3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)


3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086) - mil. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Dluh vládních institucí (konsolidovaný) 2 997 615.00 2 566 731.00 16.79 % 2 566 731.00 16.79 %
Oběživo a vklady (konsolidované) 22 242.00 16 104.00 38.11 % 16 104.00 38.11 %
Krátkodobé dluhové cenné papíry (konsolidované) 126.00 33 424.00 -99.62 % 33 424.00 -99.62 %
Dlouhodobé cenné papíry (konsolidované) 2 597 008.00 2 324 373.00 11.73 % 2 324 373.00 11.73 %
Krátkodobé úvěry (konsolidované) 148 777.00 17 223.00 763.83 % 17 223.00 763.83 %
Dlouhodobé úvěry (konsolidované) 229 462.00 175 607.00 30.67 % 175 607.00 30.67 %
V držbě rezidentů členského státu (konsolidované) 2 232 752.00 1 836 759.00 21.56 % 1 836 759.00 21.56 %
Centralní banka (konsolidované) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Ostatní měnové finanční instituce (konsolidované) 1 303 986.00 1 071 869.00 21.66 % 1 071 869.00 21.66 %
Ostatní finanční instituce (konsolidované) 764 000.00 688 510.00 10.96 % 688 510.00 10.96 %
Ostatní rezidenti (konsolidované) 164 766.00 76 380.00 115.72 % 76 380.00 115.72 %
V držbě nerezidentů členského státu (konsolidované) 764 863.00 729 972.00 4.78 % 729 972.00 4.78 %
V držbě nerezidentů uvnitř Eurozóny (konsolidované) 643 841.00 539 972.00 19.24 % 539 972.00 19.24 %
V držbě nerezidentů mimo Eurozónu (konsolidované) 121 022.00 190 000.00 -36.30 % 190 000.00 -36.30 %
Denominované v národní měně (konsolidované) 2 659 334.00 2 368 098.00 12.30 % 2 368 098.00 12.30 %
Denominované v měnách členských států Eurozóny (konsolidované) 328 060.00 188 690.00 73.86 % 188 690.00 73.86 %
Denominované v jiných měnách (konsolidované) 10 221.00 9 943.00 2.80 % 9 943.00 2.80 %
Krátkodobý dluh (konsolidovaný) 169 693.00 65 575.00 158.78 % 65 575.00 158.78 %
Dlouhodobý dluh (konsolidovaný) 2 827 922.00 2 501 156.00 13.06 % 2 501 156.00 13.06 %
z toho: pohyblivá úroková sazba 417 535.00 306 189.00 36.37 % 306 189.00 36.37 %
Zbytková spatnost do jednoho roku (konsolidovaný) 377 613.00 285 725.00 32.16 % 285 725.00 32.16 %
Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let (konsolidovaný) 1 030 150.00 800 844.00 28.63 % 800 844.00 28.63 %
z toho: pohyblivá úroková sazba 250 101.00 187 830.00 33.15 % 187 830.00 33.15 %
Zbytková splatnost nad pět let (konsolidovaný) 1 589 852.00 1 480 162.00 7.41 % 1 480 162.00 7.41 %
z toho: pohyblivá úroková sazba 139 026.00 190 234.00 -26.92 % 190 234.00 -26.92 %
Vládní dluh - bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds) (konsolidované) 78 974.00 57 241.00 37.97 % 57 241.00 37.97 %
Vládní dluh - úvěry poskytnuté centrální bankou (konsolidované) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Vládní dluh se zbytkovou splatností nad 1 rok (konsolidované) 2 620 002.00 2 281 006.00 14.86 % 2 281 006.00 14.86 %
Obchodní úvěry a zálohy (konsolidované) 106 685.00 103 433.00 3.14 % 103 433.00 3.14 %

Dluh vládních institucí (konsolidovaný)

Období Hodnota
31.12.2022 2 997 615.00
31.12.2021 2 566 731.00
31.12.2020 2 149 822.00
31.12.2019 1 740 263.00
31.12.2018 1 734 602.00
31.12.2017 1 749 677.00
31.12.2016 1 754 737.00
31.12.2015 1 836 047.00
31.12.2014 1 818 888.00
31.12.2013 1 840 247.00
Další >>

Oběživo a vklady (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 22 242.00
31.12.2021 16 104.00
31.12.2020 10 879.00
31.12.2019 5 118.00
31.12.2018 8 652.00
31.12.2017 5 887.00
31.12.2016 9 145.00
31.12.2015 6 978.00
31.12.2014 13 623.00
31.12.2013 8 720.00
Další >>

Krátkodobé dluhové cenné papíry (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 126.00
31.12.2021 33 424.00
31.12.2020 24 036.00
31.12.2019 4 080.00
31.12.2018 3 948.00
31.12.2017 44 153.00
31.12.2016 4 545.00
31.12.2015 84 276.00
31.12.2014 106 934.00
31.12.2013 120 966.00
Další >>

Dlouhodobé cenné papíry (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 2 597 008.00
31.12.2021 2 324 373.00
31.12.2020 1 987 720.00
31.12.2019 1 591 610.00
31.12.2018 1 549 749.00
31.12.2017 1 558 195.00
31.12.2016 1 588 345.00
31.12.2015 1 564 054.00
31.12.2014 1 516 022.00
31.12.2013 1 518 137.00
Další >>

Krátkodobé úvěry (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 148 777.00
31.12.2021 17 223.00
31.12.2020 1 208.00
31.12.2019 15 542.00
31.12.2018 45 805.00
31.12.2017 3 045.00
31.12.2016 2 043.00
31.12.2015 7 464.00
31.12.2014 5 569.00
31.12.2013 2 660.00
Další >>

Dlouhodobé úvěry (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 229 462.00
31.12.2021 175 607.00
31.12.2020 125 979.00
31.12.2019 123 913.00
31.12.2018 126 448.00
31.12.2017 138 397.00
31.12.2016 150 659.00
31.12.2015 173 275.00
31.12.2014 176 740.00
31.12.2013 189 764.00
Další >>

V držbě rezidentů členského státu (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 2 232 752.00
31.12.2021 1 836 759.00
31.12.2020 1 458 585.00
31.12.2019 1 072 312.63
31.12.2018 1 048 286.00
31.12.2017 954 485.00
31.12.2016 968 798.00
31.12.2015 1 158 594.00
31.12.2014 1 279 701.00
31.12.2013 1 241 890.00
Další >>

Centralní banka (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 0.00
31.12.2021 0.00
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další >>

Ostatní měnové finanční instituce (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 1 303 986.00
31.12.2021 1 071 869.00
31.12.2020 821 347.00
31.12.2019 541 850.20
31.12.2018 522 148.00
31.12.2017 478 566.00
31.12.2016 438 417.00
31.12.2015 617 339.00
31.12.2014 725 254.00
31.12.2013 718 624.00
Další >>

Ostatní finanční instituce (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 764 000.00
31.12.2021 688 510.00
31.12.2020 579 634.00
31.12.2019 503 676.43
31.12.2018 493 258.00
31.12.2017 406 174.00
31.12.2016 436 044.00
31.12.2015 415 286.00
31.12.2014 431 753.00
31.12.2013 389 256.00
Další >>

Ostatní rezidenti (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 164 766.00
31.12.2021 76 380.00
31.12.2020 57 604.00
31.12.2019 26 786.00
31.12.2018 32 880.00
31.12.2017 69 745.00
31.12.2016 94 337.00
31.12.2015 125 969.00
31.12.2014 122 694.00
31.12.2013 134 010.00
Další >>

V držbě nerezidentů členského státu (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 764 863.00
31.12.2021 729 972.00
31.12.2020 691 237.00
31.12.2019 667 950.64
31.12.2018 686 315.78
31.12.2017 795 192.00
31.12.2016 785 939.00
31.12.2015 677 453.00
31.12.2014 539 187.00
31.12.2013 598 357.00
Další >>

V držbě nerezidentů uvnitř Eurozóny (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 643 841.00
31.12.2021 539 972.00
31.12.2020 520 913.00
31.12.2019 479 126.94
31.12.2018 503 744.00
31.12.2017 506 448.00
31.12.2016 512 588.95
31.12.2015 490 061.00
31.12.2014 424 568.00
31.12.2013 474 594.00
Další >>

V držbě nerezidentů mimo Eurozónu (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 121 022.00
31.12.2021 190 000.00
31.12.2020 170 324.00
31.12.2019 188 823.71
31.12.2018 182 571.78
31.12.2017 288 744.00
31.12.2016 273 350.05
31.12.2015 187 392.00
31.12.2014 114 619.00
31.12.2013 123 763.00
Další >>

Denominované v národní měně (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 2 659 334.00
31.12.2021 2 368 098.00
31.12.2020 1 963 783.00
31.12.2019 1 535 979.00
31.12.2018 1 519 509.98
31.12.2017 1 487 557.00
31.12.2016 1 470 442.00
31.12.2015 1 519 583.00
31.12.2014 1 444 043.00
31.12.2013 1 380 574.00
Další >>

Denominované v měnách členských států Eurozóny (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 328 060.00
31.12.2021 188 690.00
31.12.2020 174 522.00
31.12.2019 192 422.00
31.12.2018 202 472.00
31.12.2017 247 741.00
31.12.2016 265 752.00
31.12.2015 285 773.00
31.12.2014 350 444.00
31.12.2013 435 669.00
Další >>

Denominované v jiných měnách (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 10 221.00
31.12.2021 9 943.00
31.12.2020 11 517.00
31.12.2019 11 862.00
31.12.2018 12 620.00
31.12.2017 14 379.00
31.12.2016 18 543.00
31.12.2015 30 691.00
31.12.2014 24 401.00
31.12.2013 24 004.00
Další >>

Krátkodobý dluh (konsolidovaný)

Období Hodnota
31.12.2022 169 693.00
31.12.2021 65 575.00
31.12.2020 27 870.00
31.12.2019 22 326.90
31.12.2018 52 181.60
31.12.2017 51 024.00
31.12.2016 13 606.00
31.12.2015 93 955.00
31.12.2014 116 048.00
31.12.2013 126 373.00
Další >>

Dlouhodobý dluh (konsolidovaný)

Období Hodnota
31.12.2022 2 827 922.00
31.12.2021 2 501 156.00
31.12.2020 2 121 952.00
31.12.2019 1 717 936.10
31.12.2018 1 682 420.39
31.12.2017 1 698 653.00
31.12.2016 1 741 131.00
31.12.2015 1 742 092.00
31.12.2014 1 702 840.00
31.12.2013 1 713 874.00
Další >>

z toho: pohyblivá úroková sazba

Období Hodnota
31.12.2022 417 535.00
31.12.2021 306 189.00
31.12.2020 220 199.00
31.12.2019 216 328.00
31.12.2018 216 763.00
31.12.2017 206 285.00
31.12.2016 255 857.00
31.12.2015 332 089.00
31.12.2014 311 919.00
31.12.2013 282 112.00
Další >>

Zbytková spatnost do jednoho roku (konsolidovaný)

Období Hodnota
31.12.2022 377 613.00
31.12.2021 285 725.00
31.12.2020 245 320.00
31.12.2019 212 126.90
31.12.2018 307 050.02
31.12.2017 313 531.00
31.12.2016 241 544.00
31.12.2015 288 327.00
31.12.2014 259 039.00
31.12.2013 282 855.00
Další >>

Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let (konsolidovaný)

Období Hodnota
31.12.2022 1 030 150.00
31.12.2021 800 844.00
31.12.2020 800 155.00
31.12.2019 613 362.10
31.12.2018 664 302.93
31.12.2017 734 740.00
31.12.2016 815 212.00
31.12.2015 779 105.00
31.12.2014 727 418.00
31.12.2013 681 406.00
Další >>

z toho: pohyblivá úroková sazba

Období Hodnota
31.12.2022 250 101.00
31.12.2021 187 830.00
31.12.2020 110 310.00
31.12.2019 95 172.00
31.12.2018 134 858.00
31.12.2017 51 881.00
31.12.2016 53 930.00
31.12.2015 96 919.00
31.12.2014 144 337.00
31.12.2013 148 147.00
Další >>

Zbytková splatnost nad pět let (konsolidovaný)

Období Hodnota
31.12.2022 1 589 852.00
31.12.2021 1 480 162.00
31.12.2020 1 104 347.00
31.12.2019 914 774.00
31.12.2018 763 249.05
31.12.2017 701 406.00
31.12.2016 697 981.00
31.12.2015 768 615.00
31.12.2014 832 431.00
31.12.2013 875 986.00
Další >>

z toho: pohyblivá úroková sazba

Období Hodnota
31.12.2022 139 026.00
31.12.2021 190 234.00
31.12.2020 106 407.00
31.12.2019 80 800.00
31.12.2018 75 293.00
31.12.2017 149 563.00
31.12.2016 153 242.00
31.12.2015 153 489.00
31.12.2014 157 184.00
31.12.2013 132 286.00
Další >>

Vládní dluh - bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds) (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 78 974.00
31.12.2021 57 241.00
31.12.2020 39 964.00
31.12.2019 85 559.00
31.12.2018 119 267.00
31.12.2017 217 773.00
31.12.2016 171 629.00
31.12.2015 59 670.00
Další >>

Vládní dluh - úvěry poskytnuté centrální bankou (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 0.00
31.12.2021 0.00
31.12.2020 0.00
31.12.2019 0.00
31.12.2018 0.00
31.12.2017 0.00
31.12.2016 0.00
31.12.2015 0.00
31.12.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další >>

Vládní dluh se zbytkovou splatností nad 1 rok (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 2 620 002.00
31.12.2021 2 281 006.00
31.12.2020 1 904 502.00
31.12.2019 1 528 136.10
31.12.2018 1 427 551.98
31.12.2017 1 436 146.00
31.12.2016 1 513 193.00
31.12.2015 1 547 720.00
31.12.2014 1 559 849.00
31.12.2013 1 557 392.00
Další >>

Obchodní úvěry a zálohy (konsolidované)

Období Hodnota
31.12.2022 106 685.00
31.12.2021 103 433.00
31.12.2020 83 710.00
31.12.2019 85 073.00
31.12.2018 78 693.00
31.12.2017 70 680.00
31.12.2016 67 934.00
31.12.2015 65 163.00
31.12.2014 72 240.00
31.12.2013 74 507.00
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.