Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Short-term loans received - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2013 10 346.25
Max 30.09.2008 21 300.57

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 14 590.82 18 122.32 -3 531.50 -19.49% 18 671.26 -4 080.44 -21.85%
31.03.2020 18 122.32 19 041.56 - 919.23 -4.83% 17 497.60 624.72 3.57%
31.12.2019 19 041.56 17 788.92 1 252.63 7.04% 19 148.85 - 107.29 -0.56%
30.09.2019 17 788.92 18 671.26 - 882.34 -4.73% 18 729.28 - 940.36 -5.02%
30.06.2019 18 671.26 17 497.60 1 173.66 6.71% 18 732.41 -61.15 -0.33%
31.03.2019 17 497.60 19 148.85 -1 651.24 -8.62% 16 550.98 946.62 5.72%
31.12.2018 19 148.85 18 729.28 419.57 2.24% 17 036.90 2 111.95 12.40%
30.09.2018 18 729.28 18 732.41 -3.13 -0.02% 16 272.56 2 456.72 15.10%
30.06.2018 18 732.41 16 550.98 2 181.43 13.18% 15 812.35 2 920.06 18.47%
31.03.2018 16 550.98 17 036.90 - 485.92 -2.85% 14 693.88 1 857.11 12.64%
31.12.2017 17 036.90 16 272.56 764.34 4.70% 14 730.58 2 306.32 15.66%
30.09.2017 16 272.56 15 812.35 460.21 2.91% 13 409.45 2 863.11 21.35%
30.06.2017 15 812.35 14 693.88 1 118.48 7.61% 13 413.20 2 399.15 17.89%
31.03.2017 14 693.88 14 730.58 -36.70 -0.25% 12 311.81 2 382.07 19.35%
31.12.2016 14 730.58 13 409.45 1 321.12 9.85% 12 363.07 2 367.50 19.15%
30.09.2016 13 409.45 13 413.20 -3.75 -0.03% 11 522.17 1 887.28 16.38%
30.06.2016 13 413.20 12 311.81 1 101.39 8.95% 12 854.80 558.40 4.34%
31.03.2016 12 311.81 12 363.07 -51.27 -0.41% 12 345.17 -33.36 -0.27%
31.12.2015 12 363.07 11 522.17 840.90 7.30% 13 395.15 -1 032.08 -7.70%
30.09.2015 11 522.17 12 854.80 -1 332.63 -10.37% 14 489.84 -2 967.66 -20.48%
30.06.2015 12 854.80 12 345.17 509.63 4.13% 14 022.08 -1 167.28 -8.32%
31.03.2015 12 345.17 13 395.15 -1 049.98 -7.84% 13 273.00 - 927.83 -6.99%
31.12.2014 13 395.15 14 489.84 -1 094.69 -7.55% 12 584.50 810.65 6.44%
30.09.2014 14 489.84 14 022.08 467.75 3.34% 11 858.80 2 631.03 22.19%
30.06.2014 14 022.08 13 273.00 749.08 5.64% 12 385.30 1 636.78 13.22%
31.03.2014 13 273.00 12 584.50 688.50 5.47% 10 346.25 2 926.76 28.29%
31.12.2013 12 584.50 11 858.80 725.70 6.12% 10 399.99 2 184.51 21.00%
30.09.2013 11 858.80 12 385.30 - 526.50 -4.25% 12 399.60 - 540.80 -4.36%
30.06.2013 12 385.30 10 346.25 2 039.06 19.71% 13 085.50 - 700.20 -5.35%
31.03.2013 10 346.25 10 399.99 -53.75 -0.52% 12 482.70 -2 136.45 -17.12%
31.12.2012 10 399.99 12 399.60 -1 999.61 -16.13% 13 461.86 -3 061.87 -22.74%
30.09.2012 12 399.60 13 085.50 - 685.89 -5.24% 13 696.80 -1 297.19 -9.47%
30.06.2012 13 085.50 12 482.70 602.80 4.83% 14 856.56 -1 771.06 -11.92%
31.03.2012 12 482.70 13 461.86 - 979.16 -7.27% 14 177.41 -1 694.71 -11.95%
31.12.2011 13 461.86 13 696.80 - 234.94 -1.72% 13 743.09 - 281.23 -2.05%
30.09.2011 13 696.80 14 856.56 -1 159.76 -7.81% 14 206.33 - 509.53 -3.59%
30.06.2011 14 856.56 14 177.41 679.15 4.79% 14 687.70 168.85 1.15%
31.03.2011 14 177.41 13 743.09 434.32 3.16% 13 905.74 271.67 1.95%
31.12.2010 13 743.09 14 206.33 - 463.24 -3.26% 14 798.24 -1 055.15 -7.13%
30.09.2010 14 206.33 14 687.70 - 481.38 -3.28% 15 539.13 -1 332.81 -8.58%
30.06.2010 14 687.70 13 905.74 781.97 5.62% 15 877.77 -1 190.07 -7.50%
31.03.2010 13 905.74 14 798.24 - 892.50 -6.03% 16 342.02 -2 436.29 -14.91%
31.12.2009 14 798.24 15 539.13 - 740.90 -4.77% 18 703.37 -3 905.13 -20.88%
30.09.2009 15 539.13 15 877.77 - 338.64 -2.13% 21 300.57 -5 761.44 -27.05%
30.06.2009 15 877.77 16 342.02 - 464.25 -2.84% 21 250.10 -5 372.33 -25.28%
31.03.2009 16 342.02 18 703.37 -2 361.35 -12.63% 20 445.15 -4 103.12 -20.07%
31.12.2008 18 703.37 21 300.57 -2 597.20 -12.19% 21 180.66 -2 477.29 -11.70%
30.09.2008 21 300.57 21 250.10 50.47 0.24% 19 090.52 2 210.06 11.58%
30.06.2008 21 250.10 20 445.15 804.95 3.94% 19 061.16 2 188.94 11.48%
31.03.2008 20 445.15 21 180.66 - 735.51 -3.47% 17 491.80 2 953.35 16.88%
31.12.2007 21 180.66 19 090.52 2 090.15 10.95% 15 811.25 5 369.41 33.96%
30.09.2007 19 090.52 19 061.16 29.35 0.15% 15 374.83 3 715.69 24.17%
30.06.2007 19 061.16 17 491.80 1 569.36 8.97% 14 494.54 4 566.62 31.51%
31.03.2007 17 491.80 15 811.25 1 680.55 10.63% 12 665.85 4 825.95 38.10%
31.12.2006 15 811.25 15 374.83 436.43 2.84% 12 595.14 3 216.12 25.53%
30.09.2006 15 374.83 14 494.54 880.29 6.07% - - -
30.06.2006 14 494.54 12 665.85 1 828.69 14.44% - - -
31.03.2006 12 665.85 12 595.14 70.71 0.56% - - -
31.12.2005 12 595.14 - - - - - -

Graf jako obrázek

Short-term loans received - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of financial leasing companies)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of other lending companies)
Short-term loans received - total (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.