Liabilities and equity (in CZK thousands) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Liabilities and equity (in CZK thousands) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem

Liabilities and equity (in CZK thousands) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 <b>Liabilities and equity, total</b> 369 831 769.00 390 933 474.00 -5.40% 349 742 426.00 5.74%
IND2 <b>Liabilities total</b> 18 165 261.00 6 427 259.00 182.63% 7 475 546.00 143.00%
IND3 1.Liabilities to banks 1 585 615.00 2 624 315.00 -39.58% 2 438 338.00 -34.97%
IND4 1.1.repayable on demand 0.00 6 750.00 - 1 887 285.00 -
IND5 1.2.other liabilities 1 585 615.00 2 617 565.00 -39.42% 551 053.00 187.74%
IND6 2.Liabilities to non-banking entities 195 150.00 69 831.00 179.46% 12 257.00 1 492.15%
IND7 2.1.repayable on demand 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 2.2.other liabilities 195 150.00 69 831.00 179.46% 12 257.00 1 492.15%
IND9 3.Other liabilities 15 260 426.00 2 510 711.00 507.81% 3 987 281.00 282.73%
IND10 4.Accrued expenses and deferred income 262 355.00 383 114.00 -31.52% 254 222.00 3.20%
IND11 5.Provisions 861 715.00 839 288.00 2.67% 783 448.00 9.99%
IND12 5.1.Provisions for pensions and similar liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 5.2.Provisions for tax 134 002.00 114 073.00 17.47% 62 257.00 115.24%
IND14 5.3.Other provisions 727 713.00 725 215.00 0.34% 721 191.00 0.90%
IND15 6.Subordinated liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 <b>Equity</b> 351 666 507.00 384 506 217.00 -8.54% 342 266 882.00 2.75%
IND17 7.Share capital 1 220.00 1 220.00 0.00 1 200.00 1.67%
IND18 7.1.Registered share capital paid up 1 220.00 1 220.00 0.00 1 200.00 1.67%
IND19 8.Treasury shares 0.00 0.00 - 0.00 -
IND20 9.Share premium 28 957 838.00 24 865 359.00 16.46% 18 118 995.00 59.82%
IND21 10.Reserve funds and other funds from profit 18 507 410.00 18 507 410.00 0.00 23 228 871.00 -20.33%
IND22 10.1.Mandatory reserve funds 0.00 0.00 - 0.00 -
IND23 10.2.Other reserve funds 0.00 0.00 - 562.00 -
IND24 10.3.Other funds from profit 18 507 410.00 18 507 410.00 0.00 23 228 309.00 -20.32%
IND25 11.Revaluation reserve fund 0.00 0.00 - 0.00 -
IND26 12.Capital funds 295 920 142.00 297 097 968.00 -0.40% 276 922 123.00 6.86%
IND27 13.Valuation differences 6 710 933.00 5 806 278.00 15.58% 4 231 720.00 58.59%
IND28 13.1.Valuation differences from assets and liabilities 433 813.00 659 225.00 -34.19% 245 599.00 76.63%
IND29 13.2.Valuation differences from hedging derivatives 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 13.3.Valuation differences from recalculated shares 6 153 343.00 5 146 885.00 19.55% 3 959 955.00 55.39%
IND31 13.4.Other valuation differences 123 777.00 168.00 73 576.79% 26 166.00 373.05%
IND32 14.Retained earnings 31 702 569.00 12 792 896.00 147.81% 7 410 715.00 327.79%
IND33 15.Profit (loss) for the accounting period -30 133 605.00 25 435 086.00 - 218.47% 12 353 258.00 - 343.93%

Liabilities and equity, total

ObdobíHodnota
31.03.2020 369 831 769.00
31.12.2019 390 933 474.00
30.09.2019 371 895 261.00
30.06.2019 361 963 190.00
31.03.2019 349 742 426.00
31.12.2018 320 219 712.00
30.09.2018 332 727 612.00
30.06.2018 327 580 209.00
31.03.2018 319 903 191.00
31.12.2017 315 208 957.00
Další »
Liabilities and equity, total,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Liabilities total

ObdobíHodnota
31.03.2020 18 165 261.00
31.12.2019 6 427 259.00
30.09.2019 7 222 425.00
30.06.2019 6 884 027.00
31.03.2019 7 475 546.00
31.12.2018 9 370 221.00
30.09.2018 12 043 037.00
30.06.2018 14 357 580.00
31.03.2018 14 032 583.00
31.12.2017 12 429 516.00
Další »
Liabilities total,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Liabilities to banks

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 585 615.00
31.12.2019 2 624 315.00
30.09.2019 1 588 584.00
30.06.2019 3 189 510.00
31.03.2019 2 438 338.00
31.12.2018 5 915 018.00
30.09.2018 6 594 647.00
30.06.2018 5 863 524.00
31.03.2018 6 371 447.00
31.12.2017 6 884 539.00
Další »
Liabilities to banks,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1.repayable on demand

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 6 750.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 1 578 521.00
31.03.2019 1 887 285.00
31.12.2018 5 712 939.00
30.09.2018 5 938 147.00
30.06.2018 5 693 707.00
31.03.2018 6 094 483.00
31.12.2017 6 554 282.00
Další »
1.repayable on demand,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2.other liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 585 615.00
31.12.2019 2 617 565.00
30.09.2019 1 588 584.00
30.06.2019 1 610 989.00
31.03.2019 551 053.00
31.12.2018 202 079.00
30.09.2018 656 500.00
30.06.2018 169 817.00
31.03.2018 276 964.00
31.12.2017 330 257.00
Další »
2.other liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Liabilities to non-banking entities

ObdobíHodnota
31.03.2020 195 150.00
31.12.2019 69 831.00
30.09.2019 11 599.00
30.06.2019 14 258.00
31.03.2019 12 257.00
31.12.2018 13 283.00
30.09.2018 15 595.00
30.06.2018 17 786.00
31.03.2018 9 646.00
31.12.2017 12 970.00
Další »
Liabilities to non-banking entities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1.repayable on demand

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.repayable on demand,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2.other liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 195 150.00
31.12.2019 69 831.00
30.09.2019 11 599.00
30.06.2019 14 258.00
31.03.2019 12 257.00
31.12.2018 13 283.00
30.09.2018 15 595.00
30.06.2018 17 786.00
31.03.2018 9 646.00
31.12.2017 12 970.00
Další »
2.other liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Other liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 15 260 426.00
31.12.2019 2 510 711.00
30.09.2019 4 387 103.00
30.06.2019 2 564 673.00
31.03.2019 3 987 281.00
31.12.2018 2 532 899.00
30.09.2018 2 997 866.00
30.06.2018 6 092 396.00
31.03.2018 5 338 583.00
31.12.2017 3 224 307.00
Další »
Other liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Accrued expenses and deferred income

ObdobíHodnota
31.03.2020 262 355.00
31.12.2019 383 114.00
30.09.2019 301 503.00
30.06.2019 258 195.00
31.03.2019 254 222.00
31.12.2018 188 752.00
30.09.2018 195 448.00
30.06.2018 202 834.00
31.03.2018 181 299.00
31.12.2017 185 937.00
Další »
Accrued expenses and deferred income,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Provisions

ObdobíHodnota
31.03.2020 861 715.00
31.12.2019 839 288.00
30.09.2019 933 636.00
30.06.2019 857 391.00
31.03.2019 783 448.00
31.12.2018 720 269.00
30.09.2018 2 239 481.00
30.06.2018 2 181 040.00
31.03.2018 2 131 608.00
31.12.2017 2 121 763.00
Další »
Provisions,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1.Provisions for pensions and similar liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.Provisions for pensions and similar liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2.Provisions for tax

ObdobíHodnota
31.03.2020 134 002.00
31.12.2019 114 073.00
30.09.2019 208 421.00
30.06.2019 132 176.00
31.03.2019 62 257.00
31.12.2018 3 525.00
30.09.2018 135 599.00
30.06.2018 82 702.00
31.03.2018 36 271.00
31.12.2017 27 398.00
Další »
2.Provisions for tax,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3.Other provisions

ObdobíHodnota
31.03.2020 727 713.00
31.12.2019 725 215.00
30.09.2019 725 215.00
30.06.2019 725 215.00
31.03.2019 721 191.00
31.12.2018 716 744.00
30.09.2018 2 103 882.00
30.06.2018 2 098 338.00
31.03.2018 2 095 337.00
31.12.2017 2 094 365.00
Další »
3.Other provisions,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Subordinated liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Subordinated liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Equity

ObdobíHodnota
31.03.2020 351 666 507.00
31.12.2019 384 506 217.00
30.09.2019 364 672 837.00
30.06.2019 355 079 162.00
31.03.2019 342 266 882.00
31.12.2018 310 849 486.00
30.09.2018 320 684 577.00
30.06.2018 313 222 630.00
31.03.2018 305 870 604.00
31.12.2017 302 779 437.00
Další »
Equity,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Share capital

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 220.00
31.12.2019 1 220.00
30.09.2019 1 200.00
30.06.2019 1 200.00
31.03.2019 1 200.00
31.12.2018 1 000.00
30.09.2018 1 000.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Share capital,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1.Registered share capital paid up

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 220.00
31.12.2019 1 220.00
30.09.2019 1 200.00
30.06.2019 1 200.00
31.03.2019 1 200.00
31.12.2018 1 000.00
30.09.2018 1 000.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.Registered share capital paid up,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Treasury shares

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Treasury shares,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Share premium

ObdobíHodnota
31.03.2020 28 957 838.00
31.12.2019 24 865 359.00
30.09.2019 21 672 214.00
30.06.2019 19 782 718.00
31.03.2019 18 118 995.00
31.12.2018 17 928 488.00
30.09.2018 17 399 455.00
30.06.2018 16 653 255.00
31.03.2018 15 965 612.00
31.12.2017 15 029 716.00
Další »
Share premium,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Reserve funds and other funds from profit

ObdobíHodnota
31.03.2020 18 507 410.00
31.12.2019 18 507 410.00
30.09.2019 18 507 410.00
30.06.2019 18 513 850.00
31.03.2019 23 228 871.00
31.12.2018 23 228 871.00
30.09.2018 23 228 871.00
30.06.2018 23 228 871.00
31.03.2018 20 306 316.00
31.12.2017 20 306 316.00
Další »
Reserve funds and other funds from profit,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1.Mandatory reserve funds

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1.Mandatory reserve funds,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2.Other reserve funds

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 562.00
31.12.2018 562.00
30.09.2018 562.00
30.06.2018 562.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
2.Other reserve funds,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3.Other funds from profit

ObdobíHodnota
31.03.2020 18 507 410.00
31.12.2019 18 507 410.00
30.09.2019 18 507 410.00
30.06.2019 18 513 850.00
31.03.2019 23 228 309.00
31.12.2018 23 228 309.00
30.09.2018 23 228 309.00
30.06.2018 23 228 309.00
31.03.2018 20 306 316.00
31.12.2017 20 306 316.00
Další »
3.Other funds from profit,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Revaluation reserve fund

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Revaluation reserve fund,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Capital funds

ObdobíHodnota
31.03.2020 295 920 142.00
31.12.2019 297 097 968.00
30.09.2019 288 109 060.00
30.06.2019 283 333 063.00
31.03.2019 276 922 123.00
31.12.2018 260 019 734.00
30.09.2018 256 369 186.00
30.06.2018 252 108 610.00
31.03.2018 247 587 484.00
31.12.2017 240 639 665.00
Další »
Capital funds,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Valuation differences

ObdobíHodnota
31.03.2020 6 710 933.00
31.12.2019 5 806 278.00
30.09.2019 5 421 791.00
30.06.2019 4 680 698.00
31.03.2019 4 231 720.00
31.12.2018 3 676 848.00
30.09.2018 3 671 896.00
30.06.2018 3 764 519.00
31.03.2018 2 978 333.00
31.12.2017 2 727 662.00
Další »
Valuation differences,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1.Valuation differences from assets and liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 433 813.00
31.12.2019 659 225.00
30.09.2019 548 844.00
30.06.2019 314 596.00
31.03.2019 245 599.00
31.12.2018 -7 329.00
30.09.2018 291 121.00
30.06.2018 488 787.00
31.03.2018 379 127.00
31.12.2017 422 204.00
Další »
1.Valuation differences from assets and liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2.Valuation differences from hedging derivatives

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
2.Valuation differences from hedging derivatives,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3.Valuation differences from recalculated shares

ObdobíHodnota
31.03.2020 6 153 343.00
31.12.2019 5 146 885.00
30.09.2019 4 845 508.00
30.06.2019 4 363 026.00
31.03.2019 3 959 955.00
31.12.2018 3 662 980.00
30.09.2018 3 360 103.00
30.06.2018 3 236 602.00
31.03.2018 2 596 546.00
31.12.2017 2 296 005.00
Další »
3.Valuation differences from recalculated shares,Liabilities and equity (in CZK thousands)

4.Other valuation differences

ObdobíHodnota
31.03.2020 123 777.00
31.12.2019 168.00
30.09.2019 27 439.00
30.06.2019 3 076.00
31.03.2019 26 166.00
31.12.2018 21 196.00
30.09.2018 20 671.00
30.06.2018 39 129.00
31.03.2018 2 660.00
31.12.2017 9 453.00
Další »
4.Other valuation differences,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Retained earnings

ObdobíHodnota
31.03.2020 31 702 569.00
31.12.2019 12 792 896.00
30.09.2019 13 141 767.00
30.06.2019 12 212 742.00
31.03.2019 7 410 715.00
31.12.2018 20 849 005.00
30.09.2018 20 798 778.00
30.06.2018 20 862 985.00
31.03.2018 22 559 629.00
31.12.2017 17 517 853.00
Další »
Retained earnings,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Profit (loss) for the accounting period

ObdobíHodnota
31.03.2020 -30 133 605.00
31.12.2019 25 435 086.00
30.09.2019 17 819 395.00
30.06.2019 16 554 891.00
31.03.2019 12 353 258.00
31.12.2018 -14 854 460.00
30.09.2018 - 784 609.00
30.06.2018 -3 395 610.00
31.03.2018 -3 526 770.00
31.12.2017 6 558 225.00
Další »
Profit (loss) for the accounting period,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Credit unions)
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Management companies)
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Pension management companies)
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Liabilities and equity)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.