Remaining liabilities, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Remaining liabilities

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 -4 343.50 -6 008.20 1 664.70 -27.71% -27 538.90 23 195.40 -84.23%
01.07.2014 -6 008.20 36 269.80 -42 278.00 - 116.57% - 461.40 -5 546.80 1 202.17%
01.04.2014 36 269.80 42 062.40 -5 792.60 -13.77% -29 843.80 66 113.60 - 221.53%
01.01.2014 42 062.40 -27 538.90 69 601.30 - 252.74% -5 797.60 47 860.00 - 825.51%
01.10.2013 -27 538.90 - 461.40 -27 077.50 5 868.55% -49 223.90 21 685.00 -44.05%
01.07.2013 - 461.40 -29 843.80 29 382.40 -98.45% 27 777.40 -28 238.80 - 101.66%
01.04.2013 -29 843.80 -5 797.60 -24 046.20 414.76% 27 758.50 -57 602.30 - 207.51%
01.01.2013 -5 797.60 -49 223.90 43 426.30 -88.22% -11 261.30 5 463.70 -48.52%
01.10.2012 -49 223.90 27 777.40 -77 001.30 - 277.21% -17 945.00 -31 278.90 174.30%
01.07.2012 27 777.40 27 758.50 18.90 0.07% 59 965.20 -32 187.80 -53.68%
01.04.2012 27 758.50 -11 261.30 39 019.80 - 346.49% 14 880.40 12 878.10 86.54%
01.01.2012 -11 261.30 -17 945.00 6 683.70 -37.25% 7 459.80 -18 721.10 - 250.96%
01.10.2011 -17 945.00 59 965.20 -77 910.20 - 129.93% -78 750.00 60 805.00 -77.21%
01.07.2011 59 965.20 14 880.40 45 084.80 302.98% 5 172.70 54 792.50 1 059.26%
01.04.2011 14 880.40 7 459.80 7 420.60 99.47% 31 019.50 -16 139.10 -52.03%
01.01.2011 7 459.80 -78 750.00 86 209.80 - 109.47% 19 173.00 -11 713.20 -61.09%
01.10.2010 -78 750.00 5 172.70 -83 922.70 -1 622.42% -27 141.10 -51 608.90 190.15%
01.07.2010 5 172.70 31 019.50 -25 846.80 -83.32% -17 076.00 22 248.70 - 130.29%
01.04.2010 31 019.50 19 173.00 11 846.50 61.79% -64 209.00 95 228.50 - 148.31%
01.01.2010 19 173.00 -27 141.10 46 314.10 - 170.64% 4 292.90 14 880.10 346.62%
01.10.2009 -27 141.10 -17 076.00 -10 065.10 58.94% 69 642.80 -96 783.90 - 138.97%
01.07.2009 -17 076.00 -64 209.00 47 133.00 -73.41% -14 454.30 -2 621.70 18.14%
01.04.2009 -64 209.00 4 292.90 -68 501.90 -1 595.70% 14 703.90 -78 912.90 - 536.68%
01.01.2009 4 292.90 69 642.80 -65 349.90 -93.84% 50 520.40 -46 227.50 -91.50%
01.10.2008 69 642.80 -14 454.30 84 097.10 - 581.81% 22 399.60 47 243.20 210.91%
01.07.2008 -14 454.30 14 703.90 -29 158.20 - 198.30% -6 791.60 -7 662.70 112.83%
01.04.2008 14 703.90 50 520.40 -35 816.50 -70.90% 14 170.80 533.10 3.76%
01.01.2008 50 520.40 22 399.60 28 120.80 125.54% 7 379.30 43 141.10 584.62%
01.10.2007 22 399.60 -6 791.60 29 191.20 - 429.81% 12 349.90 10 049.70 81.37%
01.07.2007 -6 791.60 14 170.80 -20 962.40 - 147.93% -4 367.80 -2 423.80 55.49%
01.04.2007 14 170.80 7 379.30 6 791.50 92.03% 5 554.10 8 616.70 155.14%
01.01.2007 7 379.30 12 349.90 -4 970.60 -40.25% 11 263.10 -3 883.80 -34.48%
01.10.2006 12 349.90 -4 367.80 16 717.70 - 382.75% -29 077.10 41 427.00 - 142.47%
01.07.2006 -4 367.80 5 554.10 -9 921.90 - 178.64% -26 012.50 21 644.70 -83.21%
01.04.2006 5 554.10 11 263.10 -5 709.00 -50.69% 19 136.50 -13 582.40 -70.98%
01.01.2006 11 263.10 -29 077.10 40 340.20 - 138.74% 51 051.60 -39 788.50 -77.94%
01.10.2005 -29 077.10 -26 012.50 -3 064.60 11.78% 7 339.60 -36 416.70 - 496.17%
01.07.2005 -26 012.50 19 136.50 -45 149.00 - 235.93% -43 866.90 17 854.40 -40.70%
01.04.2005 19 136.50 51 051.60 -31 915.10 -62.52% 18 062.10 1 074.40 5.95%
01.01.2005 51 051.60 7 339.60 43 712.00 595.56% 25 293.00 25 758.60 101.84%
01.10.2004 7 339.60 -43 866.90 51 206.50 - 116.73% -7 421.50 14 761.10 - 198.90%
01.07.2004 -43 866.90 18 062.10 -61 929.00 - 342.87% -73 613.50 29 746.60 -40.41%
01.04.2004 18 062.10 25 293.00 -7 230.90 -28.59% 50 431.40 -32 369.30 -64.18%
01.01.2004 25 293.00 -7 421.50 32 714.50 - 440.81% -2 972.50 28 265.50 - 950.90%
01.10.2003 -7 421.50 -73 613.50 66 192.00 -89.92% 1 928.00 -9 349.50 - 484.93%
01.07.2003 -73 613.50 50 431.40 - 124 044.90 - 245.97% -13 409.50 -60 204.00 448.97%
01.04.2003 50 431.40 -2 972.50 53 403.90 -1 796.60% 47 149.70 3 281.70 6.96%
01.01.2003 -2 972.50 1 928.00 -4 900.50 - 254.18% 1 934.40 -4 906.90 - 253.67%
01.10.2002 1 928.00 -13 409.50 15 337.50 - 114.38% - - -
01.07.2002 -13 409.50 47 149.70 -60 559.20 - 128.44% - - -
01.04.2002 47 149.70 1 934.40 45 215.30 2 337.43% - - -
01.01.2002 1 934.40 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Remaining liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
External liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.