Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Dluhové cenné papíry do 2 let
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady v cizí měně
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2009 -72 744.40
Max 30.04.2008 47 787.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 24 568.40 -7 038.80 31 607.20 - 449.04% 8 625.80 15 942.60 184.82%
30.09.2018 -7 038.80 9 790.70 -16 829.50 - 171.89% -8 205.40 1 166.60 -14.22%
31.08.2018 9 790.70 7 066.90 2 723.80 38.54% 14 746.90 -4 956.20 -33.61%
31.07.2018 7 066.90 -15 825.20 22 892.10 - 144.66% 15 211.40 -8 144.50 -53.54%
30.06.2018 -15 825.20 938.10 -16 763.30 -1 786.94% -12 061.60 -3 763.60 31.20%
31.05.2018 938.10 11 163.80 -10 225.70 -91.60% -19 757.90 20 696.00 - 104.75%
30.04.2018 11 163.80 10 402.30 761.50 7.32% 19 281.20 -8 117.40 -42.10%
31.03.2018 10 402.30 16 295.90 -5 893.60 -36.17% 874.60 9 527.70 1 089.38%
28.02.2018 16 295.90 24 919.50 -8 623.60 -34.61% 4 816.40 11 479.50 238.34%
31.01.2018 24 919.50 -32 962.70 57 882.20 - 175.60% 6 012.00 18 907.50 314.50%
31.12.2017 -32 962.70 -3 589.40 -29 373.30 818.33% -12 593.40 -20 369.30 161.75%
30.11.2017 -3 589.40 8 625.80 -12 215.20 - 141.61% -4 009.50 420.10 -10.48%
31.10.2017 8 625.80 -8 205.40 16 831.20 - 205.12% -3 394.60 12 020.40 - 354.10%
30.09.2017 -8 205.40 14 746.90 -22 952.30 - 155.64% 2 169.50 -10 374.90 - 478.22%
31.08.2017 14 746.90 15 211.40 - 464.50 -3.05% -10 682.80 25 429.70 - 238.04%
31.07.2017 15 211.40 -12 061.60 27 273.00 - 226.11% 15 589.90 - 378.50 -2.43%
30.06.2017 -12 061.60 -19 757.90 7 696.30 -38.95% -16 188.80 4 127.20 -25.49%
31.05.2017 -19 757.90 19 281.20 -39 039.10 - 202.47% -3 024.40 -16 733.50 553.28%
30.04.2017 19 281.20 874.60 18 406.60 2 104.57% -1 482.20 20 763.40 -1 400.85%
31.03.2017 874.60 4 816.40 -3 941.80 -81.84% -7 011.50 7 886.10 - 112.47%
28.02.2017 4 816.40 6 012.00 -1 195.60 -19.89% -13 211.50 18 027.90 - 136.46%
31.01.2017 6 012.00 -12 593.40 18 605.40 - 147.74% 12 156.50 -6 144.50 -50.54%
31.12.2016 -12 593.40 -4 009.50 -8 583.90 214.09% -6 394.30 -6 199.10 96.95%
30.11.2016 -4 009.50 -3 394.60 - 614.90 18.11% -11 885.20 7 875.70 -66.26%
31.10.2016 -3 394.60 2 169.50 -5 564.10 - 256.47% 7 651.20 -11 045.80 - 144.37%
30.09.2016 2 169.50 -10 682.80 12 852.30 - 120.31% 6 129.60 -3 960.10 -64.61%
31.08.2016 -10 682.80 15 589.90 -26 272.70 - 168.52% -20 401.30 9 718.50 -47.64%
31.07.2016 15 589.90 -16 188.80 31 778.70 - 196.30% 18 165.10 -2 575.20 -14.18%
30.06.2016 -16 188.80 -3 024.40 -13 164.40 435.27% 4 493.40 -20 682.20 - 460.28%
31.05.2016 -3 024.40 -1 482.20 -1 542.20 104.05% -19 643.60 16 619.20 -84.60%
30.04.2016 -1 482.20 -7 011.50 5 529.30 -78.86% 19 296.90 -20 779.10 - 107.68%
31.03.2016 -7 011.50 -13 211.50 6 200.00 -46.93% -3 806.10 -3 205.40 84.22%
29.02.2016 -13 211.50 12 156.50 -25 368.00 - 208.68% -1 820.70 -11 390.80 625.63%
31.01.2016 12 156.50 -6 394.30 18 550.80 - 290.11% 3 888.10 8 268.40 212.66%
31.12.2015 -6 394.30 -11 885.20 5 490.90 -46.20% -3 152.20 -3 242.10 102.85%
30.11.2015 -11 885.20 7 651.20 -19 536.40 - 255.34% 2 987.10 -14 872.30 - 497.88%
31.10.2015 7 651.20 6 129.60 1 521.60 24.82% 3 383.80 4 267.40 126.11%
30.09.2015 6 129.60 -20 401.30 26 530.90 - 130.05% -12 657.70 18 787.30 - 148.43%
31.08.2015 -20 401.30 18 165.10 -38 566.40 - 212.31% -15 954.70 -4 446.60 27.87%
31.07.2015 18 165.10 4 493.40 13 671.70 304.26% -1 246.30 19 411.40 -1 557.52%
30.06.2015 4 493.40 -19 643.60 24 137.00 - 122.87% -20 263.30 24 756.70 - 122.17%
31.05.2015 -19 643.60 19 296.90 -38 940.50 - 201.80% -14 116.50 -5 527.10 39.15%
30.04.2015 19 296.90 -3 806.10 23 103.00 - 607.00% 8 199.50 11 097.40 135.34%
31.03.2015 -3 806.10 -1 820.70 -1 985.40 109.05% 1 321.50 -5 127.60 - 388.01%
28.02.2015 -1 820.70 3 888.10 -5 708.80 - 146.83% 9 011.10 -10 831.80 - 120.20%
31.01.2015 3 888.10 -3 152.20 7 040.30 - 223.35% -10 085.70 13 973.80 - 138.55%
31.12.2014 -3 152.20 2 987.10 -6 139.30 - 205.53% -1 113.30 -2 038.90 183.14%
30.11.2014 2 987.10 3 383.80 - 396.70 -11.72% 155.10 2 832.00 1 825.92%
31.10.2014 3 383.80 -12 657.70 16 041.50 - 126.73% -8 926.60 12 310.40 - 137.91%
30.09.2014 -12 657.70 -15 954.70 3 297.00 -20.66% -2 353.30 -10 304.40 437.87%
31.08.2014 -15 954.70 -1 246.30 -14 708.40 1 180.17% -3 813.80 -12 140.90 318.34%
31.07.2014 -1 246.30 -20 263.30 19 017.00 -93.85% 7 865.20 -9 111.50 - 115.85%
30.06.2014 -20 263.30 -14 116.50 -6 146.80 43.54% - 249.10 -20 014.20 8 034.60%
31.05.2014 -14 116.50 8 199.50 -22 316.00 - 272.16% -8 179.90 -5 936.60 72.58%
30.04.2014 8 199.50 1 321.50 6 878.00 520.47% -15 865.00 24 064.50 - 151.68%
31.03.2014 1 321.50 9 011.10 -7 689.60 -85.33% 3 596.20 -2 274.70 -63.25%
28.02.2014 9 011.10 -10 085.70 19 096.80 - 189.35% 3 393.10 5 618.00 165.57%
31.01.2014 -10 085.70 -1 113.30 -8 972.40 805.93% -12 434.80 2 349.10 -18.89%
31.12.2013 -1 113.30 155.10 -1 268.40 - 817.79% -14 801.80 13 688.50 -92.48%
30.11.2013 155.10 -8 926.60 9 081.70 - 101.74% 607.90 - 452.80 -74.49%
31.10.2013 -8 926.60 -2 353.30 -6 573.30 279.32% -19 812.40 10 885.80 -54.94%
30.09.2013 -2 353.30 -3 813.80 1 460.50 -38.30% -3 464.00 1 110.70 -32.06%
31.08.2013 -3 813.80 7 865.20 -11 679.00 - 148.49% 10 807.20 -14 621.00 - 135.29%
31.07.2013 7 865.20 - 249.10 8 114.30 -3 257.45% -27 461.20 35 326.40 - 128.64%
30.06.2013 - 249.10 -8 179.90 7 930.80 -96.95% 2 519.40 -2 768.50 - 109.89%
31.05.2013 -8 179.90 -15 865.00 7 685.10 -48.44% -20 368.70 12 188.80 -59.84%
30.04.2013 -15 865.00 3 596.20 -19 461.20 - 541.16% 5 327.90 -21 192.90 - 397.77%
31.03.2013 3 596.20 3 393.10 203.10 5.99% 11 517.10 -7 920.90 -68.78%
28.02.2013 3 393.10 -12 434.80 15 827.90 - 127.29% 8 510.80 -5 117.70 -60.13%
31.01.2013 -12 434.80 -14 801.80 2 367.00 -15.99% -16 626.50 4 191.70 -25.21%
31.12.2012 -14 801.80 607.90 -15 409.70 -2 534.91% 5 966.20 -20 768.00 - 348.09%
30.11.2012 607.90 -19 812.40 20 420.30 - 103.07% -4 993.50 5 601.40 - 112.17%
31.10.2012 -19 812.40 -3 464.00 -16 348.40 471.95% -3 987.00 -15 825.40 396.93%
30.09.2012 -3 464.00 10 807.20 -14 271.20 - 132.05% 23 565.90 -27 029.90 - 114.70%
31.08.2012 10 807.20 -27 461.20 38 268.40 - 139.35% -24 834.20 35 641.40 - 143.52%
31.07.2012 -27 461.20 2 519.40 -29 980.60 -1 189.99% 15 042.30 -42 503.50 - 282.56%
30.06.2012 2 519.40 -20 368.70 22 888.10 - 112.37% -3 000.20 5 519.60 - 183.97%
31.05.2012 -20 368.70 5 327.90 -25 696.60 - 482.30% -10 443.10 -9 925.60 95.04%
30.04.2012 5 327.90 11 517.10 -6 189.20 -53.74% 17 894.20 -12 566.30 -70.23%
31.03.2012 11 517.10 8 510.80 3 006.30 35.32% -3 911.00 15 428.10 - 394.48%
29.02.2012 8 510.80 -16 626.50 25 137.30 - 151.19% -6 486.30 14 997.10 - 231.21%
31.01.2012 -16 626.50 5 966.20 -22 592.70 - 378.68% -18 687.00 2 060.50 -11.03%
31.12.2011 5 966.20 -4 993.50 10 959.70 - 219.48% 11 989.20 -6 023.00 -50.24%
30.11.2011 -4 993.50 -3 987.00 -1 006.50 25.24% -24 796.90 19 803.40 -79.86%
31.10.2011 -3 987.00 23 565.90 -27 552.90 - 116.92% 9 624.30 -13 611.30 - 141.43%
30.09.2011 23 565.90 -24 834.20 48 400.10 - 194.89% -12 198.70 35 764.60 - 293.18%
31.08.2011 -24 834.20 15 042.30 -39 876.50 - 265.10% -40 829.30 15 995.10 -39.18%
31.07.2011 15 042.30 -3 000.20 18 042.50 - 601.38% 14 698.20 344.10 2.34%
30.06.2011 -3 000.20 -10 443.10 7 442.90 -71.27% -12 145.30 9 145.10 -75.30%
31.05.2011 -10 443.10 17 894.20 -28 337.30 - 158.36% -47 328.00 36 884.90 -77.93%
30.04.2011 17 894.20 -3 911.00 21 805.20 - 557.54% 46 152.50 -28 258.30 -61.23%
31.03.2011 -3 911.00 -6 486.30 2 575.30 -39.70% -14 124.90 10 213.90 -72.31%
28.02.2011 -6 486.30 -18 687.00 12 200.70 -65.29% -7 445.80 959.50 -12.89%
31.01.2011 -18 687.00 11 989.20 -30 676.20 - 255.87% -26 674.10 7 987.10 -29.94%
31.12.2010 11 989.20 -24 796.90 36 786.10 - 148.35% 38 820.10 -26 830.90 -69.12%
30.11.2010 -24 796.90 9 624.30 -34 421.20 - 357.65% -34 222.90 9 426.00 -27.54%
31.10.2010 9 624.30 -12 198.70 21 823.00 - 178.90% 16 013.90 -6 389.60 -39.90%
30.09.2010 -12 198.70 -40 829.30 28 630.60 -70.12% -17 174.40 4 975.70 -28.97%
31.08.2010 -40 829.30 14 698.20 -55 527.50 - 377.78% -35 557.40 -5 271.90 14.83%
31.07.2010 14 698.20 -12 145.30 26 843.50 - 221.02% 11 623.80 3 074.40 26.45%
30.06.2010 -12 145.30 -47 328.00 35 182.70 -74.34% -72 744.40 60 599.10 -83.30%
31.05.2010 -47 328.00 46 152.50 -93 480.50 - 202.55% 20 227.90 -67 555.90 - 333.97%
30.04.2010 46 152.50 -14 124.90 60 277.40 - 426.75% 29 224.30 16 928.20 57.92%
31.03.2010 -14 124.90 -7 445.80 -6 679.10 89.70% -32 217.30 18 092.40 -56.16%
28.02.2010 -7 445.80 -26 674.10 19 228.30 -72.09% -13 503.40 6 057.60 -44.86%
31.01.2010 -26 674.10 38 820.10 -65 494.20 - 168.71% 16 434.40 -43 108.50 - 262.31%
31.12.2009 38 820.10 -34 222.90 73 043.00 - 213.43% -10 648.10 49 468.20 - 464.57%
30.11.2009 -34 222.90 16 013.90 -50 236.80 - 313.71% -6 102.70 -28 120.20 460.78%
31.10.2009 16 013.90 -17 174.40 33 188.30 - 193.24% 25 376.70 -9 362.80 -36.90%
30.09.2009 -17 174.40 -35 557.40 18 383.00 -51.70% -39 920.90 22 746.50 -56.98%
31.08.2009 -35 557.40 11 623.80 -47 181.20 - 405.90% 35 761.90 -71 319.30 - 199.43%
31.07.2009 11 623.80 -72 744.40 84 368.20 - 115.98% 32 036.10 -20 412.30 -63.72%
30.06.2009 -72 744.40 20 227.90 -92 972.30 - 459.62% -47 627.50 -25 116.90 52.74%
31.05.2009 20 227.90 29 224.30 -8 996.40 -30.78% 1 812.40 18 415.50 1 016.08%
30.04.2009 29 224.30 -32 217.30 61 441.60 - 190.71% 47 787.70 -18 563.40 -38.85%
31.03.2009 -32 217.30 -13 503.40 -18 713.90 138.59% -35 809.90 3 592.60 -10.03%
28.02.2009 -13 503.40 16 434.40 -29 937.80 - 182.17% 44 899.60 -58 403.00 - 130.07%
31.01.2009 16 434.40 -10 648.10 27 082.50 - 254.34% -24 966.00 41 400.40 - 165.83%
31.12.2008 -10 648.10 -6 102.70 -4 545.40 74.48% 13 006.40 -23 654.50 - 181.87%
30.11.2008 -6 102.70 25 376.70 -31 479.40 - 124.05% 37 787.50 -43 890.20 - 116.15%
31.10.2008 25 376.70 -39 920.90 65 297.60 - 163.57% -19 592.80 44 969.50 - 229.52%
30.09.2008 -39 920.90 35 761.90 -75 682.80 - 211.63% -6 077.90 -33 843.00 556.82%
31.08.2008 35 761.90 32 036.10 3 725.80 11.63% 43 663.30 -7 901.40 -18.10%
31.07.2008 32 036.10 -47 627.50 79 663.60 - 167.26% -40 476.20 72 512.30 - 179.15%
30.06.2008 -47 627.50 1 812.40 -49 439.90 -2 727.87% 21 247.70 -68 875.20 - 324.15%
31.05.2008 1 812.40 47 787.70 -45 975.30 -96.21% -30 663.10 32 475.50 - 105.91%
30.04.2008 47 787.70 -35 809.90 83 597.60 - 233.45% 10 783.70 37 004.00 343.15%
31.03.2008 -35 809.90 44 899.60 -80 709.50 - 179.76% 40 617.50 -76 427.40 - 188.16%
29.02.2008 44 899.60 -24 966.00 69 865.60 - 279.84% 11 818.00 33 081.60 279.93%
31.01.2008 -24 966.00 13 006.40 -37 972.40 - 291.95% -11 011.50 -13 954.50 126.73%
31.12.2007 13 006.40 37 787.50 -24 781.10 -65.58% 31 489.70 -18 483.30 -58.70%
30.11.2007 37 787.50 -19 592.80 57 380.30 - 292.86% -1 991.90 39 779.40 -1 997.06%
31.10.2007 -19 592.80 -6 077.90 -13 514.90 222.36% -9 664.10 -9 928.70 102.74%
30.09.2007 -6 077.90 43 663.30 -49 741.20 - 113.92% 7 130.30 -13 208.20 - 185.24%
31.08.2007 43 663.30 -40 476.20 84 139.50 - 207.87% 15 742.70 27 920.60 177.36%
31.07.2007 -40 476.20 21 247.70 -61 723.90 - 290.50% -30 823.30 -9 652.90 31.32%
30.06.2007 21 247.70 -30 663.10 51 910.80 - 169.29% 29 857.10 -8 609.40 -28.84%
31.05.2007 -30 663.10 10 783.70 -41 446.80 - 384.35% -39 653.40 8 990.30 -22.67%
30.04.2007 10 783.70 40 617.50 -29 833.80 -73.45% 4 999.10 5 784.60 115.71%
31.03.2007 40 617.50 11 818.00 28 799.50 243.69% 28 584.70 12 032.80 42.10%
28.02.2007 11 818.00 -11 011.50 22 829.50 - 207.32% 8 613.80 3 204.20 37.20%
31.01.2007 -11 011.50 31 489.70 -42 501.20 - 134.97% -15 075.10 4 063.60 -26.96%
31.12.2006 31 489.70 -1 991.90 33 481.60 -1 680.89% -4 877.20 36 366.90 - 745.65%
30.11.2006 -1 991.90 -9 664.10 7 672.20 -79.39% 2 977.70 -4 969.60 - 166.89%
31.10.2006 -9 664.10 7 130.30 -16 794.40 - 235.54% -16 720.20 7 056.10 -42.20%
30.09.2006 7 130.30 15 742.70 -8 612.40 -54.71% 14 609.90 -7 479.60 -51.20%
31.08.2006 15 742.70 -30 823.30 46 566.00 - 151.07% -17 611.20 33 353.90 - 189.39%
31.07.2006 -30 823.30 29 857.10 -60 680.40 - 203.24% -2 129.40 -28 693.90 1 347.51%
30.06.2006 29 857.10 -39 653.40 69 510.50 - 175.30% 10 584.70 19 272.40 182.08%
31.05.2006 -39 653.40 4 999.10 -44 652.50 - 893.21% -17 339.50 -22 313.90 128.69%
30.04.2006 4 999.10 28 584.70 -23 585.60 -82.51% 29 371.00 -24 371.90 -82.98%
31.03.2006 28 584.70 8 613.80 19 970.90 231.85% -10 005.90 38 590.60 - 385.68%
28.02.2006 8 613.80 -15 075.10 23 688.90 - 157.14% 22 564.50 -13 950.70 -61.83%
31.01.2006 -15 075.10 -4 877.20 -10 197.90 209.09% -16 426.40 1 351.30 -8.23%
31.12.2005 -4 877.20 2 977.70 -7 854.90 - 263.79% - 878.50 -3 998.70 455.17%
30.11.2005 2 977.70 -16 720.20 19 697.90 - 117.81% -23 457.40 26 435.10 - 112.69%
31.10.2005 -16 720.20 14 609.90 -31 330.10 - 214.44% 14 693.50 -31 413.70 - 213.79%
30.09.2005 14 609.90 -17 611.20 32 221.10 - 182.96% 5 342.40 9 267.50 173.47%
31.08.2005 -17 611.20 -2 129.40 -15 481.80 727.05% -15 942.90 -1 668.30 10.46%
31.07.2005 -2 129.40 10 584.70 -12 714.10 - 120.12% 17 928.90 -20 058.30 - 111.88%
30.06.2005 10 584.70 -17 339.50 27 924.20 - 161.04% -5 544.50 16 129.20 - 290.90%
31.05.2005 -17 339.50 29 371.00 -46 710.50 - 159.04% -20 424.40 3 084.90 -15.10%
30.04.2005 29 371.00 -10 005.90 39 376.90 - 393.54% 19 179.20 10 191.80 53.14%
31.03.2005 -10 005.90 22 564.50 -32 570.40 - 144.34% -13 359.70 3 353.80 -25.10%
28.02.2005 22 564.50 -16 426.40 38 990.90 - 237.37% 7 437.60 15 126.90 203.38%
31.01.2005 -16 426.40 - 878.50 -15 547.90 1 769.82% 6 748.20 -23 174.60 - 343.42%
31.12.2004 - 878.50 -23 457.40 22 578.90 -96.25% 4 345.10 -5 223.60 - 120.22%
30.11.2004 -23 457.40 14 693.50 -38 150.90 - 259.64% -7 498.60 -15 958.80 212.82%
31.10.2004 14 693.50 5 342.40 9 351.10 175.04% 13 052.00 1 641.50 12.58%
30.09.2004 5 342.40 -15 942.90 21 285.30 - 133.51% -39 868.50 45 210.90 - 113.40%
31.08.2004 -15 942.90 17 928.90 -33 871.80 - 188.92% 20 377.30 -36 320.20 - 178.24%
31.07.2004 17 928.90 -5 544.50 23 473.40 - 423.36% 13 880.20 4 048.70 29.17%
30.06.2004 -5 544.50 -20 424.40 14 879.90 -72.85% -31 371.40 25 826.90 -82.33%
31.05.2004 -20 424.40 19 179.20 -39 603.60 - 206.49% -10 458.00 -9 966.40 95.30%
30.04.2004 19 179.20 -13 359.70 32 538.90 - 243.56% 31 603.10 -12 423.90 -39.31%
31.03.2004 -13 359.70 7 437.60 -20 797.30 - 279.62% -23 642.20 10 282.50 -43.49%
29.02.2004 7 437.60 6 748.20 689.40 10.22% -10 180.90 17 618.50 - 173.05%
31.01.2004 6 748.20 4 345.10 2 403.10 55.31% 21 492.80 -14 744.60 -68.60%
31.12.2003 4 345.10 -7 498.60 11 843.70 - 157.95% -32 630.40 36 975.50 - 113.32%
30.11.2003 -7 498.60 13 052.00 -20 550.60 - 157.45% 15 243.70 -22 742.30 - 149.19%
31.10.2003 13 052.00 -39 868.50 52 920.50 - 132.74% 6 138.50 6 913.50 112.63%
30.09.2003 -39 868.50 20 377.30 -60 245.80 - 295.65% -29 286.50 -10 582.00 36.13%
31.08.2003 20 377.30 13 880.20 6 497.10 46.81% 17 715.50 2 661.80 15.03%
31.07.2003 13 880.20 -31 371.40 45 251.60 - 144.24% -12 391.30 26 271.50 - 212.02%
30.06.2003 -31 371.40 -10 458.00 -20 913.40 199.98% -35 898.40 4 527.00 -12.61%
31.05.2003 -10 458.00 31 603.10 -42 061.10 - 133.09% -8 006.90 -2 451.10 30.61%
30.04.2003 31 603.10 -23 642.20 55 245.30 - 233.67% 245.90 31 357.20 12 752.01%
31.03.2003 -23 642.20 -10 180.90 -13 461.30 132.22% 14 242.30 -37 884.50 - 266.00%
28.02.2003 -10 180.90 21 492.80 -31 673.70 - 147.37% 9 699.20 -19 880.10 - 204.97%
31.01.2003 21 492.80 -32 630.40 54 123.20 - 165.87% - - -
31.12.2002 -32 630.40 15 243.70 -47 874.10 - 314.06% - - -
30.11.2002 15 243.70 6 138.50 9 105.20 148.33% - - -
31.10.2002 6 138.50 -29 286.50 35 425.00 - 120.96% - - -
30.09.2002 -29 286.50 17 715.50 -47 002.00 - 265.32% - - -
31.08.2002 17 715.50 -12 391.30 30 106.80 - 242.97% - - -
31.07.2002 -12 391.30 -35 898.40 23 507.10 -65.48% - - -
30.06.2002 -35 898.40 -8 006.90 -27 891.50 348.34% - - -
31.05.2002 -8 006.90 245.90 -8 252.80 -3 356.16% - - -
30.04.2002 245.90 14 242.30 -13 996.40 -98.27% - - -
31.03.2002 14 242.30 9 699.20 4 543.10 46.84% - - -
28.02.2002 9 699.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.