Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Assets - total 22 082.20 25 756.86 -14.27% 26 242.06 -15.85%
IND2 Cash and Deposits 56.27 95.71 -41.21% 108.72 -48.24%
IND3 Short-term loans provided 19 620.07 23 147.23 -15.24% 23 490.13 -16.48%
IND4 Short-term loans provided - residents 16 127.95 18 163.96 -11.21% 18 587.87 -13.23%
IND5 Long-term loans provided 505.28 630.63 -19.88% 753.63 -32.95%
IND6 Long-term loans provided - residents 505.28 630.63 -19.88% 753.63 -32.95%
IND7 Bonds held - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 Bonds held - residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 Share and other equity - total 1 056.73 1 031.78 2.42% 1 018.36 3.77%
IND10 Share and other equity - residents 1 056.73 1 031.78 2.42% 1 018.36 3.77%
IND11 Non-financial assets 237.01 235.61 0.59% 231.09 2.56%
IND12 Other assets 606.83 615.89 -1.47% 640.14 -5.20%
IND13 Liabilities - total 22 082.20 25 756.86 -14.27% 26 242.06 -15.85%
IND14 Short-term loans received - total 14 590.82 18 122.32 -19.49% 18 671.26 -21.85%
IND15 Short-term loans received - residents 14 387.19 17 854.07 -19.42% 18 239.39 -21.12%
IND16 Long-term loans received - total 509.56 547.91 -7.00% 562.36 -9.39%
IND17 Long-term loans received - residents 509.56 547.91 -7.00% 562.36 -9.39%
IND18 Bonds issued - total 0.00 0.00 - 0.00 -
IND19 Bonds issued - residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 Own funds 5 898.53 5 844.13 0.93% 5 776.38 2.11%
IND21 Other liabilities 1 083.28 1 242.49 -12.81% 1 232.06 -12.08%

Assets - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 22 082.20
31.03.2020 25 756.86
31.12.2019 25 921.44
30.09.2019 25 262.54
30.06.2019 26 242.06
31.03.2019 25 135.12
31.12.2018 27 233.74
30.09.2018 26 387.44
30.06.2018 26 400.33
31.03.2018 24 485.68
Další »
Assets - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Cash and Deposits

ObdobíHodnota
30.06.2020 56.27
31.03.2020 95.71
31.12.2019 95.59
30.09.2019 58.13
30.06.2019 108.72
31.03.2019 73.14
31.12.2018 276.96
30.09.2018 122.65
30.06.2018 66.32
31.03.2018 73.27
Další »
Cash and Deposits,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Short-term loans provided

ObdobíHodnota
30.06.2020 19 620.07
31.03.2020 23 147.23
31.12.2019 23 321.21
30.09.2019 22 687.96
30.06.2019 23 490.13
31.03.2019 22 399.47
31.12.2018 24 177.18
30.09.2018 23 618.94
30.06.2018 23 621.93
31.03.2018 21 716.81
Další »
Short-term loans provided,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Short-term loans provided - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 16 127.95
31.03.2020 18 163.96
31.12.2019 18 423.08
30.09.2019 18 382.82
30.06.2019 18 587.87
31.03.2019 18 204.93
31.12.2018 19 205.70
30.09.2018 19 618.42
30.06.2018 19 638.17
31.03.2018 17 820.22
Další »
Short-term loans provided - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Long-term loans provided

ObdobíHodnota
30.06.2020 505.28
31.03.2020 630.63
31.12.2019 655.02
30.09.2019 667.86
30.06.2019 753.63
31.03.2019 799.33
31.12.2018 880.56
30.09.2018 708.91
30.06.2018 824.47
31.03.2018 711.20
Další »
Long-term loans provided,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Long-term loans provided - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 505.28
31.03.2020 630.63
31.12.2019 655.02
30.09.2019 667.86
30.06.2019 753.63
31.03.2019 799.33
31.12.2018 880.56
30.09.2018 708.91
30.06.2018 824.47
31.03.2018 711.20
Další »
Long-term loans provided - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Bonds held - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Bonds held - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Bonds held - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Bonds held - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Share and other equity - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 1 056.73
31.03.2020 1 031.78
31.12.2019 1 017.82
30.09.2019 1 025.87
30.06.2019 1 018.36
31.03.2019 1 003.32
31.12.2018 1 010.76
30.09.2018 1 007.86
30.06.2018 978.74
31.03.2018 1 016.49
Další »
Share and other equity - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Share and other equity - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 1 056.73
31.03.2020 1 031.78
31.12.2019 1 017.82
30.09.2019 1 025.87
30.06.2019 1 018.36
31.03.2019 1 003.32
31.12.2018 1 010.76
30.09.2018 1 007.86
30.06.2018 978.74
31.03.2018 1 016.49
Další »
Share and other equity - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Non-financial assets

ObdobíHodnota
30.06.2020 237.01
31.03.2020 235.61
31.12.2019 234.88
30.09.2019 232.55
30.06.2019 231.09
31.03.2019 233.28
31.12.2018 233.78
30.09.2018 252.00
30.06.2018 249.04
31.03.2018 248.02
Další »
Non-financial assets,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Other assets

ObdobíHodnota
30.06.2020 606.83
31.03.2020 615.89
31.12.2019 596.92
30.09.2019 590.17
30.06.2019 640.14
31.03.2019 626.59
31.12.2018 654.50
30.09.2018 677.08
30.06.2018 659.83
31.03.2018 719.88
Další »
Other assets,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Liabilities - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 22 082.20
31.03.2020 25 756.86
31.12.2019 25 921.44
30.09.2019 25 262.54
30.06.2019 26 242.06
31.03.2019 25 135.12
31.12.2018 27 233.74
30.09.2018 26 387.44
30.06.2018 26 400.33
31.03.2018 24 485.68
Další »
Liabilities - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Short-term loans received - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 14 590.82
31.03.2020 18 122.32
31.12.2019 19 041.56
30.09.2019 17 788.92
30.06.2019 18 671.26
31.03.2019 17 497.60
31.12.2018 19 148.85
30.09.2018 18 729.28
30.06.2018 18 732.41
31.03.2018 16 550.98
Další »
Short-term loans received - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Short-term loans received - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 14 387.19
31.03.2020 17 854.07
31.12.2019 18 814.97
30.09.2019 17 547.51
30.06.2019 18 239.39
31.03.2019 17 163.02
31.12.2018 19 020.31
30.09.2018 18 623.04
30.06.2018 18 605.33
31.03.2018 16 424.62
Další »
Short-term loans received - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Long-term loans received - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 509.56
31.03.2020 547.91
31.12.2019 355.16
30.09.2019 531.30
30.06.2019 562.36
31.03.2019 594.15
31.12.2018 452.43
30.09.2018 679.24
30.06.2018 804.96
31.03.2018 741.45
Další »
Long-term loans received - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Long-term loans received - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 509.56
31.03.2020 547.91
31.12.2019 355.16
30.09.2019 531.30
30.06.2019 562.36
31.03.2019 594.15
31.12.2018 452.43
30.09.2018 679.24
30.06.2018 804.96
31.03.2018 741.45
Další »
Long-term loans received - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Bonds issued - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Bonds issued - total,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Bonds issued - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Bonds issued - residents,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Own funds

ObdobíHodnota
30.06.2020 5 898.53
31.03.2020 5 844.13
31.12.2019 5 734.98
30.09.2019 5 728.80
30.06.2019 5 776.38
31.03.2019 5 819.39
31.12.2018 5 864.19
30.09.2018 5 788.00
30.06.2018 5 664.38
31.03.2018 5 879.62
Další »
Own funds,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Other liabilities

ObdobíHodnota
30.06.2020 1 083.28
31.03.2020 1 242.49
31.12.2019 789.74
30.09.2019 1 213.53
30.06.2019 1 232.06
31.03.2019 1 223.98
31.12.2018 1 768.27
30.09.2018 1 190.92
30.06.2018 1 198.59
31.03.2018 1 313.63
Další »
Other liabilities,Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies (Financial corporations engaged in lending)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.