Daňový kalendář 2023

Daňový kalendář pro rok 2023

Termín pro přihlášení do režimu paušální daně je v roce 2023 -  10. ledna 2023.  

Termín Přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022 při fyzickém podání je pondělí 3. dubna 2023. Pokud podáváte přiznání elektronicky, pak do úterý  2. května 2023.

 

 


LEDEN 2023  

2.1.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
9.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.1.  daň z příjmů  
splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24.1. spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.1. spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok
  spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2022
  energetické daně 
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
  DPH daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
  DPH souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
  DPH kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
  daň z  hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
 31.1. daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

 zákonné pojištění          zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 1.čtvrtletí 2023                   
 


ÚNOR 2023  

9.2. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.2. daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20.2. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24.2. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.2. DPH daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
  DPH souhrnné hlášení za leden 2023
  DPH kontrolní hlášení za leden 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
  spotřební daň daňové přiznání za leden 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
28.2. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023BŘEZEN 2023

1.3. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
13.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.3. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
  daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
  daň z příjmů splatnost paušální zálohy
27.3. DPH daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
  DPH souhrnné hlášení za únor 2023
  DPH kontrolní hlášení za únor 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
  spotřební daň daňové přiznání za únor 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.3. biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023


DUBEN 2023

3.4. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
  daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.4. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
  daň z příjmů splatnost paušální zálohy

24.4.

spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
  25.4. DPH daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
  DPH souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
  DPH kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
 . daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
  spotřební daň daňové přiznání za březen 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.4. DPH

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

         zákonné pojištění  zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele platba za 2.čtvrtletí 2023


KVĚTEN 2023

2.5. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
  daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
  energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
10.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.5. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25.5. DPH daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
  DPH souhrnné hlášení za duben 2023
  DPH kontrolní hlášení za duben 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
  spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za duben 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
31.5. daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
  daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023


ČERVEN 2023

9.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.6. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

DPH daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
  DPH souhrnné hlášení za květen 2023
  DPH kontrolní hlášení za květen 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
  spotřební daň daňové přiznání za květen 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.6. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023


ČERVENEC 2023

3.7. oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších                                          předpisů

 

 

  oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších                                          předpisů

daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10.7.
 spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.7. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25.7. daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
  DPH daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
  DPH souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
  DPH kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
  spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za červen 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2023 (pokud vznikl nárok)
31.7. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

  zákonné pojištění        zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele platba za 3.čtvrtletí 2023

 

SRPEN 2023

9.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21.8. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
24.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.8. DPH daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
  DPH souhrnné hlášení za červenec 2023
  DPH kontrolní hlášení za červenec 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
  spotřební daň daňové přiznání za červenec 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.8. daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023


ZÁŘÍ 2023

11.9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.9. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
25.9. DPH daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
  DPH souhrnné hlášení za srpen 2023
  DPH kontrolní hlášení za srpen 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
  spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za srpen 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.9. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  DPH žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022


ŘÍJEN 2023

2.10.    daň z příjmů    odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023
10.10.
spotřební daň

splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.10. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
25.10. daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
  DPH daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
  DPH souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
  DPH kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
  spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za září 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
30.10. energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
 31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2024, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31.prosinci 2023 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim


    zákonné pojištěnízákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 4.čtvrtletí 2023           LISTOPAD 2023

9.11. spotřební daň splatnost daně za září 2023(mimo spotřební daň z lihu)
20.11. daň z příjmů splatnost paušální zálohy

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24.11. spotřební daň splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.11. DPH daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
  DPH souhrnné hlášení za říjen 2023
  DPH kontrolní hlášení za říjen 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
  spotřební daň daňové přiznání za říjen 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.11. daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
  DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023


PROSINEC 2023

11.12. spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12. daň z příjmů splatnost paušální zálohy
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
27.12. DPH daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
  DPH souhrnné hlášení za listopad 2023
  DPH kontrolní hlášení za listopad 2023
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
  spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
  spotřební daň daňové přiznání za listopad 2023
  spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2023 (pokud vznikl nárok)
31.12. DPH daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:

Ohlášení CbCR    lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR    lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti spojené s oznámením informací o přeshraničních uspořádáních:

Oznámení DAC6     lhůta pro podání informací o přeshraničních uspořádáních dle skutečností uvedených v § 14 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2022

 

 Kurzy a školení - daně a účetnictví

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
 28.5.   Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit  K Praha VOX
 28.5.   Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)  K Praha VOX
 28.5.   Srážky z mezd a DPP a DPČ v roce 2024 …  K Praha ANAG
 29.5.   DPH 2024 v praktických příkladech  K Praha Verlag Dashöfer
 30.5.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 …  K Ostrava Orange Academy
 30.5.   Převodní ceny v ČR aktuálně a pro rok 2024 – …  W Online VOX
 30.5.   ON-LINE webinář Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců na DPP …  K None ANAG
 30.5.   Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024  K Praha VOX
 31.5.   Účetnictví, daně a rozpočty příspěvkových organizací • aktuality pro rok …  K Olomouc ANAG
 31.5.   Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti  K Praha VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zprávy daně

 

Otázky a odpovědi pro daňový kalendář 2024

 • Dokdy musím podat daňové přiznání za 2023?

  Daňové přiznání je třeba podat do

  • do 2. dubna 2024, pokud podáváte v listinné podobě
  • do 2. května 2024, pokud podáváte elektronické podání
  • do 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

 • Kde naleznu daňový kalendář v online podobě?

  Daňový kalendář naleznete na našich stránkách zde a nebo na stránkách mfcr.cz.

?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.