Remaining liabilities, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Remaining liabilities

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 292 292.90 814 205.60 - 521 912.70 -64.10% 821 533.20 - 529 240.30 -64.42%
01.07.2018 814 205.60 809 376.30 4 829.30 0.60% 811 524.80 2 680.80 0.33%
01.04.2018 809 376.30 768 233.20 41 143.10 5.36% 877 418.00 -68 041.70 -7.75%
01.01.2018 768 233.20 821 533.20 -53 300.00 -6.49% 829 032.70 -60 799.50 -7.33%
01.10.2017 821 533.20 811 524.80 10 008.40 1.23% 918 697.50 -97 164.30 -10.58%
01.07.2017 811 524.80 877 418.00 -65 893.20 -7.51% 982 652.60 - 171 127.80 -17.41%
01.04.2017 877 418.00 829 032.70 48 385.30 5.84% 1 073 714.40 - 196 296.40 -18.28%
01.01.2017 829 032.70 918 697.50 -89 664.80 -9.76% 1 031 977.00 - 202 944.30 -19.67%
01.10.2016 918 697.50 982 652.60 -63 955.10 -6.51% 939 636.10 -20 938.60 -2.23%
01.07.2016 982 652.60 1 073 714.40 -91 061.80 -8.48% 962 818.10 19 834.50 2.06%
01.04.2016 1 073 714.40 1 031 977.00 41 737.40 4.04% 1 031 684.10 42 030.30 4.07%
01.01.2016 1 031 977.00 939 636.10 92 340.90 9.83% 1 041 305.50 -9 328.50 -0.90%
01.10.2015 939 636.10 962 818.10 -23 182.00 -2.41% 1 014 328.50 -74 692.40 -7.36%
01.07.2015 962 818.10 1 031 684.10 -68 866.00 -6.68% 991 524.00 -28 705.90 -2.90%
01.04.2015 1 031 684.10 1 041 305.50 -9 621.40 -0.92% 1 020 915.10 10 769.00 1.05%
01.01.2015 1 041 305.50 1 014 328.50 26 977.00 2.66% 916 688.60 124 616.90 13.59%
01.10.2014 1 014 328.50 991 524.00 22 804.50 2.30% 883 654.50 130 674.00 14.79%
01.07.2014 991 524.00 1 020 915.10 -29 391.10 -2.88% 828 958.60 162 565.40 19.61%
01.04.2014 1 020 915.10 916 688.60 104 226.50 11.37% 943 874.70 77 040.40 8.16%
01.01.2014 916 688.60 883 654.50 33 034.10 3.74% 955 909.70 -39 221.10 -4.10%
01.10.2013 883 654.50 828 958.60 54 695.90 6.60% 1 056 163.40 - 172 508.90 -16.33%
01.07.2013 828 958.60 943 874.70 - 114 916.10 -12.17% 1 083 880.10 - 254 921.50 -23.52%
01.04.2013 943 874.70 955 909.70 -12 035.00 -1.26% 1 071 155.70 - 127 281.00 -11.88%
01.01.2013 955 909.70 1 056 163.40 - 100 253.70 -9.49% 996 986.40 -41 076.70 -4.12%
01.10.2012 1 056 163.40 1 083 880.10 -27 716.70 -2.56% 1 039 731.00 16 432.40 1.58%
01.07.2012 1 083 880.10 1 071 155.70 12 724.40 1.19% 967 678.90 116 201.20 12.01%
01.04.2012 1 071 155.70 996 986.40 74 169.30 7.44% 872 651.50 198 504.20 22.75%
01.01.2012 996 986.40 1 039 731.00 -42 744.60 -4.11% 850 301.20 146 685.20 17.25%
01.10.2011 1 039 731.00 967 678.90 72 052.10 7.45% 944 799.10 94 931.90 10.05%
01.07.2011 967 678.90 872 651.50 95 027.40 10.89% 1 018 293.60 -50 614.70 -4.97%
01.04.2011 872 651.50 850 301.20 22 350.30 2.63% 1 024 290.20 - 151 638.70 -14.80%
01.01.2011 850 301.20 944 799.10 -94 497.90 -10.00% 930 684.20 -80 383.00 -8.64%
01.10.2010 944 799.10 1 018 293.60 -73 494.50 -7.22% 951 542.30 -6 743.20 -0.71%
01.07.2010 1 018 293.60 1 024 290.20 -5 996.60 -0.59% 907 445.00 110 848.60 12.22%
01.04.2010 1 024 290.20 930 684.20 93 606.00 10.06% 965 950.20 58 340.00 6.04%
01.01.2010 930 684.20 951 542.30 -20 858.10 -2.19% 1 179 884.50 - 249 200.30 -21.12%
01.10.2009 951 542.30 907 445.00 44 097.30 4.86% 1 071 905.20 - 120 362.90 -11.23%
01.07.2009 907 445.00 965 950.20 -58 505.20 -6.06% 889 587.90 17 857.10 2.01%
01.04.2009 965 950.20 1 179 884.50 - 213 934.30 -18.13% 899 500.30 66 449.90 7.39%
01.01.2009 1 179 884.50 1 071 905.20 107 979.30 10.07% 877 350.60 302 533.90 34.48%
01.10.2008 1 071 905.20 889 587.90 182 317.30 20.49% 758 928.60 312 976.60 41.24%
01.07.2008 889 587.90 899 500.30 -9 912.40 -1.10% 649 440.60 240 147.30 36.98%
01.04.2008 899 500.30 877 350.60 22 149.70 2.52% 655 896.10 243 604.20 37.14%
01.01.2008 877 350.60 758 928.60 118 422.00 15.60% 635 838.20 241 512.40 37.98%
01.10.2007 758 928.60 649 440.60 109 488.00 16.86% 594 615.70 164 312.90 27.63%
01.07.2007 649 440.60 655 896.10 -6 455.50 -0.98% 549 120.20 100 320.40 18.27%
01.04.2007 655 896.10 635 838.20 20 057.90 3.15% 606 086.80 49 809.30 8.22%
01.01.2007 635 838.20 594 615.70 41 222.50 6.93% 598 209.80 37 628.40 6.29%
01.10.2006 594 615.70 549 120.20 45 495.50 8.29% 562 088.70 32 527.00 5.79%
01.07.2006 549 120.20 606 086.80 -56 966.60 -9.40% 614 714.70 -65 594.50 -10.67%
01.04.2006 606 086.80 598 209.80 7 877.00 1.32% 647 097.80 -41 011.00 -6.34%
01.01.2006 598 209.80 562 088.70 36 121.10 6.43% 655 374.20 -57 164.40 -8.72%
01.10.2005 562 088.70 614 714.70 -52 626.00 -8.56% 508 221.70 53 867.00 10.60%
01.07.2005 614 714.70 647 097.80 -32 383.10 -5.00% 463 754.80 150 959.90 32.55%
01.04.2005 647 097.80 655 374.20 -8 276.40 -1.26% 546 935.40 100 162.40 18.31%
01.01.2005 655 374.20 508 221.70 147 152.50 28.95% 517 592.30 137 781.90 26.62%
01.10.2004 508 221.70 463 754.80 44 466.90 9.59% 489 392.90 18 828.80 3.85%
01.07.2004 463 754.80 546 935.40 -83 180.60 -15.21% 489 520.80 -25 766.00 -5.26%
01.04.2004 546 935.40 517 592.30 29 343.10 5.67% 660 087.60 - 113 152.20 -17.14%
01.01.2004 517 592.30 489 392.90 28 199.40 5.76% 601 650.80 -84 058.50 -13.97%
01.10.2003 489 392.90 489 520.80 - 127.90 -0.03% 574 021.30 -84 628.40 -14.74%
01.07.2003 489 520.80 660 087.60 - 170 566.80 -25.84% 561 335.00 -71 814.20 -12.79%
01.04.2003 660 087.60 601 650.80 58 436.80 9.71% 548 254.90 111 832.70 20.40%
01.01.2003 601 650.80 574 021.30 27 629.50 4.81% 484 227.30 117 423.50 24.25%
01.10.2002 574 021.30 561 335.00 12 686.30 2.26% - - -
01.07.2002 561 335.00 548 254.90 13 080.10 2.39% - - -
01.04.2002 548 254.90 484 227.30 64 027.60 13.22% - - -
01.01.2002 484 227.30 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.