Daň z příjmů fyzických osob za rok 2023 v roce 2024

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají především živnostníci / OSVČ, ale v některých případech také zaměstnanci (např. pokud jsou zaměstnaní u více zaměstnavatelů současně)..

Daňové přiznání za rok 2023 podrobně >>


Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023:


 • do 2. dubna 2024 - fyzické podání
 • do 2. května 2024 - elektronické podání
 • do 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Účetní software - vybrané společnosti

 Společnost
Počet produktů Mzdy Účetnictví online Data v cloudu
 Asseco Solutions, a.s. HELIOS 3 ANO ANO ANO

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 formuláře

Daňové přiznání lze podat pomocí elektronického podání (EPO) nebo fyzicky vyplněním tiskopisu. V rámci elektronického podání nebo pomocí xls šablony probíhají křížové kontroly vyplnění přiznání a automatické doplnění některých konstant (částky slevy na poplatníka apod.).

Daňové přiznání k dani z příjmů FO -  Pdf, EPO >

Formuláře k dani z příjmů FO (vše) -  Pdf, EPO >Daňová přiznání interaktivní xls šablony:


Šablony formulářů do určité hranice fungují bez omezení a zdarma, když je nastavená hranice překročena, šablona vyzve k zakoupení plné verze.  


Přiznání k dani z příjmů FO za 2023 - uplatňující náklady paušálem

xls šablona paušální výdaje

Přiznání k dani z příjmů FO za 2023 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

xls šablona jen zaměstnání 

Přiznání k dani z příjmů FO za 2023 - základní verze bez přehledů a bez závěrky

xls šablona bez přehledů

Přiznání k dani z příjmů FO za 2023 - přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu včetně účetní závěrky

xls šablona podvojné účetnictví

 Kalkulačka daně z příjmů fyzických osob

Kalkulačka z příjmu za 2023


Kdo má povinnost podat daňové přiznání

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob:

 • přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy daněné srážkovou daní (daň je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).
 • nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

Daňové přiznání je dále povinna podat fyzická osoba:

 • uvedená v § 2 odst. 3 zákona, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
 • které byly vyplaceny nebo která jinak obdržela příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za její příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v její prospěch.
 • s příjmy ze závislé činnosti, která uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona.
 • která měla v roce 2023 příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň. V daňovém přiznání se uvedou veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud se nevyužije postup podle § 36.
 • u které se daň zvyšuje o solidární zvýšení.

Daňové přiznání není povinna podat:

   
 • OSVČ, která byla celý rok 2023 přihlášená k paušální dani a i po celou dobu splňuje podmínky paušální daně
 • fyzická osoba, která měla v roce 2023 příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho a nebo postupně od více zaměstnavatelů včetně doplatků mezd od těchto zaměstnavatelů, pokud u všech podepsala Prohlášení k dani za rok 2023, a pokud nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou).
 • fyzická osoba s příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti) ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.


Daňové zvýhodnění je možné uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu. Za rok 2023 bylo možno uplatnit tyto slevy:

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2023

sleva
 ročně  v Kč
měsíčně v Kč
 sleva na poplatníka
  30.840   2.570                 
 sleva na studenta denního studia   4.020
  335 
 sleva na první dítě   15.204   1.267
 sleva na druhé dítě   22.320   1.860 
 sleva na třetí a další dítě
  27.840   2.320
 sleva na invaliditu 1. a 2. stupně   2.520   210
 sleva na invaliditu 3. stupně   5.040   420
 slevu na držitele průkazu ZTP/P   16.140   1.345
  sleva na manžela/ku
 (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)
  24.840
  2.070
  sleva na manžela ZTP/P
 (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)
  49.680
  4.140
 sleva za umístění dítěte (školkovné)

výše výdajů prokazatelně
vynaložených na umístění
max. 17.300 Kč/dítě

-

 

Slevy na dani pro rok 2024

V roce 2024 jsou tyto slevy na dani:

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2024

sleva
 ročně  v Kč
měsíčně v Kč
 sleva na poplatníka
  30.840   2.570
 sleva na první dítě   15.204   1.267
 sleva na druhé dítě   22.320   1.860 
 sleva na třetí a další dítě
  27.840   2.320
 sleva na invaliditu 1. a 2. stupně   2.520   210
 sleva na invaliditu 3. stupně   5.040   420
 slevu na držitele průkazu ZTP/P   16.140   1.345
  sleva na manžela/ku pečující o dítě do 3 let
 (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)
  24.840
  2.070
  sleva na manžela ZTP/P pečující o dítě do 3 let (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)   49.680
  4.140


Vývoj slev na dani


Daňové slevy na děti 2023  a 2024

Sleva na dítě 2023

Sleva v Kč
Základní sleva na dítě Dítě ZTP/P
ročně měsíčně ročně měsíčně
na jedno dítě 15.204 1.267 30.408 2.534
na druhé dítě 22.320 1.860 44.640 3.720
na třetí a každé další dítě 27.840 2.320 55.680 4.640

 


Sleva na dítě 2024 

Sleva v Kč
Základní sleva na dítě Dítě ZTP/P
ročně měsíčně ročně měsíčně
na jedno dítě 15.204 1.267 30.408 2.534
na druhé dítě 22.320 1.860 44.640 3.720
na třetí a každé další dítě 27.840 2.320 55.680 4.640Sazba daně v roce 2023

V roce 2023 se pro příjmy

 • do výše 1.935.552 Kč (48násobek průměrné mzdy ) používá sazba 15%
 • pro příjmy nad tuto hranici sazba 23%.

Základem daně v roce 2023 je hrubá mzdaSplatnost daně a podání daňového přiznání k dani z příjmů FO za rok 2023

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 je třeba podat

 • fyzicky do 2. dubna 2024
 • elektronicky do 2. května 2024
 • do 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

   

Ve stejné lhůtě je potřeba zaplatit daň, daň by měla být k tomu datu připsaná na účet finančního úřadu.

Pokud poplatník zemře před podáním daňového přiznání, osoba spravující pozůstalost musí podat daňové přiznání do 3 měsíců ode dne jeho smrti.


Zákon, kterým se řídí daň z příjmů fyzických osob

 


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
 25.4.   Personalistika v kostce 2024 • co musí personalista znát a …  K Brno ANAG
 25.4.   Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v …  K Praha VOX
 26.4.   Konsolidační balíček a jeho aplikace v oblasti mezd a platů …  W Online VOX
 26.4.   Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně …  K Praha VOX
 26.4.   Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u …  K Praha ANAG
 27.4.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT …  K Brno Orange Academy
 28.4.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz …  K Žďár nad Sázavou Orange Academy
 29.4.   DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci …  K Praha VOX
 29.4.   PAD - Robotizační platforma pro účetnictví  K None Verlag Dashöfer
 29.4.   Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy …  E Online VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů


Daně - zpravodajstvíDaňové přiznání fyzických osob - otázky a odpovědi

 • Dokdy podat daňové přiznání 2023 k dani z příjmu fyzických osob?

  Daňové přiznání je třeba podat do

  • do pondělí 3. dubna 2023, pokud podáváte v listinné podobě
  • do úterý 2. května 2023, pokud podáváte elektronické podání
  • do pondělí 3. července 2023, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  . Více informací a kalkulačku pro OSVČ naleznete zde.

 • Dokdy zaplatit daň z příjmu 2023 u fyzických osob?

  Daň je třeba zaplatit do stejných termínů, jako je termín podání přiznání, tedy:

  • do 3. dubna 2023, pokud je podání v listinné podobě
  • do 2. května 2023, pokud je podání elektronicky
  • do 3. července 2023, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo musíte účetní závěrku ověřenou auditorem
  Kalkulačku pro OSVČ naleznete na našich stránkách zde: kalkulačka.

?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.