Daňový kalendář 2022 - termíny podání přiznání i placení daní v roce 2022 🗓

Daňový kalendář pro rok 2022

Termín pro přihlášení do režimu paušální daně byl v letošním roce 10. ledna 2022.  

Termín Přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021 při fyzickém podání je pátek 1. dubna 2022. Pokud podáváte přiznání elektronicky, pak do pondělí 2. května 2022.

 
LEDEN 2022 

10.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.1.  daň z příjmů  
splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021
24.1. spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.1. spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok
  spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2021
  energetické daně 
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
  DPH daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021
  DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
  DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
  daň z  hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
 31.1. daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

ÚNOR 2022

9.2. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.2. daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021
21.2. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022
24.2. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.2. DPH daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022
  DPH souhrnné hlášení za leden 2022
  DPH kontrolní hlášení za leden 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
  spotřební daň daňové přiznání za leden 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
28.2. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022BŘEZEN 2022

1.3. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021(nikoliv elektronicky)
14.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
21.3. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022
  daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
  daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.3. DPH daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022
  DPH souhrnné hlášení za únor 2022
  DPH kontrolní hlášení za únor 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
  spotřební daň daňové přiznání za únor 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)
28.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
31.3. biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021

DUBEN 2022

1.4. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
  daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
19.4. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022
20.4. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022
  daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.4. daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
  DPH daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022
  DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
  DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
  spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za březen 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.4. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

KVĚTEN 2022

2.5. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
  daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
  energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
10.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.5. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.5. DPH daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022
  DPH souhrnné hlášení za duben 2022
  DPH kontrolní hlášení za duben 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
  spotřební daň splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za duben 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)
31.5. daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

ČERVEN 2022

9.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.6. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022
24.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.6. DPH daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022
  DPH souhrnné hlášení za květen 2022
  DPH kontrolní hlášení za květen 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
  spotřební daň daňové přiznání za květen 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.6. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

ČERVENEC 2022

1.7. daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
11.7. spotřební daň splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.7. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
20.7. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022
25.7. daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
  DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022
  DPH souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
  DPH kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
  spotřební daň splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za červen 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
31.7. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

SRPEN 2022

1.8. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022
  energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
9.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
22.8. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.8. DPH daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022
  DPH souhrnné hlášení za červenec 2022
  DPH kontrolní hlášení za červenec 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022
  spotřební daň daňové přiznání za červenec 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.8. daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

ZÁŘÍ 2022

9.9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.9. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.9. DPH daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022
  DPH souhrnné hlášení za srpen 2022
  DPH kontrolní hlášení za srpen 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022
  spotřební daň splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za srpen 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.9. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  DPH žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

ŘÍJEN 2022

10.10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
17.10. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022
20.10. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022
25.10. daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022
  DPH daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022
  DPH souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
  DPH kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022
  spotřební daň splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za září 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)
31.10. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
  DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022
  energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

LISTOPAD 2022

9.11. spotřební daň splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
21.11. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022
24.11. spotřební daň splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11. DPH daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022
  DPH souhrnné hlášení za říjen 2022
  DPH kontrolní hlášení za říjen 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
  spotřební daň daňové přiznání za říjen 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.11. daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

PROSINEC 2022

12.12. spotřební daň splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12. daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
  daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022
27.12. DPH daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022
  DPH souhrnné hlášení za listopad 2022
  DPH kontrolní hlášení za listopad 2022
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022
  spotřební daň splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za listopad 2022
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
31.12. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:

Ohlášení CbCR    lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR    lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:

Oznámení DAC6     lhůta pro podání informací o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2022

Zprávy daněKurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 26.8.   Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně  K Praha VOX
 26.8.   Finanční analýza na bázi účetní závěrky  K Praha VOX
 26.8.   Srážky ze mzdy, platu nebo odměny aktuálně  K Praha VOX
 29.8.   Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech  K Praha INTEGRA CENTRUM
 29.8.   Jak efektivně čelit daňové kontrole - tipy a triky z ...  K Praha EDUZONE-CZ
 29.8.   Jak efektivně čelit daňové kontrole - tipy a triky z ...  K Praha EDUZONE-CZ
 30.8.   Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech  K Zlín INTEGRA CENTRUM
 30.8.   Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj  K Brno INTEGRA CENTRUM
 30.8.   Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy  K Brno INTEGRA CENTRUM
 30.8.   Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2022 v příkladech  K Zlín INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.