Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.4.2019 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-4 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Vymezení některých pojmů
  § 3 § 3 Platební služba
  § 4 § 4 Elektronické peníze
  ČÁST DRUHÁ § 5-106 OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE
  HLAVA I § 5-6 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 5 § 5 Oprávnění poskytovat platební služby
  § 6 § 6 Oprávnění vydávat elektronické peníze
  HLAVA II § 7-40 PLATEBNÍ INSTITUCE
  Díl 1 § 7-8 Základní ustanovení
  § 7 § 7 bez nadpisu
  § 8 § 8 bez nadpisu
  Díl 2 § 9-14 Povolení k činnosti platební instituce Udělení povolení k činnosti platební instituce
  § 9 § 9 bez nadpisu
  § 10 § 10 bez nadpisu
  § 11 § 11 bez nadpisu
  § 12 § 12 bez nadpisu
  § 13 § 13 bez nadpisu
  § 14 § 14 Rozšíření povolení k činnosti platební instituce
  Díl 3 § 15-31 Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce
  § 15 § 15 Počáteční kapitál
  § 16 § 16 Kapitál
  § 17 § 17 Pojištění a zajištění
  § 18 § 18 Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí
  § 19 § 19 bez nadpisu
  § 20 § 20 bez nadpisu
  § 21 § 21 bez nadpisu
  § 22 § 22 bez nadpisu
  § 23 § 23 bez nadpisu
  § 24 § 24 bez nadpisu
  § 25 § 25 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
  § 26 § 26 bez nadpisu
  § 27 § 27 bez nadpisu
  § 28 § 28 bez nadpisu
  § 29 § 29 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
  § 30 § 30 Informační povinnost
  § 31 § 31 Uchovávání dokumentů a záznamů
  Díl 4 § 32-40 Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě
  § 32 § 32 bez nadpisu
  § 33 § 33 bez nadpisu
  § 34 § 34 bez nadpisu
  § 35 § 35 bez nadpisu
  § 36 § 36 bez nadpisu
  § 37 § 37 bez nadpisu
  § 38 § 38 bez nadpisu
  § 39 § 39 bez nadpisu
  § 40 § 40 Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice
  HLAVA III § 41-57 SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU
  Díl 1 § 41 Základní ustanovení
  § 41 § 41 bez nadpisu
  Díl 2 § 42-45 Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
  § 42 § 42 bez nadpisu
  § 43 § 43 bez nadpisu
  § 44 § 44 bez nadpisu
  § 45 § 45 Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
  Díl 3 § 46-49 Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu
  § 46 § 46 bez nadpisu
  § 47 § 47 bez nadpisu
  § 48 § 48 bez nadpisu
  § 49 § 49 bez nadpisu
  Díl 4 § 50-57 Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě
  § 50 § 50 bez nadpisu
  § 51 § 51 bez nadpisu
  § 52 § 52 bez nadpisu
  § 53 § 53 bez nadpisu
  § 54 § 54 Správce informací o platebním účtu oznámí
  § 55 § 55 bez nadpisu
  § 56 § 56 bez nadpisu
  § 57 § 57 Výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice
  HLAVA IV § 58-65 POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU
  Díl 1 § 58 Základní ustanovení
  § 58 § 58 bez nadpisu
  Díl 2 § 59-64 Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 59 § 59 bez nadpisu
  § 60 § 60 bez nadpisu
  § 61 § 61 bez nadpisu
  § 62 § 62 bez nadpisu
  § 63 § 63 bez nadpisu
  § 64 § 64 Rozšíření povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  Díl 3 § 65 Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 65 § 65 bez nadpisu
  HLAVA V § 66-98 INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
  Díl 1 § 66-67 Základní ustanovení
  § 66 § 66 bez nadpisu
  § 67 § 67 bez nadpisu
  Díl 2 § 68-73 Povolení k činnosti instituce elektronických peněz
  § 68 § 68 bez nadpisu
  § 69 § 69 bez nadpisu
  § 70 § 70 bez nadpisu
  § 71 § 71 bez nadpisu
  § 72 § 72 bez nadpisu
  § 73 § 73 Rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz
  Díl 3 § 74-90 Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz
  § 74 § 74 Kapitál
  § 75 § 75 Pojištění a zajištění
  § 76 § 76 Kvalifikovaná účast na instituci elektronických peněz a její ovládnutí
  § 77 § 77 bez nadpisu
  § 78 § 78 bez nadpisu
  § 79 § 79 bez nadpisu
  § 80 § 80 bez nadpisu
  § 81 § 81 bez nadpisu
  § 82 § 82 bez nadpisu
  § 83 § 83 bez nadpisu
  § 84 § 84 Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz
  § 85 § 85 Zápis pověřeného zástupce do seznamu institucí elektronických peněz
  § 86 § 86 bez nadpisu
  § 87 § 87 bez nadpisu
  § 88 § 88 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
  § 89 § 89 Informační povinnost
  § 90 § 90 Uchovávání dokumentů a záznamů
  Díl 4 § 91-98 Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě
  § 91 § 91 bez nadpisu
  § 92 § 92 bez nadpisu
  § 93 § 93 bez nadpisu
  § 93a § 93a bez nadpisu
  § 94 § 94 bez nadpisu
  § 95 § 95 bez nadpisu
  § 96 § 96 bez nadpisu
  § 97 § 97 bez nadpisu
  § 98 § 98 Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice
  HLAVA VI § 99-106 VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU
  Díl 1 § 99 Základní ustanovení
  § 99 § 99 bez nadpisu
  Díl 2 § 100-105 Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 100 § 100 bez nadpisu
  § 101 § 101 bez nadpisu
  § 102 § 102 bez nadpisu
  § 103 § 103 bez nadpisu
  § 104 § 104 bez nadpisu
  § 105 § 105 Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  Díl 3 § 106 Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 106 § 106 bez nadpisu
  ČÁST TŘETÍ § 107-126 PLATEBNÍ SYSTÉMY
  HLAVA I § 107-109 PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM
  § 107 § 107 bez nadpisu
  § 108 § 108 bez nadpisu
  § 109 § 109 bez nadpisu
  HLAVA II § 110-126 PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ
  Díl 1 § 110-111 Základní ustanovení
  § 110 § 110 bez nadpisu
  § 111 § 111 Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  Díl 2 § 112-116 Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 112 § 112 bez nadpisu
  § 113 § 113 bez nadpisu
  § 114 § 114 Změna pravidel systému
  § 115 § 115 Neodvolatelnost příkazu k zúčtování
  § 116 § 116 Propojení systémů
  Díl 3 § 117-121 Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 117 § 117 Základní ustanovení
  § 118 § 118 bez nadpisu
  § 119 § 119 bez nadpisu
  § 120 § 120 bez nadpisu
  § 121 § 121 bez nadpisu
  Díl 4 § 122-124 Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 122 § 122 bez nadpisu
  § 123 § 123 bez nadpisu
  § 124 § 124 bez nadpisu
  Díl 5 § 125-126 Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci
  § 125 § 125 Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci
  § 126 § 126 Oznamovací povinnosti České národní banky
  ČÁST ČTVRTÁ § 127-196 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
  HLAVA I § 127-192 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB
  Díl 1 § 127-131 Základní ustanovení
  § 127 § 127 Smlouva o platebních službách
  § 128 § 128 bez nadpisu
  § 129 § 129 bez nadpisu
  § 130 § 130 bez nadpisu
  § 131 § 131 Poskytnutí a zpřístupnění informace
  Díl 2 § 132-151 Informační povinnosti
  Oddíl 1 § 132-141 Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách
  § 132 § 132 bez nadpisu
  § 133 § 133 bez nadpisu
  § 134 § 134 bez nadpisu
  § 135 § 135 bez nadpisu
  § 136 § 136 bez nadpisu
  § 137 § 137 bez nadpisu
  § 138 § 138 bez nadpisu
  § 139 § 139 bez nadpisu
  § 140 § 140 bez nadpisu
  § 141 § 141 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 142-150 Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách
  § 142 § 142 Informace plátci po přijetí platebního příkazu
  § 143 § 143 Informace příjemci po provedení platební transakce
  § 144 § 144 Informace o obsahu rámcové smlouvy
  § 145 § 145 Informace plátci před provedením platební transakce
  § 146 § 146 Informace plátci o platební transakci
  § 147 § 147 Informace příjemci o platební transakci
  § 148 § 148 Další informační povinnosti
  § 149 § 149 Informace o trvalých příkazech a inkasech
  § 150 § 150 bez nadpisu
  Oddíl 3 § 151 Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby
  § 151 § 151 bez nadpisu
  Díl 3 § 152-155 Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy
  § 152 § 152 Změna závazku z rámcové smlouvy
  § 153 § 153 bez nadpisu
  § 154 § 154 bez nadpisu
  § 155 § 155 bez nadpisu
  Díl 4 § 156-180 Provedení platební transakce
  Oddíl 1 § 156-157 Autorizace platební transakce
  § 156 § 156 Souhlas plátce
  § 157 § 157 Odvolání souhlasu plátce
  Oddíl 2 § 158-162 Platební příkaz
  § 158 § 158 Přijetí platebního příkazu
  § 159 § 159 Odmítnutí platebního příkazu
  § 160 § 160 Odvolání platebního příkazu
  § 161 § 161 bez nadpisu
  § 162 § 162 bez nadpisu
  Oddíl 3 § 163-167 Platební prostředek
  § 163 § 163 Omezení platebního prostředku
  § 164 § 164 Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele
  § 165 § 165 Povinnosti uživatele
  § 166 § 166 Povinnosti poskytovatele
  § 167 § 167 Úplata za vydání nového platebního prostředku
  Oddíl 4 § 168-173 Lhůty pro provádění platebních transakcí
  § 168 § 168 bez nadpisu
  § 169 § 169 Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce
  § 170 § 170 Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce
  § 171 § 171 Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně
  § 172 § 172 Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet
  § 173 § 173 Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce
  Oddíl 5 § 174-180 Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce
  § 174 § 174 Den valuty
  § 175 § 175 Připsání a odepsání částky platební transakce
  § 176 § 176 Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce
  § 177 § 177 Zákaz provádění srážek z částky platební transakce
  § 178 § 178 bez nadpisu
  § 179 § 179 bez nadpisu
  § 180 § 180 Blokace peněžních prostředků
  Díl 5 § 181-190 Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
  Oddíl 1 § 181-182 Náprava neautorizované platební transakce
  § 181 § 181 bez nadpisu
  § 182 § 182 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 183-186 Náprava nesprávně provedené platební transakce
  § 183 § 183 bez nadpisu
  § 184 § 184 bez nadpisu
  § 185 § 185 Vyhledání platební transakce
  § 186 § 186 Nesprávný jedinečný identifikátor
  Oddíl 3 § 187-190 Společná ustanovení
  § 187 § 187 bez nadpisu
  § 188 § 188 Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
  § 189 § 189 Následný postih
  § 190 § 190 Zproštění odpovědnosti
  Díl 6 § 191-192 Služba informování o platebním účtu
  § 191 § 191 bez nadpisu
  § 192 § 192 bez nadpisu
  HLAVA II § 193-196 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
  § 193 § 193 Smlouva o vydání elektronických peněz
  § 194 § 194 bez nadpisu
  § 195 § 195 bez nadpisu
  § 196 § 196 bez nadpisu
  ČÁST PÁTÁ § 197-220 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH
  HLAVA I § 197-202 POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM
  § 197 § 197 Jednotné označení
  § 198 § 198 Společná nabídka služeb a zboží
  § 199 § 199 Předsmluvní informace o úplatě
  § 200 § 200 Seznam označení
  § 201 § 201 Přehled o úplatě za poskytnuté služby
  § 202 § 202 Srovnávací stránky
  HLAVA II § 203-209 ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU
  Díl 1 § 203-208 Vnitrostátní změna platebního účtu
  § 203 § 203 Zahájení změny platebního účtu
  § 204 § 204 Povinnosti dosavadního poskytovatele
  § 205 § 205 Povinnosti nového poskytovatele
  § 206 § 206 Úplata spojená se změnou platebního účtu
  § 207 § 207 Informace o změně platebního účtu
  § 208 § 208 Společná ustanovení
  Díl 2 § 209 Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
  § 209 § 209 Povinnosti poskytovatele
  HLAVA III § 210-217 ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET
  § 210 § 210 Zřízení základního platebního účtu
  § 211 § 211 Vázaná nabídka
  § 212 § 212 Poskytované služby
  § 213 § 213 Úplata
  § 214 § 214 Smluvní pokuta
  § 215 § 215 Zrušení základního platebního účtu
  § 216 § 216 Informace o základním platebním účtu
  § 217 § 217 Společné ustanovení
  HLAVA IV § 218-220 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 218 § 218 bez nadpisu
  § 219 § 219 bez nadpisu
  § 220 § 220 bez nadpisu
  ČÁST ŠESTÁ § 221-225 BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU
  § 221 § 221 Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
  § 222 § 222 Hlášení bezpečnostních a provozních rizik
  § 223 § 223 bez nadpisu
  § 224 § 224 bez nadpisu
  § 225 § 225 Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie
  ČÁST SEDMÁ § 226-236 PŘESTUPKY
  § 226 § 226 Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 227 § 227 Přestupky správce informací o platebním účtu
  § 228 § 228 Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 229 § 229 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému
  § 230 § 230 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 231 § 231 Přestupky poskytovatele
  § 232 § 232 Přestupky vydavatele
  § 233 § 233 Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby
  § 234 § 234 bez nadpisu
  § 235 § 235 bez nadpisu
  § 236 § 236 Společná ustanovení
  ČÁST OSMÁ § 237-248 DOHLED A KONTROLA
  § 237 § 237 bez nadpisu
  § 238 § 238 bez nadpisu
  § 239 § 239 bez nadpisu
  § 240 § 240 bez nadpisu
  § 241 § 241 Kontrola na místě
  § 242 § 242 Opatření k nápravě
  § 243 § 243 Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice
  § 244 § 244 Odnětí povolení
  § 245 § 245 Zúžení povolení
  § 246 § 246 Zrušení zápisu pověřeného zástupce
  § 247 § 247 Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě
  § 248 § 248 Přijímání podnětů
  ČÁST DEVÁTÁ § 249-280 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  HLAVA I § 249-263 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
  § 249 § 249 bez nadpisu
  § 250 § 250 bez nadpisu
  § 251 § 251 bez nadpisu
  § 252 § 252 bez nadpisu
  § 253 § 253 bez nadpisu
  § 254 § 254 Úplata za použití platebního prostředku
  § 255 § 255 Přístup k platebním účtům
  § 256 § 256 Rozhodčí smlouva
  § 257 § 257 Nakládání s osobními údaji
  § 258 § 258 Vyřizování stížností a reklamací
  § 259 § 259 Informace o mimosoudním řešení sporů
  § 260 § 260 bez nadpisu
  § 261 § 261 Důvěryhodnost
  § 262 § 262 Pojištění
  § 263 § 263 Zmocnění
  HLAVA II § 264-280 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  Díl 1 § 264-278 Přechodná ustanovení
  § 264 § 264 Povolení k činnosti platební instituce
  § 265 § 265 Registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 266 § 266 Povolení k činnosti instituce elektronických peněz
  § 267 § 267 Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 268 § 268 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
  § 269 § 269 Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě
  § 270 § 270 Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky
  § 271 § 271 Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 272 § 272 Poskytovatelé elektronických komunikací
  § 273 § 273 bez nadpisu
  § 274 § 274 Řízení o žádosti
  § 275 § 275 Smlouvy o platebních službách
  § 276 § 276 Autorizace platební transakce
  § 277 § 277 Jednotné označení
  § 278 § 278 bez nadpisu
  Díl 2 § 279-280 Závěrečná ustanovení
  § 279 § 279 bez nadpisu
  § 280 § 280 Účinnost

  Označení stránky: zákon o platebním styku, 370/2017 Sb., o platebním styku, záko o patebním styku, zákon 370/2017, zakon o platebnim styku, 370/2017 sb, zákon č.270/2017 platebním styku  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.