Daň z příjmů v roce 2021, daňové přiznání za rok 2020


Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020:

  • 3. května 2021 pro podání přiznání v papírové podobě, elektronicky 1. června 2021; termíny se kvůli koronaviru o měsíc posouvají
  • 1. 7. 2021 při povinném auditu nebo pokud daňové přiznání podává daňový poradce

Zároveň je třeba do stejného termínu zaplatit daň z příjmů. 


Daň z příjmů v roce 2021 i za rok 2020 - základní informace a termíny, formuláře

Daň z příjmů za rok 2020 pokrývá příjmy zaměstnanců, živnostníků / OSVČ i právnických osob za rok 2020. Další informace o dani z příjmů najdete na našich detailních stránkách pro jednotlivé daně z příjmů v roce 2021:

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
Paušální daň pro OSVČ v roce 2021

Zákon, kterým se řídí daň z příjmů

Zákon o daních z příjmů


Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2020 a 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona jen zaměstnání 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - základní verze bez přehledů a bez závěrky

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona bez přehledů
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - s přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu                   

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona paušální výdaje
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky 

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona podvojné účetnictví
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob do roku 2021

Formuláře k paušální dani pro OSVČ používané v roce 2021

Oznámení o vstupu do paušálního režimu pdf
Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu pdf
Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu pdf
Oznámení o ukončení paušálního režimu pdf

Všechny formuláře do roku 2021

Formuláře k dani z příjmů právnických osob za rok 2020

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2020

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona právnické osoby   
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020, vč. přílohy pdf
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem pdf
Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu pdf
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů právnických osob do roku 2021

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2020 a 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona jen zaměstnání 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech pdf
Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pdf
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona pdf
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání pdf
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2020 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2021 pdf
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - všechny formuláře do roku 2021

Formuláře k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v roce 2020 a 2021

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob pdf
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2020 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2021 pdf
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů pdfDaňové přiznání - zprávy a novinky
Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 1.11.   Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • ...  K Praha ANAG
 2.11.   Maraton s Ivanou Pilařovou  K Brno INTEGRA CENTRUM
 2.11.   Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022  K Praha ANAG
 3.11.   Finanční kontrola obcí a příspěvkových organizací  K Praha EDUZONE-CZ
 3.11.   Jak správně provést inventarizaci majetku a závazků jako součást přípravy ...  K Brno ANAG
 3.11.   Daňové a účetní aktuality 2021 - 2022  K Brno INTEGRA CENTRUM
 4.11.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Plzeň Orange Academy
 5.11.   DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR ...  K Břeclav Orange Academy
 5.11.   DAŇOVÁ EVIDENCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR ...  K Břeclav Orange Academy
 5.11.   Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • Zákoník práce  K Praha ANAG
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.