of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume - ekonomika ČNB

Aktualizace dat of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2018 8 145.00
Min 31.01.2015 4 542.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 7 390.00 8 004.00 - 614.00 -7.67% 7 565.00 - 175.00 -2.31%
31.05.2019 8 004.00 7 706.00 298.00 3.87% 8 145.00 - 141.00 -1.73%
30.04.2019 7 706.00 7 747.00 -41.00 -0.53% 7 332.00 374.00 5.10%
31.03.2019 7 747.00 6 805.00 942.00 13.84% 7 297.00 450.00 6.17%
28.02.2019 6 805.00 6 494.00 311.00 4.79% 6 333.00 472.00 7.45%
31.01.2019 6 494.00 5 226.00 1 268.00 24.26% 6 416.00 78.00 1.22%
31.12.2018 5 226.00 7 267.00 -2 041.00 -28.09% 5 828.00 - 602.00 -10.33%
30.11.2018 7 267.00 7 663.00 - 396.00 -5.17% 7 766.00 - 499.00 -6.43%
31.10.2018 7 663.00 6 387.00 1 276.00 19.98% 7 385.00 278.00 3.76%
30.09.2018 6 387.00 7 283.00 - 896.00 -12.30% 6 485.00 -98.00 -1.51%
31.08.2018 7 283.00 6 750.00 533.00 7.90% 6 984.00 299.00 4.28%
31.07.2018 6 750.00 7 565.00 - 815.00 -10.77% 6 216.00 534.00 8.59%
30.06.2018 7 565.00 8 145.00 - 580.00 -7.12% 7 246.00 319.00 4.40%
31.05.2018 8 145.00 7 332.00 813.00 11.09% 7 410.00 735.00 9.92%
30.04.2018 7 332.00 7 297.00 35.00 0.48% 6 504.00 828.00 12.73%
31.03.2018 7 297.00 6 333.00 964.00 15.22% 7 876.00 - 579.00 -7.35%
28.02.2018 6 333.00 6 416.00 -83.00 -1.29% 6 422.00 -89.00 -1.39%
31.01.2018 6 416.00 5 828.00 588.00 10.09% 6 199.00 217.00 3.50%
31.12.2017 5 828.00 7 766.00 -1 938.00 -24.95% 6 268.00 - 440.00 -7.02%
30.11.2017 7 766.00 7 385.00 381.00 5.16% 8 030.00 - 264.00 -3.29%
31.10.2017 7 385.00 6 485.00 900.00 13.88% 7 211.00 174.00 2.41%
30.09.2017 6 485.00 6 984.00 - 499.00 -7.14% 7 351.00 - 866.00 -11.78%
31.08.2017 6 984.00 6 216.00 768.00 12.36% 7 620.00 - 636.00 -8.35%
31.07.2017 6 216.00 7 246.00 -1 030.00 -14.21% 6 452.00 - 236.00 -3.66%
30.06.2017 7 246.00 7 410.00 - 164.00 -2.21% 7 786.00 - 540.00 -6.94%
31.05.2017 7 410.00 6 504.00 906.00 13.93% 7 918.00 - 508.00 -6.42%
30.04.2017 6 504.00 7 876.00 -1 372.00 -17.42% 7 253.00 - 749.00 -10.33%
31.03.2017 7 876.00 6 422.00 1 454.00 22.64% 7 125.00 751.00 10.54%
28.02.2017 6 422.00 6 199.00 223.00 3.60% 7 056.00 - 634.00 -8.99%
31.01.2017 6 199.00 6 268.00 -69.00 -1.10% 5 382.00 817.00 15.18%
31.12.2016 6 268.00 8 030.00 -1 762.00 -21.94% 6 275.00 -7.00 -0.11%
30.11.2016 8 030.00 7 211.00 819.00 11.36% 6 613.00 1 417.00 21.43%
31.10.2016 7 211.00 7 351.00 - 140.00 -1.90% 5 800.00 1 411.00 24.33%
30.09.2016 7 351.00 7 620.00 - 269.00 -3.53% 5 839.00 1 512.00 25.89%
31.08.2016 7 620.00 6 452.00 1 168.00 18.10% 5 109.00 2 511.00 49.15%
31.07.2016 6 452.00 7 786.00 -1 334.00 -17.13% 5 623.00 829.00 14.74%
30.06.2016 7 786.00 7 918.00 - 132.00 -1.67% 6 377.00 1 409.00 22.09%
31.05.2016 7 918.00 7 253.00 665.00 9.17% 5 711.00 2 207.00 38.64%
30.04.2016 7 253.00 7 125.00 128.00 1.80% 5 460.00 1 793.00 32.84%
31.03.2016 7 125.00 7 056.00 69.00 0.98% 5 712.00 1 413.00 24.74%
29.02.2016 7 056.00 5 382.00 1 674.00 31.10% 4 865.00 2 191.00 45.04%
31.01.2016 5 382.00 6 275.00 - 893.00 -14.23% 4 542.00 840.00 18.49%
31.12.2015 6 275.00 6 613.00 - 338.00 -5.11% 4 985.00 1 290.00 25.88%
30.11.2015 6 613.00 5 800.00 813.00 14.02% 5 538.00 1 075.00 19.41%
31.10.2015 5 800.00 5 839.00 -39.00 -0.67% 5 654.00 146.00 2.58%
30.09.2015 5 839.00 5 109.00 730.00 14.29% 5 215.00 624.00 11.97%
31.08.2015 5 109.00 5 623.00 - 514.00 -9.14% 4 709.00 400.00 8.49%
31.07.2015 5 623.00 6 377.00 - 754.00 -11.82% 5 473.00 150.00 2.74%
30.06.2015 6 377.00 5 711.00 666.00 11.66% 5 660.00 717.00 12.67%
31.05.2015 5 711.00 5 460.00 251.00 4.60% 5 442.00 269.00 4.94%
30.04.2015 5 460.00 5 712.00 - 252.00 -4.41% 5 442.00 18.00 0.33%
31.03.2015 5 712.00 4 865.00 847.00 17.41% 5 951.00 - 239.00 -4.02%
28.02.2015 4 865.00 4 542.00 323.00 7.11% 5 204.00 - 339.00 -6.51%
31.01.2015 4 542.00 4 985.00 - 443.00 -8.89% 4 643.00 - 101.00 -2.18%
31.12.2014 4 985.00 5 538.00 - 553.00 -9.99% - - -
30.11.2014 5 538.00 5 654.00 - 116.00 -2.05% - - -
31.10.2014 5 654.00 5 215.00 439.00 8.42% - - -
30.09.2014 5 215.00 4 709.00 506.00 10.75% - - -
31.08.2014 4 709.00 5 473.00 - 764.00 -13.96% - - -
31.07.2014 5 473.00 5 660.00 - 187.00 -3.30% - - -
30.06.2014 5 660.00 5 442.00 218.00 4.01% - - -
31.05.2014 5 442.00 5 442.00 0.00 0.00 - - -
30.04.2014 5 442.00 5 951.00 - 509.00 -8.55% - - -
31.03.2014 5 951.00 5 204.00 747.00 14.35% - - -
28.02.2014 5 204.00 4 643.00 561.00 12.08% - - -
31.01.2014 4 643.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume (Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households)
of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume (Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households)
of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume (Table B1.2.1: Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households)
of which: consumer credit - pure new loans including extension of loans - volume (Table B1.2.1: Pure new and renegotiated loans provided by banks to Czech households)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.