Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.7.2022 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-4 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Vymezení některých pojmů
  § 3 § 3 Platební služba
  § 4 § 4 Elektronické peníze
  ČÁST DRUHÁ § 5-106a OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE
  HLAVA I § 5-6 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 5 § 5 Oprávnění poskytovat platební služby
  § 6 § 6 Oprávnění vydávat elektronické peníze
  HLAVA II § 7-40 PLATEBNÍ INSTITUCE
  Díl 1 § 7-8 Základní ustanovení
  § 7 § 7 bez nadpisu
  § 8 § 8 bez nadpisu
  Díl 2 § 9-14 Povolení k činnosti platební instituce
  § 9 § 9 bez nadpisu
  § 10 § 10 bez nadpisu
  § 11 § 11 bez nadpisu
  § 12 § 12 bez nadpisu
  § 13 § 13 bez nadpisu
  § 14 § 14 Rozšíření povolení k činnosti platební instituce
  Díl 3 § 15-31 Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce
  § 15 § 15 Počáteční kapitál
  § 16 § 16 Kapitál
  § 17 § 17 Pojištění a zajištění
  § 18 § 18 Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí
  § 19 § 19 bez nadpisu
  § 20 § 20 bez nadpisu
  § 21 § 21 bez nadpisu
  § 22 § 22 bez nadpisu
  § 23 § 23 bez nadpisu
  § 24 § 24 bez nadpisu
  § 25 § 25 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
  § 26 § 26 bez nadpisu
  § 27 § 27 bez nadpisu
  § 28 § 28 bez nadpisu
  § 29 § 29 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
  § 30 § 30 Informační povinnost
  § 31 § 31 Uchovávání dokumentů a záznamů
  Díl 4 § 32-40 Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě
  § 32 § 32 bez nadpisu
  § 33 § 33 bez nadpisu
  § 34 § 34 bez nadpisu
  § 35 § 35 bez nadpisu
  § 36 § 36 bez nadpisu
  § 37 § 37 bez nadpisu
  § 38 § 38 bez nadpisu
  § 39 § 39 bez nadpisu
  § 40 § 40 Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice
  HLAVA III § 41-57 SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU
  Díl 1 § 41 Základní ustanovení
  § 41 § 41 bez nadpisu
  Díl 2 § 42-45 Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
  § 42 § 42 bez nadpisu
  § 43 § 43 bez nadpisu
  § 44 § 44 bez nadpisu
  § 45 § 45 Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
  Díl 3 § 46-49 Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu
  § 46 § 46 bez nadpisu
  § 47 § 47 bez nadpisu
  § 48 § 48 bez nadpisu
  § 49 § 49 bez nadpisu
  Díl 4 § 50-57 Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě
  § 50 § 50 bez nadpisu
  § 51 § 51 bez nadpisu
  § 52 § 52 bez nadpisu
  § 53 § 53 bez nadpisu
  § 54 § 50-57 bez nadpisu
  § 55 § 50-57 bez nadpisu
  § 56 § 56 bez nadpisu
  § 57 § 57 Výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice
  HLAVA IV § 58-65a POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU
  Díl 1 § 58 Základní ustanovení
  § 58 § 58 bez nadpisu
  Díl 2 § 59-64 Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 59 § 59 bez nadpisu
  § 60 § 60 bez nadpisu
  § 61 § 61 bez nadpisu
  § 62 § 62 bez nadpisu
  § 63 § 63 bez nadpisu
  § 64 § 64 Rozšíření povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  Díl 3 § 65-65a Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 65 § 65 bez nadpisu
  § 65a § 65a bez nadpisu
  HLAVA V § 66-98 INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
  Díl 1 § 66-67 Základní ustanovení
  § 66 § 66 bez nadpisu
  § 67 § 67 bez nadpisu
  Díl 2 § 68-73 Povolení k činnosti instituce elektronických peněz
  § 68 § 68 bez nadpisu
  § 69 § 69 bez nadpisu
  § 70 § 70 bez nadpisu
  § 71 § 71 bez nadpisu
  § 72 § 72 bez nadpisu
  § 73 § 73 Rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz
  Díl 3 § 74-90 Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz
  § 74 § 74 Kapitál
  § 75 § 75 Pojištění a zajištění
  § 76 § 76 Kvalifikovaná účast na instituci elektronických peněz a její ovládnutí
  § 77 § 77 bez nadpisu
  § 78 § 78 bez nadpisu
  § 79 § 79 bez nadpisu
  § 80 § 80 bez nadpisu
  § 81 § 81 bez nadpisu
  § 82 § 82 bez nadpisu
  § 83 § 83 bez nadpisu
  § 84 § 84 Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz
  § 85 § 85 Zápis pověřeného zástupce do seznamu institucí elektronických peněz
  § 86 § 86 bez nadpisu
  § 87 § 87 bez nadpisu
  § 88 § 88 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
  § 89 § 89 Informační povinnost
  § 90 § 90 Uchovávání dokumentů a záznamů
  Díl 4 § 91-98 Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě
  § 91 § 91 bez nadpisu
  § 92 § 92 bez nadpisu
  § 93 § 93 bez nadpisu
  § 93a § 93a bez nadpisu
  § 94 § 94 bez nadpisu
  § 95 § 95 bez nadpisu
  § 96 § 96 bez nadpisu
  § 97 § 97 bez nadpisu
  § 98 § 98 Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice
  HLAVA VI § 99-106a VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU
  Díl 1 § 99 Základní ustanovení
  § 99 § 99 bez nadpisu
  Díl 2 § 100-105 Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 100 § 100 bez nadpisu
  § 101 § 101 bez nadpisu
  § 102 § 102 bez nadpisu
  § 103 § 103 bez nadpisu
  § 104 § 104 bez nadpisu
  § 105 § 105 Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  Díl 3 § 106-106a Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 106 § 106 bez nadpisu
  § 106a § 106a bez nadpisu
  ČÁST TŘETÍ § 107-126 PLATEBNÍ SYSTÉMY
  HLAVA I § 107-109 PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM
  § 107 § 107 bez nadpisu
  § 108 § 108 bez nadpisu
  § 109 § 109 bez nadpisu
  HLAVA II § 110-126 PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ
  Díl 1 § 110-111 Základní ustanovení
  § 110 § 110 bez nadpisu
  § 111 § 111 Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  Díl 2 § 112-116 Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 112 § 112 bez nadpisu
  § 113 § 113 bez nadpisu
  § 114 § 114 Změna pravidel systému
  § 115 § 115 Neodvolatelnost příkazu k zúčtování
  § 116 § 116 Propojení systémů
  Díl 3 § 117-121 Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 117 § 117 Základní ustanovení
  § 118 § 118 bez nadpisu
  § 119 § 119 bez nadpisu
  § 120 § 120 bez nadpisu
  § 121 § 121 bez nadpisu
  Díl 4 § 122-124 Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 122 § 122 bez nadpisu
  § 123 § 123 bez nadpisu
  § 124 § 124 bez nadpisu
  Díl 5 § 125-126 Oznamovací povinnosti
  § 125 § 125 Oznamovací povinnost provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 126 § 126 Oznamovací povinnosti České národní banky
  ČÁST ČTVRTÁ § 127-196 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
  HLAVA I § 127-192 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB
  Díl 1 § 127-131 Základní ustanovení
  § 127 § 127 Smlouva o platebních službách
  § 128 § 128 bez nadpisu
  § 129 § 129 bez nadpisu
  § 130 § 130 bez nadpisu
  § 131 § 131 Poskytnutí a zpřístupnění informace
  Díl 2 § 132-151 Informační povinnosti
  Oddíl 1 § 132-141 Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách
  § 132 § 132 bez nadpisu
  § 133 § 133 bez nadpisu
  § 134 § 134 bez nadpisu
  § 135 § 135 bez nadpisu
  § 136 § 136 bez nadpisu
  § 137 § 137 bez nadpisu
  § 138 § 138 bez nadpisu
  § 139 § 139 bez nadpisu
  § 140 § 140 bez nadpisu
  § 141 § 141 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 142-150 Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách
  § 142 § 142 Informace plátci po přijetí platebního příkazu
  § 143 § 143 Informace příjemci po provedení platební transakce
  § 144 § 144 Informace o obsahu rámcové smlouvy
  § 145 § 145 Informace plátci před provedením platební transakce
  § 146 § 146 Informace plátci o platební transakci
  § 147 § 147 Informace příjemci o platební transakci
  § 148 § 148 bez nadpisu
  § 149 § 149 Informace o trvalých příkazech a inkasech
  § 150 § 150 bez nadpisu
  Oddíl 3 § 151 Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby
  § 151 § 151 bez nadpisu
  Díl 3 § 152-155 Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy
  § 152 § 152 Změna závazku z rámcové smlouvy
  § 153 § 153 bez nadpisu
  § 154 § 154 bez nadpisu
  § 155 § 155 bez nadpisu
  Díl 4 § 156-180 Provedení platební transakce
  Oddíl 1 § 156-157 Autorizace platební transakce
  § 156 § 156 Souhlas plátce
  § 157 § 157 Odvolání souhlasu plátce
  Oddíl 2 § 158-162 Platební příkaz
  § 158 § 158 Přijetí platebního příkazu
  § 159 § 159 Odmítnutí platebního příkazu
  § 160 § 160 Odvolání platebního příkazu
  § 161 § 161 bez nadpisu
  § 162 § 162 bez nadpisu
  Oddíl 3 § 163-167 Platební prostředek
  § 163 § 163 Omezení platebního prostředku
  § 164 § 164 Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele
  § 165 § 165 Povinnosti uživatele
  § 166 § 166 Povinnosti poskytovatele
  § 167 § 167 Úplata za vydání nového platebního prostředku
  Oddíl 4 § 168-173 Lhůty pro provádění platebních transakcí
  § 168 § 168 bez nadpisu
  § 169 § 169 Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce
  § 170 § 170 Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce
  § 171 § 171 Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele
  § 172 § 172 Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet
  § 173 § 173 Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce
  Oddíl 5 § 174-180 Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce
  § 174 § 174 Den valuty
  § 175 § 175 Připsání a odepsání částky platební transakce
  § 176 § 176 Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce
  § 177 § 177 Zákaz provádění srážek z částky platební transakce
  § 178 § 178 bez nadpisu
  § 179 § 179 bez nadpisu
  § 180 § 180 Blokace peněžních prostředků
  Díl 5 § 181-190 Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
  Oddíl 1 § 181-182 Náprava neautorizované platební transakce
  § 181 § 181 bez nadpisu
  § 182 § 182 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 183-186 Náprava nesprávně provedené platební transakce
  § 183 § 183 bez nadpisu
  § 184 § 184 bez nadpisu
  § 185 § 185 Vyhledání platební transakce
  § 186 § 186 Nesprávný jedinečný identifikátor
  Oddíl 3 § 187-190 Společná ustanovení
  § 187 § 187 bez nadpisu
  § 188 § 188 Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
  § 189 § 189 Následný postih
  § 190 § 190 Zproštění odpovědnosti
  Díl 6 § 191-192 Služba informování o platebním účtu
  § 191 § 191 bez nadpisu
  § 192 § 192 bez nadpisu
  HLAVA II § 193-196 PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
  § 193 § 193 Smlouva o vydání elektronických peněz
  § 194 § 194 bez nadpisu
  § 195 § 195 bez nadpisu
  § 196 § 196 bez nadpisu
  ČÁST PÁTÁ § 197-220 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH
  HLAVA I § 197-202 POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM
  § 197 § 197 Jednotné označení
  § 198 § 198 Společná nabídka služeb a zboží
  § 199 § 199 Předsmluvní informace o úplatě
  § 200 § 200 Seznam označení
  § 201 § 201 Přehled o úplatě za poskytnuté služby
  § 202 § 202 Srovnávací stránky
  HLAVA II § 203-209 ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU
  Díl 1 § 203-208 Vnitrostátní změna platebního účtu
  § 203 § 203 Zahájení změny platebního účtu
  § 204 § 204 Povinnosti dosavadního poskytovatele
  § 205 § 205 Povinnosti nového poskytovatele
  § 206 § 206 Úplata spojená se změnou platebního účtu
  § 207 § 207 Informace o změně platebního účtu
  § 208 § 208 Společná ustanovení
  Díl 2 § 209 Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
  § 209 § 209 Povinnosti poskytovatele
  HLAVA III § 210-217 ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET
  § 210 § 210 Zřízení základního platebního účtu
  § 211 § 211 Vázaná nabídka
  § 212 § 212 Poskytované služby
  § 213 § 213 Úplata
  § 214 § 214 Smluvní pokuta
  § 215 § 215 Zrušení základního platebního účtu
  § 216 § 216 Informace o základním platebním účtu
  § 217 § 217 Společné ustanovení
  HLAVA IV § 218-220 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 218 § 218 bez nadpisu
  § 219 § 219 bez nadpisu
  § 220 § 220 bez nadpisu
  ČÁST ŠESTÁ § 221-225 BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU
  § 221 § 221 Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
  § 222 § 222 Hlášení bezpečnostních a provozních rizik a podvodných jednání
  § 223 § 223 bez nadpisu
  § 224 § 224 bez nadpisu
  § 225 § 225 Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie
  ČÁST SEDMÁ § 226-236 PŘESTUPKY
  § 226 § 226 Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 227 § 227 Přestupky správce informací o platebním účtu
  § 228 § 228 Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 229 § 229 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému
  § 230 § 230 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 231 § 231 Přestupky poskytovatele
  § 232 § 232 Přestupky vydavatele
  § 233 § 233 Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby
  § 233a § 233a Přestupky poskytovatele služby dynamické směny měn
  § 234 § 234 bez nadpisu
  § 235 § 235 bez nadpisu
  § 236 § 236 Společná ustanovení
  ČÁST OSMÁ § 237-248 DOHLED A KONTROLA
  § 237 § 237 bez nadpisu
  § 238 § 238 bez nadpisu
  § 239 § 239 bez nadpisu
  § 240 § 240 bez nadpisu
  § 241 § 241 Kontrola na místě
  § 242 § 242 Opatření k nápravě
  § 243 § 243 Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice
  § 244 § 244 Odnětí povolení
  § 245 § 245 Zúžení povolení
  § 246 § 246 Zrušení zápisu pověřeného zástupce
  § 247 § 247 Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě
  § 248 § 248 Přijímání podnětů
  ČÁST DEVÁTÁ § 249-280 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  HLAVA I § 249-263 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
  § 249 § 249 bez nadpisu
  § 250 § 250 bez nadpisu
  § 251 § 251 bez nadpisu
  § 252 § 252 bez nadpisu
  § 253 § 253 bez nadpisu
  § 254 § 254 Úplata za použití platebního prostředku
  § 254a § 254a bez nadpisu
  § 254b § 254b bez nadpisu
  § 254c § 254c bez nadpisu
  § 254d § 254d bez nadpisu
  § 254e § 254e bez nadpisu
  § 254f § 254f bez nadpisu
  § 254g § 254g Povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn zaniká dnem
  § 254h § 254h bez nadpisu
  § 255 § 255 Přístup k platebním účtům
  § 256 § 256 Rozhodčí smlouva
  § 257 § 257 Nakládání s osobními údaji
  § 258 § 258 Vyřizování stížností a reklamací
  § 259 § 259 Informace o mimosoudním řešení sporů
  § 260 § 260 Práva uživatele
  § 261 § 261 Důvěryhodnost
  § 262 § 262 Pojištění
  § 263 § 263 Zmocnění
  HLAVA II § 264-280 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  Díl 1 § 264-278 Přechodná ustanovení
  § 264 § 264 Povolení k činnosti platební instituce
  § 265 § 265 Registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
  § 266 § 266 Povolení k činnosti instituce elektronických peněz
  § 267 § 267 Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
  § 268 § 268 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
  § 269 § 269 Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce
  § 270 § 270 Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky
  § 271 § 271 Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
  § 272 § 272 Poskytovatelé elektronických komunikací
  § 273 § 273 bez nadpisu
  § 274 § 274 Řízení o žádosti
  § 275 § 275 Smlouvy o platebních službách
  § 276 § 276 Autorizace platební transakce
  § 277 § 277 Jednotné označení
  § 278 § 278 bez nadpisu
  Díl 2 § 279-280 Závěrečná ustanovení
  § 279 § 279 bez nadpisu
  § 280 § 280 Účinnost
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2023

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V