F_CC1 - Pozemní stavitelství (Kč (k ultimu období), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada F_CC1 - Pozemní stavitelství obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... F_CC1 - Pozemní stavitelství - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2013 8 972.00
Max 30.09.2006 36 698.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 28 242.00 28 196.00 46.00 0.16% 27 047.00 1 195.00 4.42%
30.06.2019 28 196.00 23 767.00 4 429.00 18.64% 30 677.00 -2 481.00 -8.09%
31.03.2019 23 767.00 28 469.00 -4 702.00 -16.52% 23 094.00 673.00 2.91%
31.12.2018 28 469.00 27 047.00 1 422.00 5.26% 26 576.00 1 893.00 7.12%
30.09.2018 27 047.00 30 677.00 -3 630.00 -11.83% 24 774.00 2 273.00 9.17%
30.06.2018 30 677.00 23 094.00 7 583.00 32.84% 23 782.00 6 895.00 28.99%
31.03.2018 23 094.00 26 576.00 -3 482.00 -13.10% 18 186.00 4 908.00 26.99%
31.12.2017 26 576.00 24 774.00 1 802.00 7.27% 23 085.00 3 491.00 15.12%
30.09.2017 24 774.00 23 782.00 992.00 4.17% 22 976.00 1 798.00 7.83%
30.06.2017 23 782.00 18 186.00 5 596.00 30.77% 22 961.00 821.00 3.58%
31.03.2017 18 186.00 23 085.00 -4 899.00 -21.22% 17 049.00 1 137.00 6.67%
31.12.2016 23 085.00 22 976.00 109.00 0.47% 17 930.00 5 155.00 28.75%
30.09.2016 22 976.00 22 961.00 15.00 0.07% 17 720.00 5 256.00 29.66%
30.06.2016 22 961.00 17 049.00 5 912.00 34.68% 17 844.00 5 117.00 28.68%
31.03.2016 17 049.00 17 930.00 - 881.00 -4.91% 17 246.00 - 197.00 -1.14%
31.12.2015 17 930.00 17 720.00 210.00 1.19% 16 245.00 1 685.00 10.37%
30.09.2015 17 720.00 17 844.00 - 124.00 -0.69% 21 357.00 -3 637.00 -17.03%
30.06.2015 17 844.00 17 246.00 598.00 3.47% 17 806.00 38.00 0.21%
31.03.2015 17 246.00 16 245.00 1 001.00 6.16% 13 671.00 3 575.00 26.15%
31.12.2014 16 245.00 21 357.00 -5 112.00 -23.94% 19 352.00 -3 107.00 -16.06%
30.09.2014 21 357.00 17 806.00 3 551.00 19.94% 18 621.00 2 736.00 14.69%
30.06.2014 17 806.00 13 671.00 4 135.00 30.25% 20 272.00 -2 466.00 -12.16%
31.03.2014 13 671.00 19 352.00 -5 681.00 -29.36% 8 972.00 4 699.00 52.37%
31.12.2013 19 352.00 18 621.00 731.00 3.93% 20 499.00 -1 147.00 -5.60%
30.09.2013 18 621.00 20 272.00 -1 651.00 -8.14% 23 111.00 -4 490.00 -19.43%
30.06.2013 20 272.00 8 972.00 11 300.00 125.95% 20 533.00 - 261.00 -1.27%
31.03.2013 8 972.00 20 499.00 -11 527.00 -56.23% 13 858.00 -4 886.00 -35.26%
31.12.2012 20 499.00 23 111.00 -2 612.00 -11.30% 14 910.00 5 589.00 37.48%
30.09.2012 23 111.00 20 533.00 2 578.00 12.56% 20 929.00 2 182.00 10.43%
30.06.2012 20 533.00 13 858.00 6 675.00 48.17% 19 184.00 1 349.00 7.03%
31.03.2012 13 858.00 14 910.00 -1 052.00 -7.06% 22 021.00 -8 163.00 -37.07%
31.12.2011 14 910.00 20 929.00 -6 019.00 -28.76% 16 034.00 -1 124.00 -7.01%
30.09.2011 20 929.00 19 184.00 1 745.00 9.10% 27 052.00 -6 123.00 -22.63%
30.06.2011 19 184.00 22 021.00 -2 837.00 -12.88% 20 456.00 -1 272.00 -6.22%
31.03.2011 22 021.00 16 034.00 5 987.00 37.34% 19 600.00 2 421.00 12.35%
31.12.2010 16 034.00 27 052.00 -11 018.00 -40.73% 19 511.00 -3 477.00 -17.82%
30.09.2010 27 052.00 20 456.00 6 596.00 32.24% 20 819.00 6 233.00 29.94%
30.06.2010 20 456.00 19 600.00 856.00 4.37% 19 666.00 790.00 4.02%
31.03.2010 19 600.00 19 511.00 89.00 0.46% 16 588.00 3 012.00 18.16%
31.12.2009 19 511.00 20 819.00 -1 308.00 -6.28% 28 271.00 -8 760.00 -30.99%
30.09.2009 20 819.00 19 666.00 1 153.00 5.86% 31 711.00 -10 892.00 -34.35%
30.06.2009 19 666.00 16 588.00 3 078.00 18.56% 31 040.00 -11 374.00 -36.64%
31.03.2009 16 588.00 28 271.00 -11 683.00 -41.33% 27 255.00 -10 667.00 -39.14%
31.12.2008 28 271.00 31 711.00 -3 440.00 -10.85% 27 894.00 377.00 1.35%
30.09.2008 31 711.00 31 040.00 671.00 2.16% 29 321.00 2 390.00 8.15%
30.06.2008 31 040.00 27 255.00 3 785.00 13.89% 33 005.00 -1 965.00 -5.95%
31.03.2008 27 255.00 27 894.00 - 639.00 -2.29% 28 372.00 -1 117.00 -3.94%
31.12.2007 27 894.00 29 321.00 -1 427.00 -4.87% 33 864.00 -5 970.00 -17.63%
30.09.2007 29 321.00 33 005.00 -3 684.00 -11.16% 36 698.00 -7 377.00 -20.10%
30.06.2007 33 005.00 28 372.00 4 633.00 16.33% 29 777.00 3 228.00 10.84%
31.03.2007 28 372.00 33 864.00 -5 492.00 -16.22% 21 073.00 7 299.00 34.64%
31.12.2006 33 864.00 36 698.00 -2 834.00 -7.72% 29 864.00 4 000.00 13.39%
30.09.2006 36 698.00 29 777.00 6 921.00 23.24% 33 330.00 3 368.00 10.11%
30.06.2006 29 777.00 21 073.00 8 704.00 41.30% 29 191.00 586.00 2.01%
31.03.2006 21 073.00 29 864.00 -8 791.00 -29.44% 20 206.00 867.00 4.29%
31.12.2005 29 864.00 33 330.00 -3 466.00 -10.40% 20 153.00 9 711.00 48.19%
30.09.2005 33 330.00 29 191.00 4 139.00 14.18% 25 509.00 7 821.00 30.66%
30.06.2005 29 191.00 20 206.00 8 985.00 44.47% 26 622.00 2 569.00 9.65%
31.03.2005 20 206.00 20 153.00 53.00 0.26% 22 322.00 -2 116.00 -9.48%
31.12.2004 20 153.00 25 509.00 -5 356.00 -21.00% 31 673.00 -11 520.00 -36.37%
30.09.2004 25 509.00 26 622.00 -1 113.00 -4.18% 25 416.00 93.00 0.37%
30.06.2004 26 622.00 22 322.00 4 300.00 19.26% 21 285.00 5 337.00 25.07%
31.03.2004 22 322.00 31 673.00 -9 351.00 -29.52% 17 156.00 5 166.00 30.11%
31.12.2003 31 673.00 25 416.00 6 257.00 24.62% 23 313.00 8 360.00 35.86%
30.09.2003 25 416.00 21 285.00 4 131.00 19.41% 23 796.00 1 620.00 6.81%
30.06.2003 21 285.00 17 156.00 4 129.00 24.07% 18 914.00 2 371.00 12.54%
31.03.2003 17 156.00 23 313.00 -6 157.00 -26.41% 17 105.00 51.00 0.30%
31.12.2002 23 313.00 23 796.00 - 483.00 -2.03% 22 792.00 521.00 2.29%
30.09.2002 23 796.00 18 914.00 4 882.00 25.81% 20 450.00 3 346.00 16.36%
30.06.2002 18 914.00 17 105.00 1 809.00 10.58% 19 725.00 - 811.00 -4.11%
31.03.2002 17 105.00 22 792.00 -5 687.00 -24.95% 17 014.00 91.00 0.53%
31.12.2001 22 792.00 20 450.00 2 342.00 11.45% 23 363.00 - 571.00 -2.44%
30.09.2001 20 450.00 19 725.00 725.00 3.68% 21 048.00 - 598.00 -2.84%
30.06.2001 19 725.00 17 014.00 2 711.00 15.93% 18 074.00 1 651.00 9.13%
31.03.2001 17 014.00 23 363.00 -6 349.00 -27.18% 13 986.00 3 028.00 21.65%
31.12.2000 23 363.00 21 048.00 2 315.00 11.00% - - -
30.09.2000 21 048.00 18 074.00 2 974.00 16.45% - - -
30.06.2000 18 074.00 13 986.00 4 088.00 29.23% - - -
31.03.2000 13 986.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

F_CC1 - Pozemní stavitelství - Graf
F_CC1 - Pozemní stavitelství - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, roční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, 2010=100, roční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (SOPR=100, roční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Kč (k ultimu období), roční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, 2015=100, měsíční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, čtvrtletní data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, 2015=100, čtvrtletní data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, SOPR=100, roční data)
F_CC1 - Pozemní stavitelství (Stálé ceny, 2015=100, roční data)
Inženýrské stavitelství (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
H49 Pozemní a potrubní doprava (Předchozí období=100, roční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (SOPR=100, roční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (2015=100, roční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (Předchozí období=100, měsíční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (SOPR=100, měsíční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (2015=100, měsíční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (Meziroční klouzavý průměr, měsíční data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
H49 Pozemní a potrubní doprava (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies