v mil EUR (Reserve Assets (on a gross basis since January 2012)»Official reserve assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat v mil EUR (Reserve Assets (on a gross basis since January 2012)»Official reserve assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Euro area 19 (od 2015), Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, EUR
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
- Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Objem v mil. trojských uncí, EUR
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
30.04.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I, EUR
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Zbytek světa, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Domácí ekonomika, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Centrální banka, Domácí ekonomika, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ostatní finanční instituce, Domácí ekonomika, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Měnové finanční instituce jiné než centrání banka, Domácí ekonomika, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Nefinanční sektory bez centrální vlády, Domácí ekonomika, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti s dlouhodobou zbývající splatností (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti s krátkodobou zbývající splatností (do 1 roku), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Zbývající splatnosti celkem, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti se zbývající splatností nad 1 rok a do 5 let, Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny

Graf hodnot, Official reserve assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Official reserve assets - v mil EUR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2020 135 202.70
Min 31.01.2012 30 959.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 133 191.20 135 202.70 -2 011.50 -1.49% 130 065.80 3 125.40 2.40%
30.06.2020 135 202.70 135 143.70 59.00 0.04% 128 903.10 6 299.60 4.89%
31.05.2020 135 143.70 135 065.50 78.20 0.06% 128 255.20 6 888.50 5.37%
30.04.2020 135 065.50 132 274.80 2 790.70 2.11% 127 878.80 7 186.70 5.62%
31.03.2020 132 274.80 133 536.30 -1 261.50 -0.94% 127 337.90 4 936.90 3.88%
29.02.2020 133 536.30 133 920.90 - 384.60 -0.29% 125 733.40 7 802.90 6.21%
31.01.2020 133 920.90 133 407.00 513.90 0.39% 125 397.50 8 523.40 6.80%
31.12.2019 133 407.00 133 470.40 -63.40 -0.05% 124 458.00 8 949.00 7.19%
30.11.2019 133 470.40 132 027.30 1 443.10 1.09% 124 448.70 9 021.70 7.25%
31.10.2019 132 027.30 132 049.40 -22.10 -0.02% 124 353.40 7 673.90 6.17%
30.09.2019 132 049.40 131 101.60 947.80 0.72% 123 159.10 8 890.30 7.22%
31.08.2019 131 101.60 130 065.80 1 035.80 0.80% 124 037.90 7 063.70 5.69%
31.07.2019 130 065.80 128 903.10 1 162.70 0.90% 123 475.10 6 590.70 5.34%
30.06.2019 128 903.10 128 255.20 647.90 0.51% 123 668.40 5 234.70 4.23%
31.05.2019 128 255.20 127 878.80 376.40 0.29% 123 854.30 4 400.90 3.55%
30.04.2019 127 878.80 127 337.90 540.90 0.42% 122 123.20 5 755.60 4.71%
31.03.2019 127 337.90 125 733.40 1 604.50 1.28% 121 529.60 5 808.30 4.78%
28.02.2019 125 733.40 125 397.50 335.90 0.27% 123 137.60 2 595.80 2.11%
31.01.2019 125 397.50 124 458.00 939.50 0.75% 122 119.70 3 277.80 2.68%
31.12.2018 124 458.00 124 448.70 9.30 0.01% 123 355.90 1 102.10 0.89%
30.11.2018 124 448.70 124 353.40 95.30 0.08% 122 915.00 1 533.70 1.25%
31.10.2018 124 353.40 123 159.10 1 194.30 0.97% 124 099.60 253.80 0.20%
30.09.2018 123 159.10 124 037.90 - 878.80 -0.71% 124 316.70 -1 157.60 -0.93%
31.08.2018 124 037.90 123 475.10 562.80 0.46% 124 166.20 - 128.30 -0.10%
31.07.2018 123 475.10 123 668.40 - 193.30 -0.16% 124 352.10 - 877.00 -0.71%
30.06.2018 123 668.40 123 854.30 - 185.90 -0.15% 124 736.50 -1 068.10 -0.86%
31.05.2018 123 854.30 122 123.20 1 731.10 1.42% 124 014.80 - 160.50 -0.13%
30.04.2018 122 123.20 121 529.60 593.60 0.49% 124 638.10 -2 514.90 -2.02%
31.03.2018 121 529.60 123 137.60 -1 608.00 -1.31% 122 945.60 -1 416.00 -1.15%
28.02.2018 123 137.60 122 119.70 1 017.90 0.83% 105 552.40 17 585.20 16.66%
31.01.2018 122 119.70 123 355.90 -1 236.20 -1.00% 96 603.50 25 516.20 26.41%
31.12.2017 123 355.90 122 915.00 440.90 0.36% 81 344.60 42 011.30 51.65%
30.11.2017 122 915.00 124 099.60 -1 184.60 -0.95% 80 363.90 42 551.10 52.95%
31.10.2017 124 099.60 124 316.70 - 217.10 -0.17% 78 482.80 45 616.80 58.12%
30.09.2017 124 316.70 124 166.20 150.50 0.12% 73 397.80 50 918.90 69.37%
31.08.2017 124 166.20 124 352.10 - 185.90 -0.15% 70 587.00 53 579.20 75.91%
31.07.2017 124 352.10 124 736.50 - 384.40 -0.31% 68 396.40 55 955.70 81.81%
30.06.2017 124 736.50 124 014.80 721.70 0.58% 67 432.90 57 303.60 84.98%
31.05.2017 124 014.80 124 638.10 - 623.30 -0.50% 67 453.00 56 561.80 83.85%
30.04.2017 124 638.10 122 945.60 1 692.50 1.38% 65 654.70 58 983.40 89.84%
31.03.2017 122 945.60 105 552.40 17 393.20 16.48% 64 340.30 58 605.30 91.09%
28.02.2017 105 552.40 96 603.50 8 948.90 9.26% 64 557.80 40 994.60 63.50%
31.01.2017 96 603.50 81 344.60 15 258.90 18.76% 62 201.50 34 402.00 55.31%
31.12.2016 81 344.60 80 363.90 980.70 1.22% 59 238.70 22 105.90 37.32%
30.11.2016 80 363.90 78 482.80 1 881.10 2.40% 58 844.70 21 519.20 36.57%
31.10.2016 78 482.80 73 397.80 5 085.00 6.93% 57 013.90 21 468.90 37.66%
30.09.2016 73 397.80 70 587.00 2 810.80 3.98% 56 256.20 17 141.60 30.47%
31.08.2016 70 587.00 68 396.40 2 190.60 3.20% 54 667.90 15 919.10 29.12%
31.07.2016 68 396.40 67 432.90 963.50 1.43% 51 447.30 16 949.10 32.94%
30.06.2016 67 432.90 67 453.00 -20.10 -0.03% 50 997.70 16 435.20 32.23%
31.05.2016 67 453.00 65 654.70 1 798.30 2.74% 49 687.30 17 765.70 35.76%
30.04.2016 65 654.70 64 340.30 1 314.40 2.04% 48 781.80 16 872.90 34.59%
31.03.2016 64 340.30 64 557.80 - 217.50 -0.34% 48 730.00 15 610.30 32.03%
29.02.2016 64 557.80 62 201.50 2 356.30 3.79% 47 919.00 16 638.80 34.72%
31.01.2016 62 201.50 59 238.70 2 962.80 5.00% 46 614.90 15 586.60 33.44%
31.12.2015 59 238.70 58 844.70 394.00 0.67% 44 879.60 14 359.10 31.99%
30.11.2015 58 844.70 57 013.90 1 830.80 3.21% 43 820.50 15 024.20 34.29%
31.10.2015 57 013.90 56 256.20 757.70 1.35% 43 659.10 13 354.80 30.59%
30.09.2015 56 256.20 54 667.90 1 588.30 2.91% 43 564.30 12 691.90 29.13%
31.08.2015 54 667.90 51 447.30 3 220.60 6.26% 43 256.90 11 411.00 26.38%
31.07.2015 51 447.30 50 997.70 449.60 0.88% 42 942.10 8 505.20 19.81%
30.06.2015 50 997.70 49 687.30 1 310.40 2.64% 43 276.80 7 720.90 17.84%
31.05.2015 49 687.30 48 781.80 905.50 1.86% 42 658.00 7 029.30 16.48%
30.04.2015 48 781.80 48 730.00 51.80 0.11% 42 191.90 6 589.90 15.62%
31.03.2015 48 730.00 47 919.00 811.00 1.69% 41 705.10 7 024.90 16.84%
28.02.2015 47 919.00 46 614.90 1 304.10 2.80% 41 447.00 6 472.00 15.62%
31.01.2015 46 614.90 44 879.60 1 735.30 3.87% 41 488.20 5 126.70 12.36%
31.12.2014 44 879.60 43 820.50 1 059.10 2.42% 40 779.60 4 100.00 10.05%
30.11.2014 43 820.50 43 659.10 161.40 0.37% 40 864.10 2 956.40 7.23%
31.10.2014 43 659.10 43 564.30 94.80 0.22% 34 788.40 8 870.70 25.50%
30.09.2014 43 564.30 43 256.90 307.40 0.71% 34 045.80 9 518.50 27.96%
31.08.2014 43 256.90 42 942.10 314.80 0.73% 33 999.60 9 257.30 27.23%
31.07.2014 42 942.10 43 276.80 - 334.70 -0.77% 34 010.20 8 931.90 26.26%
30.06.2014 43 276.80 42 658.00 618.80 1.45% 33 550.50 9 726.30 28.99%
31.05.2014 42 658.00 42 191.90 466.10 1.10% 33 600.50 9 057.50 26.96%
30.04.2014 42 191.90 41 705.10 486.80 1.17% 34 543.30 7 648.60 22.14%
31.03.2014 41 705.10 41 447.00 258.10 0.62% 34 823.10 6 882.00 19.76%
28.02.2014 41 447.00 41 488.20 -41.20 -0.10% 34 705.50 6 741.50 19.42%
31.01.2014 41 488.20 40 779.60 708.60 1.74% 34 077.70 7 410.50 21.75%
31.12.2013 40 779.60 40 864.10 -84.50 -0.21% 34 167.70 6 611.90 19.35%
30.11.2013 40 864.10 34 788.40 6 075.70 17.46% 34 338.40 6 525.70 19.00%
31.10.2013 34 788.40 34 045.80 742.60 2.18% 33 978.50 809.90 2.38%
30.09.2013 34 045.80 33 999.60 46.20 0.14% 31 608.40 2 437.40 7.71%
31.08.2013 33 999.60 34 010.20 -10.60 -0.03% 31 900.60 2 099.00 6.58%
31.07.2013 34 010.20 33 550.50 459.70 1.37% 32 020.80 1 989.40 6.21%
30.06.2013 33 550.50 33 600.50 -50.00 -0.15% 31 702.90 1 847.60 5.83%
31.05.2013 33 600.50 34 543.30 - 942.80 -2.73% 31 648.90 1 951.60 6.17%
30.04.2013 34 543.30 34 823.10 - 279.80 -0.80% 32 949.10 1 594.20 4.84%
31.03.2013 34 823.10 34 705.50 117.60 0.34% 32 335.70 2 487.40 7.69%
28.02.2013 34 705.50 34 077.70 627.80 1.84% 32 098.30 2 607.20 8.12%
31.01.2013 34 077.70 34 167.70 -90.00 -0.26% 30 959.90 3 117.80 10.07%
31.12.2012 34 167.70 34 338.40 - 170.70 -0.50% - - -
30.11.2012 34 338.40 33 978.50 359.90 1.06% - - -
31.10.2012 33 978.50 31 608.40 2 370.10 7.50% - - -
30.09.2012 31 608.40 31 900.60 - 292.20 -0.92% - - -
31.08.2012 31 900.60 32 020.80 - 120.20 -0.38% - - -
31.07.2012 32 020.80 31 702.90 317.90 1.00% - - -
30.06.2012 31 702.90 31 648.90 54.00 0.17% - - -
31.05.2012 31 648.90 32 949.10 -1 300.20 -3.95% - - -
30.04.2012 32 949.10 32 335.70 613.40 1.90% - - -
31.03.2012 32 335.70 32 098.30 237.40 0.74% - - -
29.02.2012 32 098.30 30 959.90 1 138.40 3.68% - - -
31.01.2012 30 959.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

v mil EUR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v mil EUR (Official reserve assets)
v mil EUR (Stav devizových rezerv)
v mil EUR (Stav devizových rezerv)
v mil EUR (Official reserve assets)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.