Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2022

Období Celková
nezaměstnanost 
Míra
nezaměstnanosti v % 
Počet
volných míst 
Podrobně
1 / 2023 283 053 3.9 % 281 141 Zpráva
12 / 2022 271 803 3.7 % 290 000 -
12 / 2022 271 803 3.7 % 288 647 Zpráva
11 / 2022 256 000 3.5 % 293 000 -
9 / 2022 256 380 3.5 % - -
8 / 2022 251 753 3.4 % - -
7 / 2022 240 706 3.3 % 313 000 -
6 / 2022 231 309 3.1 % 319 000 -
5 / 2022 235 468 3.2 % 337 331 Zpráva
4 / 2022 243 658 3.3 % 344 350 Zpráva
3 / 2022 252 873 3.4 % - Zpráva
2 / 2022 263 433 3.5 % - -
1 / 2022 267 076 3.6 % - -

08.02.2023 Nezaměstnanost v lednu, jako každý rok, mírně vzrostla - úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2023 celkem 283 059 uchazečů o zaměstnání, o 15 983 více než loni


Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2023 celkem 283 059 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 11 256 více než v předchozím měsíci a o 15 983 více než
loni. Podíl nezaměstnaných osob meziročně vzrostl o 0,3 p. b. na 3,9 %. V
mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních
dostupných dat EUROSTATU (za prosinec) nejnižší v celé EU, a to 2,2 %
(průměr EU 6 %).

V lednu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak.
„Vývoj počtu lidí bez práce i volných míst podrobně sledujeme. Sice
jsme nyní svědky určitého mírného nárůstu nezaměstnanosti, jde ale na
začátku roku o obvyklý jev. Od firem navíc díky našemu podrobnému
průzkumu víme, že osm z deseti velkých zaměstnavatelů stále hledá nové
pracovníky a dvě třetiny z nich také plánují růst mezd. Že firmy nechtějí šetřit
na lidech je v dnešní době důležitou pozitivní zprávou. Děkuji jim za to,“ uvádí
ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V předchozím měsíci se do evidence Úřadu práce ČR hlásili ve větší míře
lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a
dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání. Ze strany zaměstnavatelů
přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických
profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. S rozjezdem
lyžařské sezóny je, obdobně jako loni, zájem též o zaměstnance v horských
střediscích a cestovním ruchu (např. o kuchaře, číšníky, pomocníky do kuchyně,
recepční nebo třeba lyžařské instruktory).


„V přijímání nových zaměstnanců jsou zaměstnavatelé letos opatrnější
než v předchozím roce a zaměřují se, zejména kvůli dražším energiím či
surovinám, i na efektivnější vytváření finančních rezerv. Počet volných
pracovních míst, která přes ÚP ČR nabízejí, klesl. Přesto se podíl
nezaměstnaných osob drží nadále, navzdory lednovému nárůstu, na relativně
nízkých hodnotách. V následujících měsících by nezaměstnanost mohla
stagnovat, případně mírně vzrůst. S příchodem jarního počasí a rozjezdem
sezónních prací by pak mohla začít klesat,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce
ČR Viktor Najmon.

V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od dopadů
energetické krize na zaměstnavatele, průběhu válečného konfliktu na Ukrajině či
aktuální epidemické situace.

Ukrajina
Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce ledna
2023 práci celkem 190 356 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ -
132 573 - z nich tvoří ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání
odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 94 383 občanů
Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (16 620 osob)
a Plzeňském kraji (13 872 osob) a dále v Jihomoravském kraji (10 016
osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve
stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení.
V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.
Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 16 310 občanů
Ukrajiny pod dočasnou ochranou (prosinec 15 431 osob). Podali žádosti o
zaevidování jako zájemci (1 350 osob, prosinec 1 240 osob) nebo uchazeči (14 960
osob, prosinec 14 191 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o
zaměstnání pak tvořili 5,3 % (prosinec 5,2 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do
31. 1. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 31 270 (prosinec 33 444) cizinců pod
dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných
profesí je jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc
s financováním kurzů českého jazyka. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud (od
vypuknutí konfliktu na Ukrajině) zahájilo celkem 2 838 osob a 2 007 z nich ho už
také úspěšně ukončilo. Jen v lednu 2023 nastoupilo do kurzu 570 cizinců
a 237 z nich ho už také úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci.
Pokud jde o rekvalifikace odborné, probíhá jich méně. Důvodem je neznalost českého jazyka.

V předchozím měsíci do těchto kurzů nastoupilo 18 občanů Ukrajiny, kteří už češtinu na potřebné úrovni ovládli.
ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují.

A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II . Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách .

Nezaměstnanost v regionech
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v lednu v Ústeckém (5, 8 %)
a Moravskoslezském kraji ( 5 , 2 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci.
Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v e Zlínském kraji, v hl. m. Praze , v Pardubickém a Plzeňském kraji ( shodně 3,1 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku a Ústecku , kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti lednu 202 2 o 0, 5 p. b. na 3,1 % , resp. na 5,8 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha - východ (1, 6 %), Praha - západ (1,7 %) a Pelhřimov ( 2 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8, 5 %), Bruntál ( 7,3 %), Most (6, 9 %) a Znojmo (6, 7 %) .
Struktura uchazečů o zaměstnání
Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 5 2,6 % ženy , což
představuje 14 8 857 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na
3 , 6 % a u žen na 4 , 2 %.
V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 3 7 371 osob se
zdravotním postižením (OZP) – 1 3 , 2 % z celkového počtu nezaměstnaných.
Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 1 0 63 4 volných
pracovních míst.
Průměrný věk nezaměstnaných byl v lednu 4 3 , 2 roku , loni to bylo 4 3 , 7
roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně
nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.
V meziročním srovnání v lednu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve
věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let , naopak v kategorii 50 plus podíl
nezaměstnaných osob klesl . V případě posledně uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání došlo
k poklesu o 1 ,4 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o nárůst o 2 080 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo
k 3 1 . 1 . 202 3 celkem 102 857 a tvořili 3 6 , 3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podpora v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v lednu 93 497 osob, což představuje
3 3 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 3 476 osob. Uchazeči v průměru dostávali 9 811 Kč měsíčně ( leden 202 2 – 9 2 7 3 Kč) . Podporu
v nezaměstnanosti do 4 500 Kč pobíralo 19 826 (2 1 , 2 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.
Maximální výši podpory , tedy 2 2 798 Kč , pak ÚP ČR v lednu vyplácel 844 ( 0 , 9 %)
uchazečům o zaměstnání.
V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v
rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 893 692 tis. Kč
(prosinec 801 618 tis. Kč , listopad 794 798 tis. Kč).

Volná pracovní místa
Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP
ČR celkem 2 8 1 141 volných pracovních míst , o 7 506 méně než v prosinci
a o 70 539 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v
průměru 1 uchazeč o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (11,8), Bruntál
(6), Most (4,6), Jeseník (4,5), Ústí nad Labem (4,2), Děčín (4,1), Opava (3,8) a Žďár
nad Sázavou (3,3). U přibližně 7 1 , 7 % z nahlášených volných pracovních míst
zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 7 1 , 9 % pak
tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti
výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků , řidiče
nákladních automo bilů a tahačů, zedníky, kamnáře a dlaždiče, kuchaře nebo ostatní

 

pomocné pracovníky ve výrobě . Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je
v Praze (7 4 577 míst) a ve Středočeském kraji (5 6 103 míst).
V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 22 674 nových
volných pracovních míst, což je o 3 0 637 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem
zaměstnanců se uvolnilo 2 082 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence
vyřadil 32 262 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnan osti
Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou
nezaměstnaností zvýšenou péči . Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní
politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 1. 2023 celkem 9 234 uchazečů
a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce
umístil 2 461 lidí. Zaměstnání získalo také 2 675 uchazečů díky vyhrazeným společensky
účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 osby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o
místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 597 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto
cestou podpořil ÚP ČR ke konci ledna celkem 210 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR
též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje
příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto
podpořil 408 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce
ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání.
K 31. 1. 2023 se jich účastnilo 1 840 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Celkem

od začátku letošního roku na rekvalifikace nastoupilo 16 666 lidí. Nejčastěji
realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč.
profesní způsobilosti, kurzy českého jazyka pro cizince, kurzy pro pracovníky v
sociální oblasti a počítačové kurzy. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí
se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou
a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.
Zájem je i o výkon veřejné služby . Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory,
především obcemi, nestátními nezi skovými organizacemi, základními a mateřskými
školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 163 pozic. Nejvíce pak
v Ústeckém (1 62 1 ) a v Moravskoslezském ( 978 ) kraji. A nejedná se jen o činnosti
při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostran ství a zeleně, ale i o aktivity, které
lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných
akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče
(např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. N a veřejnou službu nastoupilo
1 845 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na www.mpsv.cz/web/mesicni


Ke stažení

Autor:

ÚP ČR


Nezaměstnanost - zpravodajství


Míra registrované nezaměstnanosti podle původní metodiky je počítána jako podíl, kde je v čitateli počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a ve jmenovateli pracovní síla, tj.
  • počet pracovníků ve všech sektorech NH s jediným nebo hlavním zaměstnáním vč. žen na mateřské a další mateřské dovolené (z podnikového zjišťování) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (do konce 1. čtvrtletí 1994)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (od 2. čtvrtletí 1994 do konce roku 1996)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce (vše klouzavý roční průměr). Do zaměstnanosti se na rozdíl od předchozích období nezapočítávají ženy na další mateřské dovolené (od 1. čtvrtletí 1997).
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.