Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2023 a v roce 2024

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti se zdaňují u zaměstnavatele, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně). Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede (viz daňový kalendář).


Za uplynulý rok 2023:


a) buď provádí zaměstnavatel Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pokud zaměstnanec:

 • v roce 2023 dostával mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a
 • požádal písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního zaměstnavatele, a to nejpozději do 15. února 2024.
  Pozn. Podepsáním  Prohlášení na rok 2023 u zaměstnavatele (zaměstnavatelů) zároveň zaměstnanec žádá o uplatnění slev.

 

b) nebo podává zaměstnanec Daňové přiznání z příjmu fyzických osob, pokud má důvod podávat jej sám (například má souběžně další příjmy od jiných zaměstnavatelů, příjmy z pronájmu apod.) a nenastaly skutečnosti z bodu a). Zaměstnavatel mu v tom případě vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2023.


Formulář xls pro zaměstnance podávajícího přiznání

Pro zaměstnance podávajícího daňové přiznání je k dispozici interaktivní šablona obsahující pouze nutné části přiznání.

Šablony formulářů do určité hranice fungují bez omezení a zdarma, když je nastavená hranice překročena, šablona vyzve k zakoupení plné verze.  


Přiznání k dani z příjmů FO za 2023 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

xls šablona jen zaměstnání 

 


 

Formuláře k dani FO ze závislé činnosti pro zaměstnavatele 

Daňové formuláře poskytované Finanční správou ČR pro poplatníka a zaměstnavatele. Formáty Pdf, odkazy EPO (elektronické podání). Prohlášení poplatníka, Žádost o zúčtování apod.

Formuláře daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2023/2024   


Formuláře Pdf, EPO pro zaměstnance podávajícího přiznání

Formuláře poskytované Finanční správou ČR pro podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2023.

Formuláře daň z příjmu fyzických osob 2023/2024    

 

Slevy na dani pro rok 2023

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2023

sleva
 ročně  v Kč
měsíčně v Kč
 sleva na poplatníka
  30.840   2.570                 
 sleva na studenta denního studia   4.020
  335 
 sleva na první dítě   15.204   1.267
 sleva na druhé dítě   22.320   1.860 
 sleva na třetí a další dítě
  27.840   2.320
 sleva na invaliditu 1. a 2. stupně   2.520   210
 sleva na invaliditu 3. stupně   5.040   420
 slevu na držitele průkazu ZTP/P   16.140   1.345
  sleva na manžela/ku
 (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)
  24.840
  2.070
  sleva na manžela ZTP/P
 (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)
  49.680
  4.140
 sleva za umístění dítěte (školkovné)

výše výdajů prokazatelně
vynaložených na umístění
max. 17.300 Kč/dítě

-

   

Slevy na dani pro rok 2024

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2024

sleva
 ročně  v Kč
měsíčně v Kč
 sleva na poplatníka
  30.840   2.570
 sleva na první dítě   15.204   1.267
 sleva na druhé dítě   22.320   1.860 
 sleva na třetí a další dítě
  27.840   2.320
 sleva na invaliditu 1. a 2. stupně   2.520   210
 sleva na invaliditu 3. stupně   5.040   420
 slevu na držitele průkazu ZTP/P   16.140   1.345
  sleva na manžela/ku pečující o dítě do 3 let
 (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)
  24.840
  2.070
  sleva na manžela ZTP/P pečující o dítě do 3 let (s příjmem nižším 68.000 Kč ročně)   49.680
  4.140


Daňové slevy na děti 2023

Sleva na dítě 2023

Sleva v Kč
Základní sleva na dítě Dítě ZTP/P
ročně měsíčně ročně měsíčně
na jedno dítě 15.204 1.267 30.408 2.534
na druhé dítě 22.320 1.860 44.640 3.720
na třetí a každé další dítě 27.840 2.320 55.680 4.640

 

Daňové slevy na děti 2024

 

Sleva na dítě 2024 

Sleva v Kč
Základní sleva na dítě Dítě ZTP/P
ročně měsíčně ročně měsíčně
na jedno dítě 15.204 1.267 30.408 2.534
na druhé dítě 22.320 1.860 44.640 3.720
na třetí a každé další dítě 27.840 2.320 55.680 4.640

 

Sazba daně

V roce 2023 se pro příjmy
 • do výše 1.935.552 Kč (48násobek průměrné mzdy ) používá sazba 15%
 • pro příjmy nad tuto hranici sazba 23%.

Základem daně v roce 2023 je hrubá mzda


Termíny daňového přiznání pro zaměstnance za rok 2023          

Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel neprovádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023. Od zaměstnavatele potřebuje získat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2023.

 • do 1. dubna 2024 - fyzické podání
 • do 2. května 2024 - elektronické podání
 • do 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
 

Ve stejném termínu je vždy také potřeba zaplatit daň.Termíny zúčtování daně pro zaměstnavatele za rok 2023 v roce 2024 

Do 1. března 2024 vystaví zaměstnavatel Potvrzení o příjmech za rok 2023 pro zaměstnance, kteří podávají daňové přiznání sami.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2023 provede zaměstnavatel  do 29. února 2024 nebo elektronicky do 20. března 2024.

 

Výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost v roce 2024

Výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti provádí zaměstnavatel z příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci. Vypočtenou zálohu na daň pak zaměstnavatel u zaměstnance, který u něj podepsal na příslušné zdaňovací období Prohlášení , nejprve sníží o prokázanou částku měsíčních slev na dani a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění.

Vypočtenou zálohu zaměstnavatel srazí zaměstnanci při výplatě nebo při připsání mzdy (příjmů ze závislé činnosti).

 


Zákon, kterým se řídí určení výše daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

Zákon o daních z příjmů


Zprávy o dani z příjmů

Další zprávy k tématu "Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2023 a v roce 2024 - kdo podává, daňové přiznání, daňové slevy (poplatník, manželka, děti...)"Kurzy a školení - daně a účetnictví

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
 10.6.   Kryptoměny – účetní a daňový pohled aktuálně a pro rok …  E Online VOX
 10.6.   Datové schránky v praxi  K None Verlag Dashöfer
 10.6.   Základy DPH - dvoudenní seminář pro začátečníky a mírně pokročilé …  K Olomouc ANAG
 10.6.   Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ  K Praha Verlag Dashöfer
 11.6.   Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých …  K Praha VOX
 11.6.   Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých …  E Online VOX
 11.6.   Zásoby v účetnictví příspěvkových organizací  W Online Verlag Dashöfer
 12.6.   Účtování podle smluvních vztahů v praxi roku 2024  W Online INTEGRA CENTRUM
 12.6.   Daňový řád pro účetní a ekonomické profese  K Praha VOX
 12.6.   Dovolená u DPP a DPČ a změny od 1.10.2023, od …  K Ostrava ANAG
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

slevy z daně

Daňové přiznání fyzických osob ze závislé činnosti - otázky a odpovědi

 • Dokdy podat daňové přiznání 2023 k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti?

  Daňové přiznání je třeba podat do

  • do pondělí 1. dubna 2024, pokud podáváte v papírové podobě
  • do úterý 2. května 2024, pokud podáváte v elektronické podání
  • do pondělí 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  . Více informací naleznete na našich stránkách zde.

 • Dokdy zaplatit daň z příjmu 2024 u fyzických osob?

  Pokud vznikl doplatek, tak daň je třeba zaplatit do stejných termínů, jako je termín podání přiznání, tedy:

  • do 1. dubna 2024, pokud je podání v papírové podobě
  • do 2. května 2024, pokud je podání elektronicky
  • do 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo musíte účetní závěrku ověřenou auditorem
  . Více informací o termínech, slevách a dalším naleznete na našich stránkách zde.

 • Kdo je povinen podat daňové přiznání?

  Podle § 38g ZDP, je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).

 • Co patří do příjmů ze závislé činnosti?

  Příjmy ze závislé činnosti jsou veškeré příjmy ze zaměstnání, z Dohody o provedení práce či Dohody o pracovní činnosti a zdaňují se podle § 6 Zákona o daních z příjmu.

?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.