Daň z příjmů za rok 2018 a v roce 2019

Daň z příjmů pokrývá příjmy zaměstnanců, OSVČ i právnických osob.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 je třeba podat do 1. 4. 2019, pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok 2018. Tato lhůta se o 3 měsíce prodlužuje poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce nebo kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, do pondělí 1. 7. 2019.

Další termíny a informace o dani z příjmů najdete na našich detailních stránkách pro jednotlivé daně z příjmů.


Daň z příjmů v roce 2019 i za rok 2018 - základní informace a termíny, formuláře

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Zákon, kterým se řídí daň z příjmů

Zákon o daních z příjmů


Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2018 a 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 včetně přehledu pro sociální správu a zdrav. pojišťovny 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf
Leták - Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2019 pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob používané v roce 2019

Formuláře k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 a 2019

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018, vč. přílohy pdf
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem pdf
Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu pdf
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu 2018 - omezená verze  xls
Účetní závěrka v plném rozsahu 2018 - omezená verze  xls
Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2019 pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů právnických osob používané v roce 2019

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2018 a 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech pdf
Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pdf
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona pdf
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání pdf
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2018 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2019 pdf
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2019 pdf

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - všechny formuláře používané v roce 2019

Formuláře k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v roce 2018 a 2019

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 2018 - omezená verze  xls
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob pdf
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2018 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2019 pdf
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů pdfZprávy na Kurzech.czKurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Olomouc Orange Academy
 6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Olomouc Orange Academy
 6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Olomouc Orange Academy
 6.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Olomouc Orange Academy
 7.7.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Plzeň Orange Academy
 8.7.   Specialista na účetnictví a mzdové účetnictví - 1. stupně  K Praha Verlag Dashöfer
 9.7.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Vsetín Orange Academy
 9.7.   Komplexní průvodce DPH – pro začínající  K Praha VOX
 10.7.   Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku ...  K Praha VOX
 10.7.   DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími ...  K Praha VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies