Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
- Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí (vč. ČNB)
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Pasiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Pasiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Oběživo
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Oběživo
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy) - Ostatní pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 412 668.30
Min 31.08.2004 149 041.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 292 292.90 294 912.20 -2 619.30 -0.89% 272 099.50 20 193.40 7.42%
30.09.2018 294 912.20 262 264.50 32 647.70 12.45% 268 372.60 26 539.60 9.89%
31.08.2018 262 264.50 257 028.90 5 235.60 2.04% 272 741.30 -10 476.80 -3.84%
31.07.2018 257 028.90 261 636.80 -4 607.90 -1.76% 270 410.90 -13 382.00 -4.95%
30.06.2018 261 636.80 275 072.20 -13 435.40 -4.88% 278 612.00 -16 975.20 -6.09%
31.05.2018 275 072.20 272 667.30 2 404.90 0.88% 307 504.60 -32 432.40 -10.55%
30.04.2018 272 667.30 252 181.30 20 486.00 8.12% 291 301.40 -18 634.10 -6.40%
31.03.2018 252 181.30 251 201.10 980.20 0.39% 277 368.10 -25 186.80 -9.08%
28.02.2018 251 201.10 264 850.80 -13 649.70 -5.15% 281 652.10 -30 451.00 -10.81%
31.01.2018 264 850.80 264 122.90 727.90 0.28% 270 012.50 -5 161.70 -1.91%
31.12.2017 264 122.90 285 310.80 -21 187.90 -7.43% 279 449.40 -15 326.50 -5.48%
30.11.2017 285 310.80 272 099.50 13 211.30 4.86% 311 469.70 -26 158.90 -8.40%
31.10.2017 272 099.50 268 372.60 3 726.90 1.39% 327 778.40 -55 678.90 -16.99%
30.09.2017 268 372.60 272 741.30 -4 368.70 -1.60% 330 930.00 -62 557.40 -18.90%
31.08.2017 272 741.30 270 410.90 2 330.40 0.86% 318 178.70 -45 437.40 -14.28%
31.07.2017 270 410.90 278 612.00 -8 201.10 -2.94% 333 543.90 -63 133.00 -18.93%
30.06.2017 278 612.00 307 504.60 -28 892.60 -9.40% 351 901.20 -73 289.20 -20.83%
31.05.2017 307 504.60 291 301.40 16 203.20 5.56% 361 645.30 -54 140.70 -14.97%
30.04.2017 291 301.40 277 368.10 13 933.30 5.02% 360 167.90 -68 866.50 -19.12%
31.03.2017 277 368.10 281 652.10 -4 284.00 -1.52% 334 297.60 -56 929.50 -17.03%
28.02.2017 281 652.10 270 012.50 11 639.60 4.31% 361 062.70 -79 410.60 -21.99%
31.01.2017 270 012.50 279 449.40 -9 436.90 -3.38% 336 616.70 -66 604.20 -19.79%
31.12.2016 279 449.40 311 469.70 -32 020.30 -10.28% 282 352.80 -2 903.40 -1.03%
30.11.2016 311 469.70 327 778.40 -16 308.70 -4.98% 337 448.80 -25 979.10 -7.70%
31.10.2016 327 778.40 330 930.00 -3 151.60 -0.95% 319 834.50 7 943.90 2.48%
30.09.2016 330 930.00 318 178.70 12 751.30 4.01% 327 554.20 3 375.80 1.03%
31.08.2016 318 178.70 333 543.90 -15 365.20 -4.61% 317 385.70 793.00 0.25%
31.07.2016 333 543.90 351 901.20 -18 357.30 -5.22% 317 878.20 15 665.70 4.93%
30.06.2016 351 901.20 361 645.30 -9 744.10 -2.69% 335 654.60 16 246.60 4.84%
31.05.2016 361 645.30 360 167.90 1 477.40 0.41% 330 209.50 31 435.80 9.52%
30.04.2016 360 167.90 334 297.60 25 870.30 7.74% 365 820.00 -5 652.10 -1.54%
31.03.2016 334 297.60 361 062.70 -26 765.10 -7.41% 357 696.80 -23 399.20 -6.54%
29.02.2016 361 062.70 336 616.70 24 446.00 7.26% 330 334.20 30 728.50 9.30%
31.01.2016 336 616.70 282 352.80 54 263.90 19.22% 353 274.50 -16 657.80 -4.72%
31.12.2015 282 352.80 337 448.80 -55 096.00 -16.33% 306 619.70 -24 266.90 -7.91%
30.11.2015 337 448.80 319 834.50 17 614.30 5.51% 359 333.40 -21 884.60 -6.09%
31.10.2015 319 834.50 327 554.20 -7 719.70 -2.36% 348 375.40 -28 540.90 -8.19%
30.09.2015 327 554.20 317 385.70 10 168.50 3.20% 337 105.50 -9 551.30 -2.83%
31.08.2015 317 385.70 317 878.20 - 492.50 -0.15% 339 241.60 -21 855.90 -6.44%
31.07.2015 317 878.20 335 654.60 -17 776.40 -5.30% 315 176.90 2 701.30 0.86%
30.06.2015 335 654.60 330 209.50 5 445.10 1.65% 342 079.30 -6 424.70 -1.88%
31.05.2015 330 209.50 365 820.00 -35 610.50 -9.73% 338 326.20 -8 116.70 -2.40%
30.04.2015 365 820.00 357 696.80 8 123.20 2.27% 340 509.60 25 310.40 7.43%
31.03.2015 357 696.80 330 334.20 27 362.60 8.28% 305 564.90 52 131.90 17.06%
28.02.2015 330 334.20 353 274.50 -22 940.30 -6.49% 308 944.80 21 389.40 6.92%
31.01.2015 353 274.50 306 619.70 46 654.80 15.22% 302 178.90 51 095.60 16.91%
31.12.2014 306 619.70 359 333.40 -52 713.70 -14.67% 263 417.00 43 202.70 16.40%
30.11.2014 359 333.40 348 375.40 10 958.00 3.15% 333 024.70 26 308.70 7.90%
31.10.2014 348 375.40 337 105.50 11 269.90 3.34% 287 212.80 61 162.60 21.30%
30.09.2014 337 105.50 339 241.60 -2 136.10 -0.63% 289 853.40 47 252.10 16.30%
31.08.2014 339 241.60 315 176.90 24 064.70 7.64% 267 927.50 71 314.10 26.62%
31.07.2014 315 176.90 342 079.30 -26 902.40 -7.86% 271 177.70 43 999.20 16.23%
30.06.2014 342 079.30 338 326.20 3 753.10 1.11% 290 795.40 51 283.90 17.64%
31.05.2014 338 326.20 340 509.60 -2 183.40 -0.64% 315 601.50 22 724.70 7.20%
30.04.2014 340 509.60 305 564.90 34 944.70 11.44% 337 477.80 3 031.80 0.90%
31.03.2014 305 564.90 308 944.80 -3 379.90 -1.09% 320 816.60 -15 251.70 -4.75%
28.02.2014 308 944.80 302 178.90 6 765.90 2.24% 307 373.80 1 571.00 0.51%
31.01.2014 302 178.90 263 417.00 38 761.90 14.71% 327 719.30 -25 540.40 -7.79%
31.12.2013 263 417.00 333 024.70 -69 607.70 -20.90% 326 002.00 -62 585.00 -19.20%
30.11.2013 333 024.70 287 212.80 45 811.90 15.95% 368 600.80 -35 576.10 -9.65%
31.10.2013 287 212.80 289 853.40 -2 640.60 -0.91% 361 560.60 -74 347.80 -20.56%
30.09.2013 289 853.40 267 927.50 21 925.90 8.18% 375 579.80 -85 726.40 -22.82%
31.08.2013 267 927.50 271 177.70 -3 250.20 -1.20% 356 029.00 -88 101.50 -24.75%
31.07.2013 271 177.70 290 795.40 -19 617.70 -6.75% 352 271.30 -81 093.60 -23.02%
30.06.2013 290 795.40 315 601.50 -24 806.10 -7.86% 348 705.10 -57 909.70 -16.61%
31.05.2013 315 601.50 337 477.80 -21 876.30 -6.48% 389 683.50 -74 082.00 -19.01%
30.04.2013 337 477.80 320 816.60 16 661.20 5.19% 332 767.10 4 710.70 1.42%
31.03.2013 320 816.60 307 373.80 13 442.80 4.37% 319 235.10 1 581.50 0.50%
28.02.2013 307 373.80 327 719.30 -20 345.50 -6.21% 338 793.50 -31 419.70 -9.27%
31.01.2013 327 719.30 326 002.00 1 717.30 0.53% 338 957.80 -11 238.50 -3.32%
31.12.2012 326 002.00 368 600.80 -42 598.80 -11.56% 332 119.20 -6 117.20 -1.84%
30.11.2012 368 600.80 361 560.60 7 040.20 1.95% 343 990.60 24 610.20 7.15%
31.10.2012 361 560.60 375 579.80 -14 019.20 -3.73% 363 621.20 -2 060.60 -0.57%
30.09.2012 375 579.80 356 029.00 19 550.80 5.49% 348 843.30 26 736.50 7.66%
31.08.2012 356 029.00 352 271.30 3 757.70 1.07% 324 533.20 31 495.80 9.70%
31.07.2012 352 271.30 348 705.10 3 566.20 1.02% 294 302.40 57 968.90 19.70%
30.06.2012 348 705.10 389 683.50 -40 978.40 -10.52% 287 570.40 61 134.70 21.26%
31.05.2012 389 683.50 332 767.10 56 916.40 17.10% 293 183.00 96 500.50 32.91%
30.04.2012 332 767.10 319 235.10 13 532.00 4.24% 291 898.10 40 869.00 14.00%
31.03.2012 319 235.10 338 793.50 -19 558.40 -5.77% 273 030.00 46 205.10 16.92%
29.02.2012 338 793.50 338 957.80 - 164.30 -0.05% 291 078.40 47 715.10 16.39%
31.01.2012 338 957.80 332 119.20 6 838.60 2.06% 286 192.80 52 765.00 18.44%
31.12.2011 332 119.20 343 990.60 -11 871.40 -3.45% 266 736.80 65 382.40 24.51%
30.11.2011 343 990.60 363 621.20 -19 630.60 -5.40% 340 256.60 3 734.00 1.10%
31.10.2011 363 621.20 348 843.30 14 777.90 4.24% 337 805.70 25 815.50 7.64%
30.09.2011 348 843.30 324 533.20 24 310.10 7.49% 344 836.70 4 006.60 1.16%
31.08.2011 324 533.20 294 302.40 30 230.80 10.27% 346 138.30 -21 605.10 -6.24%
31.07.2011 294 302.40 287 570.40 6 732.00 2.34% 327 318.60 -33 016.20 -10.09%
30.06.2011 287 570.40 293 183.00 -5 612.60 -1.91% 340 487.50 -52 917.10 -15.54%
31.05.2011 293 183.00 291 898.10 1 284.90 0.44% 355 181.70 -61 998.70 -17.46%
30.04.2011 291 898.10 273 030.00 18 868.10 6.91% 328 621.00 -36 722.90 -11.17%
31.03.2011 273 030.00 291 078.40 -18 048.40 -6.20% 307 689.10 -34 659.10 -11.26%
28.02.2011 291 078.40 286 192.80 4 885.60 1.71% 316 059.10 -24 980.70 -7.90%
31.01.2011 286 192.80 266 736.80 19 456.00 7.29% 306 936.00 -20 743.20 -6.76%
31.12.2010 266 736.80 340 256.60 -73 519.80 -21.61% 288 585.50 -21 848.70 -7.57%
30.11.2010 340 256.60 337 805.70 2 450.90 0.73% 337 386.00 2 870.60 0.85%
31.10.2010 337 805.70 344 836.70 -7 031.00 -2.04% 325 570.80 12 234.90 3.76%
30.09.2010 344 836.70 346 138.30 -1 301.60 -0.38% 314 494.80 30 341.90 9.65%
31.08.2010 346 138.30 327 318.60 18 819.70 5.75% 302 726.90 43 411.40 14.34%
31.07.2010 327 318.60 340 487.50 -13 168.90 -3.87% 290 223.30 37 095.30 12.78%
30.06.2010 340 487.50 355 181.70 -14 694.20 -4.14% 310 896.10 29 591.40 9.52%
31.05.2010 355 181.70 328 621.00 26 560.70 8.08% 321 458.20 33 723.50 10.49%
30.04.2010 328 621.00 307 689.10 20 931.90 6.80% 333 595.90 -4 974.90 -1.49%
31.03.2010 307 689.10 316 059.10 -8 370.00 -2.65% 375 143.00 -67 453.90 -17.98%
28.02.2010 316 059.10 306 936.00 9 123.10 2.97% 392 073.20 -76 014.10 -19.39%
31.01.2010 306 936.00 288 585.50 18 350.50 6.36% 412 668.30 - 105 732.30 -25.62%
31.12.2009 288 585.50 337 386.00 -48 800.50 -14.46% 370 820.50 -82 235.00 -22.18%
30.11.2009 337 386.00 325 570.80 11 815.20 3.63% 371 973.10 -34 587.10 -9.30%
31.10.2009 325 570.80 314 494.80 11 076.00 3.52% 329 111.60 -3 540.80 -1.08%
30.09.2009 314 494.80 302 726.90 11 767.90 3.89% 301 177.70 13 317.10 4.42%
31.08.2009 302 726.90 290 223.30 12 503.60 4.31% 290 797.00 11 929.90 4.10%
31.07.2009 290 223.30 310 896.10 -20 672.80 -6.65% 297 613.20 -7 389.90 -2.48%
30.06.2009 310 896.10 321 458.20 -10 562.10 -3.29% 315 632.00 -4 735.90 -1.50%
31.05.2009 321 458.20 333 595.90 -12 137.70 -3.64% 304 119.10 17 339.10 5.70%
30.04.2009 333 595.90 375 143.00 -41 547.10 -11.07% 279 749.20 53 846.70 19.25%
31.03.2009 375 143.00 392 073.20 -16 930.20 -4.32% 300 928.20 74 214.80 24.66%
28.02.2009 392 073.20 412 668.30 -20 595.10 -4.99% 298 099.30 93 973.90 31.52%
31.01.2009 412 668.30 370 820.50 41 847.80 11.29% 278 323.10 134 345.20 48.27%
31.12.2008 370 820.50 371 973.10 -1 152.60 -0.31% 250 407.90 120 412.60 48.09%
30.11.2008 371 973.10 329 111.60 42 861.50 13.02% 268 782.50 103 190.60 38.39%
31.10.2008 329 111.60 301 177.70 27 933.90 9.27% 239 738.20 89 373.40 37.28%
30.09.2008 301 177.70 290 797.00 10 380.70 3.57% 218 153.10 83 024.60 38.06%
31.08.2008 290 797.00 297 613.20 -6 816.20 -2.29% 197 992.20 92 804.80 46.87%
31.07.2008 297 613.20 315 632.00 -18 018.80 -5.71% 233 295.30 64 317.90 27.57%
30.06.2008 315 632.00 304 119.10 11 512.90 3.79% 224 944.80 90 687.20 40.32%
31.05.2008 304 119.10 279 749.20 24 369.90 8.71% 220 865.50 83 253.60 37.69%
30.04.2008 279 749.20 300 928.20 -21 179.00 -7.04% 210 085.80 69 663.40 33.16%
31.03.2008 300 928.20 298 099.30 2 828.90 0.95% 210 774.00 90 154.20 42.77%
29.02.2008 298 099.30 278 323.10 19 776.20 7.11% 220 439.10 77 660.20 35.23%
31.01.2008 278 323.10 250 407.90 27 915.20 11.15% 204 625.10 73 698.00 36.02%
31.12.2007 250 407.90 268 782.50 -18 374.60 -6.84% 200 969.00 49 438.90 24.60%
30.11.2007 268 782.50 239 738.20 29 044.30 12.12% 209 159.70 59 622.80 28.51%
31.10.2007 239 738.20 218 153.10 21 585.10 9.89% 184 487.00 55 251.20 29.95%
30.09.2007 218 153.10 197 992.20 20 160.90 10.18% 188 619.10 29 534.00 15.66%
31.08.2007 197 992.20 233 295.30 -35 303.10 -15.13% 181 080.30 16 911.90 9.34%
31.07.2007 233 295.30 224 944.80 8 350.50 3.71% 179 420.80 53 874.50 30.03%
30.06.2007 224 944.80 220 865.50 4 079.30 1.85% 192 986.80 31 958.00 16.56%
31.05.2007 220 865.50 210 085.80 10 779.70 5.13% 212 942.50 7 923.00 3.72%
30.04.2007 210 085.80 210 774.00 - 688.20 -0.33% 200 157.50 9 928.30 4.96%
31.03.2007 210 774.00 220 439.10 -9 665.10 -4.38% 187 432.70 23 341.30 12.45%
28.02.2007 220 439.10 204 625.10 15 814.00 7.73% 205 780.80 14 658.30 7.12%
31.01.2007 204 625.10 200 969.00 3 656.10 1.82% 204 996.30 - 371.20 -0.18%
31.12.2006 200 969.00 209 159.70 -8 190.70 -3.92% 176 169.60 24 799.40 14.08%
30.11.2006 209 159.70 184 487.00 24 672.70 13.37% 188 381.30 20 778.40 11.03%
31.10.2006 184 487.00 188 619.10 -4 132.10 -2.19% 197 537.80 -13 050.80 -6.61%
30.09.2006 188 619.10 181 080.30 7 538.80 4.16% 205 246.70 -16 627.60 -8.10%
31.08.2006 181 080.30 179 420.80 1 659.50 0.92% 207 691.00 -26 610.70 -12.81%
31.07.2006 179 420.80 192 986.80 -13 566.00 -7.03% 201 777.00 -22 356.20 -11.08%
30.06.2006 192 986.80 212 942.50 -19 955.70 -9.37% 231 259.20 -38 272.40 -16.55%
31.05.2006 212 942.50 200 157.50 12 785.00 6.39% 213 965.00 -1 022.50 -0.48%
30.04.2006 200 157.50 187 432.70 12 724.80 6.79% 201 873.60 -1 716.10 -0.85%
31.03.2006 187 432.70 205 780.80 -18 348.10 -8.92% 212 122.60 -24 689.90 -11.64%
28.02.2006 205 780.80 204 996.30 784.50 0.38% 233 741.90 -27 961.10 -11.96%
31.01.2006 204 996.30 176 169.60 28 826.70 16.36% 209 509.70 -4 513.40 -2.15%
31.12.2005 176 169.60 188 381.30 -12 211.70 -6.48% 161 071.00 15 098.60 9.37%
30.11.2005 188 381.30 197 537.80 -9 156.50 -4.64% 180 474.10 7 907.20 4.38%
31.10.2005 197 537.80 205 246.70 -7 708.90 -3.76% 166 676.60 30 861.20 18.52%
30.09.2005 205 246.70 207 691.00 -2 444.30 -1.18% 153 731.30 51 515.40 33.51%
31.08.2005 207 691.00 201 777.00 5 914.00 2.93% 149 041.30 58 649.70 39.35%
31.07.2005 201 777.00 231 259.20 -29 482.20 -12.75% 160 982.20 40 794.80 25.34%
30.06.2005 231 259.20 213 965.00 17 294.20 8.08% 200 268.30 30 990.90 15.47%
31.05.2005 213 965.00 201 873.60 12 091.40 5.99% 183 811.20 30 153.80 16.40%
30.04.2005 201 873.60 212 122.60 -10 249.00 -4.83% 162 855.90 39 017.70 23.96%
31.03.2005 212 122.60 233 741.90 -21 619.30 -9.25% 182 206.20 29 916.40 16.42%
28.02.2005 233 741.90 209 509.70 24 232.20 11.57% 169 166.80 64 575.10 38.17%
31.01.2005 209 509.70 161 071.00 48 438.70 30.07% 166 219.30 43 290.40 26.04%
31.12.2004 161 071.00 180 474.10 -19 403.10 -10.75% 161 671.30 - 600.30 -0.37%
30.11.2004 180 474.10 166 676.60 13 797.50 8.28% 168 318.50 12 155.60 7.22%
31.10.2004 166 676.60 153 731.30 12 945.30 8.42% 159 403.10 7 273.50 4.56%
30.09.2004 153 731.30 149 041.30 4 690.00 3.15% 169 092.90 -15 361.60 -9.08%
31.08.2004 149 041.30 160 982.20 -11 940.90 -7.42% 152 435.50 -3 394.20 -2.23%
31.07.2004 160 982.20 200 268.30 -39 286.10 -19.62% 167 992.40 -7 010.20 -4.17%
30.06.2004 200 268.30 183 811.20 16 457.10 8.95% 242 715.10 -42 446.80 -17.49%
31.05.2004 183 811.20 162 855.90 20 955.30 12.87% 225 652.10 -41 840.90 -18.54%
30.04.2004 162 855.90 182 206.20 -19 350.30 -10.62% 191 720.40 -28 864.50 -15.06%
31.03.2004 182 206.20 169 166.80 13 039.40 7.71% 193 291.10 -11 084.90 -5.73%
29.02.2004 169 166.80 166 219.30 2 947.50 1.77% 209 183.70 -40 016.90 -19.13%
31.01.2004 166 219.30 161 671.30 4 548.00 2.81% 199 176.00 -32 956.70 -16.55%
31.12.2003 161 671.30 168 318.50 -6 647.20 -3.95% 196 263.60 -34 592.30 -17.63%
30.11.2003 168 318.50 159 403.10 8 915.40 5.59% 190 145.60 -21 827.10 -11.48%
31.10.2003 159 403.10 169 092.90 -9 689.80 -5.73% 187 612.10 -28 209.00 -15.04%
30.09.2003 169 092.90 152 435.50 16 657.40 10.93% 194 335.70 -25 242.80 -12.99%
31.08.2003 152 435.50 167 992.40 -15 556.90 -9.26% 182 202.00 -29 766.50 -16.34%
31.07.2003 167 992.40 242 715.10 -74 722.70 -30.79% 184 797.30 -16 804.90 -9.09%
30.06.2003 242 715.10 225 652.10 17 063.00 7.56% 207 745.20 34 969.90 16.83%
31.05.2003 225 652.10 191 720.40 33 931.70 17.70% 168 741.10 56 911.00 33.73%
30.04.2003 191 720.40 193 291.10 -1 570.70 -0.81% 171 768.60 19 951.80 11.62%
31.03.2003 193 291.10 209 183.70 -15 892.60 -7.60% 160 595.50 32 695.60 20.36%
28.02.2003 209 183.70 199 176.00 10 007.70 5.02% 164 970.70 44 213.00 26.80%
31.01.2003 199 176.00 196 263.60 2 912.40 1.48% 158 661.10 40 514.90 25.54%
31.12.2002 196 263.60 190 145.60 6 118.00 3.22% - - -
30.11.2002 190 145.60 187 612.10 2 533.50 1.35% - - -
31.10.2002 187 612.10 194 335.70 -6 723.60 -3.46% - - -
30.09.2002 194 335.70 182 202.00 12 133.70 6.66% - - -
31.08.2002 182 202.00 184 797.30 -2 595.30 -1.40% - - -
31.07.2002 184 797.30 207 745.20 -22 947.90 -11.05% - - -
30.06.2002 207 745.20 168 741.10 39 004.10 23.11% - - -
31.05.2002 168 741.10 171 768.60 -3 027.50 -1.76% - - -
30.04.2002 171 768.60 160 595.50 11 173.10 6.96% - - -
31.03.2002 160 595.50 164 970.70 -4 375.20 -2.65% - - -
28.02.2002 164 970.70 158 661.10 6 309.60 3.98% - - -
31.01.2002 158 661.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.