Daňový kalendář 2018

 •        Leden      
 •         Únor       
 •        Březen     
 •        Duben      
 •        Květen     
 •        Červen     
 •    Červenec     
 •        Srpen        
 •         Září        
 •           Říjen        
 •        Listopad     
 •        Prosinec     

LEDEN 2018

úterý 2.1.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
úterý 9.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
sobota 20.1.  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 22.1.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 24.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.1.  spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzin za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
středa 31.1.  biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2017
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

ÚNOR 2018

pátek 9.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.2.  daň z příjmů
 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
úterý 20.2.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26.2.  spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za leden 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
 • souhrnné hlášení za leden 2018
 • kontrolní hlášení za leden 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
středa 28.2.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

BŘEZEN 2018

čtvrtek 1.3. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
  odvod z loterií
a jiných podobných her 
podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2017
pondělí 12.3.  spotřební daň splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
úterý 20.3. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
pondělí 26.3. spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
 • souhrnné hlášení za únor 2018
 • kontrolní hlášení za únor 2018

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
úterý 27.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN 2018

pondělí 3.4. daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pondělí 9.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí  16.4. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
pátek 20.4. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 24.4.  spotřební daň splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.4. spotřební daň
 • daňové přiznání za březen 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
pondělí 30.4.   Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

KVĚTEN 2018

čtvrtek 10.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.5. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 25.5. spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018
 • souhrnné hlášení za duben 2018
 • kontrolní hlášení za duben 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
čtvrtek 31.5. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018
  daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN 2018

pondělí 11.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa 20.6. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.6.  spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za květen 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daněz topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
 • souhrnné hlášení za květen 2018
 • kontrolní hlášení za květen 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

ČERVENEC 2018

 
pondělí 2.7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
  Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10.7. spotřební daň splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.7.  daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
pátek 20.7. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
středa 25.7. spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
pondělí 30.7.   Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
úterý 31.7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

SRPEN 2018

čtvrtek 9.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.8.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.8. daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
 • souhrnné hlášení za červenec 2018
 • kontrolní hlášení za červenec 2018
  spotřební daň
 • daňové přiznání za červenec 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
pátek 31.8. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018
  daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

ZÁŘÍ 2018

pondělí 10.9.  spotřební daň splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20.9. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý 25.9. spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za srpen 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
 • souhrnné hlášení za srpen 2018
 • kontrolní hlášení za srpen 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
neděle 30.9. daň z přidané hodnoty    žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

ŘÍJEN 2018

pondělí 1.10. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
středa 10.10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.10.  daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
sobota 20.10. daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 22.10. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 25.10. spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
úterý 30.10.   Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
středa 31.10. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

LISTOPAD 2018

pátek 9.11. spotřební daň splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.11.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26.11.  spotřební daň
 • splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za říjen 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
 • souhrnné hlášení za říjen 2018
 • kontrolní hlášení za říjen 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
pátek 30.11. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018
  daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC 2018

pondělí 10.12.  spotřební daň splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
čtvrtek 20.12. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 27.12. spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
 • souhrnné hlášení za listopad 2018
 • kontrolní hlášení za listopad 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
pondělí 31.12. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

 

 

Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2018


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 27.4.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Olomouc Orange Academy
 27.4.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Olomouc Orange Academy
 27.4.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Přerov Orange Academy
 27.4.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Brno Orange Academy
 27.4.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Hradec Králové Orange Academy
 27.4.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Česká Třebová Orange Academy
 29.4.   PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2019  K Praha STUDIO W
 29.4.   Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách  K Praha VOX
 29.4.   DPH • novela zákona od 1.4.2019 • první zkušenosti a ...  K Ústí nad Labem ANAG
 30.4.   Daň z přidané hodnoty 2019 - tuzemská plnění  K Brno TSM, spol. s r. o.
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Označení stránky: daňové přiznání za rok 2018 aspekt, aspekt daňová přiznání, daňové přiznání za rok 2018 formulář, daňové přiznání za rok 2018 xls, danového přiznání fyzických osob formulář 2019, daňové přiznání xls, daňové přiznání za rok 2018 formulář zdarma, daňové přiznání za rok 2018 online zdarma, daňové přiznání ke stažení zdarma, daňové přiznání 2019 formulář xls


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies