of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume - ekonomika ČNB

Aktualizace dat of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom bytové budovy
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom nebytové budovy
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom inženýrské stavby
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: sociální nájemné (%)
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD

Graf hodnot, Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2016 11 451.00
Min 31.01.2014 4 946.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 6 603.00 7 393.00 - 790.00 -10.69% 8 037.00 -1 434.00 -17.84%
31.05.2019 7 393.00 6 372.00 1 021.00 16.02% 8 706.00 -1 313.00 -15.08%
30.04.2019 6 372.00 6 963.00 - 591.00 -8.49% 7 633.00 -1 261.00 -16.52%
31.03.2019 6 963.00 5 900.00 1 063.00 18.02% 7 521.00 - 558.00 -7.42%
28.02.2019 5 900.00 7 145.00 -1 245.00 -17.42% 6 044.00 - 144.00 -2.38%
31.01.2019 7 145.00 5 993.00 1 152.00 19.22% 7 609.00 - 464.00 -6.10%
31.12.2018 5 993.00 7 873.00 -1 880.00 -23.88% 7 004.00 -1 011.00 -14.43%
30.11.2018 7 873.00 6 864.00 1 009.00 14.70% 7 915.00 -42.00 -0.53%
31.10.2018 6 864.00 6 832.00 32.00 0.47% 7 546.00 - 682.00 -9.04%
30.09.2018 6 832.00 7 509.00 - 677.00 -9.02% 6 515.00 317.00 4.87%
31.08.2018 7 509.00 7 039.00 470.00 6.68% 6 592.00 917.00 13.91%
31.07.2018 7 039.00 8 037.00 - 998.00 -12.42% 5 955.00 1 084.00 18.20%
30.06.2018 8 037.00 8 706.00 - 669.00 -7.68% 8 033.00 4.00 0.05%
31.05.2018 8 706.00 7 633.00 1 073.00 14.06% 8 296.00 410.00 4.94%
30.04.2018 7 633.00 7 521.00 112.00 1.49% 7 208.00 425.00 5.90%
31.03.2018 7 521.00 6 044.00 1 477.00 24.44% 7 799.00 - 278.00 -3.56%
28.02.2018 6 044.00 7 609.00 -1 565.00 -20.57% 7 033.00 - 989.00 -14.06%
31.01.2018 7 609.00 7 004.00 605.00 8.64% 8 836.00 -1 227.00 -13.89%
31.12.2017 7 004.00 7 915.00 - 911.00 -11.51% 7 962.00 - 958.00 -12.03%
30.11.2017 7 915.00 7 546.00 369.00 4.89% 9 180.00 -1 265.00 -13.78%
31.10.2017 7 546.00 6 515.00 1 031.00 15.82% 8 519.00 - 973.00 -11.42%
30.09.2017 6 515.00 6 592.00 -77.00 -1.17% 7 651.00 -1 136.00 -14.85%
31.08.2017 6 592.00 5 955.00 637.00 10.70% 7 868.00 -1 276.00 -16.22%
31.07.2017 5 955.00 8 033.00 -2 078.00 -25.87% 7 268.00 -1 313.00 -18.07%
30.06.2017 8 033.00 8 296.00 - 263.00 -3.17% 11 451.00 -3 418.00 -29.85%
31.05.2017 8 296.00 7 208.00 1 088.00 15.09% 8 022.00 274.00 3.42%
30.04.2017 7 208.00 7 799.00 - 591.00 -7.58% 7 348.00 - 140.00 -1.91%
31.03.2017 7 799.00 7 033.00 766.00 10.89% 8 207.00 - 408.00 -4.97%
28.02.2017 7 033.00 8 836.00 -1 803.00 -20.41% 6 447.00 586.00 9.09%
31.01.2017 8 836.00 7 962.00 874.00 10.98% 6 244.00 2 592.00 41.51%
31.12.2016 7 962.00 9 180.00 -1 218.00 -13.27% 6 699.00 1 263.00 18.85%
30.11.2016 9 180.00 8 519.00 661.00 7.76% 7 514.00 1 666.00 22.17%
31.10.2016 8 519.00 7 651.00 868.00 11.34% 6 907.00 1 612.00 23.34%
30.09.2016 7 651.00 7 868.00 - 217.00 -2.76% 6 660.00 991.00 14.88%
31.08.2016 7 868.00 7 268.00 600.00 8.26% 6 779.00 1 089.00 16.06%
31.07.2016 7 268.00 11 451.00 -4 183.00 -36.53% 7 489.00 - 221.00 -2.95%
30.06.2016 11 451.00 8 022.00 3 429.00 42.74% 7 352.00 4 099.00 55.75%
31.05.2016 8 022.00 7 348.00 674.00 9.17% 6 869.00 1 153.00 16.79%
30.04.2016 7 348.00 8 207.00 - 859.00 -10.47% 6 584.00 764.00 11.60%
31.03.2016 8 207.00 6 447.00 1 760.00 27.30% 6 408.00 1 799.00 28.07%
29.02.2016 6 447.00 6 244.00 203.00 3.25% 5 209.00 1 238.00 23.77%
31.01.2016 6 244.00 6 699.00 - 455.00 -6.79% 5 588.00 656.00 11.74%
31.12.2015 6 699.00 7 514.00 - 815.00 -10.85% 5 643.00 1 056.00 18.71%
30.11.2015 7 514.00 6 907.00 607.00 8.79% 5 520.00 1 994.00 36.12%
31.10.2015 6 907.00 6 660.00 247.00 3.71% 6 268.00 639.00 10.19%
30.09.2015 6 660.00 6 779.00 - 119.00 -1.76% 6 411.00 249.00 3.88%
31.08.2015 6 779.00 7 489.00 - 710.00 -9.48% 5 875.00 904.00 15.39%
31.07.2015 7 489.00 7 352.00 137.00 1.86% 6 268.00 1 221.00 19.48%
30.06.2015 7 352.00 6 869.00 483.00 7.03% 6 351.00 1 001.00 15.76%
31.05.2015 6 869.00 6 584.00 285.00 4.33% 6 698.00 171.00 2.55%
30.04.2015 6 584.00 6 408.00 176.00 2.75% 6 261.00 323.00 5.16%
31.03.2015 6 408.00 5 209.00 1 199.00 23.02% 6 068.00 340.00 5.60%
28.02.2015 5 209.00 5 588.00 - 379.00 -6.78% 5 445.00 - 236.00 -4.33%
31.01.2015 5 588.00 5 643.00 -55.00 -0.97% 4 946.00 642.00 12.98%
31.12.2014 5 643.00 5 520.00 123.00 2.23% - - -
30.11.2014 5 520.00 6 268.00 - 748.00 -11.93% - - -
31.10.2014 6 268.00 6 411.00 - 143.00 -2.23% - - -
30.09.2014 6 411.00 5 875.00 536.00 9.12% - - -
31.08.2014 5 875.00 6 268.00 - 393.00 -6.27% - - -
31.07.2014 6 268.00 6 351.00 -83.00 -1.31% - - -
30.06.2014 6 351.00 6 698.00 - 347.00 -5.18% - - -
31.05.2014 6 698.00 6 261.00 437.00 6.98% - - -
30.04.2014 6 261.00 6 068.00 193.00 3.18% - - -
31.03.2014 6 068.00 5 445.00 623.00 11.44% - - -
28.02.2014 5 445.00 4 946.00 499.00 10.09% - - -
31.01.2014 4 946.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume (Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households)
of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume (Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households)
of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume (Table B1.2.1: Refinanced loans and other renegotiations to existing loans by Czech households)
of which: on house purchase - other renegotiations to existing loans - volume (Table B1.2.1: Pure new and renegotiated loans provided by banks to Czech households)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.