Bonds held - residents (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Bonds held - residents (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD

Graf hodnot, Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bonds held - residents - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 7 735.93
Min 31.03.2006 119.92

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 729.73 684.86 44.87 6.55% 766.74 -37.01 -4.83%
31.03.2020 684.86 797.65 - 112.79 -14.14% 801.03 - 116.17 -14.50%
31.12.2019 797.65 794.83 2.82 0.35% 838.44 -40.79 -4.87%
30.09.2019 794.83 766.74 28.09 3.66% 732.83 62.00 8.46%
30.06.2019 766.74 801.03 -34.29 -4.28% 723.46 43.28 5.98%
31.03.2019 801.03 838.44 -37.42 -4.46% 815.73 -14.71 -1.80%
31.12.2018 838.44 732.83 105.61 14.41% 821.81 16.63 2.02%
30.09.2018 732.83 723.46 9.37 1.30% 984.21 - 251.38 -25.54%
30.06.2018 723.46 815.73 -92.27 -11.31% 1 165.73 - 442.28 -37.94%
31.03.2018 815.73 821.81 -6.08 -0.74% 1 126.79 - 311.06 -27.61%
31.12.2017 821.81 984.21 - 162.40 -16.50% 831.28 -9.47 -1.14%
30.09.2017 984.21 1 165.73 - 181.52 -15.57% 984.49 -0.27 -0.03%
30.06.2017 1 165.73 1 126.79 38.94 3.46% 1 004.92 160.81 16.00%
31.03.2017 1 126.79 831.28 295.51 35.55% 938.72 188.07 20.03%
31.12.2016 831.28 984.49 - 153.20 -15.56% 1 043.70 - 212.42 -20.35%
30.09.2016 984.49 1 004.92 -20.43 -2.03% 1 326.32 - 341.83 -25.77%
30.06.2016 1 004.92 938.72 66.19 7.05% 1 416.14 - 411.22 -29.04%
31.03.2016 938.72 1 043.70 - 104.98 -10.06% 1 280.71 - 341.98 -26.70%
31.12.2015 1 043.70 1 326.32 - 282.62 -21.31% 1 198.31 - 154.61 -12.90%
30.09.2015 1 326.32 1 416.14 -89.82 -6.34% 1 371.89 -45.58 -3.32%
30.06.2015 1 416.14 1 280.71 135.44 10.58% 1 239.22 176.93 14.28%
31.03.2015 1 280.71 1 198.31 82.39 6.88% 1 236.27 44.44 3.59%
31.12.2014 1 198.31 1 371.89 - 173.58 -12.65% 1 236.78 -38.46 -3.11%
30.09.2014 1 371.89 1 239.22 132.68 10.71% 1 378.29 -6.39 -0.46%
30.06.2014 1 239.22 1 236.27 2.95 0.24% 1 373.67 - 134.45 -9.79%
31.03.2014 1 236.27 1 236.78 -0.51 -0.04% 1 385.35 - 149.08 -10.76%
31.12.2013 1 236.78 1 378.29 - 141.51 -10.27% 1 408.05 - 171.28 -12.16%
30.09.2013 1 378.29 1 373.67 4.62 0.34% 1 164.99 213.30 18.31%
30.06.2013 1 373.67 1 385.35 -11.68 -0.84% 1 156.19 217.48 18.81%
31.03.2013 1 385.35 1 408.05 -22.71 -1.61% 1 139.49 245.85 21.58%
31.12.2012 1 408.05 1 164.99 243.06 20.86% 1 480.75 -72.70 -4.91%
30.09.2012 1 164.99 1 156.19 8.80 0.76% 1 954.55 - 789.56 -40.40%
30.06.2012 1 156.19 1 139.49 16.69 1.47% 1 381.11 - 224.93 -16.29%
31.03.2012 1 139.49 1 480.75 - 341.26 -23.05% 2 919.85 -1 780.35 -60.97%
31.12.2011 1 480.75 1 954.55 - 473.80 -24.24% 2 468.14 - 987.38 -40.01%
30.09.2011 1 954.55 1 381.11 573.44 41.52% 3 198.21 -1 243.66 -38.89%
30.06.2011 1 381.11 2 919.85 -1 538.73 -52.70% 3 443.56 -2 062.45 -59.89%
31.03.2011 2 919.85 2 468.14 451.71 18.30% 2 587.76 332.08 12.83%
31.12.2010 2 468.14 3 198.21 - 730.08 -22.83% 2 573.10 - 104.96 -4.08%
30.09.2010 3 198.21 3 443.56 - 245.35 -7.12% 5 773.96 -2 575.75 -44.61%
30.06.2010 3 443.56 2 587.76 855.80 33.07% 5 866.77 -2 423.21 -41.30%
31.03.2010 2 587.76 2 573.10 14.66 0.57% 5 812.37 -3 224.61 -55.48%
31.12.2009 2 573.10 5 773.96 -3 200.86 -55.44% 7 735.93 -5 162.84 -66.74%
30.09.2009 5 773.96 5 866.77 -92.81 -1.58% 7 248.58 -1 474.61 -20.34%
30.06.2009 5 866.77 5 812.37 54.40 0.94% 7 547.30 -1 680.53 -22.27%
31.03.2009 5 812.37 7 735.93 -1 923.57 -24.87% 7 641.91 -1 829.55 -23.94%
31.12.2008 7 735.93 7 248.58 487.36 6.72% 4 288.50 3 447.43 80.39%
30.09.2008 7 248.58 7 547.30 - 298.73 -3.96% 1 552.61 5 695.97 366.87%
30.06.2008 7 547.30 7 641.91 -94.61 -1.24% 1 637.87 5 909.43 360.80%
31.03.2008 7 641.91 4 288.50 3 353.42 78.20% 1 621.41 6 020.51 371.31%
31.12.2007 4 288.50 1 552.61 2 735.89 176.21% 1 626.64 2 661.85 163.64%
30.09.2007 1 552.61 1 637.87 -85.27 -5.21% 1 622.74 -70.13 -4.32%
30.06.2007 1 637.87 1 621.41 16.46 1.02% 196.48 1 441.39 733.60%
31.03.2007 1 621.41 1 626.64 -5.24 -0.32% 119.92 1 501.49 1 252.11%
31.12.2006 1 626.64 1 622.74 3.91 0.24% 280.61 1 346.04 479.69%
30.09.2006 1 622.74 196.48 1 426.25 725.90% - - -
30.06.2006 196.48 119.92 76.56 63.85% - - -
31.03.2006 119.92 280.61 - 160.69 -57.27% - - -
31.12.2005 280.61 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bonds held - residents - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bonds held - residents (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending)
Bonds held - residents (Quarterly balance sheet of financial leasing companies)
Bonds held - residents (Quarterly balance sheet of other lending companies)
Bonds held - residents (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.