Selected indicators in EUR (deposits and loans) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Selected indicators in EUR (deposits and loans) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.06.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
30.04.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
31.12.2025 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátká pozice (-), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, dlouhá pozice (+), EUR
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Bank EURO-denominated loans by Czech non-financial corporations

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans without overdraft, credit card and revolving - interest rate (% p.a.) 1.75 1.46 19.86% 1.66 5.42%
IND2 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.75 1.40 25.00% 1.43 22.38%
IND3 1.1 Loans up to 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.65 1.52 8.55% 1.44 14.58%
IND4 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.75 1.50 16.67% 1.36 28.68%
IND5 1.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.82 1.95 -6.67% 1.95 -6.67%
IND6 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.76 1.87 -5.88% 1.99 -11.56%
IND7 1.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.61 1.42 13.38% 1.37 17.52%
IND8 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.74 1.40 24.29% 1.27 37.01%
IND9 1.2 Loans over 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.75 1.45 20.69% 1.68 4.17%
IND10 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.75 1.39 25.90% 1.44 21.53%
IND11 2. Overdrafts, revolving loans and credit cards - interest rate (% p.a.) 1.46 1.35 8.15% 1.31 11.45%
IND12 of which: Overdrafts - interest rate (% p.a.) 1.47 1.28 14.84% 1.27 15.75%
IND13 3. Total loans (without overdraft, credit card and revolving) - volume 36 217.20 12 004.30 201.70% 22 212.00 63.05%
IND14 of which: pure new loans including extension of loans - volume 26 974.60 10 287.40 162.21% 13 463.50 100.35%
IND15 3.1 Loans up to 30 mil. CZK - volume 1 552.60 1 152.30 34.74% 1 539.60 0.84%
IND16 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 957.30 925.90 3.39% 1 110.90 -13.83%
IND17 3.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - volume 268.10 222.10 20.71% 196.10 36.72%
IND18 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 208.30 206.80 0.73% 133.50 56.03%
IND19 3.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - volume 1 284.50 930.10 38.10% 1 343.50 -4.39%
IND20 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 749.00 719.00 4.17% 977.50 -23.38%
IND21 3.2 Loans over 30 mil. CZK - volume 34 664.60 10 852.00 219.43% 20 672.30 67.69%
IND22 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 26 017.30 9 361.50 177.92% 12 352.60 110.62%
IND23 4. Overdrafts, revolving loans and credit cards - volume 70 621.00 72 897.40 -3.12% 65 965.90 7.06%
IND24 of which: Overdrafts - volume 31 020.90 33 147.30 -6.42% 30 161.60 2.85%

Bank EUR-denominated deposits by Czech residents

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) 0.03 0.03 0.00 0.04 -25.00%
IND2 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - interest rate (% p.a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
IND3 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - saving accounts - interest rate (% p.a.) 0.20 0.20 0.00 0.23 -13.04%
IND4 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - interest rate (% p.a.) 1.82 1.43 27.27% 2.87 -36.59%
IND5 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - interest rate (% p.a.) 0.52 0.51 1.96% 0.19 173.68%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
IND7 of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts - interest rate (% p.a.) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
IND8 Households and NPISH (S.14 + S.15) - overnight deposits - volume 54 521.00 53 165.00 2.55% 44 040.00 23.80%
IND9 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - volume 46 925.00 45 383.00 3.40% 37 647.00 24.64%
IND10 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - volume 139.00 116.00 19.83% 168.00 -17.26%
IND11 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - volume 568.00 569.00 -0.18% 185.00 207.03%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - volume 199 305.00 198 916.00 0.20% 161 343.00 23.53%

Table B1.4.1: Bank EURO-denominated loans by Czech non-financial corporations

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans without overdraft, credit card and revolving - interest rate (% p.a.) 1.72 1.55 10.97% 1.63 5.52%
IND2 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.50 1.28 17.19% 1.57 -4.46%
IND3 1.1 Loans up to 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.47 1.58 -6.96% 1.83 -19.67%
IND4 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.44 1.46 -1.37% 1.94 -25.77%
IND5 1.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.84 2.01 -8.46% 1.79 2.79%
IND6 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.70 2.00 -15.00% 1.70 0.00
IND7 1.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.43 1.52 -5.92% 1.84 -22.28%
IND8 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.41 1.38 2.17% 1.97 -28.43%
IND9 1.2 Loans over 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) 1.73 1.55 11.61% 1.62 6.79%
IND10 of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) 1.50 1.27 18.11% 1.56 -3.85%
IND11 2. Overdrafts, revolving loans and credit cards - interest rate (% p.a.) 1.33 1.32 0.76% 1.38 -3.62%
IND12 of which: Overdrafts - interest rate (% p.a.) 1.32 1.30 1.54% 1.32 0.00
IND13 3. Total loans (without overdraft, credit card and revolving) - volume 28 912.30 37 843.00 -23.60% 28 389.50 1.84%
IND14 of which: pure new loans including extension of loans - volume 12 366.90 12 735.80 -2.90% 23 862.20 -48.17%
IND15 3.1 Loans up to 30 mil. CZK - volume 1 244.50 1 415.20 -12.06% 1 315.70 -5.41%
IND16 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 670.00 604.40 10.85% 1 053.30 -36.39%
IND17 3.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - volume 132.00 177.30 -25.55% 168.30 -21.57%
IND18 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 67.20 77.60 -13.40% 137.90 -51.27%
IND19 3.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - volume 1 112.60 1 238.00 -10.13% 1 147.40 -3.03%
IND20 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 602.80 526.80 14.43% 915.40 -34.15%
IND21 3.2 Loans over 30 mil. CZK - volume 27 667.70 36 427.80 -24.05% 27 073.70 2.19%
IND22 of which: Pure new loans including extension of loans - volume 11 696.90 12 131.40 -3.58% 22 808.90 -48.72%
IND23 4. Overdrafts, revolving loans and credit cards - volume 76 755.20 81 779.20 -6.14% 70 053.00 9.57%
IND24 of which: Overdrafts - volume 29 775.30 31 738.00 -6.18% 30 127.10 -1.17%

Table B1.4.2: Bank EUR-denominated deposits by Czech residents

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) 0.02 0.02 0.00 0.03 -33.33%
IND2 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - interest rate (% p.a.) 0.01 0.00 - 0.01 0.00
IND3 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - saving accounts - interest rate (% p.a.) 0.10 0.10 0.00 0.20 -50.00%
IND4 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - interest rate (% p.a.) 2.88 3.97 -27.46% 1.48 94.59%
IND5 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - interest rate (% p.a.) 0.28 0.29 -3.45% 0.49 -42.86%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
IND7 of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts - interest rate (% p.a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
IND8 Households and NPISH (S.14 + S.15) - overnight deposits - volume 61 533.00 63 064.00 -2.43% 52 469.00 17.27%
IND9 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - volume 53 533.00 54 950.00 -2.58% 44 761.00 19.60%
IND10 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - volume 163.00 208.00 -21.63% 137.00 18.98%
IND11 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - volume 531.00 573.00 -7.33% 575.00 -7.65%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - volume 199 710.00 214 115.00 -6.73% 193 613.00 3.15%

Table B1.4.2: Bank EURO-denominated deposits by Czech residents

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) 0.01 0.02 -50.00% 0.03 -66.67%
IND2 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - interest rate (% p.a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
IND3 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - saving accounts - interest rate (% p.a.) 0.04 0.09 -55.56% 0.20 -80.00%
IND4 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - interest rate (% p.a.) 3.70 2.21 67.42% 1.19 210.92%
IND5 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - interest rate (% p.a.) 0.28 0.27 3.70% 0.51 -45.10%
IND6 Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) 0.00 0.00 - 0.01 -
IND7 of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts - interest rate (% p.a.) 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 Households and NPISH (S.14 + S.15) - overnight deposits - volume 61 806.00 60 305.00 2.49% 57 628.00 7.25%
IND9 of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - volume 54 056.00 52 452.00 3.06% 49 857.00 8.42%
IND10 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - volume 130.00 132.00 -1.52% 165.00 -21.21%
IND11 Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - volume 473.00 487.00 -2.87% 501.00 -5.59%
IND12 Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - volume 203 574.00 192 686.00 5.65% 200 460.00 1.55%
Bank EURO-denominated loans by Czech non-financial corporations
Loans without overdraft, credit card and revolving - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
1.1 Loans up to 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
1.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
1.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
1.2 Loans over 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (66 hodnot, 30.06.2019)
Overdrafts, revolving loans and credit cards - interest rate (% p.a.) (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Overdrafts - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Total loans (without overdraft, credit card and revolving) - volume (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: pure new loans including extension of loans - volume (66 hodnot, 30.06.2019)
3.1 Loans up to 30 mil. CZK - volume (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (66 hodnot, 30.06.2019)
3.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - volume (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (66 hodnot, 30.06.2019)
3.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - volume (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (66 hodnot, 30.06.2019)
3.2 Loans over 30 mil. CZK - volume (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (66 hodnot, 30.06.2019)
Overdrafts, revolving loans and credit cards - volume (114 hodnot, 30.06.2019)
of which: Overdrafts - volume (186 hodnot, 30.06.2019)
Bank EUR-denominated deposits by Czech residents
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - saving accounts - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts - interest rate (% p.a.) (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - overnight deposits - volume (210 hodnot, 30.06.2019)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - volume (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - volume (186 hodnot, 30.06.2019)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - volume (210 hodnot, 30.06.2019)
Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - volume (210 hodnot, 30.06.2019)
Table B1.4.1: Bank EURO-denominated loans by Czech non-financial corporations
Loans without overdraft, credit card and revolving - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (79 hodnot, 31.07.2020)
1.1 Loans up to 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (79 hodnot, 31.07.2020)
1.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (79 hodnot, 31.07.2020)
1.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (79 hodnot, 31.07.2020)
1.2 Loans over 30 mil. CZK - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - interest rate (% p.a.) (79 hodnot, 31.07.2020)
Overdrafts, revolving loans and credit cards - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Overdrafts - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Total loans (without overdraft, credit card and revolving) - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: pure new loans including extension of loans - volume (79 hodnot, 31.07.2020)
3.1 Loans up to 30 mil. CZK - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (79 hodnot, 31.07.2020)
3.1.1 Loans up to 7,5 mil. CZK - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (79 hodnot, 31.07.2020)
3.1.2 Loans 7,5 - 30 mil. CZK - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (79 hodnot, 31.07.2020)
3.2 Loans over 30 mil. CZK - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Pure new loans including extension of loans - volume (79 hodnot, 31.07.2020)
Overdrafts, revolving loans and credit cards - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
of which: Overdrafts - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Table B1.4.2: Bank EUR-denominated deposits by Czech residents
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - saving accounts - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts - interest rate (% p.a.) (196 hodnot, 30.04.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - overnight deposits - volume (220 hodnot, 30.04.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - volume (196 hodnot, 30.04.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - volume (196 hodnot, 30.04.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - volume (220 hodnot, 30.04.2020)
Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - volume (220 hodnot, 30.04.2020)
Table B1.4.2: Bank EURO-denominated deposits by Czech residents
Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - saving accounts - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
of which: Non-financial corporations (S.11) - current accounts - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - overnight deposits - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits with agreed maturity - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and NPISH (S.14 + S.15) - total deposits redeemable at notice - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations (S.11) - overnight deposits - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Selected indicators in EUR (deposits and loans) (New business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.