Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial leasing companies) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial leasing companies) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Ukazatelé koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry: Čtvrtletní, Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Aktiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pokladna a vklady: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na bydlení
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Nad 5 let, Na spotřebu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Nefinanční aktiva: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Ostatní aktiva: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pasiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem, Do 1 roku včetně

Graf hodnot, Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Short-term loans received - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2013 23 341.78
Max 30.06.2006 57 031.21

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 36 932.92 38 201.28 -1 268.36 -3.32% 40 762.66 -3 829.75 -9.40%
31.03.2020 38 201.28 42 906.03 -4 704.76 -10.97% 39 015.41 - 814.13 -2.09%
31.12.2019 42 906.03 38 806.56 4 099.48 10.56% 43 920.76 -1 014.73 -2.31%
30.09.2019 38 806.56 40 762.66 -1 956.11 -4.80% 36 554.73 2 251.83 6.16%
30.06.2019 40 762.66 39 015.41 1 747.25 4.48% 40 508.22 254.44 0.63%
31.03.2019 39 015.41 43 920.76 -4 905.35 -11.17% 38 955.20 60.21 0.15%
31.12.2018 43 920.76 36 554.73 7 366.03 20.15% 38 875.33 5 045.43 12.98%
30.09.2018 36 554.73 40 508.22 -3 953.49 -9.76% 39 670.30 -3 115.57 -7.85%
30.06.2018 40 508.22 38 955.20 1 553.02 3.99% 39 458.63 1 049.59 2.66%
31.03.2018 38 955.20 38 875.33 79.87 0.21% 39 505.24 - 550.04 -1.39%
31.12.2017 38 875.33 39 670.30 - 794.97 -2.00% 41 810.15 -2 934.82 -7.02%
30.09.2017 39 670.30 39 458.63 211.67 0.54% 36 752.75 2 917.55 7.94%
30.06.2017 39 458.63 39 505.24 -46.61 -0.12% 37 745.96 1 712.67 4.54%
31.03.2017 39 505.24 41 810.15 -2 304.91 -5.51% 33 903.57 5 601.67 16.52%
31.12.2016 41 810.15 36 752.75 5 057.39 13.76% 35 250.36 6 559.79 18.61%
30.09.2016 36 752.75 37 745.96 - 993.20 -2.63% 31 603.13 5 149.63 16.29%
30.06.2016 37 745.96 33 903.57 3 842.39 11.33% 32 410.92 5 335.03 16.46%
31.03.2016 33 903.57 35 250.36 -1 346.79 -3.82% 30 064.70 3 838.87 12.77%
31.12.2015 35 250.36 31 603.13 3 647.23 11.54% 30 855.73 4 394.62 14.24%
30.09.2015 31 603.13 32 410.92 - 807.79 -2.49% 27 806.52 3 796.61 13.65%
30.06.2015 32 410.92 30 064.70 2 346.22 7.80% 27 661.35 4 749.57 17.17%
31.03.2015 30 064.70 30 855.73 - 791.03 -2.56% 24 663.39 5 401.31 21.90%
31.12.2014 30 855.73 27 806.52 3 049.21 10.97% 24 803.31 6 052.43 24.40%
30.09.2014 27 806.52 27 661.35 145.17 0.52% 23 341.78 4 464.74 19.13%
30.06.2014 27 661.35 24 663.39 2 997.97 12.16% 25 017.75 2 643.60 10.57%
31.03.2014 24 663.39 24 803.31 - 139.92 -0.56% 25 467.04 - 803.66 -3.16%
31.12.2013 24 803.31 23 341.78 1 461.53 6.26% 31 533.60 -6 730.29 -21.34%
30.09.2013 23 341.78 25 017.75 -1 675.97 -6.70% 33 202.33 -9 860.56 -29.70%
30.06.2013 25 017.75 25 467.04 - 449.29 -1.76% 31 559.02 -6 541.27 -20.73%
31.03.2013 25 467.04 31 533.60 -6 066.56 -19.24% 31 889.71 -6 422.66 -20.14%
31.12.2012 31 533.60 33 202.33 -1 668.74 -5.03% 36 302.46 -4 768.87 -13.14%
30.09.2012 33 202.33 31 559.02 1 643.31 5.21% 33 505.32 - 302.98 -0.90%
30.06.2012 31 559.02 31 889.71 - 330.68 -1.04% 33 061.93 -1 502.90 -4.55%
31.03.2012 31 889.71 36 302.46 -4 412.76 -12.16% 31 657.84 231.87 0.73%
31.12.2011 36 302.46 33 505.32 2 797.15 8.35% 35 747.06 555.40 1.55%
30.09.2011 33 505.32 33 061.93 443.39 1.34% 38 134.48 -4 629.16 -12.14%
30.06.2011 33 061.93 31 657.84 1 404.09 4.44% 33 147.47 -85.54 -0.26%
31.03.2011 31 657.84 35 747.06 -4 089.22 -11.44% 29 415.72 2 242.12 7.62%
31.12.2010 35 747.06 38 134.48 -2 387.42 -6.26% 41 771.43 -6 024.37 -14.42%
30.09.2010 38 134.48 33 147.47 4 987.01 15.04% 35 349.58 2 784.90 7.88%
30.06.2010 33 147.47 29 415.72 3 731.75 12.69% 34 846.17 -1 698.70 -4.87%
31.03.2010 29 415.72 41 771.43 -12 355.71 -29.58% 43 140.36 -13 724.64 -31.81%
31.12.2009 41 771.43 35 349.58 6 421.85 18.17% 54 194.64 -12 423.21 -22.92%
30.09.2009 35 349.58 34 846.17 503.41 1.44% 42 762.87 -7 413.29 -17.34%
30.06.2009 34 846.17 43 140.36 -8 294.19 -19.23% 48 662.21 -13 816.05 -28.39%
31.03.2009 43 140.36 54 194.64 -11 054.27 -20.40% 46 998.81 -3 858.45 -8.21%
31.12.2008 54 194.64 42 762.87 11 431.77 26.73% 48 969.76 5 224.87 10.67%
30.09.2008 42 762.87 48 662.21 -5 899.35 -12.12% 42 615.24 147.63 0.35%
30.06.2008 48 662.21 46 998.81 1 663.40 3.54% 41 968.52 6 693.69 15.95%
31.03.2008 46 998.81 48 969.76 -1 970.95 -4.02% 40 939.78 6 059.03 14.80%
31.12.2007 48 969.76 42 615.24 6 354.53 14.91% 54 043.65 -5 073.89 -9.39%
30.09.2007 42 615.24 41 968.52 646.71 1.54% 53 602.56 -10 987.33 -20.50%
30.06.2007 41 968.52 40 939.78 1 028.74 2.51% 57 031.21 -15 062.69 -26.41%
31.03.2007 40 939.78 54 043.65 -13 103.87 -24.25% 51 663.05 -10 723.27 -20.76%
31.12.2006 54 043.65 53 602.56 441.09 0.82% 52 022.06 2 021.59 3.89%
30.09.2006 53 602.56 57 031.21 -3 428.65 -6.01% - - -
30.06.2006 57 031.21 51 663.05 5 368.16 10.39% - - -
31.03.2006 51 663.05 52 022.06 - 359.01 -0.69% - - -
31.12.2005 52 022.06 - - - - - -

Graf jako obrázek

Short-term loans received - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial leasing companies)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of other lending companies)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.