v mil EUR (Reserve Assets (on a net basis January 1993 - October 2014)»Official reserve assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat v mil EUR (Reserve Assets (on a net basis January 1993 - October 2014)»Official reserve assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Stav devizových rezerv (netto, do října 2014): Měsíční, EUR
- Stav devizových rezerv (netto, do října 2014): Měsíční, USD
- Stav devizových rezerv (netto, do října 2014): Měsíční, CZK
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
- Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Objem v mil. trojských uncí, EUR
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, EUR
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Euro area 19 (od 2015), Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Financování schodku vládních institucí (S.13): Roční, Net (Aktiva mínus Pasiva), Čisté finanční transakce, Finanční aktiva/pasiva celkem, Bez rozlišení splatnosti (nelze aplikovat), Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, EUR
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I, EUR
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, EUR
31.05.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, u bank se sídlem v tuzemsku, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR

Graf hodnot, Official reserve assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Official reserve assets - v mil EUR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2014 43 539.20
Min 31.01.1993 440.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 43 530.20 43 539.20 -9.00 -0.02% 34 788.40 8 741.80 25.13%
30.09.2014 43 539.20 43 256.90 282.30 0.65% 33 898.90 9 640.30 28.44%
31.08.2014 43 256.90 42 942.10 314.80 0.73% 33 835.10 9 421.80 27.85%
31.07.2014 42 942.10 43 215.60 - 273.50 -0.63% 33 709.00 9 233.10 27.39%
30.06.2014 43 215.60 42 616.40 599.20 1.41% 33 365.50 9 850.10 29.52%
31.05.2014 42 616.40 42 191.90 424.50 1.01% 33 600.50 9 015.90 26.83%
30.04.2014 42 191.90 41 705.10 486.80 1.17% 34 266.90 7 925.00 23.13%
31.03.2014 41 705.10 41 447.00 258.10 0.62% 34 692.10 7 013.00 20.21%
28.02.2014 41 447.00 41 488.20 -41.20 -0.10% 34 516.20 6 930.80 20.08%
31.01.2014 41 488.20 40 779.60 708.60 1.74% 33 929.30 7 558.90 22.28%
31.12.2013 40 779.60 40 864.10 -84.50 -0.21% 34 019.50 6 760.10 19.87%
30.11.2013 40 864.10 34 788.40 6 075.70 17.46% 34 134.00 6 730.10 19.72%
31.10.2013 34 788.40 33 898.90 889.50 2.62% 33 978.50 809.90 2.38%
30.09.2013 33 898.90 33 835.10 63.80 0.19% 31 528.40 2 370.50 7.52%
31.08.2013 33 835.10 33 709.00 126.10 0.37% 31 733.70 2 101.40 6.62%
31.07.2013 33 709.00 33 365.50 343.50 1.03% 31 823.30 1 885.70 5.93%
30.06.2013 33 365.50 33 600.50 - 235.00 -0.70% 31 349.70 2 015.80 6.43%
31.05.2013 33 600.50 34 266.90 - 666.40 -1.94% 31 582.20 2 018.30 6.39%
30.04.2013 34 266.90 34 692.10 - 425.20 -1.23% 32 842.30 1 424.60 4.34%
31.03.2013 34 692.10 34 516.20 175.90 0.51% 32 234.80 2 457.30 7.62%
28.02.2013 34 516.20 33 929.30 586.90 1.73% 32 098.30 2 417.90 7.53%
31.01.2013 33 929.30 34 019.50 -90.20 -0.27% 30 866.70 3 062.60 9.92%
31.12.2012 34 019.50 34 134.00 - 114.50 -0.34% 31 139.30 2 880.20 9.25%
30.11.2012 34 134.00 33 978.50 155.50 0.46% 30 737.20 3 396.80 11.05%
31.10.2012 33 978.50 31 528.40 2 450.10 7.77% 30 124.30 3 854.20 12.79%
30.09.2012 31 528.40 31 733.70 - 205.30 -0.65% 30 132.80 1 395.60 4.63%
31.08.2012 31 733.70 31 823.30 -89.60 -0.28% 29 694.20 2 039.50 6.87%
31.07.2012 31 823.30 31 349.70 473.60 1.51% 30 194.10 1 629.20 5.40%
30.06.2012 31 349.70 31 582.20 - 232.50 -0.74% 29 914.80 1 434.90 4.80%
31.05.2012 31 582.20 32 842.30 -1 260.10 -3.84% 29 945.60 1 636.60 5.47%
30.04.2012 32 842.30 32 234.80 607.50 1.88% 29 550.10 3 292.20 11.14%
31.03.2012 32 234.80 32 098.30 136.50 0.43% 29 846.70 2 388.10 8.00%
29.02.2012 32 098.30 30 866.70 1 231.60 3.99% 30 435.60 1 662.70 5.46%
31.01.2012 30 866.70 31 139.30 - 272.60 -0.88% 30 247.70 619.00 2.05%
31.12.2011 31 139.30 30 737.20 402.10 1.31% 31 794.80 - 655.50 -2.06%
30.11.2011 30 737.20 30 124.30 612.90 2.03% 31 859.40 -1 122.20 -3.52%
31.10.2011 30 124.30 30 132.80 -8.50 -0.03% 31 860.80 -1 736.50 -5.45%
30.09.2011 30 132.80 29 694.20 438.60 1.48% 32 218.70 -2 085.90 -6.47%
31.08.2011 29 694.20 30 194.10 - 499.90 -1.66% 31 040.30 -1 346.10 -4.34%
31.07.2011 30 194.10 29 914.80 279.30 0.93% 30 248.90 -54.80 -0.18%
30.06.2011 29 914.80 29 945.60 -30.80 -0.10% 30 729.80 - 815.00 -2.65%
31.05.2011 29 945.60 29 550.10 395.50 1.34% 30 692.60 - 747.00 -2.43%
30.04.2011 29 550.10 29 846.70 - 296.60 -0.99% 29 526.70 23.40 0.08%
31.03.2011 29 846.70 30 435.60 - 588.90 -1.93% 29 443.20 403.50 1.37%
28.02.2011 30 435.60 30 247.70 187.90 0.62% 29 632.50 803.10 2.71%
31.01.2011 30 247.70 31 794.80 -1 547.10 -4.87% 29 481.20 766.50 2.60%
31.12.2010 31 794.80 31 859.40 -64.60 -0.20% 28 880.10 2 914.70 10.09%
30.11.2010 31 859.40 31 860.80 -1.40 -0.00% 28 272.60 3 586.80 12.69%
31.10.2010 31 860.80 32 218.70 - 357.90 -1.11% 27 976.20 3 884.60 13.89%
30.09.2010 32 218.70 31 040.30 1 178.40 3.80% 28 054.40 4 164.30 14.84%
31.08.2010 31 040.30 30 248.90 791.40 2.62% 28 063.20 2 977.10 10.61%
31.07.2010 30 248.90 30 729.80 - 480.90 -1.56% 27 517.50 2 731.40 9.93%
30.06.2010 30 729.80 30 692.60 37.20 0.12% 27 203.10 3 526.70 12.96%
31.05.2010 30 692.60 29 526.70 1 165.90 3.95% 27 368.90 3 323.70 12.14%
30.04.2010 29 526.70 29 443.20 83.50 0.28% 27 867.90 1 658.80 5.95%
31.03.2010 29 443.20 29 632.50 - 189.30 -0.64% 27 696.00 1 747.20 6.31%
28.02.2010 29 632.50 29 481.20 151.30 0.51% 28 197.70 1 434.80 5.09%
31.01.2010 29 481.20 28 880.10 601.10 2.08% 27 283.50 2 197.70 8.05%
31.12.2009 28 880.10 28 272.60 607.50 2.15% 26 589.10 2 291.00 8.62%
30.11.2009 28 272.60 27 976.20 296.40 1.06% 27 105.50 1 167.10 4.31%
31.10.2009 27 976.20 28 054.40 -78.20 -0.28% 26 618.10 1 358.10 5.10%
30.09.2009 28 054.40 28 063.20 -8.80 -0.03% 25 382.70 2 671.70 10.53%
31.08.2009 28 063.20 27 517.50 545.70 1.98% 25 089.80 2 973.40 11.85%
31.07.2009 27 517.50 27 203.10 314.40 1.16% 24 298.60 3 218.90 13.25%
30.06.2009 27 203.10 27 368.90 - 165.80 -0.61% 24 158.60 3 044.50 12.60%
31.05.2009 27 368.90 27 867.90 - 499.00 -1.79% 24 401.70 2 967.20 12.16%
30.04.2009 27 867.90 27 696.00 171.90 0.62% 24 659.70 3 208.20 13.01%
31.03.2009 27 696.00 28 197.70 - 501.70 -1.78% 24 016.40 3 679.60 15.32%
28.02.2009 28 197.70 27 283.50 914.20 3.35% 24 406.10 3 791.60 15.54%
31.01.2009 27 283.50 26 589.10 694.40 2.61% 24 251.80 3 031.70 12.50%
31.12.2008 26 589.10 27 105.50 - 516.40 -1.91% 23 704.60 2 884.50 12.17%
30.11.2008 27 105.50 26 618.10 487.40 1.83% 23 381.80 3 723.70 15.93%
31.10.2008 26 618.10 25 382.70 1 235.40 4.87% 23 083.00 3 535.10 15.31%
30.09.2008 25 382.70 25 089.80 292.90 1.17% 23 183.10 2 199.60 9.49%
31.08.2008 25 089.80 24 298.60 791.20 3.26% 23 475.80 1 614.00 6.88%
31.07.2008 24 298.60 24 158.60 140.00 0.58% 23 209.60 1 089.00 4.69%
30.06.2008 24 158.60 24 401.70 - 243.10 -1.00% 23 165.70 992.90 4.29%
31.05.2008 24 401.70 24 659.70 - 258.00 -1.05% 23 370.40 1 031.30 4.41%
30.04.2008 24 659.70 24 016.40 643.30 2.68% 23 577.20 1 082.50 4.59%
31.03.2008 24 016.40 24 406.10 - 389.70 -1.60% 23 826.40 190.00 0.80%
29.02.2008 24 406.10 24 251.80 154.30 0.64% 23 935.10 471.00 1.97%
31.01.2008 24 251.80 23 704.60 547.20 2.31% 24 219.50 32.30 0.13%
31.12.2007 23 704.60 23 381.80 322.80 1.38% 23 882.10 - 177.50 -0.74%
30.11.2007 23 381.80 23 083.00 298.80 1.29% 23 904.30 - 522.50 -2.19%
31.10.2007 23 083.00 23 183.10 - 100.10 -0.43% 24 253.10 -1 170.10 -4.82%
30.09.2007 23 183.10 23 475.80 - 292.70 -1.25% 24 298.10 -1 115.00 -4.59%
31.08.2007 23 475.80 23 209.60 266.20 1.15% 24 076.00 - 600.20 -2.49%
31.07.2007 23 209.60 23 165.70 43.90 0.19% 24 040.10 - 830.50 -3.45%
30.06.2007 23 165.70 23 370.40 - 204.70 -0.88% 23 920.90 - 755.20 -3.16%
31.05.2007 23 370.40 23 577.20 - 206.80 -0.88% 23 890.40 - 520.00 -2.18%
30.04.2007 23 577.20 23 826.40 - 249.20 -1.05% 23 975.60 - 398.40 -1.66%
31.03.2007 23 826.40 23 935.10 - 108.70 -0.45% 24 569.80 - 743.40 -3.03%
28.02.2007 23 935.10 24 219.50 - 284.40 -1.17% 24 933.70 - 998.60 -4.00%
31.01.2007 24 219.50 23 882.10 337.40 1.41% 24 552.80 - 333.30 -1.36%
31.12.2006 23 882.10 23 904.30 -22.20 -0.09% 25 054.40 -1 172.30 -4.68%
30.11.2006 23 904.30 24 253.10 - 348.80 -1.44% 24 967.60 -1 063.30 -4.26%
31.10.2006 24 253.10 24 298.10 -45.00 -0.19% 24 627.30 - 374.20 -1.52%
30.09.2006 24 298.10 24 076.00 222.10 0.92% 24 835.40 - 537.30 -2.16%
31.08.2006 24 076.00 24 040.10 35.90 0.15% 24 751.40 - 675.40 -2.73%
31.07.2006 24 040.10 23 920.90 119.20 0.50% 24 702.50 - 662.40 -2.68%
30.06.2006 23 920.90 23 890.40 30.50 0.13% 24 858.80 - 937.90 -3.77%
31.05.2006 23 890.40 23 975.60 -85.20 -0.36% 21 971.40 1 919.00 8.73%
30.04.2006 23 975.60 24 569.80 - 594.20 -2.42% 21 476.40 2 499.20 11.64%
31.03.2006 24 569.80 24 933.70 - 363.90 -1.46% 21 246.00 3 323.80 15.64%
28.02.2006 24 933.70 24 552.80 380.90 1.55% 21 020.60 3 913.10 18.62%
31.01.2006 24 552.80 25 054.40 - 501.60 -2.00% 21 316.10 3 236.70 15.18%
31.12.2005 25 054.40 24 967.60 86.80 0.35% 20 884.40 4 170.00 19.97%
30.11.2005 24 967.60 24 627.30 340.30 1.38% 21 095.90 3 871.70 18.35%
31.10.2005 24 627.30 24 835.40 - 208.10 -0.84% 21 440.60 3 186.70 14.86%
30.09.2005 24 835.40 24 751.40 84.00 0.34% 21 593.20 3 242.20 15.01%
31.08.2005 24 751.40 24 702.50 48.90 0.20% 21 872.10 2 879.30 13.16%
31.07.2005 24 702.50 24 858.80 - 156.30 -0.63% 21 884.70 2 817.80 12.88%
30.06.2005 24 858.80 21 971.40 2 887.40 13.14% 21 784.30 3 074.50 14.11%
31.05.2005 21 971.40 21 476.40 495.00 2.30% 21 793.10 178.30 0.82%
30.04.2005 21 476.40 21 246.00 230.40 1.08% 21 986.30 - 509.90 -2.32%
31.03.2005 21 246.00 21 020.60 225.40 1.07% 22 076.40 - 830.40 -3.76%
28.02.2005 21 020.60 21 316.10 - 295.50 -1.39% 21 618.70 - 598.10 -2.77%
31.01.2005 21 316.10 20 884.40 431.70 2.07% 21 516.60 - 200.50 -0.93%
31.12.2004 20 884.40 21 095.90 - 211.50 -1.00% 21 339.80 - 455.40 -2.13%
30.11.2004 21 095.90 21 440.60 - 344.70 -1.61% 21 702.60 - 606.70 -2.80%
31.10.2004 21 440.60 21 593.20 - 152.60 -0.71% 22 041.50 - 600.90 -2.73%
30.09.2004 21 593.20 21 872.10 - 278.90 -1.28% 22 078.40 - 485.20 -2.20%
31.08.2004 21 872.10 21 884.70 -12.60 -0.06% 22 562.10 - 690.00 -3.06%
31.07.2004 21 884.70 21 784.30 100.40 0.46% 22 261.40 - 376.70 -1.69%
30.06.2004 21 784.30 21 793.10 -8.80 -0.04% 22 293.20 - 508.90 -2.28%
31.05.2004 21 793.10 21 986.30 - 193.20 -0.88% 22 031.50 - 238.40 -1.08%
30.04.2004 21 986.30 22 076.40 -90.10 -0.41% 22 251.20 - 264.90 -1.19%
31.03.2004 22 076.40 21 618.70 457.70 2.12% 22 708.00 - 631.60 -2.78%
29.02.2004 21 618.70 21 516.60 102.10 0.47% 22 812.50 -1 193.80 -5.23%
31.01.2004 21 516.60 21 339.80 176.80 0.83% 22 620.20 -1 103.60 -4.88%
31.12.2003 21 339.80 21 702.60 - 362.80 -1.67% 22 614.30 -1 274.50 -5.64%
30.11.2003 21 702.60 22 041.50 - 338.90 -1.54% 22 847.90 -1 145.30 -5.01%
31.10.2003 22 041.50 22 078.40 -36.90 -0.17% 22 824.70 - 783.20 -3.43%
30.09.2003 22 078.40 22 562.10 - 483.70 -2.14% 22 802.30 - 723.90 -3.17%
31.08.2003 22 562.10 22 261.40 300.70 1.35% 22 137.90 424.20 1.92%
31.07.2003 22 261.40 22 293.20 -31.80 -0.14% 22 000.50 260.90 1.19%
30.06.2003 22 293.20 22 031.50 261.70 1.19% 21 505.10 788.10 3.66%
31.05.2003 22 031.50 22 251.20 - 219.70 -0.99% 21 710.00 321.50 1.48%
30.04.2003 22 251.20 22 708.00 - 456.80 -2.01% 17 977.60 4 273.60 23.77%
31.03.2003 22 708.00 22 812.50 - 104.50 -0.46% 16 918.00 5 790.00 34.22%
28.02.2003 22 812.50 22 620.20 192.30 0.85% 16 935.00 5 877.50 34.71%
31.01.2003 22 620.20 22 614.30 5.90 0.03% 16 936.80 5 683.40 33.56%
31.12.2002 22 614.30 22 847.90 - 233.60 -1.02% 16 400.00 6 214.30 37.89%
30.11.2002 22 847.90 22 824.70 23.20 0.10% 16 237.00 6 610.90 40.72%
31.10.2002 22 824.70 22 802.30 22.40 0.10% 16 310.00 6 514.70 39.94%
30.09.2002 22 802.30 22 137.90 664.40 3.00% 14 893.00 7 909.30 53.11%
31.08.2002 22 137.90 22 000.50 137.40 0.62% 14 824.00 7 313.90 49.34%
31.07.2002 22 000.50 21 505.10 495.40 2.30% 14 934.00 7 066.50 47.32%
30.06.2002 21 505.10 21 710.00 - 204.90 -0.94% 14 950.00 6 555.10 43.85%
31.05.2002 21 710.00 17 977.60 3 732.40 20.76% 14 794.00 6 916.00 46.75%
30.04.2002 17 977.60 16 918.00 1 059.60 6.26% 14 531.00 3 446.60 23.72%
31.03.2002 16 918.00 16 935.00 -17.00 -0.10% 14 532.00 2 386.00 16.42%
28.02.2002 16 935.00 16 936.80 -1.80 -0.01% 14 421.00 2 514.00 17.43%
31.01.2002 16 936.80 16 400.00 536.80 3.27% 14 280.00 2 656.80 18.61%
31.12.2001 16 400.00 16 237.00 163.00 1.00% 14 158.00 2 242.00 15.84%
30.11.2001 16 237.00 16 310.00 -73.00 -0.45% 14 389.00 1 848.00 12.84%
31.10.2001 16 310.00 14 893.00 1 417.00 9.51% 14 142.00 2 168.00 15.33%
30.09.2001 14 893.00 14 824.00 69.00 0.47% 14 170.00 723.00 5.10%
31.08.2001 14 824.00 14 934.00 - 110.00 -0.74% 13 904.00 920.00 6.62%
31.07.2001 14 934.00 14 950.00 -16.00 -0.11% 14 109.00 825.00 5.85%
30.06.2001 14 950.00 14 794.00 156.00 1.05% 13 825.00 1 125.00 8.14%
31.05.2001 14 794.00 14 531.00 263.00 1.81% 13 775.00 1 019.00 7.40%
30.04.2001 14 531.00 14 532.00 -1.00 -0.01% 13 814.00 717.00 5.19%
31.03.2001 14 532.00 14 421.00 111.00 0.77% 13 257.00 1 275.00 9.62%
28.02.2001 14 421.00 14 280.00 141.00 0.99% 13 009.00 1 412.00 10.85%
31.01.2001 14 280.00 14 158.00 122.00 0.86% 12 908.00 1 372.00 10.63%
31.12.2000 14 158.00 14 389.00 - 231.00 -1.61% 12 771.00 1 387.00 10.86%
30.11.2000 14 389.00 14 142.00 247.00 1.75% 12 546.00 1 843.00 14.69%
31.10.2000 14 142.00 14 170.00 -28.00 -0.20% 12 336.00 1 806.00 14.64%
30.09.2000 14 170.00 13 904.00 266.00 1.91% 11 343.00 2 827.00 24.92%
31.08.2000 13 904.00 14 109.00 - 205.00 -1.45% 11 375.00 2 529.00 22.23%
31.07.2000 14 109.00 13 825.00 284.00 2.05% 11 246.00 2 863.00 25.46%
30.06.2000 13 825.00 13 775.00 50.00 0.36% 11 309.00 2 516.00 22.25%
31.05.2000 13 775.00 13 814.00 -39.00 -0.28% 11 218.00 2 557.00 22.79%
30.04.2000 13 814.00 13 257.00 557.00 4.20% 11 173.00 2 641.00 23.64%
31.03.2000 13 257.00 13 009.00 248.00 1.91% 11 090.00 2 167.00 19.54%
29.02.2000 13 009.00 12 908.00 101.00 0.78% 10 953.00 2 056.00 18.77%
31.01.2000 12 908.00 12 771.00 137.00 1.07% 10 856.00 2 052.00 18.90%
31.12.1999 12 771.00 12 546.00 225.00 1.79% 10 756.00 2 015.00 18.73%
30.11.1999 12 546.00 12 336.00 210.00 1.70% 10 711.00 1 835.00 17.13%
31.10.1999 12 336.00 11 343.00 993.00 8.75% 10 653.00 1 683.00 15.80%
30.09.1999 11 343.00 11 375.00 -32.00 -0.28% 10 514.00 829.00 7.88%
31.08.1999 11 375.00 11 246.00 129.00 1.15% 10 378.00 997.00 9.61%
31.07.1999 11 246.00 11 309.00 -63.00 -0.56% 10 292.00 954.00 9.27%
30.06.1999 11 309.00 11 218.00 91.00 0.81% 9 894.00 1 415.00 14.30%
31.05.1999 11 218.00 11 173.00 45.00 0.40% 9 973.00 1 245.00 12.48%
30.04.1999 11 173.00 11 090.00 83.00 0.75% 10 114.00 1 059.00 10.47%
31.03.1999 11 090.00 10 953.00 137.00 1.25% 9 825.00 1 265.00 12.88%
28.02.1999 10 953.00 10 856.00 97.00 0.89% 9 615.00 1 338.00 13.92%
31.01.1999 10 856.00 10 756.00 100.00 0.93% 9 066.00 1 790.00 19.74%
31.12.1998 10 756.00 10 711.00 45.00 0.42% 8 857.00 1 899.00 21.44%
30.11.1998 10 711.00 10 653.00 58.00 0.54% 9 044.00 1 667.00 18.43%
31.10.1998 10 653.00 10 514.00 139.00 1.32% 9 617.00 1 036.00 10.77%
30.09.1998 10 514.00 10 378.00 136.00 1.31% 9 819.00 695.00 7.08%
31.08.1998 10 378.00 10 292.00 86.00 0.84% 10 362.00 16.00 0.15%
31.07.1998 10 292.00 9 894.00 398.00 4.02% 10 081.00 211.00 2.09%
30.06.1998 9 894.00 9 973.00 -79.00 -0.79% 9 481.00 413.00 4.36%
31.05.1998 9 973.00 10 114.00 - 141.00 -1.39% 8 778.00 1 195.00 13.61%
30.04.1998 10 114.00 9 825.00 289.00 2.94% 10 211.00 -97.00 -0.95%
31.03.1998 9 825.00 9 615.00 210.00 2.18% 10 147.00 - 322.00 -3.17%
28.02.1998 9 615.00 9 066.00 549.00 6.06% 10 187.00 - 572.00 -5.61%
31.01.1998 9 066.00 8 857.00 209.00 2.36% 10 138.00 -1 072.00 -10.57%
31.12.1997 8 857.00 9 044.00 - 187.00 -2.07% 10 024.00 -1 167.00 -11.64%
30.11.1997 9 044.00 9 617.00 - 573.00 -5.96% 10 015.00 - 971.00 -9.70%
31.10.1997 9 617.00 9 819.00 - 202.00 -2.06% 10 038.00 - 421.00 -4.19%
30.09.1997 9 819.00 10 362.00 - 543.00 -5.24% 10 128.00 - 309.00 -3.05%
31.08.1997 10 362.00 10 081.00 281.00 2.79% 10 195.00 167.00 1.64%
31.07.1997 10 081.00 9 481.00 600.00 6.33% 10 198.00 - 117.00 -1.15%
30.06.1997 9 481.00 8 778.00 703.00 8.01% 10 253.00 - 772.00 -7.53%
31.05.1997 8 778.00 10 211.00 -1 433.00 -14.03% 10 354.00 -1 576.00 -15.22%
30.04.1997 10 211.00 10 147.00 64.00 0.63% 10 466.00 - 255.00 -2.44%
31.03.1997 10 147.00 10 187.00 -40.00 -0.39% 10 570.00 - 423.00 -4.00%
28.02.1997 10 187.00 10 138.00 49.00 0.48% 11 100.00 - 913.00 -8.23%
31.01.1997 10 138.00 10 024.00 114.00 1.14% 11 027.00 - 889.00 -8.06%
31.12.1996 10 024.00 10 015.00 9.00 0.09% 10 953.00 - 929.00 -8.48%
30.11.1996 10 015.00 10 038.00 -23.00 -0.23% 10 082.00 -67.00 -0.66%
31.10.1996 10 038.00 10 128.00 -90.00 -0.89% 9 622.00 416.00 4.32%
30.09.1996 10 128.00 10 195.00 -67.00 -0.66% 9 162.00 966.00 10.54%
31.08.1996 10 195.00 10 198.00 -3.00 -0.03% 8 833.00 1 362.00 15.42%
31.07.1996 10 198.00 10 253.00 -55.00 -0.54% 7 578.00 2 620.00 34.57%
30.06.1996 10 253.00 10 354.00 - 101.00 -0.98% 7 005.00 3 248.00 46.37%
31.05.1996 10 354.00 10 466.00 - 112.00 -1.07% 6 959.00 3 395.00 48.79%
30.04.1996 10 466.00 10 570.00 - 104.00 -0.98% 6 458.00 4 008.00 62.06%
31.03.1996 10 570.00 11 100.00 - 530.00 -4.77% 6 292.00 4 278.00 67.99%
29.02.1996 11 100.00 11 027.00 73.00 0.66% 5 771.00 5 329.00 92.34%
31.01.1996 11 027.00 10 953.00 74.00 0.68% 5 367.00 5 660.00 105.46%
31.12.1995 10 953.00 10 082.00 871.00 8.64% 5 125.00 5 828.00 113.72%
30.11.1995 10 082.00 9 622.00 460.00 4.78% 4 776.00 5 306.00 111.10%
31.10.1995 9 622.00 9 162.00 460.00 5.02% 4 440.00 5 182.00 116.71%
30.09.1995 9 162.00 8 833.00 329.00 3.72% 4 388.00 4 774.00 108.80%
31.08.1995 8 833.00 7 578.00 1 255.00 16.56% 4 680.00 4 153.00 88.74%
31.07.1995 7 578.00 7 005.00 573.00 8.18% 4 446.00 3 132.00 70.45%
30.06.1995 7 005.00 6 959.00 46.00 0.66% 4 263.00 2 742.00 64.32%
31.05.1995 6 959.00 6 458.00 501.00 7.76% 4 132.00 2 827.00 68.42%
30.04.1995 6 458.00 6 292.00 166.00 2.64% 4 141.00 2 317.00 55.95%
31.03.1995 6 292.00 5 771.00 521.00 9.03% 3 975.00 2 317.00 58.29%
28.02.1995 5 771.00 5 367.00 404.00 7.53% 3 812.00 1 959.00 51.39%
31.01.1995 5 367.00 5 125.00 242.00 4.72% 3 793.00 1 574.00 41.50%
31.12.1994 5 125.00 4 776.00 349.00 7.31% 3 454.00 1 671.00 48.38%
30.11.1994 4 776.00 4 440.00 336.00 7.57% 3 146.00 1 630.00 51.81%
31.10.1994 4 440.00 4 388.00 52.00 1.19% 2 896.00 1 544.00 53.31%
30.09.1994 4 388.00 4 680.00 - 292.00 -6.24% 2 759.00 1 629.00 59.04%
31.08.1994 4 680.00 4 446.00 234.00 5.26% 2 685.00 1 995.00 74.30%
31.07.1994 4 446.00 4 263.00 183.00 4.29% 2 188.00 2 258.00 103.20%
30.06.1994 4 263.00 4 132.00 131.00 3.17% 1 997.00 2 266.00 113.47%
31.05.1994 4 132.00 4 141.00 -9.00 -0.22% 1 764.00 2 368.00 134.24%
30.04.1994 4 141.00 3 975.00 166.00 4.18% 1 418.00 2 723.00 192.03%
31.03.1994 3 975.00 3 812.00 163.00 4.28% 1 063.00 2 912.00 273.94%
28.02.1994 3 812.00 3 793.00 19.00 0.50% 580.00 3 232.00 557.24%
31.01.1994 3 793.00 3 454.00 339.00 9.81% 440.00 3 353.00 762.05%
31.12.1993 3 454.00 3 146.00 308.00 9.79% - - -
30.11.1993 3 146.00 2 896.00 250.00 8.63% - - -
31.10.1993 2 896.00 2 759.00 137.00 4.97% - - -
30.09.1993 2 759.00 2 685.00 74.00 2.76% - - -
31.08.1993 2 685.00 2 188.00 497.00 22.71% - - -
31.07.1993 2 188.00 1 997.00 191.00 9.56% - - -
30.06.1993 1 997.00 1 764.00 233.00 13.21% - - -
31.05.1993 1 764.00 1 418.00 346.00 24.40% - - -
30.04.1993 1 418.00 1 063.00 355.00 33.40% - - -
31.03.1993 1 063.00 580.00 483.00 83.28% - - -
28.02.1993 580.00 440.00 140.00 31.82% - - -
31.01.1993 440.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

v mil EUR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v mil EUR (Official reserve assets)
v mil EUR (Stav devizových rezerv)
v mil EUR (Stav devizových rezerv)
v mil EUR (Official reserve assets)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.