M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M2 - Krátkodobé vklady
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 24 568.40 9 818.80 14 749.60 150.22% -27 926.30 52 494.70 - 187.98%
01.07.2018 9 818.80 -3 723.30 13 542.10 - 363.71% 21 752.90 -11 934.10 -54.86%
01.04.2018 -3 723.30 51 617.70 -55 341.00 - 107.21% -12 538.30 8 815.00 -70.30%
01.01.2018 51 617.70 -27 926.30 79 544.00 - 284.84% 11 703.00 39 914.70 341.06%
01.10.2017 -27 926.30 21 752.90 -49 679.20 - 228.38% -19 997.50 -7 928.80 39.65%
01.07.2017 21 752.90 -12 538.30 34 291.20 - 273.49% 7 076.60 14 676.30 207.39%
01.04.2017 -12 538.30 11 703.00 -24 241.30 - 207.14% -20 695.40 8 157.10 -39.41%
01.01.2017 11 703.00 -19 997.50 31 700.50 - 158.52% -8 066.50 19 769.50 - 245.08%
01.10.2016 -19 997.50 7 076.60 -27 074.10 - 382.59% -10 628.30 -9 369.20 88.15%
01.07.2016 7 076.60 -20 695.40 27 772.00 - 134.19% 3 893.40 3 183.20 81.76%
01.04.2016 -20 695.40 -8 066.50 -12 628.90 156.56% 4 146.70 -24 842.10 - 599.08%
01.01.2016 -8 066.50 -10 628.30 2 561.80 -24.10% -1 738.70 -6 327.80 363.94%
01.10.2015 -10 628.30 3 893.40 -14 521.70 - 372.98% 3 218.70 -13 847.00 - 430.20%
01.07.2015 3 893.40 4 146.70 - 253.30 -6.11% -29 858.70 33 752.10 - 113.04%
01.04.2015 4 146.70 -1 738.70 5 885.40 - 338.49% -26 180.30 30 327.00 - 115.84%
01.01.2015 -1 738.70 3 218.70 -4 957.40 - 154.02% 246.90 -1 985.60 - 804.21%
01.10.2014 3 218.70 -29 858.70 33 077.40 - 110.78% -9 884.80 13 103.50 - 132.56%
01.07.2014 -29 858.70 -26 180.30 -3 678.40 14.05% 1 698.10 -31 556.80 -1 858.36%
01.04.2014 -26 180.30 246.90 -26 427.20 -10 703.60% -24 294.00 -1 886.30 7.76%
01.01.2014 246.90 -9 884.80 10 131.70 - 102.50% -5 445.50 5 692.40 - 104.53%
01.10.2013 -9 884.80 1 698.10 -11 582.90 - 682.11% -34 006.30 24 121.50 -70.93%
01.07.2013 1 698.10 -24 294.00 25 992.10 - 106.99% -20 118.00 21 816.10 - 108.44%
01.04.2013 -24 294.00 -5 445.50 -18 848.50 346.13% -12 521.40 -11 772.60 94.02%
01.01.2013 -5 445.50 -34 006.30 28 560.80 -83.99% 3 401.40 -8 846.90 - 260.10%
01.10.2012 -34 006.30 -20 118.00 -13 888.30 69.03% -3 014.30 -30 992.00 1 028.17%
01.07.2012 -20 118.00 -12 521.40 -7 596.60 60.67% 13 774.00 -33 892.00 - 246.06%
01.04.2012 -12 521.40 3 401.40 -15 922.80 - 468.12% 4 450.90 -16 972.30 - 381.32%
01.01.2012 3 401.40 -3 014.30 6 415.70 - 212.84% -29 084.30 32 485.70 - 111.69%
01.10.2011 -3 014.30 13 774.00 -16 788.30 - 121.88% -3 183.40 169.10 -5.31%
01.07.2011 13 774.00 4 450.90 9 323.10 209.47% -38 329.80 52 103.80 - 135.94%
01.04.2011 4 450.90 -29 084.30 33 535.20 - 115.30% -13 320.80 17 771.70 - 133.41%
01.01.2011 -29 084.30 -3 183.40 -25 900.90 813.62% -48 244.80 19 160.50 -39.72%
01.10.2010 -3 183.40 -38 329.80 35 146.40 -91.69% 20 611.10 -23 794.50 - 115.44%
01.07.2010 -38 329.80 -13 320.80 -25 009.00 187.74% -41 108.00 2 778.20 -6.76%
01.04.2010 -13 320.80 -48 244.80 34 924.00 -72.39% -23 292.20 9 971.40 -42.81%
01.01.2010 -48 244.80 20 611.10 -68 855.90 - 334.07% -29 286.30 -18 958.50 64.73%
01.10.2009 20 611.10 -41 108.00 61 719.10 - 150.14% 8 625.90 11 985.20 138.94%
01.07.2009 -41 108.00 -23 292.20 -17 815.80 76.49% 27 877.10 -68 985.10 - 247.46%
01.04.2009 -23 292.20 -29 286.30 5 994.10 -20.47% 1 972.60 -25 264.80 -1 280.79%
01.01.2009 -29 286.30 8 625.90 -37 912.20 - 439.52% -15 876.30 -13 410.00 84.47%
01.10.2008 8 625.90 27 877.10 -19 251.20 -69.06% 31 201.10 -22 575.20 -72.35%
01.07.2008 27 877.10 1 972.60 25 904.50 1 313.22% -2 890.80 30 767.90 -1 064.34%
01.04.2008 1 972.60 -15 876.30 17 848.90 - 112.42% 1 368.30 604.30 44.16%
01.01.2008 -15 876.30 31 201.10 -47 077.40 - 150.88% 41 424.00 -57 300.30 - 138.33%
01.10.2007 31 201.10 -2 890.80 34 091.90 -1 179.32% 19 833.70 11 367.40 57.31%
01.07.2007 -2 890.80 1 368.30 -4 259.10 - 311.27% -7 950.30 5 059.50 -63.64%
01.04.2007 1 368.30 41 424.00 -40 055.70 -96.70% -4 797.20 6 165.50 - 128.52%
01.01.2007 41 424.00 19 833.70 21 590.30 108.86% 22 123.40 19 300.60 87.24%
01.10.2006 19 833.70 -7 950.30 27 784.00 - 349.47% -18 619.70 38 453.40 - 206.52%
01.07.2006 -7 950.30 -4 797.20 -3 153.10 65.73% -5 130.70 -2 819.60 54.96%
01.04.2006 -4 797.20 22 123.40 -26 920.60 - 121.68% 22 616.20 -27 413.40 - 121.21%
01.01.2006 22 123.40 -18 619.70 40 743.10 - 218.82% -3 867.80 25 991.20 - 671.99%
01.10.2005 -18 619.70 -5 130.70 -13 489.00 262.91% -9 642.40 -8 977.30 93.10%
01.07.2005 -5 130.70 22 616.20 -27 746.90 - 122.69% 7 328.40 -12 459.10 - 170.01%
01.04.2005 22 616.20 -3 867.80 26 484.00 - 684.73% -6 789.70 29 405.90 - 433.10%
01.01.2005 -3 867.80 -9 642.40 5 774.60 -59.89% 826.10 -4 693.90 - 568.20%
01.10.2004 -9 642.40 7 328.40 -16 970.80 - 231.58% 9 898.50 -19 540.90 - 197.41%
01.07.2004 7 328.40 -6 789.70 14 118.10 - 207.93% -5 611.00 12 939.40 - 230.61%
01.04.2004 -6 789.70 826.10 -7 615.80 - 921.90% -10 226.30 3 436.60 -33.61%
01.01.2004 826.10 9 898.50 -9 072.40 -91.65% -12 330.30 13 156.40 - 106.70%
01.10.2003 9 898.50 -5 611.00 15 509.50 - 276.41% -11 248.20 21 146.70 - 188.00%
01.07.2003 -5 611.00 -10 226.30 4 615.30 -45.13% -23 962.30 18 351.30 -76.58%
01.04.2003 -10 226.30 -12 330.30 2 104.00 -17.06% -43 659.40 33 433.10 -76.58%
01.01.2003 -12 330.30 -11 248.20 -1 082.10 9.62% 23 941.50 -36 271.80 - 151.50%
01.10.2002 -11 248.20 -23 962.30 12 714.10 -53.06% - - -
01.07.2002 -23 962.30 -43 659.40 19 697.10 -45.12% - - -
01.04.2002 -43 659.40 23 941.50 -67 600.90 - 282.36% - - -
01.01.2002 23 941.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.