v mil EUR (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012)»Stav devizových rezerv) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv - v mil EUR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2019 131 299.60
Min 31.01.2012 30 959.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2019 131 299.60 130 065.80 1 233.80 0.95% 124 037.90 7 261.70 5.85%
31.07.2019 130 065.80 128 903.10 1 162.70 0.90% 123 475.10 6 590.70 5.34%
30.06.2019 128 903.10 128 255.20 647.90 0.51% 123 668.40 5 234.70 4.23%
31.05.2019 128 255.20 127 878.80 376.40 0.29% 123 854.30 4 400.90 3.55%
30.04.2019 127 878.80 127 337.90 540.90 0.42% 122 123.20 5 755.60 4.71%
31.03.2019 127 337.90 125 733.40 1 604.50 1.28% 121 529.60 5 808.30 4.78%
28.02.2019 125 733.40 125 397.50 335.90 0.27% 123 137.60 2 595.80 2.11%
31.01.2019 125 397.50 124 458.00 939.50 0.75% 122 119.70 3 277.80 2.68%
31.12.2018 124 458.00 124 448.70 9.30 0.01% 123 355.90 1 102.10 0.89%
30.11.2018 124 448.70 124 353.40 95.30 0.08% 122 915.00 1 533.70 1.25%
31.10.2018 124 353.40 123 159.10 1 194.30 0.97% 124 099.60 253.80 0.20%
30.09.2018 123 159.10 124 037.90 - 878.80 -0.71% 124 316.70 -1 157.60 -0.93%
31.08.2018 124 037.90 123 475.10 562.80 0.46% 124 166.20 - 128.30 -0.10%
31.07.2018 123 475.10 123 668.40 - 193.30 -0.16% 124 352.10 - 877.00 -0.71%
30.06.2018 123 668.40 123 854.30 - 185.90 -0.15% 124 736.50 -1 068.10 -0.86%
31.05.2018 123 854.30 122 123.20 1 731.10 1.42% 124 014.80 - 160.50 -0.13%
30.04.2018 122 123.20 121 529.60 593.60 0.49% 124 638.10 -2 514.90 -2.02%
31.03.2018 121 529.60 123 137.60 -1 608.00 -1.31% 122 945.60 -1 416.00 -1.15%
28.02.2018 123 137.60 122 119.70 1 017.90 0.83% 105 552.40 17 585.20 16.66%
31.01.2018 122 119.70 123 355.90 -1 236.20 -1.00% 96 603.50 25 516.20 26.41%
31.12.2017 123 355.90 122 915.00 440.90 0.36% 81 344.60 42 011.30 51.65%
30.11.2017 122 915.00 124 099.60 -1 184.60 -0.95% 80 363.90 42 551.10 52.95%
31.10.2017 124 099.60 124 316.70 - 217.10 -0.17% 78 482.80 45 616.80 58.12%
30.09.2017 124 316.70 124 166.20 150.50 0.12% 73 397.80 50 918.90 69.37%
31.08.2017 124 166.20 124 352.10 - 185.90 -0.15% 70 587.00 53 579.20 75.91%
31.07.2017 124 352.10 124 736.50 - 384.40 -0.31% 68 396.40 55 955.70 81.81%
30.06.2017 124 736.50 124 014.80 721.70 0.58% 67 432.90 57 303.60 84.98%
31.05.2017 124 014.80 124 638.10 - 623.30 -0.50% 67 453.00 56 561.80 83.85%
30.04.2017 124 638.10 122 945.60 1 692.50 1.38% 65 654.70 58 983.40 89.84%
31.03.2017 122 945.60 105 552.40 17 393.20 16.48% 64 340.30 58 605.30 91.09%
28.02.2017 105 552.40 96 603.50 8 948.90 9.26% 64 557.80 40 994.60 63.50%
31.01.2017 96 603.50 81 344.60 15 258.90 18.76% 62 201.50 34 402.00 55.31%
31.12.2016 81 344.60 80 363.90 980.70 1.22% 59 238.70 22 105.90 37.32%
30.11.2016 80 363.90 78 482.80 1 881.10 2.40% 58 844.70 21 519.20 36.57%
31.10.2016 78 482.80 73 397.80 5 085.00 6.93% 57 013.90 21 468.90 37.66%
30.09.2016 73 397.80 70 587.00 2 810.80 3.98% 56 256.20 17 141.60 30.47%
31.08.2016 70 587.00 68 396.40 2 190.60 3.20% 54 667.90 15 919.10 29.12%
31.07.2016 68 396.40 67 432.90 963.50 1.43% 51 447.30 16 949.10 32.94%
30.06.2016 67 432.90 67 453.00 -20.10 -0.03% 50 997.70 16 435.20 32.23%
31.05.2016 67 453.00 65 654.70 1 798.30 2.74% 49 687.30 17 765.70 35.76%
30.04.2016 65 654.70 64 340.30 1 314.40 2.04% 48 781.80 16 872.90 34.59%
31.03.2016 64 340.30 64 557.80 - 217.50 -0.34% 48 730.00 15 610.30 32.03%
29.02.2016 64 557.80 62 201.50 2 356.30 3.79% 47 919.00 16 638.80 34.72%
31.01.2016 62 201.50 59 238.70 2 962.80 5.00% 46 614.90 15 586.60 33.44%
31.12.2015 59 238.70 58 844.70 394.00 0.67% 44 879.60 14 359.10 31.99%
30.11.2015 58 844.70 57 013.90 1 830.80 3.21% 43 820.50 15 024.20 34.29%
31.10.2015 57 013.90 56 256.20 757.70 1.35% 43 659.10 13 354.80 30.59%
30.09.2015 56 256.20 54 667.90 1 588.30 2.91% 43 564.30 12 691.90 29.13%
31.08.2015 54 667.90 51 447.30 3 220.60 6.26% 43 256.90 11 411.00 26.38%
31.07.2015 51 447.30 50 997.70 449.60 0.88% 42 942.10 8 505.20 19.81%
30.06.2015 50 997.70 49 687.30 1 310.40 2.64% 43 276.80 7 720.90 17.84%
31.05.2015 49 687.30 48 781.80 905.50 1.86% 42 658.00 7 029.30 16.48%
30.04.2015 48 781.80 48 730.00 51.80 0.11% 42 191.90 6 589.90 15.62%
31.03.2015 48 730.00 47 919.00 811.00 1.69% 41 705.10 7 024.90 16.84%
28.02.2015 47 919.00 46 614.90 1 304.10 2.80% 41 447.00 6 472.00 15.62%
31.01.2015 46 614.90 44 879.60 1 735.30 3.87% 41 488.20 5 126.70 12.36%
31.12.2014 44 879.60 43 820.50 1 059.10 2.42% 40 779.60 4 100.00 10.05%
30.11.2014 43 820.50 43 659.10 161.40 0.37% 40 864.10 2 956.40 7.23%
31.10.2014 43 659.10 43 564.30 94.80 0.22% 34 788.40 8 870.70 25.50%
30.09.2014 43 564.30 43 256.90 307.40 0.71% 34 045.80 9 518.50 27.96%
31.08.2014 43 256.90 42 942.10 314.80 0.73% 33 999.60 9 257.30 27.23%
31.07.2014 42 942.10 43 276.80 - 334.70 -0.77% 34 010.20 8 931.90 26.26%
30.06.2014 43 276.80 42 658.00 618.80 1.45% 33 550.50 9 726.30 28.99%
31.05.2014 42 658.00 42 191.90 466.10 1.10% 33 600.50 9 057.50 26.96%
30.04.2014 42 191.90 41 705.10 486.80 1.17% 34 543.30 7 648.60 22.14%
31.03.2014 41 705.10 41 447.00 258.10 0.62% 34 823.10 6 882.00 19.76%
28.02.2014 41 447.00 41 488.20 -41.20 -0.10% 34 705.50 6 741.50 19.42%
31.01.2014 41 488.20 40 779.60 708.60 1.74% 34 077.70 7 410.50 21.75%
31.12.2013 40 779.60 40 864.10 -84.50 -0.21% 34 167.70 6 611.90 19.35%
30.11.2013 40 864.10 34 788.40 6 075.70 17.46% 34 338.40 6 525.70 19.00%
31.10.2013 34 788.40 34 045.80 742.60 2.18% 33 978.50 809.90 2.38%
30.09.2013 34 045.80 33 999.60 46.20 0.14% 31 608.40 2 437.40 7.71%
31.08.2013 33 999.60 34 010.20 -10.60 -0.03% 31 900.60 2 099.00 6.58%
31.07.2013 34 010.20 33 550.50 459.70 1.37% 32 020.80 1 989.40 6.21%
30.06.2013 33 550.50 33 600.50 -50.00 -0.15% 31 702.90 1 847.60 5.83%
31.05.2013 33 600.50 34 543.30 - 942.80 -2.73% 31 648.90 1 951.60 6.17%
30.04.2013 34 543.30 34 823.10 - 279.80 -0.80% 32 949.10 1 594.20 4.84%
31.03.2013 34 823.10 34 705.50 117.60 0.34% 32 335.70 2 487.40 7.69%
28.02.2013 34 705.50 34 077.70 627.80 1.84% 32 098.30 2 607.20 8.12%
31.01.2013 34 077.70 34 167.70 -90.00 -0.26% 30 959.90 3 117.80 10.07%
31.12.2012 34 167.70 34 338.40 - 170.70 -0.50% - - -
30.11.2012 34 338.40 33 978.50 359.90 1.06% - - -
31.10.2012 33 978.50 31 608.40 2 370.10 7.50% - - -
30.09.2012 31 608.40 31 900.60 - 292.20 -0.92% - - -
31.08.2012 31 900.60 32 020.80 - 120.20 -0.38% - - -
31.07.2012 32 020.80 31 702.90 317.90 1.00% - - -
30.06.2012 31 702.90 31 648.90 54.00 0.17% - - -
31.05.2012 31 648.90 32 949.10 -1 300.20 -3.95% - - -
30.04.2012 32 949.10 32 335.70 613.40 1.90% - - -
31.03.2012 32 335.70 32 098.30 237.40 0.74% - - -
29.02.2012 32 098.30 30 959.90 1 138.40 3.68% - - -
31.01.2012 30 959.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

v mil EUR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v mil EUR (Official reserve assets)
v mil EUR (Stav devizových rezerv)
v mil EUR (Stav devizových rezerv)
v mil EUR (Official reserve assets)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI včetně objemů)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies