Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, EUR, Celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK

Graf hodnot, Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2016 14 236.00
Min 31.01.2014 5 974.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2019 9 177.00 9 892.00 - 715.00 -7.23% 10 222.00 -1 045.00 -10.22%
31.03.2019 9 892.00 8 600.00 1 292.00 15.02% 10 312.00 - 420.00 -4.07%
28.02.2019 8 600.00 10 027.00 -1 427.00 -14.23% 8 518.00 82.00 0.96%
31.01.2019 10 027.00 8 643.00 1 384.00 16.01% 10 256.00 - 229.00 -2.23%
31.12.2018 8 643.00 10 718.00 -2 075.00 -19.36% 9 664.00 -1 021.00 -10.56%
30.11.2018 10 718.00 9 695.00 1 023.00 10.55% 11 151.00 - 433.00 -3.88%
31.10.2018 9 695.00 9 317.00 378.00 4.06% 10 721.00 -1 026.00 -9.57%
30.09.2018 9 317.00 9 920.00 - 603.00 -6.08% 9 197.00 120.00 1.30%
31.08.2018 9 920.00 9 513.00 407.00 4.28% 9 562.00 358.00 3.74%
31.07.2018 9 513.00 10 849.00 -1 336.00 -12.31% 8 726.00 787.00 9.02%
30.06.2018 10 849.00 11 556.00 - 707.00 -6.12% 11 405.00 - 556.00 -4.88%
31.05.2018 11 556.00 10 222.00 1 334.00 13.05% 12 452.00 - 896.00 -7.20%
30.04.2018 10 222.00 10 312.00 -90.00 -0.87% 10 257.00 -35.00 -0.34%
31.03.2018 10 312.00 8 518.00 1 794.00 21.06% 11 473.00 -1 161.00 -10.12%
28.02.2018 8 518.00 10 256.00 -1 738.00 -16.95% 10 063.00 -1 545.00 -15.35%
31.01.2018 10 256.00 9 664.00 592.00 6.13% 11 129.00 - 873.00 -7.84%
31.12.2017 9 664.00 11 151.00 -1 487.00 -13.34% 10 479.00 - 815.00 -7.78%
30.11.2017 11 151.00 10 721.00 430.00 4.01% 11 884.00 - 733.00 -6.17%
31.10.2017 10 721.00 9 197.00 1 524.00 16.57% 10 818.00 -97.00 -0.90%
30.09.2017 9 197.00 9 562.00 - 365.00 -3.82% 9 783.00 - 586.00 -5.99%
31.08.2017 9 562.00 8 726.00 836.00 9.58% 10 003.00 - 441.00 -4.41%
31.07.2017 8 726.00 11 405.00 -2 679.00 -23.49% 9 397.00 - 671.00 -7.14%
30.06.2017 11 405.00 12 452.00 -1 047.00 -8.41% 14 236.00 -2 831.00 -19.89%
31.05.2017 12 452.00 10 257.00 2 195.00 21.40% 10 609.00 1 843.00 17.37%
30.04.2017 10 257.00 11 473.00 -1 216.00 -10.60% 9 769.00 488.00 5.00%
31.03.2017 11 473.00 10 063.00 1 410.00 14.01% 10 837.00 636.00 5.87%
28.02.2017 10 063.00 11 129.00 -1 066.00 -9.58% 8 787.00 1 276.00 14.52%
31.01.2017 11 129.00 10 479.00 650.00 6.20% 8 194.00 2 935.00 35.82%
31.12.2016 10 479.00 11 884.00 -1 405.00 -11.82% 8 854.00 1 625.00 18.35%
30.11.2016 11 884.00 10 818.00 1 066.00 9.85% 9 784.00 2 100.00 21.46%
31.10.2016 10 818.00 9 783.00 1 035.00 10.58% 8 924.00 1 894.00 21.22%
30.09.2016 9 783.00 10 003.00 - 220.00 -2.20% 8 511.00 1 272.00 14.95%
31.08.2016 10 003.00 9 397.00 606.00 6.45% 8 291.00 1 712.00 20.65%
31.07.2016 9 397.00 14 236.00 -4 839.00 -33.99% 9 230.00 167.00 1.81%
30.06.2016 14 236.00 10 609.00 3 627.00 34.19% 9 256.00 4 980.00 53.80%
31.05.2016 10 609.00 9 769.00 840.00 8.60% 8 757.00 1 852.00 21.15%
30.04.2016 9 769.00 10 837.00 -1 068.00 -9.86% 8 463.00 1 306.00 15.43%
31.03.2016 10 837.00 8 787.00 2 050.00 23.33% 8 725.00 2 112.00 24.21%
29.02.2016 8 787.00 8 194.00 593.00 7.24% 6 658.00 2 129.00 31.98%
31.01.2016 8 194.00 8 854.00 - 660.00 -7.45% 7 322.00 872.00 11.91%
31.12.2015 8 854.00 9 784.00 - 930.00 -9.51% 7 523.00 1 331.00 17.69%
30.11.2015 9 784.00 8 924.00 860.00 9.64% 7 093.00 2 691.00 37.94%
31.10.2015 8 924.00 8 511.00 413.00 4.85% 7 915.00 1 009.00 12.75%
30.09.2015 8 511.00 8 291.00 220.00 2.65% 8 230.00 281.00 3.41%
31.08.2015 8 291.00 9 230.00 - 939.00 -10.17% 7 430.00 861.00 11.59%
31.07.2015 9 230.00 9 256.00 -26.00 -0.28% 7 703.00 1 527.00 19.82%
30.06.2015 9 256.00 8 757.00 499.00 5.70% 8 040.00 1 216.00 15.12%
31.05.2015 8 757.00 8 463.00 294.00 3.47% 8 324.00 433.00 5.20%
30.04.2015 8 463.00 8 725.00 - 262.00 -3.00% 7 730.00 733.00 9.48%
31.03.2015 8 725.00 6 658.00 2 067.00 31.05% 7 526.00 1 199.00 15.93%
28.02.2015 6 658.00 7 322.00 - 664.00 -9.07% 6 667.00 -9.00 -0.13%
31.01.2015 7 322.00 7 523.00 - 201.00 -2.67% 5 974.00 1 348.00 22.56%
31.12.2014 7 523.00 7 093.00 430.00 6.06% - - -
30.11.2014 7 093.00 7 915.00 - 822.00 -10.39% - - -
31.10.2014 7 915.00 8 230.00 - 315.00 -3.83% - - -
30.09.2014 8 230.00 7 430.00 800.00 10.77% - - -
31.08.2014 7 430.00 7 703.00 - 273.00 -3.54% - - -
31.07.2014 7 703.00 8 040.00 - 337.00 -4.19% - - -
30.06.2014 8 040.00 8 324.00 - 284.00 -3.41% - - -
31.05.2014 8 324.00 7 730.00 594.00 7.68% - - -
30.04.2014 7 730.00 7 526.00 204.00 2.71% - - -
31.03.2014 7 526.00 6 667.00 859.00 12.88% - - -
28.02.2014 6 667.00 5 974.00 693.00 11.60% - - -
31.01.2014 5 974.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání   - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.