Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2024 - 10 let

Období Celková
nezaměstnanost 
Míra
nezaměstnanosti v % 
Počet
volných míst 
Podrobně
Další »
3 / 2024 288 623 3.9 % 253 522 Zpráva
2 / 2024 296 107 4.0 % 268 579 Zpráva
1 / 2024 295 546 4.0 % 267 000 Zpráva
12 / 2023 279 270 3.7 % 271 789 Zpráva
11 / 2023 263 000 3.5 % 279 000 Zpráva
10 / 2023 260 600 3.5 % 280 500 Zpráva
9 / 2023 263 020 3.6 % 281 995 -
8 / 2023 260 803 3.6 % 281 207 Zpráva
7 / 2023 258 900 3.5 % 285 600 -
6 / 2023 249 800 3.4 % 286 700 -
5 / 2023 254 000 3.5 % 285 700 Zpráva
4 / 2023 262 000 3.6 % 285 000 Zpráva
3 / 2023 273 000 3.7 % 284 000 -
2 / 2023 282 508 3.9 % 283 097 Zpráva
1 / 2023 283 053 3.9 % 281 141 Zpráva
12 / 2022 271 803 3.7 % 288 647 Zpráva
12 / 2022 271 803 3.7 % 290 000 -
11 / 2022 256 000 3.5 % 293 000 -
9 / 2022 256 380 3.5 % - -
8 / 2022 251 753 3.4 % - -

09.04.2024 Mimořádně teplé počasí tlačí nezaměstnanost dolů, je nejnižší v EU. Výrazně roste počet rekvalifikací


Úřad práce České republiky evidoval k 31. 3. 2024 celkem 288 623 uchazečů o zaměstnání, o 7 484 méně než v únoru a o 15 145 více než v březnu 2023. Podíl nezaměstnaných osob tak ke konci března činil 3,9 %, meziměsíčně poklesl o 0,1 procentního bodu a v meziročním srovnání s březnem 2023 byl vyšší o 0,2 proc. bodu. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v celé Evropské unii. Nezaměstnanost proti únoru klesla ve všech 14 krajích a v 68 z 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v březnu o 19 963 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřad práce umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v březnu takto pomohl 26 382 lidem, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Proti loňsku o polovinu vzrostl i počet rekvalifikací.

 

V březnu 2024 se z hlediska podílu nezaměstnaných osob již výrazně projevil začátek sezónních prací. Tento každoroční trend byl v tomto roce dále posílen neobvykle teplým březnovým počasím. Pozitivní trend se projevil jak na straně příchodů nových uchazečů o zaměstnání do evidence nezaměstnaných, tak na straně odchodů. Významným faktorem poklesu podílu nezaměstnanosti bylo opětovné započetí výkonu živností přerušených na období zimy. Tyto odchody mohou v jednotlivých okresech představovat i celou pětinu všech ukončených evidencí. Počet volných pracovních míst, které v březnu evidoval Úřad práce, je nejnižší v tomto období od roku 2018, kdy zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce nabízeli celkem 253 522 volných pracovních míst.

 

Za březen jsme zaznamenali pokles nezaměstnanosti. Je to dobrá zpráva především proto, že k poklesu došlo ve všech krajích, nejvíce pak v kraji Vysočina, v Jihočeském a v Jihomoravském kraji. Do tohoto vývoje promluvily především sezónní práce. Míra nezaměstnanosti je tak u nás opět nejnižší v celé Evropské unii, jak ostatně platí již dlouhodobě. Zároveň platí, že Úřad práce umí najít zaměstnání stále více lidem. V březnu takto pomohl asi 26 tisícům lidí, což je oproti loňsku více než dvojnásobné číslo,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

 

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof vysvětluje: „Díky mimořádně teplému počasí se do celorepublikového vývoje nezaměstnanosti v březnu již výrazně promítly začínající sezónní práce, například ve stavebnictví. K podnikání se také začaly vracet osoby samostatně výdělečně činné, které v zimě přerušily činnost a zvolily evidenci na úřadu práce. Máme sice nejnižší nezaměstnanost v EU, stagnuje ale počet evidovaných volných míst, který zůstal už čtvrtý měsíc po sobě prakticky stejný a který je stále nižší než počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci. O to důležitější je, aby se lidé snažili průběžně vzdělávat i rekvalifikovat - je to nezbytné, aby získali lepší zaměstnání a mohli si vydělat víc. Trh práce se stále rychleji mění a s tím i poptávka po nových kompetencích a znalostech,“ říká Daniel Krištof.

Dle Společné zprávy zaměstnanosti pro rok 2024, kterou připravily Evropská komise a Evropská rada, je Česko hodnoceno mezi nejlepšími v klíčových ukazatelích míry zaměstnanosti: tedy jak samotné míry nezaměstnanosti, která je nejnižší v EU tak ale i v dalších ukazatelích jako je míra ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením (obecné i u dětí).

Generální ředitel Krištof upozorňuje na rostoucí možnosti zvyšování kvalifikace pro občany, aby zlepšovali svoji situaci a mohli vydělávat víc. Je k dispozici ještě 5 miliard Kč z finančních zdrojů EU, které pomůžou přes 100 000 lidí absolvovat nejrůznější digitální a rekvalifikační kurzy. „Provozujeme e-shop  www.jsemvkurzu.cz  jak s digitálními kurzy, kde přispíváme 82 procenty ceny kurzu až do výše 50 000 Kč a účastník si doplatí jen 18 procent z ceny, tak i rekvalifikačními kurzy, které jsou zcela zdarma. Lidé tak mohou posílit svoje digitální dovednosti, jejichž neznalost je diskvalifikuje na trhu práce. V nabídce jsou kurzy od základních přes náročné, a to z nejrůznějších oborů. Lidé o vzdělávání zájem mají, evidujeme výrazně rostoucí poptávku. V posledních týdnech přibývá i hodně starších, za což jsem velmi rád,“ oceňuje si generální ředitel Daniel Krištof.

 

Podle našich analýz bude trh práce ve 2. čtvrtletí 2024 nadále mírně růst podobným tempem jako na začátku roku. Mírně roste počet zaměstnavatelů, kteří budou nabírat, ale zároveň vzrostl i počet těch, kteří budou snižovat počty zaměstnanců. Výsledná bilance je pozitivní, ale pohybujeme se na výrazně nižší úrovni optimismu ve srovnání s posledními dvěma lety. Nejoptimističtější obory jsou zdravotnictví, finance, reality, energetika, IT a komunikační služby. Výrazný pokles oznamuje veřejný a neziskový sektor," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika. Upozorňuje zároveň, že trh práce prochází velkými změnami. „Odeznívají sice dopady pandemie, ale do hry vstupují nové trendy, které zásadně proměňují vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců a kterým je potřeba se na obou stranách přizpůsobit. Vstupujeme tak do éry adaptability. Mění se životní priority zaměstnanců a jejich očekávání od kariéry a zaměstnavatele. Digitalizace, robotizace a umělá inteligence rychle proměňují způsob, jakým pracujeme a překreslují podobu většiny pracovních rolí. V důsledku zelené transformace vznikají tisíce nových pracovních míst a rýsuje se tak nový zaměstnavatelský sektor, který poroste rychleji než IT. 300 tisíc nezaměstnaných se dnes nedokáže propojit s 300 tisíci volnými pozicemi. Změny se zrychlují a klíčovými dovednostmi se stává učenlivost, flexibilita a přizpůsobivost. To platí o lidech i o šéfech, kterým často chybí individuální přístup k potřebám zaměstnanců, iniciování rozvoje jejich dovedností a empatický způsob  vedení,“ uzavírá ředitelka Rezlerová.

03/2024 03/2023 03/2022

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,9 %

3,7 % 3,4 %

Počet uchazečů o zaměstnání

288 623

273 478   252 873  

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

265 136

248 559   229 521  

Počet volných pracovních míst

268 660

284 525   360 168  

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (únor)

2,7 %

2,6 % 2,7 %

 

V evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) bylo v březnu 2024 nově registrováno 33 019 lidí. V rámci krajského srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve všech 14 regionech, nejvíce v kraji Vysočina, v Jihočeském a v Jihomoravském kraji. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském, ve Středočeském a v Jihočeském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně vzrostl počet volných pracovních míst, a to na 268 660 (v únoru to bylo 268 579 míst). 

 

Uprchlíci z Ukrajiny: práci získalo už téměř 400 000 uprchlíků, dále přibývá počet uprchlíků učících se česky

 

Z dat Úřadu práce ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu (24. 2. 2022) do konce března 2024 získalo práci již celkem 397 915 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (269 515 z nich jsou ženy, tedy téměř 68 %). Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci března jich na území ČR pracovalo 124 324. Nejvíce ve Středočeském (22 139 osob) a Plzeňském kraji (17 229 osob) a v Praze (15 122 osob). Nejčastěji pak jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

 

Ke konci března evidoval ÚP ČR celkem 16 044 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (v únoru 15 648 osob), kteří si podali žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (1 792 zájemců o zaměstnání, v únoru 1 628 zájemců o zaměstnání) nebo žádost o zprostředkování zaměstnání (14 252 uchazečů o zaměstnání, v únoru 14 020 uchazečů o zaměstnání) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny s dočasnou ochranou tvořili 4,9 % (v únoru 4,7 %). Od vypuknutí války na Ukrajině do 31. 3. 2024 se na Úřadu práce ČR zaevidovalo celkem 53 475 (v únoru 52 055) osob s dočasnou ochranou.

 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 11 511 lidí a 9 382 z nich ho také už absolvovalo. V březnu 2024 kurz zahájilo 926 cizinců (v únoru to bylo 903, v lednu 544, v prosinci 2023 122) a rekvalifikaci v tomto měsíci 478 osob úspěšně ukončilo. Pokračuje tak pozitivní trend posledních měsíců, kdy do kurzů češtiny nastupuje a absolvuje je čím dále více cizinců.

  

Pokles nezaměstnanosti ve všech krajích: nejvíce v kraji Vysočina, v Jihočeském a v Jihomoravském kraji

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 1564 let) byl v březnu v Ústeckém kraji (6 %) a Moravskoslezském kraji (5,4 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze (2,8 %) a v kraji Zlínském, Vysočina, Plzeňském a v Pardubickém (3,1 %).  Meziročně se situace nejvíce změnila v Olomouckém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti

březnu 2023 o 0,5 procentní bod, dále Nezaměstnanost v regionech - 2023/2024 ve Středočeském, Karlovarském, Ústeckém a v Moravskoslezském kraji (nárůst o 0,3 procentního bodu). Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost 4,0 byla ke konci března v okresech Praha-východ (1,5 %), Praha-západ (1,6 %), Benešov a Pelhřimov (2,1 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (7,7 %) a Bruntál

 

Struktura uchazečů o zaměstnání: většinu tvoří ženy a lidé s nižším vzděláním

Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo 151 998 žen, ty tak tvořily 52,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,6 %, u žen na 4,1 %.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 42,9 roku, loni to bylo 43,3 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. 

 

V meziročním srovnání v březnu vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let o 1 procentní bod. Naopak v kategorii 50 plus a ve skupině 30-49 let došlo k jeho mírnému poklesu, a to o 0,9 resp. 0,1 procentního bodu. V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 3. 2024 celkem 103 814 uchazečů nad 50 let a tvořili 36,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Z hlediska stupně vzdělání byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním.

V uplynulém měsíci hledalo práci 37 872 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10 427 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče a pomocníky v domácnosti nebo montáží dělníky.

Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 4 820) a uchazečů se střední školou (o 4 245). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci března bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 88 047. 

 

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 14 056 mladistvých (věk 15-18 let) a absolventů škol všech stupňů vzdělání. Meziměsíčně je to méně o Počet absolventů (bez mladistvých)

230 osob, meziročně pak více o 1 713 10 000 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,9 % (únor – 4,8 %, březen 8 000

2023 – 4,5 %). V rámci této kategorie  6 000 absolventů a mladistvých evidoval Úřad práce ČR celkem 8 813 4 000 absolventů a celkem 5 281

mladistvých (únor – 5 218, březen 2 000

2023 – 4 507), mladiství tvořili 1,8 %

z celkového počtu uchazečů o 0

zaměstnání. Stejně jako jiným

skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči. Speciálně mladistvým věnují velkou pozornost kariéroví poradci z Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální schůzky a s uchazeči intenzivně pracují. Je-li to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole, tedy udržet je ve vzdělávacím procesu, případně jim nabízí například vhodnou rekvalifikaci. Informační a poradenská střediska mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokážou v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

 

Dále roste dlouhodobá nezaměstnanost

 

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR.

V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 0,5 procentního bodu na 32 %. Jde celkem o 92 397 osob. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci více než 12 měsíců, vzrostl o 1,9 procentního bodu na 29,6 % (85 491 osob). Průměrná délka evidence ve srovnání s únorem vzrostla o 17 dnů na 475. 

Úřad práce umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v březnu takto pomohl 26 382 lidem, což je více než dvojnásobek oproti loňsku

Během března se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 33 019 lidí. To je meziměsíčně méně o 2 346 osob (o 6,6 %) a meziročně méně o 1 342 (o 3,9 %) osob. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 169) a Středočeský kraj (3 880). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 093). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 707) a nejméně v okrese Rokycany (110).

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době zejména lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, velkoobchodu, výroby kovových konstrukcí, vzdělávání nebo agenturního zaměstnávání. Úřadu práce ČR se v březnu podařilo na trh práce umístit 26 382 lidí (v únoru to bylo 20 585, v březnu 2023 celkem 12 254 lidem). 

Naopak z evidence odešlo 40 503 uchazečů, tj. o 5 699 osob (o 16,4 %) více než v předchozím měsíci a o 2 888 osob (o 6,7 %) méně než v březnu 2023. Novou práci získalo

31 339 lidí. Řada z nich našla uplatnění v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, inženýrského stavitelství, ve veřejné správě, rostlinné a živočišné výrobě, vzdělávání nebo ve výrobě kovových konstrukcí. 

Podporu v nezaměstnanosti pobírá necelá třetina registrovaných uchazečů

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v březnu 92 567 osob, což představuje 32,1 % všech uchazečů o zaměstnání (únor 2024 – 33,7 %, březen 2023 – 30,7 %).   

Počet uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 8 691 osob. Uchazeči v průměru pobírali 10 778 Kč měsíčně (únor – 10 823 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč pobíralo 7 012 (7,6 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 24 608 Kč, pak ÚP ČR v březnu vyplácel 2 808 (3,0 %) uchazečům o zaměstnání. 

V březnu 2024 vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 1 201 263 tis. Kč (v únoru - 1 190 530 tis. Kč).

 

Mírný meziměsíční nárůst počtu volných míst, na jedno volné místo připadá více než jeden uchazeč, největší problém mají okresy na severu a na jihu

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 268 660 volných pracovních míst, o 81 více než v únoru a o 15 865 méně než před rokem (pokles o 5,6 %). Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru zhruba 1,1 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,5), Bruntál (7,5), Hodonín (5,9) a Děčín (5,5). Na přibližně 73 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 67,1 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, o řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (80 544 míst) a ve Středočeském kraji (54 617 míst).

 

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací. 

Aktivní politika zaměstnanosti: výrazně vzrostl počet rekvalifikací

ÚP ČR věnuje všem skupinám uchazečům a zájmům ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31.3. 2024 celkem 8 540 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například – na veřejně prospěšné práce (VPP) umístil 299 lidí. Zaměstnání získalo také 1 764 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 osoby zřídili zaměstnavatelé zcela nová místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení

(SÚPM). Dalších 548 nezaměstnaných zahájilo díky SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR celkem 128 lidí.

Zvýšenou péči věnuje ÚP

ČR též osobám

se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 326 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně pomáhá nejen uchazečům, ale také zájemcům o zaměstnání. K 31.3. 2024 se jich účastnilo 4 215 lidí (pro srovnání – před rokem v březnu 2023 jich bylo 2 704, což je nárůst o více než polovinu). Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 8 876 klientů. Tou nejčastěji realizovanou jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy a kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s úplným středním vzděláním s maturitou a výučním listem. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny 30 až 39 let.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 1 812 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (720) a v Moravskoslezském (285) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v březnu celkem 2 826 lidí.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

 

Martin Bušo

 

tiskový mluvčí Úřadu práce ČR M: 00 420 608 194 194; E: tiskove@uradprace.czNezaměstnanost - zpravodajství


Míra registrované nezaměstnanosti podle původní metodiky je počítána jako podíl, kde je v čitateli počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a ve jmenovateli pracovní síla, tj.
  • počet pracovníků ve všech sektorech NH s jediným nebo hlavním zaměstnáním vč. žen na mateřské a další mateřské dovolené (z podnikového zjišťování) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (do konce 1. čtvrtletí 1994)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (od 2. čtvrtletí 1994 do konce roku 1996)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce (vše klouzavý roční průměr). Do zaměstnanosti se na rozdíl od předchozích období nezapočítávají ženy na další mateřské dovolené (od 1. čtvrtletí 1997).
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.