Daňový kalendář 2021 - termíny podání přiznání i placení daní v roce 2021

Daňový kalendář pro rok 2021

Aktuálně:

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 se posouvá do 3. května 2021 pro přiznání v papírové podobě, resp. do 1. června 2021 pro elektronické podání daňového přiznání.

Termín pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021, daňové přiznání k dani silniční za rok 2020 a doplatek silniční daně za rok 2020 se posouvá do 1. dubna 2021, ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Prodloužení těchto termínů není v daňovém kalendáři finanční správy upraveno.

Letos poprvé jsou v daňovém kalendáři termíny pro placení paušální daně pro OSVČ v roce 2021. Termín pro přihlášení do režimu paušální daně je v letošním roce 11. ledna 2021 a v daňovém kalendáři finanční správy není uveden.

LEDEN 2021

 
pondělí 11.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.1.  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.1. spotřební daň splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

ÚNOR 2021

 
pondělí 1.2.  biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2020
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
  Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6)
 • dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
 • dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
 • dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020)
úterý 9.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.2.  daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 22.2.  daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za leden a únor 2021
středa 24.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.2.  spotřební daň
 • daňové přiznání za leden 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
 • souhrnné hlášení za leden 2021
 • kontrolní hlášení za leden 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

BŘEZEN 2021

pondělí 1.3.  daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
  Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6) dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
pátek 12.3.  spotřební daň splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22.3. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
 • splatnost paušální zálohy za březen 2021
čtvrtek 25.3. spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty 
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2021
 • souhrnné hlášení za únor 2021
 • kontrolní hlášení za únor 2021

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
pondělí 29.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31.3. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

DUBEN 2021

čtvrtek 1.4. daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu
pátek 9.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.4. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
útery 20.4. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za duben 2021
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 26.4.  spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za březen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
pátek 30.4. biopaliva  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
  Oznámení informací o přeshraničních uspořádáních (DAC6) dle §14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě změny informace o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do dne 31. prosince 2020)

KVĚTEN 2021

pondělí 3.5. daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
pondělí 10.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.5. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za květen 2021
úterý 25.5. spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
 • souhrnné hlášení za duben 2021
 • kontrolní hlášení za duben 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
pondělí 31.5. daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

ČERVEN 2021

středa 9.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 21.6. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za červen 2021
čtvrtek 24.6.  spotřební daň splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.6. spotřební daň
 • daňové přiznání za květen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daněz topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
 • souhrnné hlášení za květen 2021
 • kontrolní hlášení za květen 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
středa 30.6. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021
  Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC 2021

 
čtvrtek 1.7. daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
pondělí 12.7. spotřební daň splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.7.  daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
úterý 20.7. daň z příjmů   
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za červenec 2021
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 26.7. spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
pátek 30.7. biopaliva podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

SRPEN 2021

pondělí 2.8. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
pondělí 9.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.8. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za srpen 2021
úterý 24.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.8. spotřební daň
 • daňové přiznání za červenec 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021
 • souhrnné hlášení za červenec 2021
 • kontrolní hlášení za červenec 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
úterý 31.8. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ 2021

čtvrtek 9.9.  spotřební daň splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 20.9. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za září 2021
pátek 24.9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.9. spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
 • souhrnné hlášení za srpen 2021
 • kontrolní hlášení za srpen 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
čtvrtek 30.9. daň z přidané hodnoty    žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ŘÍJEN 2021

pondělí 11.10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.10. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
středa 20.10. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za říjen 2021
pondělí 25.10. spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
  energetické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
neděle 31.10. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

LISTOPAD 2021

pondělí 1.11. biopaliva podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
úterý 9.11. spotřební daň splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.11. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za listopad 2021
středa 24.11.  spotřební daň splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.11.  spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021
 • souhrnné hlášení za říjen 2021
 • kontrolní hlášení za říjen 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
úterý 30.11. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021
  daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC 2021

pátek 10.12. spotřební daň splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
pondělí 20.12. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy za prosinec 2021
pondělí 27.12. spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021
 • souhrnné hlášení za listopad 2021
 • kontrolní hlášení za listopad 2021
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
pátek 31.12. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:

Ohlášení CbCR    lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR    lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:

Oznámení DAC6     lhůta pro podání informací o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2021


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 3.8.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Brno Orange Academy
 3.8.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 ...  K Brno Orange Academy
 4.8.   DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR ...  K Brno Orange Academy
 4.8.   DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR ...  K Brno Orange Academy
 5.8.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Online Orange Academy
 5.8.   DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím ...  K Brno INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.