F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Kč (k ultimu období), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... F_CC2 - Inženýrské stavitelství - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 45 581.00
Min 31.03.2000 8 839.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 36 844.00 35 980.00 864.00 2.40% 27 279.00 9 565.00 35.06%
30.06.2019 35 980.00 34 712.00 1 268.00 3.65% 40 586.00 -4 606.00 -11.35%
31.03.2019 34 712.00 31 233.00 3 479.00 11.14% 27 502.00 7 210.00 26.22%
31.12.2018 31 233.00 27 279.00 3 954.00 14.49% 32 016.00 - 783.00 -2.45%
30.09.2018 27 279.00 40 586.00 -13 307.00 -32.79% 26 829.00 450.00 1.68%
30.06.2018 40 586.00 27 502.00 13 084.00 47.57% 29 865.00 10 721.00 35.90%
31.03.2018 27 502.00 32 016.00 -4 514.00 -14.10% 20 702.00 6 800.00 32.85%
31.12.2017 32 016.00 26 829.00 5 187.00 19.33% 27 591.00 4 425.00 16.04%
30.09.2017 26 829.00 29 865.00 -3 036.00 -10.17% 29 297.00 -2 468.00 -8.42%
30.06.2017 29 865.00 20 702.00 9 163.00 44.26% 26 016.00 3 849.00 14.79%
31.03.2017 20 702.00 27 591.00 -6 889.00 -24.97% 16 424.00 4 278.00 26.05%
31.12.2016 27 591.00 29 297.00 -1 706.00 -5.82% 28 088.00 - 497.00 -1.77%
30.09.2016 29 297.00 26 016.00 3 281.00 12.61% 38 507.00 -9 210.00 -23.92%
30.06.2016 26 016.00 16 424.00 9 592.00 58.40% 31 378.00 -5 362.00 -17.09%
31.03.2016 16 424.00 28 088.00 -11 664.00 -41.53% 18 609.00 -2 185.00 -11.74%
31.12.2015 28 088.00 38 507.00 -10 419.00 -27.06% 30 904.00 -2 816.00 -9.11%
30.09.2015 38 507.00 31 378.00 7 129.00 22.72% 35 494.00 3 013.00 8.49%
30.06.2015 31 378.00 18 609.00 12 769.00 68.62% 27 043.00 4 335.00 16.03%
31.03.2015 18 609.00 30 904.00 -12 295.00 -39.78% 23 352.00 -4 743.00 -20.31%
31.12.2014 30 904.00 35 494.00 -4 590.00 -12.93% 28 294.00 2 610.00 9.22%
30.09.2014 35 494.00 27 043.00 8 451.00 31.25% 23 788.00 11 706.00 49.21%
30.06.2014 27 043.00 23 352.00 3 691.00 15.81% 17 423.00 9 620.00 55.21%
31.03.2014 23 352.00 28 294.00 -4 942.00 -17.47% 13 130.00 10 222.00 77.85%
31.12.2013 28 294.00 23 788.00 4 506.00 18.94% 20 521.00 7 773.00 37.88%
30.09.2013 23 788.00 17 423.00 6 365.00 36.53% 19 870.00 3 918.00 19.72%
30.06.2013 17 423.00 13 130.00 4 293.00 32.70% 17 769.00 - 346.00 -1.95%
31.03.2013 13 130.00 20 521.00 -7 391.00 -36.02% 12 996.00 134.00 1.03%
31.12.2012 20 521.00 19 870.00 651.00 3.28% 23 226.00 -2 705.00 -11.65%
30.09.2012 19 870.00 17 769.00 2 101.00 11.82% 25 624.00 -5 754.00 -22.46%
30.06.2012 17 769.00 12 996.00 4 773.00 36.73% 25 206.00 -7 437.00 -29.50%
31.03.2012 12 996.00 23 226.00 -10 230.00 -44.05% 28 007.00 -15 011.00 -53.60%
31.12.2011 23 226.00 25 624.00 -2 398.00 -9.36% 25 950.00 -2 724.00 -10.50%
30.09.2011 25 624.00 25 206.00 418.00 1.66% 33 691.00 -8 067.00 -23.94%
30.06.2011 25 206.00 28 007.00 -2 801.00 -10.00% 37 620.00 -12 414.00 -33.00%
31.03.2011 28 007.00 25 950.00 2 057.00 7.93% 16 706.00 11 301.00 67.65%
31.12.2010 25 950.00 33 691.00 -7 741.00 -22.98% 28 978.00 -3 028.00 -10.45%
30.09.2010 33 691.00 37 620.00 -3 929.00 -10.44% 25 587.00 8 104.00 31.67%
30.06.2010 37 620.00 16 706.00 20 914.00 125.19% 33 728.00 3 892.00 11.54%
31.03.2010 16 706.00 28 978.00 -12 272.00 -42.35% 19 421.00 -2 715.00 -13.98%
31.12.2009 28 978.00 25 587.00 3 391.00 13.25% 45 581.00 -16 603.00 -36.43%
30.09.2009 25 587.00 33 728.00 -8 141.00 -24.14% 29 000.00 -3 413.00 -11.77%
30.06.2009 33 728.00 19 421.00 14 307.00 73.67% 30 763.00 2 965.00 9.64%
31.03.2009 19 421.00 45 581.00 -26 160.00 -57.39% 25 995.00 -6 574.00 -25.29%
31.12.2008 45 581.00 29 000.00 16 581.00 57.18% 36 425.00 9 156.00 25.14%
30.09.2008 29 000.00 30 763.00 -1 763.00 -5.73% 19 112.00 9 888.00 51.74%
30.06.2008 30 763.00 25 995.00 4 768.00 18.34% 20 036.00 10 727.00 53.54%
31.03.2008 25 995.00 36 425.00 -10 430.00 -28.63% 10 929.00 15 066.00 137.85%
31.12.2007 36 425.00 19 112.00 17 313.00 90.59% 39 649.00 -3 224.00 -8.13%
30.09.2007 19 112.00 20 036.00 - 924.00 -4.61% 28 906.00 -9 794.00 -33.88%
30.06.2007 20 036.00 10 929.00 9 107.00 83.33% 27 396.00 -7 360.00 -26.87%
31.03.2007 10 929.00 39 649.00 -28 720.00 -72.44% 26 903.00 -15 974.00 -59.38%
31.12.2006 39 649.00 28 906.00 10 743.00 37.17% 19 260.00 20 389.00 105.86%
30.09.2006 28 906.00 27 396.00 1 510.00 5.51% 28 174.00 732.00 2.60%
30.06.2006 27 396.00 26 903.00 493.00 1.83% 18 322.00 9 074.00 49.53%
31.03.2006 26 903.00 19 260.00 7 643.00 39.68% 16 675.00 10 228.00 61.34%
31.12.2005 19 260.00 28 174.00 -8 914.00 -31.64% 31 233.00 -11 973.00 -38.33%
30.09.2005 28 174.00 18 322.00 9 852.00 53.77% 42 192.00 -14 018.00 -33.22%
30.06.2005 18 322.00 16 675.00 1 647.00 9.88% 37 280.00 -18 958.00 -50.85%
31.03.2005 16 675.00 31 233.00 -14 558.00 -46.61% 17 592.00 - 917.00 -5.21%
31.12.2004 31 233.00 42 192.00 -10 959.00 -25.97% 22 671.00 8 562.00 37.77%
30.09.2004 42 192.00 37 280.00 4 912.00 13.18% 23 808.00 18 384.00 77.22%
30.06.2004 37 280.00 17 592.00 19 688.00 111.91% 19 328.00 17 952.00 92.88%
31.03.2004 17 592.00 22 671.00 -5 079.00 -22.40% 17 396.00 196.00 1.13%
31.12.2003 22 671.00 23 808.00 -1 137.00 -4.78% 30 642.00 -7 971.00 -26.01%
30.09.2003 23 808.00 19 328.00 4 480.00 23.18% 15 651.00 8 157.00 52.12%
30.06.2003 19 328.00 17 396.00 1 932.00 11.11% 21 987.00 -2 659.00 -12.09%
31.03.2003 17 396.00 30 642.00 -13 246.00 -43.23% 9 486.00 7 910.00 83.39%
31.12.2002 30 642.00 15 651.00 14 991.00 95.78% 24 269.00 6 373.00 26.26%
30.09.2002 15 651.00 21 987.00 -6 336.00 -28.82% 14 561.00 1 090.00 7.49%
30.06.2002 21 987.00 9 486.00 12 501.00 131.78% 19 681.00 2 306.00 11.72%
31.03.2002 9 486.00 24 269.00 -14 783.00 -60.91% 15 815.00 -6 329.00 -40.02%
31.12.2001 24 269.00 14 561.00 9 708.00 66.67% 12 691.00 11 578.00 91.23%
30.09.2001 14 561.00 19 681.00 -5 120.00 -26.01% 17 652.00 -3 091.00 -17.51%
30.06.2001 19 681.00 15 815.00 3 866.00 24.45% 11 922.00 7 759.00 65.08%
31.03.2001 15 815.00 12 691.00 3 124.00 24.62% 8 839.00 6 976.00 78.92%
31.12.2000 12 691.00 17 652.00 -4 961.00 -28.10% - - -
30.09.2000 17 652.00 11 922.00 5 730.00 48.06% - - -
30.06.2000 11 922.00 8 839.00 3 083.00 34.88% - - -
31.03.2000 8 839.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

F_CC2 - Inženýrské stavitelství - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, roční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, 2010=100, roční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (SOPR=100, roční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Kč (k ultimu období), roční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, 2015=100, měsíční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, čtvrtletní data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, 2015=100, čtvrtletní data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, roční data)
F_CC2 - Inženýrské stavitelství (Stálé ceny, 2015=100, roční data)
Inženýrské stavitelství (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (Předchozí období=100, roční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (SOPR=100, roční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (2015=100, roční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (Předchozí období=100, měsíční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (SOPR=100, měsíční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (2015=100, měsíční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (Meziroční klouzavý průměr, měsíční data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies