Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD

Graf hodnot, Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Short-term loans received - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2013 42 921.47
Max 31.12.2008 94 996.27

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 65 585.25 69 471.16 -3 885.90 -5.59% 73 439.07 -7 853.82 -10.69%
31.03.2020 69 471.16 76 608.29 -7 137.13 -9.32% 69 813.31 - 342.16 -0.49%
31.12.2019 76 608.29 69 742.72 6 865.57 9.84% 75 089.79 1 518.50 2.02%
30.09.2019 69 742.72 73 439.07 -3 696.35 -5.03% 65 019.66 4 723.07 7.26%
30.06.2019 73 439.07 69 813.31 3 625.76 5.19% 69 885.81 3 553.27 5.08%
31.03.2019 69 813.31 75 089.79 -5 276.47 -7.03% 67 242.64 2 570.67 3.82%
31.12.2018 75 089.79 65 019.66 10 070.13 15.49% 67 657.28 7 432.51 10.99%
30.09.2018 65 019.66 69 885.81 -4 866.15 -6.96% 66 453.02 -1 433.36 -2.16%
30.06.2018 69 885.81 67 242.64 2 643.17 3.93% 68 494.16 1 391.65 2.03%
31.03.2018 67 242.64 67 657.28 - 414.63 -0.61% 65 579.19 1 663.45 2.54%
31.12.2017 67 657.28 66 453.02 1 204.26 1.81% 67 482.47 174.81 0.26%
30.09.2017 66 453.02 68 494.16 -2 041.14 -2.98% 58 685.79 7 767.22 13.24%
30.06.2017 68 494.16 65 579.19 2 914.97 4.44% 59 877.78 8 616.38 14.39%
31.03.2017 65 579.19 67 482.47 -1 903.28 -2.82% 53 448.10 12 131.08 22.70%
31.12.2016 67 482.47 58 685.79 8 796.68 14.99% 56 261.37 11 221.10 19.94%
30.09.2016 58 685.79 59 877.78 -1 191.99 -1.99% 51 129.65 7 556.14 14.78%
30.06.2016 59 877.78 53 448.10 6 429.68 12.03% 54 246.40 5 631.38 10.38%
31.03.2016 53 448.10 56 261.37 -2 813.27 -5.00% 51 664.13 1 783.97 3.45%
31.12.2015 56 261.37 51 129.65 5 131.72 10.04% 54 076.73 2 184.64 4.04%
30.09.2015 51 129.65 54 246.40 -3 116.75 -5.75% 52 777.44 -1 647.79 -3.12%
30.06.2015 54 246.40 51 664.13 2 582.26 5.00% 51 213.33 3 033.07 5.92%
31.03.2015 51 664.13 54 076.73 -2 412.60 -4.46% 46 279.22 5 384.91 11.64%
31.12.2014 54 076.73 52 777.44 1 299.29 2.46% 44 618.86 9 457.87 21.20%
30.09.2014 52 777.44 51 213.33 1 564.11 3.05% 42 921.47 9 855.97 22.96%
30.06.2014 51 213.33 46 279.22 4 934.11 10.66% 45 818.86 5 394.47 11.77%
31.03.2014 46 279.22 44 618.86 1 660.36 3.72% 44 627.72 1 651.50 3.70%
31.12.2013 44 618.86 42 921.47 1 697.39 3.95% 51 646.26 -7 027.41 -13.61%
30.09.2013 42 921.47 45 818.86 -2 897.40 -6.32% 54 474.18 -11 552.72 -21.21%
30.06.2013 45 818.86 44 627.72 1 191.14 2.67% 53 927.93 -8 109.07 -15.04%
31.03.2013 44 627.72 51 646.26 -7 018.54 -13.59% 53 888.42 -9 260.70 -17.18%
31.12.2012 51 646.26 54 474.18 -2 827.92 -5.19% 59 972.90 -8 326.63 -13.88%
30.09.2012 54 474.18 53 927.93 546.25 1.01% 57 764.14 -3 289.96 -5.70%
30.06.2012 53 927.93 53 888.42 39.51 0.07% 60 062.28 -6 134.35 -10.21%
31.03.2012 53 888.42 59 972.90 -6 084.48 -10.15% 58 621.84 -4 733.42 -8.07%
31.12.2011 59 972.90 57 764.14 2 208.76 3.82% 62 366.76 -2 393.86 -3.84%
30.09.2011 57 764.14 60 062.28 -2 298.14 -3.83% 65 772.07 -8 007.94 -12.18%
30.06.2011 60 062.28 58 621.84 1 440.44 2.46% 68 838.01 -8 775.73 -12.75%
31.03.2011 58 621.84 62 366.76 -3 744.91 -6.00% 66 835.31 -8 213.47 -12.29%
31.12.2010 62 366.76 65 772.07 -3 405.32 -5.18% 83 010.56 -20 643.81 -24.87%
30.09.2010 65 772.07 68 838.01 -3 065.94 -4.45% 80 409.73 -14 637.65 -18.20%
30.06.2010 68 838.01 66 835.31 2 002.70 3.00% 84 858.06 -16 020.05 -18.88%
31.03.2010 66 835.31 83 010.56 -16 175.25 -19.49% 82 141.46 -15 306.15 -18.63%
31.12.2009 83 010.56 80 409.73 2 600.84 3.23% 94 996.27 -11 985.70 -12.62%
30.09.2009 80 409.73 84 858.06 -4 448.34 -5.24% 86 025.21 -5 615.48 -6.53%
30.06.2009 84 858.06 82 141.46 2 716.60 3.31% 90 891.92 -6 033.86 -6.64%
31.03.2009 82 141.46 94 996.27 -12 854.81 -13.53% 89 007.94 -6 866.48 -7.71%
31.12.2008 94 996.27 86 025.21 8 971.06 10.43% 94 232.02 764.25 0.81%
30.09.2008 86 025.21 90 891.92 -4 866.71 -5.35% 80 507.03 5 518.18 6.85%
30.06.2008 90 891.92 89 007.94 1 883.98 2.12% 78 194.49 12 697.43 16.24%
31.03.2008 89 007.94 94 232.02 -5 224.08 -5.54% 76 709.20 12 298.74 16.03%
31.12.2007 94 232.02 80 507.03 13 724.99 17.05% 87 643.32 6 588.69 7.52%
30.09.2007 80 507.03 78 194.49 2 312.54 2.96% 86 539.34 -6 032.31 -6.97%
30.06.2007 78 194.49 76 709.20 1 485.29 1.94% 88 462.40 -10 267.91 -11.61%
31.03.2007 76 709.20 87 643.32 -10 934.12 -12.48% 80 085.90 -3 376.70 -4.22%
31.12.2006 87 643.32 86 539.34 1 103.98 1.28% 78 459.72 9 183.60 11.70%
30.09.2006 86 539.34 88 462.40 -1 923.06 -2.17% - - -
30.06.2006 88 462.40 80 085.90 8 376.50 10.46% - - -
31.03.2006 80 085.90 78 459.72 1 626.18 2.07% - - -
31.12.2005 78 459.72 - - - - - -

Graf jako obrázek

Short-term loans received - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial leasing companies)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of other lending companies)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.