M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s dohodnutou splatností do 2 let
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M2 - Krátkodobé vklady
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 159 320.40
Max 31.08.2008 578 567.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 237 455.20 248 878.90 -11 423.70 -4.59% 346 241.30 - 108 786.10 -31.42%
30.06.2020 248 878.90 289 726.20 -40 847.30 -14.10% 332 819.30 -83 940.40 -25.22%
31.05.2020 289 726.20 347 221.20 -57 495.00 -16.56% 326 634.10 -36 907.90 -11.30%
30.04.2020 347 221.20 390 004.30 -42 783.10 -10.97% 318 683.70 28 537.50 8.95%
31.03.2020 390 004.30 401 346.90 -11 342.60 -2.83% 299 213.70 90 790.60 30.34%
29.02.2020 401 346.90 411 882.70 -10 535.80 -2.56% 287 281.80 114 065.10 39.70%
31.01.2020 411 882.70 346 359.40 65 523.30 18.92% 284 200.50 127 682.20 44.93%
31.12.2019 346 359.40 408 733.90 -62 374.50 -15.26% 217 626.20 128 733.20 59.15%
30.11.2019 408 733.90 404 063.40 4 670.50 1.16% 264 325.60 144 408.30 54.63%
31.10.2019 404 063.40 383 732.10 20 331.30 5.30% 242 591.60 161 471.80 66.56%
30.09.2019 383 732.10 374 227.80 9 504.30 2.54% 217 487.80 166 244.30 76.44%
31.08.2019 374 227.80 346 241.30 27 986.50 8.08% 220 073.40 154 154.40 70.05%
31.07.2019 346 241.30 332 819.30 13 422.00 4.03% 214 617.50 131 623.80 61.33%
30.06.2019 332 819.30 326 634.10 6 185.20 1.89% 207 947.00 124 872.30 60.05%
31.05.2019 326 634.10 318 683.70 7 950.40 2.49% 223 560.80 103 073.30 46.11%
30.04.2019 318 683.70 299 213.70 19 470.00 6.51% 222 065.90 96 617.80 43.51%
31.03.2019 299 213.70 287 281.80 11 931.90 4.15% 210 611.70 88 602.00 42.07%
28.02.2019 287 281.80 284 200.50 3 081.30 1.08% 200 284.00 86 997.80 43.44%
31.01.2019 284 200.50 217 626.20 66 574.30 30.59% 183 684.00 100 516.50 54.72%
31.12.2018 217 626.20 264 325.60 -46 699.40 -17.67% 159 320.40 58 305.80 36.60%
30.11.2018 264 325.60 242 591.60 21 734.00 8.96% 192 356.10 71 969.50 37.41%
31.10.2018 242 591.60 217 487.80 25 103.80 11.54% 196 253.00 46 338.60 23.61%
30.09.2018 217 487.80 220 073.40 -2 585.60 -1.17% 187 798.80 29 689.00 15.81%
31.08.2018 220 073.40 214 617.50 5 455.90 2.54% 196 108.90 23 964.50 12.22%
31.07.2018 214 617.50 207 947.00 6 670.50 3.21% 181 424.20 33 193.30 18.30%
30.06.2018 207 947.00 223 560.80 -15 613.80 -6.98% 166 564.20 41 382.80 24.84%
31.05.2018 223 560.80 222 065.90 1 494.90 0.67% 178 969.40 44 591.40 24.92%
30.04.2018 222 065.90 210 611.70 11 454.20 5.44% 199 388.70 22 677.20 11.37%
31.03.2018 210 611.70 200 284.00 10 327.70 5.16% 180 356.30 30 255.40 16.78%
28.02.2018 200 284.00 183 684.00 16 600.00 9.04% 179 539.50 20 744.50 11.55%
31.01.2018 183 684.00 159 320.40 24 363.60 15.29% 174 576.10 9 107.90 5.22%
31.12.2017 159 320.40 192 356.10 -33 035.70 -17.17% 165 798.80 -6 478.40 -3.91%
30.11.2017 192 356.10 196 253.00 -3 896.90 -1.99% 178 346.40 14 009.70 7.86%
31.10.2017 196 253.00 187 798.80 8 454.20 4.50% 181 926.60 14 326.40 7.87%
30.09.2017 187 798.80 196 108.90 -8 310.10 -4.24% 187 477.90 320.90 0.17%
31.08.2017 196 108.90 181 424.20 14 684.70 8.09% 185 346.70 10 762.20 5.81%
31.07.2017 181 424.20 166 564.20 14 860.00 8.92% 196 050.50 -14 626.30 -7.46%
30.06.2017 166 564.20 178 969.40 -12 405.20 -6.93% 180 575.80 -14 011.60 -7.76%
31.05.2017 178 969.40 199 388.70 -20 419.30 -10.24% 196 649.20 -17 679.80 -8.99%
30.04.2017 199 388.70 180 356.30 19 032.40 10.55% 199 486.50 -97.80 -0.05%
31.03.2017 180 356.30 179 539.50 816.80 0.45% 200 993.20 -20 636.90 -10.27%
28.02.2017 179 539.50 174 576.10 4 963.40 2.84% 208 343.00 -28 803.50 -13.82%
31.01.2017 174 576.10 165 798.80 8 777.30 5.29% 221 494.60 -46 918.50 -21.18%
31.12.2016 165 798.80 178 346.40 -12 547.60 -7.04% 209 387.60 -43 588.80 -20.82%
30.11.2016 178 346.40 181 926.60 -3 580.20 -1.97% 216 036.60 -37 690.20 -17.45%
31.10.2016 181 926.60 187 477.90 -5 551.30 -2.96% 227 624.60 -45 698.00 -20.08%
30.09.2016 187 477.90 185 346.70 2 131.20 1.15% 219 908.80 -32 430.90 -14.75%
31.08.2016 185 346.70 196 050.50 -10 703.80 -5.46% 213 598.60 -28 251.90 -13.23%
31.07.2016 196 050.50 180 575.80 15 474.70 8.57% 234 215.00 -38 164.50 -16.29%
30.06.2016 180 575.80 196 649.20 -16 073.40 -8.17% 216 130.60 -35 554.80 -16.45%
31.05.2016 196 649.20 199 486.50 -2 837.30 -1.42% 211 996.80 -15 347.60 -7.24%
30.04.2016 199 486.50 200 993.20 -1 506.70 -0.75% 231 458.30 -31 971.80 -13.81%
31.03.2016 200 993.20 208 343.00 -7 349.80 -3.53% 212 622.90 -11 629.70 -5.47%
29.02.2016 208 343.00 221 494.60 -13 151.60 -5.94% 215 956.90 -7 613.90 -3.53%
31.01.2016 221 494.60 209 387.60 12 107.00 5.78% 218 134.10 3 360.50 1.54%
31.12.2015 209 387.60 216 036.60 -6 649.00 -3.08% 213 637.80 -4 250.20 -1.99%
30.11.2015 216 036.60 227 624.60 -11 588.00 -5.09% 216 529.30 - 492.70 -0.23%
31.10.2015 227 624.60 219 908.80 7 715.80 3.51% 213 646.40 13 978.20 6.54%
30.09.2015 219 908.80 213 598.60 6 310.20 2.95% 210 782.70 9 126.10 4.33%
31.08.2015 213 598.60 234 215.00 -20 616.40 -8.80% 223 371.90 -9 773.30 -4.38%
31.07.2015 234 215.00 216 130.60 18 084.40 8.37% 239 084.80 -4 869.80 -2.04%
30.06.2015 216 130.60 211 996.80 4 133.80 1.95% 240 079.40 -23 948.80 -9.98%
31.05.2015 211 996.80 231 458.30 -19 461.50 -8.41% 260 712.40 -48 715.60 -18.69%
30.04.2015 231 458.30 212 622.90 18 835.40 8.86% 274 672.50 -43 214.20 -15.73%
31.03.2015 212 622.90 215 956.90 -3 334.00 -1.54% 266 479.40 -53 856.50 -20.21%
28.02.2015 215 956.90 218 134.10 -2 177.20 -1.00% 265 010.90 -49 054.00 -18.51%
31.01.2015 218 134.10 213 637.80 4 496.30 2.10% 256 360.90 -38 226.80 -14.91%
31.12.2014 213 637.80 216 529.30 -2 891.50 -1.34% 266 197.70 -52 559.90 -19.74%
30.11.2014 216 529.30 213 646.40 2 882.90 1.35% 268 222.70 -51 693.40 -19.27%
31.10.2014 213 646.40 210 782.70 2 863.70 1.36% 266 071.70 -52 425.30 -19.70%
30.09.2014 210 782.70 223 371.90 -12 589.20 -5.64% 275 096.50 -64 313.80 -23.38%
31.08.2014 223 371.90 239 084.80 -15 712.90 -6.57% 277 573.10 -54 201.20 -19.53%
31.07.2014 239 084.80 240 079.40 - 994.60 -0.41% 281 500.40 -42 415.60 -15.07%
30.06.2014 240 079.40 260 712.40 -20 633.00 -7.91% 273 830.90 -33 751.50 -12.33%
31.05.2014 260 712.40 274 672.50 -13 960.10 -5.08% 273 838.00 -13 125.60 -4.79%
30.04.2014 274 672.50 266 479.40 8 193.10 3.07% 282 089.30 -7 416.80 -2.63%
31.03.2014 266 479.40 265 010.90 1 468.50 0.55% 298 070.10 -31 590.70 -10.60%
28.02.2014 265 010.90 256 360.90 8 650.00 3.37% 294 104.70 -29 093.80 -9.89%
31.01.2014 256 360.90 266 197.70 -9 836.80 -3.70% 290 475.20 -34 114.30 -11.74%
31.12.2013 266 197.70 268 222.70 -2 025.00 -0.75% 302 528.50 -36 330.80 -12.01%
30.11.2013 268 222.70 266 071.70 2 151.00 0.81% 317 595.70 -49 373.00 -15.55%
31.10.2013 266 071.70 275 096.50 -9 024.80 -3.28% 316 716.30 -50 644.60 -15.99%
30.09.2013 275 096.50 277 573.10 -2 476.60 -0.89% 336 329.40 -61 232.90 -18.21%
31.08.2013 277 573.10 281 500.40 -3 927.30 -1.40% 339 905.60 -62 332.50 -18.34%
31.07.2013 281 500.40 273 830.90 7 669.50 2.80% 329 927.20 -48 426.80 -14.68%
30.06.2013 273 830.90 273 838.00 -7.10 -0.00% 357 837.10 -84 006.20 -23.48%
31.05.2013 273 838.00 282 089.30 -8 251.30 -2.92% 355 549.00 -81 711.00 -22.98%
30.04.2013 282 089.30 298 070.10 -15 980.80 -5.36% 373 756.90 -91 667.60 -24.53%
31.03.2013 298 070.10 294 104.70 3 965.40 1.35% 368 055.70 -69 985.60 -19.01%
28.02.2013 294 104.70 290 475.20 3 629.50 1.25% 356 724.10 -62 619.40 -17.55%
31.01.2013 290 475.20 302 528.50 -12 053.30 -3.98% 349 062.90 -58 587.70 -16.78%
31.12.2012 302 528.50 317 595.70 -15 067.20 -4.74% 367 074.20 -64 545.70 -17.58%
30.11.2012 317 595.70 316 716.30 879.40 0.28% 357 380.30 -39 784.60 -11.13%
31.10.2012 316 716.30 336 329.40 -19 613.10 -5.83% 360 958.40 -44 242.10 -12.26%
30.09.2012 336 329.40 339 905.60 -3 576.20 -1.05% 365 101.00 -28 771.60 -7.88%
31.08.2012 339 905.60 329 927.20 9 978.40 3.02% 339 679.60 226.00 0.07%
31.07.2012 329 927.20 357 837.10 -27 909.90 -7.80% 364 797.40 -34 870.20 -9.56%
30.06.2012 357 837.10 355 549.00 2 288.10 0.64% 349 931.50 7 905.60 2.26%
31.05.2012 355 549.00 373 756.90 -18 207.90 -4.87% 353 375.80 2 173.20 0.61%
30.04.2012 373 756.90 368 055.70 5 701.20 1.55% 362 807.20 10 949.70 3.02%
31.03.2012 368 055.70 356 724.10 11 331.60 3.18% 345 985.70 22 070.00 6.38%
29.02.2012 356 724.10 349 062.90 7 661.20 2.19% 349 738.60 6 985.50 2.00%
31.01.2012 349 062.90 367 074.20 -18 011.30 -4.91% 356 029.80 -6 966.90 -1.96%
31.12.2011 367 074.20 357 380.30 9 693.90 2.71% 376 896.40 -9 822.20 -2.61%
30.11.2011 357 380.30 360 958.40 -3 578.10 -0.99% 364 817.60 -7 437.30 -2.04%
31.10.2011 360 958.40 365 101.00 -4 142.60 -1.13% 388 283.70 -27 325.30 -7.04%
30.09.2011 365 101.00 339 679.60 25 421.40 7.48% 378 815.10 -13 714.10 -3.62%
31.08.2011 339 679.60 364 797.40 -25 117.80 -6.89% 392 354.70 -52 675.10 -13.43%
31.07.2011 364 797.40 349 931.50 14 865.90 4.25% 432 733.60 -67 936.20 -15.70%
30.06.2011 349 931.50 353 375.80 -3 444.30 -0.97% 421 148.00 -71 216.50 -16.91%
31.05.2011 353 375.80 362 807.20 -9 431.40 -2.60% 432 668.70 -79 292.90 -18.33%
30.04.2011 362 807.20 345 985.70 16 821.50 4.86% 479 116.60 - 116 309.40 -24.28%
31.03.2011 345 985.70 349 738.60 -3 752.90 -1.07% 432 172.00 -86 186.30 -19.94%
28.02.2011 349 738.60 356 029.80 -6 291.20 -1.77% 447 358.60 -97 620.00 -21.82%
31.01.2011 356 029.80 376 896.40 -20 866.60 -5.54% 455 127.00 -99 097.20 -21.77%
31.12.2010 376 896.40 364 817.60 12 078.80 3.31% 482 012.00 - 105 115.60 -21.81%
30.11.2010 364 817.60 388 283.70 -23 466.10 -6.04% 441 923.50 -77 105.90 -17.45%
31.10.2010 388 283.70 378 815.10 9 468.60 2.50% 477 206.50 -88 922.80 -18.63%
30.09.2010 378 815.10 392 354.70 -13 539.60 -3.45% 458 090.40 -79 275.30 -17.31%
31.08.2010 392 354.70 432 733.60 -40 378.90 -9.33% 476 117.00 -83 762.30 -17.59%
31.07.2010 432 733.60 421 148.00 11 585.60 2.75% 512 309.90 -79 576.30 -15.53%
30.06.2010 421 148.00 432 668.70 -11 520.70 -2.66% 501 518.30 -80 370.30 -16.03%
31.05.2010 432 668.70 479 116.60 -46 447.90 -9.69% 577 023.50 - 144 354.80 -25.02%
30.04.2010 479 116.60 432 172.00 46 944.60 10.86% 557 274.20 -78 157.60 -14.02%
31.03.2010 432 172.00 447 358.60 -15 186.60 -3.39% 529 988.50 -97 816.50 -18.46%
28.02.2010 447 358.60 455 127.00 -7 768.40 -1.71% 565 590.00 - 118 231.40 -20.90%
31.01.2010 455 127.00 482 012.00 -26 885.00 -5.58% 577 924.50 - 122 797.50 -21.25%
31.12.2009 482 012.00 441 923.50 40 088.50 9.07% 556 825.30 -74 813.30 -13.44%
30.11.2009 441 923.50 477 206.50 -35 283.00 -7.39% 562 875.10 - 120 951.60 -21.49%
31.10.2009 477 206.50 458 090.40 19 116.10 4.17% 565 073.70 -87 867.20 -15.55%
30.09.2009 458 090.40 476 117.00 -18 026.60 -3.79% 538 920.30 -80 829.90 -15.00%
31.08.2009 476 117.00 512 309.90 -36 192.90 -7.06% 578 567.60 - 102 450.60 -17.71%
31.07.2009 512 309.90 501 518.30 10 791.60 2.15% 539 168.20 -26 858.30 -4.98%
30.06.2009 501 518.30 577 023.50 -75 505.20 -13.09% 506 768.40 -5 250.10 -1.04%
31.05.2009 577 023.50 557 274.20 19 749.30 3.54% 558 578.60 18 444.90 3.30%
30.04.2009 557 274.20 529 988.50 27 285.70 5.15% 557 046.80 227.40 0.04%
31.03.2009 529 988.50 565 590.00 -35 601.50 -6.29% 509 192.00 20 796.50 4.08%
28.02.2009 565 590.00 577 924.50 -12 334.50 -2.13% 545 462.60 20 127.40 3.69%
31.01.2009 577 924.50 556 825.30 21 099.20 3.79% 503 442.50 74 482.00 14.79%
31.12.2008 556 825.30 562 875.10 -6 049.80 -1.07% 531 528.80 25 296.50 4.76%
30.11.2008 562 875.10 565 073.70 -2 198.60 -0.39% 517 392.90 45 482.20 8.79%
31.10.2008 565 073.70 538 920.30 26 153.40 4.85% 482 321.40 82 752.30 17.16%
30.09.2008 538 920.30 578 567.60 -39 647.30 -6.85% 504 169.50 34 750.80 6.89%
31.08.2008 578 567.60 539 168.20 39 399.40 7.31% 511 416.40 67 151.20 13.13%
31.07.2008 539 168.20 506 768.40 32 399.80 6.39% 468 690.20 70 478.00 15.04%
30.06.2008 506 768.40 558 578.60 -51 810.20 -9.28% 511 438.80 -4 670.40 -0.91%
31.05.2008 558 578.60 557 046.80 1 531.80 0.27% 489 149.70 69 428.90 14.19%
30.04.2008 557 046.80 509 192.00 47 854.80 9.40% 518 985.20 38 061.60 7.33%
31.03.2008 509 192.00 545 462.60 -36 270.60 -6.65% 508 301.30 890.70 0.18%
29.02.2008 545 462.60 503 442.50 42 020.10 8.35% 468 702.50 76 760.10 16.38%
31.01.2008 503 442.50 531 528.80 -28 086.30 -5.28% 456 927.20 46 515.30 10.18%
31.12.2007 531 528.80 517 392.90 14 135.90 2.73% 465 356.00 66 172.80 14.22%
30.11.2007 517 392.90 482 321.40 35 071.50 7.27% 435 306.20 82 086.70 18.86%
31.10.2007 482 321.40 504 169.50 -21 848.10 -4.33% 439 029.80 43 291.60 9.86%
30.09.2007 504 169.50 511 416.40 -7 246.90 -1.42% 449 052.60 55 116.90 12.27%
31.08.2007 511 416.40 468 690.20 42 726.20 9.12% 441 203.70 70 212.70 15.91%
31.07.2007 468 690.20 511 438.80 -42 748.60 -8.36% 426 497.60 42 192.60 9.89%
30.06.2007 511 438.80 489 149.70 22 289.10 4.56% 457 301.00 54 137.80 11.84%
31.05.2007 489 149.70 518 985.20 -29 835.50 -5.75% 426 368.70 62 781.00 14.72%
30.04.2007 518 985.20 508 301.30 10 683.90 2.10% 467 249.30 51 735.90 11.07%
31.03.2007 508 301.30 468 702.50 39 598.80 8.45% 463 530.10 44 771.20 9.66%
28.02.2007 468 702.50 456 927.20 11 775.30 2.58% 434 717.10 33 985.40 7.82%
31.01.2007 456 927.20 465 356.00 -8 428.80 -1.81% 425 888.70 31 038.50 7.29%
31.12.2006 465 356.00 435 306.20 30 049.80 6.90% 443 269.50 22 086.50 4.98%
30.11.2006 435 306.20 439 029.80 -3 723.60 -0.85% 447 990.20 -12 684.00 -2.83%
31.10.2006 439 029.80 449 052.60 -10 022.80 -2.23% 446 271.80 -7 242.00 -1.62%
30.09.2006 449 052.60 441 203.70 7 848.90 1.78% 462 791.30 -13 738.70 -2.97%
31.08.2006 441 203.70 426 497.60 14 706.10 3.45% 447 884.20 -6 680.50 -1.49%
31.07.2006 426 497.60 457 301.00 -30 803.40 -6.74% 467 345.90 -40 848.30 -8.74%
30.06.2006 457 301.00 426 368.70 30 932.30 7.25% 469 245.20 -11 944.20 -2.55%
31.05.2006 426 368.70 467 249.30 -40 880.60 -8.75% 459 032.70 -32 664.00 -7.12%
30.04.2006 467 249.30 463 530.10 3 719.20 0.80% 475 503.70 -8 254.40 -1.74%
31.03.2006 463 530.10 434 717.10 28 813.00 6.63% 444 657.00 18 873.10 4.24%
28.02.2006 434 717.10 425 888.70 8 828.40 2.07% 453 700.20 -18 983.10 -4.18%
31.01.2006 425 888.70 443 269.50 -17 380.80 -3.92% 432 488.60 -6 599.90 -1.53%
31.12.2005 443 269.50 447 990.20 -4 720.70 -1.05% 448 611.10 -5 341.60 -1.19%
30.11.2005 447 990.20 446 271.80 1 718.40 0.39% 451 603.90 -3 613.70 -0.80%
31.10.2005 446 271.80 462 791.30 -16 519.50 -3.57% 477 875.20 -31 603.40 -6.61%
30.09.2005 462 791.30 447 884.20 14 907.10 3.33% 464 320.30 -1 529.00 -0.33%
31.08.2005 447 884.20 467 345.90 -19 461.70 -4.16% 460 297.90 -12 413.70 -2.70%
31.07.2005 467 345.90 469 245.20 -1 899.30 -0.40% 475 929.80 -8 583.90 -1.80%
30.06.2005 469 245.20 459 032.70 10 212.50 2.22% 457 881.20 11 364.00 2.48%
31.05.2005 459 032.70 475 503.70 -16 471.00 -3.46% 462 956.00 -3 923.30 -0.85%
30.04.2005 475 503.70 444 657.00 30 846.70 6.94% 486 342.30 -10 838.60 -2.23%
31.03.2005 444 657.00 453 700.20 -9 043.20 -1.99% 467 342.80 -22 685.80 -4.85%
28.02.2005 453 700.20 432 488.60 21 211.60 4.90% 479 230.60 -25 530.40 -5.33%
31.01.2005 432 488.60 448 611.10 -16 122.50 -3.59% 474 009.20 -41 520.60 -8.76%
31.12.2004 448 611.10 451 603.90 -2 992.80 -0.66% 468 491.50 -19 880.40 -4.24%
30.11.2004 451 603.90 477 875.20 -26 271.30 -5.50% 464 750.30 -13 146.40 -2.83%
31.10.2004 477 875.20 464 320.30 13 554.90 2.92% 472 907.60 4 967.60 1.05%
30.09.2004 464 320.30 460 297.90 4 022.40 0.87% 459 292.70 5 027.60 1.09%
31.08.2004 460 297.90 475 929.80 -15 631.90 -3.28% 502 462.10 -42 164.20 -8.39%
31.07.2004 475 929.80 457 881.20 18 048.60 3.94% 480 307.50 -4 377.70 -0.91%
30.06.2004 457 881.20 462 956.00 -5 074.80 -1.10% 463 785.10 -5 903.90 -1.27%
31.05.2004 462 956.00 486 342.30 -23 386.30 -4.81% 493 493.40 -30 537.40 -6.19%
30.04.2004 486 342.30 467 342.80 18 999.50 4.07% 511 616.80 -25 274.50 -4.94%
31.03.2004 467 342.80 479 230.60 -11 887.80 -2.48% 481 936.40 -14 593.60 -3.03%
29.02.2004 479 230.60 474 009.20 5 221.40 1.10% 505 475.00 -26 244.40 -5.19%
31.01.2004 474 009.20 468 491.50 5 517.70 1.18% 514 927.90 -40 918.70 -7.95%
31.12.2003 468 491.50 464 750.30 3 741.20 0.80% 494 501.00 -26 009.50 -5.26%
30.11.2003 464 750.30 472 907.60 -8 157.30 -1.72% 526 750.20 -61 999.90 -11.77%
31.10.2003 472 907.60 459 292.70 13 614.90 2.96% 511 506.30 -38 598.70 -7.55%
30.09.2003 459 292.70 502 462.10 -43 169.40 -8.59% 504 103.60 -44 810.90 -8.89%
31.08.2003 502 462.10 480 307.50 22 154.60 4.61% 533 823.70 -31 361.60 -5.87%
31.07.2003 480 307.50 463 785.10 16 522.40 3.56% 516 080.90 -35 773.40 -6.93%
30.06.2003 463 785.10 493 493.40 -29 708.30 -6.02% 524 870.50 -61 085.40 -11.64%
31.05.2003 493 493.40 511 616.80 -18 123.40 -3.54% 566 142.60 -72 649.20 -12.83%
30.04.2003 511 616.80 481 936.40 29 680.40 6.16% 576 281.10 -64 664.30 -11.22%
31.03.2003 481 936.40 505 475.00 -23 538.60 -4.66% 577 975.80 -96 039.40 -16.62%
28.02.2003 505 475.00 514 927.90 -9 452.90 -1.84% 566 357.00 -60 882.00 -10.75%
31.01.2003 514 927.90 494 501.00 20 426.90 4.13% 557 689.10 -42 761.20 -7.67%
31.12.2002 494 501.00 526 750.20 -32 249.20 -6.12% - - -
30.11.2002 526 750.20 511 506.30 15 243.90 2.98% - - -
31.10.2002 511 506.30 504 103.60 7 402.70 1.47% - - -
30.09.2002 504 103.60 533 823.70 -29 720.10 -5.57% - - -
31.08.2002 533 823.70 516 080.90 17 742.80 3.44% - - -
31.07.2002 516 080.90 524 870.50 -8 789.60 -1.67% - - -
30.06.2002 524 870.50 566 142.60 -41 272.10 -7.29% - - -
31.05.2002 566 142.60 576 281.10 -10 138.50 -1.76% - - -
30.04.2002 576 281.10 577 975.80 -1 694.70 -0.29% - - -
31.03.2002 577 975.80 566 357.00 11 618.80 2.05% - - -
28.02.2002 566 357.00 557 689.10 8 667.90 1.55% - - -
31.01.2002 557 689.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.