Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2022 a v roce 2023

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti se zdaňují u zaměstnavatele, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně). Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede (viz daňový kalendář).


Za uplynulý rok 2022:


a) buď provádí zaměstnavatel Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pokud zaměstnanec:

 • v roce 2022 dostával mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a
 • požádal písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního zaměstnavatele, a to nejpozději do 15. února 2023.
  Pozn. Podepsáním  Prohlášení na rok 2022 u zaměstnavatele (zaměstnavatelů) zároveň zaměstnanec žádá o uplatnění slev.

 

b) nebo podává zaměstnanec Daňové přiznání z příjmu fyzických osob, pokud má důvod podávat jej sám (například má souběžně další příjmy od jiných zaměstnavatelů, příjmy z pronájmu apod.) a nenastaly skutečnosti z bodu a). Zaměstnavatel mu v tom případě vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2022.


Formulář xls pro zaměstnance podávajícího přiznání

Pro zaměstnance podávajícího daňové přiznání je k dispozici interaktivní šablona obsahující pouze nutné části přiznání.

Šablony formulářů do určité hranice fungují bez omezení a zdarma, když je nastavená hranice překročena, šablona vyzve k zakoupení plné verze.  


Přiznání k dani z příjmů FO za 2022 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

xls šablona jen zaměstnání 

 


 

Formuláře k dani FO ze závislé činnosti pro zaměstnavatele 

Daňové formuláře poskytované Finanční správou ČR pro poplatníka a zaměstnavatele. Formáty Pdf, odkazy EPO (elektronické podání). Prohlášení poplatníka, Žádost o zúčtování apod.

Formuláře daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2022/2023 


Formuláře Pdf, EPO pro zaměstnance podávajícího přiznání

Formuláře poskytované Finanční správou ČR pro podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021.

Formuláře daň z příjmu fyzických osob 2022/2023   

 

Slevy na dani pro rok 2022

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2022

sleva
 ročně  v Kč
měsíčně v Kč
 sleva na poplatníka
  30.840   2.570                 
 sleva na studenta denního studia   4.020
  335 
 sleva na první dítě   15.204   1.267
 sleva na druhé dítě   22.320   1.860 
 sleva na třetí a další dítě
  27.840   2.320
 sleva na invaliditu 1 a 2 stupně   2.520   210
 sleva na invaliditu 3 stupně   5.040   420
 slevu na držitele průkazu ZTP/P   16.140   1.345
  sleva na manželku / manžela
 (s příjmem nižším 68 000 Kč ročně)
  24.840
  2.070
  sleva na manžela ZTP/P
 (s příjmem nižším 68 000 Kč ročně)
  49.680
  4.140
 sleva za umístění dítěte

výše výdajů prokazatelně
vynaložených na umístění
max. 16.200 Kč/dítě

-
 sleva na evidenci tržeb   5.000
-

   

Slevy na dani pro rok 2023

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2023

sleva
 ročně  v Kč
měsíčně v Kč
 sleva na poplatníka
  30.840   2.570                 
 sleva na studenta denního studia   4.020
  335 
 sleva na první dítě   15.204   1.267
 sleva na druhé dítě   22.320   1.860 
 sleva na třetí a další dítě
  27.840   2.320
 sleva na invaliditu 1 a 2 stupně   2.520   210
 sleva na invaliditu 3 stupně   5.040   420
 slevu na držitele průkazu ZTP/P   16.140   1.345
  sleva na manžela/ku
 (s příjmem nižším 68 000 Kč ročně)
  24.840
  2.070
  sleva na manžela ZTP/P
 (s příjmem nižším 68 000 Kč ročně)
  49.680
  4.140
 sleva za umístění dítěte (školkovné)

výše výdajů prokazatelně
vynaložených na umístění
max. 17.300 Kč/dítě

-
                    
-


Daňové slevy na děti 2022

Sleva na dítě 2022

Sleva v Kč
Základní sleva na dítě Dítě ZTP/P
ročně měsíčně ročně měsíčně
na jedno dítě 15.204 1.267 30.408 2.534
na druhé dítě 22.320 1.860 44.640 3.720
na třetí a každé další dítě 27.840 2.320 55.680 4.640

 

Daňové slevy na děti 2023

 

Sleva na dítě 2023

Sleva v Kč
Základní sleva na dítě Dítě ZTP/P
ročně měsíčně ročně měsíčně
na jedno dítě 15.204 1.267 30.408 2.534
na druhé dítě 22.320 1.860 44.640 3.720
na třetí a každé další dítě 27.840 2.320 55.680 4.640

 

Sazba daně

V roce 2022 se pro příjmy
 • do výše 1.867.728 Kč (48násobek průměrné mzdy ) používá sazba 15%
 • pro příjmy nad tuto hranici sazba 23%.

Základem daně v roce 2022 je hrubá mzda


Termíny daňového přiznání pro zaměstnance za rok 2022          

Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel neprovádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022, podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022. Od zaměstnavatele potřebuje získat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 202.

 • do 3. dubna 2023 - fyzické podání
 • do 2. května 2023 - elektronické podání
 • do 3. července 2023, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
 

Ve stejném termínu je vždy také potřeba zaplatit daň.Termíny zúčtování daně pro zaměstnavatele v roce 2022 

Do 1. března 2023 vystaví zaměstnavatel Potvrzení o příjmech za rok 2022 pro zaměstnance, kteří podávají daňové přiznání sami.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2022 provede zaměstnavatel  do 28. února 2023 nebo elektronicky do 20. března 2023.

 

Výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost v roce 2023

Výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti provádí zaměstnavatel z příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci. Vypočtenou zálohu na daň pak zaměstnavatel u zaměstnance, který u něj podepsal na příslušné zdaňovací období Prohlášení , nejprve sníží o prokázanou částku měsíčních slev na dani a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění.

Vypočtenou zálohu zaměstnavatel srazí zaměstnanci při výplatě nebo při připsání mzdy (příjmů ze závislé činnosti).

 


Zákon, kterým se řídí určení výše daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

Zákon o daních z příjmů


Zprávy o dani z příjmůKurzy a školení - daně a účetnictví

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
 6.6.   Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní …  W Online VOX
 6.6.   Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní …  W Online VOX
 6.6.   Minimum celního deklaranta  E Online VOX
 7.6.   Praktické uplatňování DPH v roce 2023  K Ostrava INTEGRA CENTRUM
 8.6.   Datové schránky nejen pro živnostníky  K None Verlag Dashöfer
 8.6.   Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe  K Praha VOX
 8.6.   PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRO PERSONALISTY  K Hradec Králové ANAG
 12.6.   PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRO PERSONALISTY • prezenčně i on-line v Olomouci  K Olomouc ANAG
 12.6.   Účetnictví pro začátečníky  K None Verlag Dashöfer
 12.6.   DPH aktuálně a řešené příklady  K Brno INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

slevy z daně

Daňové přiznání fyzických osob ze závislé činnosti - otázky a odpovědi

 • Dokdy podat daňové přiznání 2023 k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti?

  Daňové přiznání je třeba podat do

  • do pondělí 3. dubna 2023, pokud podáváte v papírové podobě
  • do úterý 2. května 2023, pokud podáváte v elektronické podání
  • do pondělí 3. července 2023, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  . Více informací naleznete na našich stránkách zde.

 • Dokdy zaplatit daň z příjmu 2023 u fyzických osob?

  Pokud vznikl doplatek, tak daň je třeba zaplatit do stejných termínů, jako je termín podání přiznání, tedy:

  • do 3. dubna 2023, pokud je podání v papírové podobě
  • do 2. května 2023, pokud je podání elektronicky
  • do 3. července 2023, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo musíte účetní závěrku ověřenou auditorem
  . Více informací o termínech, slevách a dalším naleznete na našich stránkách zde.

 • Kdo je povinen podat daňové přiznání?

  Podle § 38g ZDP, je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).

 • Co patří do příjmů ze závislé činnosti?

  Příjmy ze závislé činnosti jsou veškeré příjmy ze zaměstnání, z Dohody o provedení práce či Dohody o pracovní činnosti a zdaňují se podle § 6 Zákona o daních z příjmu.


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V