005 “Zaměstnanci a mzdy” výkazů Zdp 3-04, VPI 3-04 a Práce 2-04.

Údaje o počtu zaměstnanců a průměrných mzdách jsou publikovány za celou populaci podniků se zvýšeným důrazem na průměrné mzdy zaměstnanců přepočtené na plně zaměstnané, které zohledňují délku pracovního úvazku.

Při zpracování jsou uplatněny matematicko-statistické metody odhadů nonresponse a odhadů za nešetřenou část populace podniků, při současném využití administrativních zdrojů dat.

Údaje v publikaci jsou členěny podle:    - odvětví,

                                                                - velikosti zpravodajské jednotky,

                                                                - institucionálního sektoru,

                                                                - území.

Do odvětví jsou data tříděna podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je národní verzí Statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství - NACE Revize 2 a byla zavedena s účinností od 1. 1. 2008.

Institucionální sektory (ISEKTOR) jsou agregace vyplývající z metodiky Evropského systému národních a regionálních účtů (European System of National and Regional Accounts – ESA 2010). Od 1. čtvrtletí 2014 v souladu s ESA 2010 došlo ke změně definice institucionálních sektorů.

Územní třídění je provedeno dle Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), která je národní verzí společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), na úrovni NUTS 2 (oblasti – regiony soudržnosti) a NUTS 3 (kraje - vyšší územní samosprávné celky).

Pracovišťní metoda

Od 1. čtvrtletí 2011 přistoupil ČSÚ ke změně v publikování územně tříděných dat v oblasti statistiky trhu práce. Dříve užívaná podniková metoda byla nahrazena metodou pracovištní, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. K této změně bylo možno přistoupit vzhledem ke zkvalitnění používaných matematicko-statistických metod (modelů), které využívají jednak informace z ročních výkazů (zjištěné přímo od podniků/organizací) o rozložení počtu zaměstnanců a jejich mezd do krajů podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, jednak i administrativní zdroje.

Rozdíl mezi pracovištní a podnikovou metodou:

· pracovištní metoda - územní zatřídění počtu zaměstnanců a jejich mezd do kraje je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

· podniková metoda - územní zatřídění celého podniku/organizace do kraje je provedeno podle kraje, v němž sídlí ústředí vykazujícího ekonomického subjektu. 

 

Mgr. Dalibor Holý

ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí

Poznámka:

Výpočtové údaje jsou počítány z nezaokrouhlených čísel a teprve následně zaokrouhleny, v některých případech proto součty a rozdíly nesouhlasí.


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

22.06.2020 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2018

Diskuze a názory uživatelů na téma: 22.06.2020 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v jednotlivých čtvrtletích, definitivní údaje - 2018

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies