Quarterly balance sheet of financial leasing companies - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Quarterly balance sheet of financial leasing companies v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Ukazatelé koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry: Čtvrtletní, Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Aktiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pokladna a vklady: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na bydlení
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Nad 5 let, Na spotřebu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Nefinanční aktiva: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Ostatní aktiva: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pasiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem, Do 1 roku včetně

Quarterly balance sheet of financial leasing companies - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Assets - total 338 737.72 345 431.97 -1.94% 342 888.71 -1.21%
IND2 Cash and Deposits 4 982.21 5 609.60 -11.18% 3 715.52 34.09%
IND3 Short-term loans provided 45 601.94 48 581.60 -6.13% 47 469.41 -3.93%
IND4 Short-term loans provided - residents 45 418.32 48 383.59 -6.13% 47 294.72 -3.97%
IND5 Long-term loans provided 207 618.78 208 210.67 -0.28% 205 392.81 1.08%
IND6 Long-term loans provided - residents 206 244.90 206 766.01 -0.25% 203 798.44 1.20%
IND7 Bonds held - total 109.29 109.71 -0.38% 134.96 -19.02%
IND8 Bonds held - residents 109.29 109.71 -0.38% 134.96 -19.02%
IND9 Share and other equity - total 3 225.91 3 225.56 0.01% 3 195.54 0.95%
IND10 Share and other equity - residents 3 035.52 3 035.25 0.01% 3 005.33 1.00%
IND11 Non-financial assets 64 464.96 65 878.61 -2.15% 65 695.79 -1.87%
IND12 Other assets 12 734.64 13 816.22 -7.83% 17 284.67 -26.32%
IND13 Liabilities - total 338 737.72 345 431.97 -1.94% 342 888.71 -1.21%
IND14 Short-term loans received - total 36 932.92 38 201.28 -3.32% 40 762.66 -9.40%
IND15 Short-term loans received - residents 27 188.59 28 006.50 -2.92% 27 968.33 -2.79%
IND16 Long-term loans received - total 173 800.03 179 034.73 -2.92% 177 903.73 -2.31%
IND17 Long-term loans received - residents 122 277.98 128 015.84 -4.48% 129 367.31 -5.48%
IND18 Bonds issued - total 17 880.43 19 535.40 -8.47% 15 327.42 16.66%
IND19 Bonds issued - residents 17 880.43 19 535.40 -8.47% 15 327.42 16.66%
IND20 Own funds 78 734.51 77 852.23 1.13% 76 136.59 3.41%
IND21 Other liabilities 31 389.83 30 808.32 1.89% 32 758.31 -4.18%

Assets - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 338 737.72
31.03.2020 345 431.97
31.12.2019 345 252.98
30.09.2019 344 240.31
30.06.2019 342 888.71
31.03.2019 337 376.58
31.12.2018 335 140.67
30.09.2018 326 891.28
30.06.2018 330 891.47
31.03.2018 323 721.80
Další »
Assets - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Cash and Deposits

ObdobíHodnota
30.06.2020 4 982.21
31.03.2020 5 609.60
31.12.2019 3 869.42
30.09.2019 4 430.07
30.06.2019 3 715.52
31.03.2019 4 054.11
31.12.2018 4 061.82
30.09.2018 4 297.59
30.06.2018 4 024.99
31.03.2018 4 634.73
Další »
Cash and Deposits,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Short-term loans provided

ObdobíHodnota
30.06.2020 45 601.94
31.03.2020 48 581.60
31.12.2019 50 522.52
30.09.2019 49 607.05
30.06.2019 47 469.41
31.03.2019 46 888.13
31.12.2018 46 856.21
30.09.2018 43 986.18
30.06.2018 46 824.52
31.03.2018 47 326.99
Další »
Short-term loans provided,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Short-term loans provided - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 45 418.32
31.03.2020 48 383.59
31.12.2019 50 300.08
30.09.2019 49 429.84
30.06.2019 47 294.72
31.03.2019 46 710.95
31.12.2018 46 641.85
30.09.2018 43 753.58
30.06.2018 46 555.25
31.03.2018 46 981.55
Další »
Short-term loans provided - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Long-term loans provided

ObdobíHodnota
30.06.2020 207 618.78
31.03.2020 208 210.67
31.12.2019 203 954.72
30.09.2019 204 958.34
30.06.2019 205 392.81
31.03.2019 201 445.83
31.12.2018 196 706.83
30.09.2018 192 985.54
30.06.2018 194 443.33
31.03.2018 187 154.60
Další »
Long-term loans provided,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Long-term loans provided - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 206 244.90
31.03.2020 206 766.01
31.12.2019 202 421.35
30.09.2019 203 335.87
30.06.2019 203 798.44
31.03.2019 199 781.09
31.12.2018 194 799.32
30.09.2018 191 056.73
30.06.2018 192 443.85
31.03.2018 185 278.24
Další »
Long-term loans provided - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Bonds held - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 109.29
31.03.2020 109.71
31.12.2019 107.13
30.09.2019 135.06
30.06.2019 134.96
31.03.2019 173.40
31.12.2018 200.38
30.09.2018 150.11
30.06.2018 141.97
31.03.2018 142.05
Další »
Bonds held - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Bonds held - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 109.29
31.03.2020 109.71
31.12.2019 107.13
30.09.2019 135.06
30.06.2019 134.96
31.03.2019 173.40
31.12.2018 200.38
30.09.2018 150.11
30.06.2018 141.97
31.03.2018 142.05
Další »
Bonds held - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Share and other equity - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 3 225.91
31.03.2020 3 225.56
31.12.2019 3 758.96
30.09.2019 3 195.73
30.06.2019 3 195.54
31.03.2019 3 196.79
31.12.2018 3 178.40
30.09.2018 2 799.75
30.06.2018 2 815.51
31.03.2018 2 816.13
Další »
Share and other equity - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Share and other equity - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 3 035.52
31.03.2020 3 035.25
31.12.2019 3 568.65
30.09.2019 3 005.41
30.06.2019 3 005.33
31.03.2019 3 006.52
31.12.2018 2 989.24
30.09.2018 2 617.39
30.06.2018 2 633.18
31.03.2018 2 633.75
Další »
Share and other equity - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Non-financial assets

ObdobíHodnota
30.06.2020 64 464.96
31.03.2020 65 878.61
31.12.2019 66 850.94
30.09.2019 65 244.97
30.06.2019 65 695.79
31.03.2019 63 840.87
31.12.2018 65 390.11
30.09.2018 65 294.39
30.06.2018 65 259.96
31.03.2018 64 009.42
Další »
Non-financial assets,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Other assets

ObdobíHodnota
30.06.2020 12 734.64
31.03.2020 13 816.22
31.12.2019 16 189.29
30.09.2019 16 669.08
30.06.2019 17 284.67
31.03.2019 17 777.45
31.12.2018 18 746.93
30.09.2018 17 377.72
30.06.2018 17 381.19
31.03.2018 17 637.88
Další »
Other assets,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Liabilities - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 338 737.72
31.03.2020 345 431.97
31.12.2019 345 252.98
30.09.2019 344 240.31
30.06.2019 342 888.71
31.03.2019 337 376.58
31.12.2018 335 140.67
30.09.2018 326 891.29
30.06.2018 330 891.47
31.03.2018 323 721.80
Další »
Liabilities - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Short-term loans received - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 36 932.92
31.03.2020 38 201.28
31.12.2019 42 906.03
30.09.2019 38 806.56
30.06.2019 40 762.66
31.03.2019 39 015.41
31.12.2018 43 920.76
30.09.2018 36 554.73
30.06.2018 40 508.22
31.03.2018 38 955.20
Další »
Short-term loans received - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Short-term loans received - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 27 188.59
31.03.2020 28 006.50
31.12.2019 28 094.70
30.09.2019 26 893.84
30.06.2019 27 968.33
31.03.2019 29 112.46
31.12.2018 29 016.48
30.09.2018 28 006.32
30.06.2018 29 488.69
31.03.2018 26 843.80
Další »
Short-term loans received - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Long-term loans received - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 173 800.03
31.03.2020 179 034.73
31.12.2019 171 799.66
30.09.2019 175 337.11
30.06.2019 177 903.73
31.03.2019 174 316.97
31.12.2018 168 986.78
30.09.2018 170 682.75
30.06.2018 169 881.82
31.03.2018 164 245.68
Další »
Long-term loans received - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Long-term loans received - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 122 277.98
31.03.2020 128 015.84
31.12.2019 124 787.92
30.09.2019 127 094.89
30.06.2019 129 367.31
31.03.2019 124 293.36
31.12.2018 120 047.00
30.09.2018 120 370.57
30.06.2018 121 428.34
31.03.2018 121 561.41
Další »
Long-term loans received - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Bonds issued - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 17 880.43
31.03.2020 19 535.40
31.12.2019 18 163.13
30.09.2019 16 991.01
30.06.2019 15 327.42
31.03.2019 15 181.77
31.12.2018 15 545.70
30.09.2018 13 449.02
30.06.2018 13 103.59
31.03.2018 11 943.14
Další »
Bonds issued - total,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Bonds issued - residents

ObdobíHodnota
30.06.2020 17 880.43
31.03.2020 19 535.40
31.12.2019 18 163.13
30.09.2019 16 991.01
30.06.2019 15 327.42
31.03.2019 15 181.77
31.12.2018 15 545.70
30.09.2018 13 449.02
30.06.2018 13 103.59
31.03.2018 11 943.14
Další »
Bonds issued - residents,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Own funds

ObdobíHodnota
30.06.2020 78 734.51
31.03.2020 77 852.23
31.12.2019 77 253.08
30.09.2019 76 787.46
30.06.2019 76 136.59
31.03.2019 75 749.84
31.12.2018 72 829.73
30.09.2018 75 056.51
30.06.2018 74 100.67
31.03.2018 74 556.49
Další »
Own funds,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Other liabilities

ObdobíHodnota
30.06.2020 31 389.83
31.03.2020 30 808.32
31.12.2019 35 131.08
30.09.2019 36 318.16
30.06.2019 32 758.31
31.03.2019 33 112.60
31.12.2018 33 857.70
30.09.2018 31 148.29
30.06.2018 33 297.17
31.03.2018 34 021.30
Další »
Other liabilities,Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Quarterly balance sheet of financial leasing companies (Financial corporations engaged in lending)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.