Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení), Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení), Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Velké banky, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Velké banky, CZK, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Pobočky zahraničních bank, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Pobočky zahraničních bank, CZK, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Standardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Sledované, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Nestandardní, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Pochybné, Stav (zůstatek)
31.12.2017 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Celkem, EUR, Ztrátové, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Malé banky, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2016 131.70 788.20 - 656.50 -83.29% -62.30 194.00 - 311.40%
01.10.2015 788.20 198.30 589.90 297.48% - 150.50 938.70 - 623.72%
01.07.2015 198.30 271.00 -72.70 -26.83% 356.10 - 157.80 -44.31%
01.04.2015 271.00 -62.30 333.30 - 534.99% 503.20 - 232.20 -46.14%
01.01.2015 -62.30 - 150.50 88.20 -58.60% - 329.30 267.00 -81.08%
01.10.2014 - 150.50 356.10 - 506.60 - 142.26% 484.20 - 634.70 - 131.08%
01.07.2014 356.10 503.20 - 147.10 -29.23% 483.70 - 127.60 -26.38%
01.04.2014 503.20 - 329.30 832.50 - 252.81% 674.00 - 170.80 -25.34%
01.01.2014 - 329.30 484.20 - 813.50 - 168.01% 120.30 - 449.60 - 373.73%
01.10.2013 484.20 483.70 0.50 0.10% 585.90 - 101.70 -17.36%
01.07.2013 483.70 674.00 - 190.30 -28.23% 201.20 282.50 140.41%
01.04.2013 674.00 120.30 553.70 460.27% - 718.50 1 392.50 - 193.81%
01.01.2013 120.30 585.90 - 465.60 -79.47% - 179.70 300.00 - 166.94%
01.10.2012 585.90 201.20 384.70 191.20% 180.50 405.40 224.60%
01.07.2012 201.20 - 718.50 919.70 - 128.00% -31.20 232.40 - 744.87%
01.04.2012 - 718.50 - 179.70 - 538.80 299.83% - 193.50 - 525.00 271.32%
01.01.2012 - 179.70 180.50 - 360.20 - 199.56% - 723.60 543.90 -75.17%
01.10.2011 180.50 -31.20 211.70 - 678.53% - 207.90 388.40 - 186.82%
01.07.2011 -31.20 - 193.50 162.30 -83.88% - 129.50 98.30 -75.91%
01.04.2011 - 193.50 - 723.60 530.10 -73.26% 5 005.90 -5 199.40 - 103.87%
01.01.2011 - 723.60 - 207.90 - 515.70 248.05% -50.80 - 672.80 1 324.41%
01.10.2010 - 207.90 - 129.50 -78.40 60.54% 32.20 - 240.10 - 745.65%
01.07.2010 - 129.50 5 005.90 -5 135.40 - 102.59% 358.20 - 487.70 - 136.15%
01.04.2010 5 005.90 -50.80 5 056.70 -9 954.13% - 174.00 5 179.90 -2 976.95%
01.01.2010 -50.80 32.20 -83.00 - 257.76% -78.10 27.30 -34.96%
01.10.2009 32.20 358.20 - 326.00 -91.01% - 174.80 207.00 - 118.42%
01.07.2009 358.20 - 174.00 532.20 - 305.86% -1.60 359.80 -22 487.50%
01.04.2009 - 174.00 -78.10 -95.90 122.79% - 503.20 329.20 -65.42%
01.01.2009 -78.10 - 174.80 96.70 -55.32% - 396.20 318.10 -80.29%
01.10.2008 - 174.80 -1.60 - 173.20 10 825.00% - 483.10 308.30 -63.82%
01.07.2008 -1.60 - 503.20 501.60 -99.68% - 707.00 705.40 -99.77%
01.04.2008 - 503.20 - 396.20 - 107.00 27.01% - 922.80 419.60 -45.47%
01.01.2008 - 396.20 - 483.10 86.90 -17.99% - 731.80 335.60 -45.86%
01.10.2007 - 483.10 - 707.00 223.90 -31.67% -1 089.20 606.10 -55.65%
01.07.2007 - 707.00 - 922.80 215.80 -23.39% - 757.40 50.40 -6.65%
01.04.2007 - 922.80 - 731.80 - 191.00 26.10% - 433.90 - 488.90 112.68%
01.01.2007 - 731.80 -1 089.20 357.40 -32.81% - 270.10 - 461.70 170.94%
01.10.2006 -1 089.20 - 757.40 - 331.80 43.81% 631.20 -1 720.40 - 272.56%
01.07.2006 - 757.40 - 433.90 - 323.50 74.56% 864.30 -1 621.70 - 187.63%
01.04.2006 - 433.90 - 270.10 - 163.80 60.64% 554.10 - 988.00 - 178.31%
01.01.2006 - 270.10 631.20 - 901.30 - 142.79% 325.30 - 595.40 - 183.03%
01.10.2005 631.20 864.30 - 233.10 -26.97% -4 620.80 5 252.00 - 113.66%
01.07.2005 864.30 554.10 310.20 55.98% -1 537.70 2 402.00 - 156.21%
01.04.2005 554.10 325.30 228.80 70.33% 431.70 122.40 28.35%
01.01.2005 325.30 -4 620.80 4 946.10 - 107.04% 257.20 68.10 26.48%
01.10.2004 -4 620.80 -1 537.70 -3 083.10 200.50% 3 980.80 -8 601.60 - 216.08%
01.07.2004 -1 537.70 431.70 -1 969.40 - 456.20% 3 794.90 -5 332.60 - 140.52%
01.04.2004 431.70 257.20 174.50 67.85% 2 851.00 -2 419.30 -84.86%
01.01.2004 257.20 3 980.80 -3 723.60 -93.54% 1 626.10 -1 368.90 -84.18%
01.10.2003 3 980.80 3 794.90 185.90 4.90% 2 454.90 1 525.90 62.16%
01.07.2003 3 794.90 2 851.00 943.90 33.11% 1 447.70 2 347.20 162.13%
01.04.2003 2 851.00 1 626.10 1 224.90 75.33% 1 277.40 1 573.60 123.19%
01.01.2003 1 626.10 2 454.90 - 828.80 -33.76% 646.40 979.70 151.56%
01.10.2002 2 454.90 1 447.70 1 007.20 69.57% - - -
01.07.2002 1 447.70 1 277.40 170.30 13.33% - - -
01.04.2002 1 277.40 646.40 631.00 97.62% - - -
01.01.2002 646.40 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.