Liabilities and equity (in CZK thousands) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Liabilities and equity (in CZK thousands) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem

Liabilities and equity (in CZK thousands) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 <b>Liabilities and equity, total (1. - 15.)</b> 12 740 255.00 12 178 372.00 4.61% 11 533 840.00 10.46%
IND2 <b>Liabilities, total (1. - 6.)</b> 1 838 980.00 1 736 871.00 5.88% 1 752 095.00 4.96%
IND3 1. Liabilities to banks and credit unions 0.00 269.00 - 50 870.00 -
IND4 2. Liabilities to non-banking institutions 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 2.1. Payable on demand 0.00 0.00 - 0.00 -
IND6 2.2. Other receivables 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 3. Other liabilities 1 427 989.00 1 403 700.00 1.73% 1 270 635.00 12.38%
IND8 3.1. Derivatives with a negative fair value 69 258.00 6 657.00 940.38% 6 716.00 931.24%
IND9 4. Accrued expenses and deferred income 607.00 761.00 -20.24% 644.00 -5.75%
IND10 5. Provisions 410 384.00 332 141.00 23.56% 429 946.00 -4.55%
IND11 5.1. Provisions for pensions and similar liabilities 23 000.00 22 500.00 2.22% 21 460.00 7.18%
IND12 5.2. Provisions for tax 221 522.00 159 135.00 39.20% 233 151.00 -4.99%
IND13 5.3. Other provisions 165 862.00 150 506.00 10.20% 175 335.00 -5.40%
IND14 6. Subordinated liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 <b>Equity, total (7. - 15.)</b> 10 901 274.00 10 441 501.00 4.40% 9 781 745.00 11.45%
IND16 7. Share capital 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
IND17 7.1. Registered share capital paid up 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
IND18 8. Own shares 0.00 0.00 - 0.00 -
IND19 9. Share premium 153 270.00 153 270.00 0.00 353 270.00 -56.61%
IND20 10. Reserve funds and other funds from profit 964 289.00 964 366.00 -0.01% 1 024 029.00 -5.83%
IND21 10.1. Mandatory reserve funds 271 884.00 271 884.00 0.00 331 884.00 -18.08%
IND22 10.2. Other reserve funds 0.00 0.00 - 0.00 -
IND23 10.3. Other funds from profit 692 405.00 692 482.00 -0.01% 692 145.00 0.04%
IND24 10.3.1. Pension reserve fund 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 11. Reserve funds for new evalution 0.00 0.00 - 0.00 -
IND26 12. Capital funds 2 826 490.00 2 826 408.00 0.00% 2 181 266.00 29.58%
IND27 13. Revaluation reserve -27 036.00 22 371.00 - 220.85% 4 061.00 - 765.75%
IND28 13.1. Revaluation reserve on assets and liabilities -27 036.00 22 371.00 - 220.85% 4 061.00 - 765.75%
IND29 13.2. Revaluation reserve on hedging derivatives 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 13.3. Revaluation reserve on recalculated shares 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 13.4. Other revaluation reserve 0.00 0.00 - 0.00 -
IND32 14. Retained earnings 4 927 779.00 3 012 224.00 63.59% 4 216 206.00 16.88%
IND33 15. Profit / loss for the accounting period 506 881.00 1 913 261.00 -73.51% 453 312.00 11.82%

Liabilities and equity, total (1. - 15.)

ObdobíHodnota
31.03.2020 12 740 255.00
31.12.2019 12 178 372.00
30.09.2019 11 550 650.00
30.06.2019 10 722 984.00
31.03.2019 11 533 840.00
31.12.2018 10 981 782.00
30.09.2018 10 534 081.00
30.06.2018 10 324 782.00
31.03.2018 11 001 515.00
31.12.2017 10 371 841.00
Další »
Liabilities and equity, total (1. - 15.),Liabilities and equity (in CZK thousands)

Liabilities, total (1. - 6.)

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 838 980.00
31.12.2019 1 736 871.00
30.09.2019 1 605 167.00
30.06.2019 1 371 759.00
31.03.2019 1 752 095.00
31.12.2018 1 653 123.00
30.09.2018 1 451 454.00
30.06.2018 1 445 744.00
31.03.2018 1 649 471.00
31.12.2017 1 358 519.00
Další »
Liabilities, total (1. - 6.),Liabilities and equity (in CZK thousands)

Liabilities to banks and credit unions

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 269.00
30.09.2019 135 567.00
30.06.2019 135 601.00
31.03.2019 50 870.00
31.12.2018 44.00
30.09.2018 153 488.00
30.06.2018 283 832.00
31.03.2018 150 439.00
31.12.2017 275.00
Další »
Liabilities to banks and credit unions,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Liabilities to non-banking institutions

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Liabilities to non-banking institutions,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1. Payable on demand

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
1. Payable on demand,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2. Other receivables

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
2. Other receivables,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Other liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 427 989.00
31.12.2019 1 403 700.00
30.09.2019 1 157 651.00
30.06.2019 1 003 023.00
31.03.2019 1 270 635.00
31.12.2018 1 301 827.00
30.09.2018 1 001 364.00
30.06.2018 963 481.00
31.03.2018 1 231 032.00
31.12.2017 1 166 989.00
Další »
Other liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1. Derivatives with a negative fair value

ObdobíHodnota
31.03.2020 69 258.00
31.12.2019 6 657.00
30.09.2019 20 717.00
30.06.2019 9 773.00
31.03.2019 6 716.00
31.12.2018 9 307.00
30.09.2018 570.00
30.06.2018 6 597.00
31.03.2018 4 676.00
31.12.2017 406.00
Další »
1. Derivatives with a negative fair value,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Accrued expenses and deferred income

ObdobíHodnota
31.03.2020 607.00
31.12.2019 761.00
30.09.2019 253.00
30.06.2019 477.00
31.03.2019 644.00
31.12.2018 732.00
30.09.2018 1 184.00
30.06.2018 1 491.00
31.03.2018 1 747.00
31.12.2017 681.00
Další »
Accrued expenses  and deferred income,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Provisions

ObdobíHodnota
31.03.2020 410 384.00
31.12.2019 332 141.00
30.09.2019 311 696.00
30.06.2019 232 658.00
31.03.2019 429 946.00
31.12.2018 350 520.00
30.09.2018 295 418.00
30.06.2018 196 940.00
31.03.2018 266 253.00
31.12.2017 190 574.00
Další »
Provisions,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1. Provisions for pensions and similar liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 23 000.00
31.12.2019 22 500.00
30.09.2019 23 460.00
30.06.2019 22 460.00
31.03.2019 21 460.00
31.12.2018 21 460.00
30.09.2018 12 700.00
30.06.2018 10 700.00
31.03.2018 8 700.00
31.12.2017 8 700.00
Další »
1. Provisions for pensions and similar liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2. Provisions for tax

ObdobíHodnota
31.03.2020 221 522.00
31.12.2019 159 135.00
30.09.2019 181 838.00
30.06.2019 138 243.00
31.03.2019 233 151.00
31.12.2018 172 725.00
30.09.2018 169 093.00
30.06.2018 111 909.00
31.03.2018 74 228.00
31.12.2017 18 249.00
Další »
2. Provisions for tax,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3. Other provisions

ObdobíHodnota
31.03.2020 165 862.00
31.12.2019 150 506.00
30.09.2019 106 398.00
30.06.2019 71 955.00
31.03.2019 175 335.00
31.12.2018 156 335.00
30.09.2018 113 625.00
30.06.2018 74 331.00
31.03.2018 183 325.00
31.12.2017 163 625.00
Další »
3. Other provisions,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Subordinated liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Subordinated liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Equity, total (7. - 15.)

ObdobíHodnota
31.03.2020 10 901 274.00
31.12.2019 10 441 501.00
30.09.2019 9 945 483.00
30.06.2019 9 351 225.00
31.03.2019 9 781 745.00
31.12.2018 9 328 659.00
30.09.2018 9 082 626.00
30.06.2018 8 879 036.00
31.03.2018 9 352 044.00
31.12.2017 9 013 322.00
Další »
Equity, total (7. - 15.),Liabilities and equity (in CZK thousands)

Share capital

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 549 601.00
31.12.2019 1 549 601.00
30.09.2019 1 549 601.00
30.06.2019 1 549 600.00
31.03.2019 1 549 601.00
31.12.2018 1 549 601.00
30.09.2018 1 549 601.00
30.06.2018 1 549 601.00
31.03.2018 1 549 601.00
31.12.2017 1 549 601.00
Další »
Share capital,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1. Registered share capital paid up

ObdobíHodnota
31.03.2020 1 549 601.00
31.12.2019 1 549 601.00
30.09.2019 1 549 601.00
30.06.2019 1 549 600.00
31.03.2019 1 549 601.00
31.12.2018 1 549 601.00
30.09.2018 1 549 601.00
30.06.2018 1 549 601.00
31.03.2018 1 549 601.00
31.12.2017 1 549 601.00
Další »
1. Registered share capital paid up,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Own shares

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Own shares,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Share premium

ObdobíHodnota
31.03.2020 153 270.00
31.12.2019 153 270.00
30.09.2019 153 270.00
30.06.2019 153 270.00
31.03.2019 353 270.00
31.12.2018 353 270.00
30.09.2018 353 270.00
30.06.2018 353 270.00
31.03.2018 503 270.00
31.12.2017 503 270.00
Další »
Share premium,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Reserve funds and other funds from profit

ObdobíHodnota
31.03.2020 964 289.00
31.12.2019 964 366.00
30.09.2019 964 660.00
30.06.2019 964 844.00
31.03.2019 1 024 029.00
31.12.2018 1 024 115.00
30.09.2018 1 024 660.00
30.06.2018 1 024 758.00
31.03.2018 753 124.00
31.12.2017 753 458.00
Další »
Reserve funds and other funds from profit,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1. Mandatory reserve funds

ObdobíHodnota
31.03.2020 271 884.00
31.12.2019 271 884.00
30.09.2019 271 884.00
30.06.2019 271 884.00
31.03.2019 331 884.00
31.12.2018 331 884.00
30.09.2018 331 884.00
30.06.2018 331 884.00
31.03.2018 331 884.00
31.12.2017 331 884.00
Další »
1. Mandatory reserve funds,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2. Other reserve funds

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
2. Other reserve funds,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3. Other funds from profit

ObdobíHodnota
31.03.2020 692 405.00
31.12.2019 692 482.00
30.09.2019 692 776.00
30.06.2019 692 960.00
31.03.2019 692 145.00
31.12.2018 692 231.00
30.09.2018 692 776.00
30.06.2018 692 874.00
31.03.2018 421 240.00
31.12.2017 421 574.00
Další »
3. Other funds from profit,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3.1. Pension reserve fund

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
3.1. Pension reserve fund,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Reserve funds for new evalution

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
Reserve funds for new evalution,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Capital funds

ObdobíHodnota
31.03.2020 2 826 490.00
31.12.2019 2 826 408.00
30.09.2019 2 826 365.00
30.06.2019 2 751 251.00
31.03.2019 2 181 266.00
31.12.2018 2 181 102.00
30.09.2018 2 234 067.00
30.06.2018 2 423 831.00
31.03.2018 2 423 752.00
31.12.2017 2 423 636.00
Další »
Capital funds,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Revaluation reserve

ObdobíHodnota
31.03.2020 -27 036.00
31.12.2019 22 371.00
30.09.2019 29 250.00
30.06.2019 21 478.00
31.03.2019 4 061.00
31.12.2018 - 983.00
30.09.2018 11 325.00
30.06.2018 -1 883.00
31.03.2018 16 427.00
31.12.2017 30 187.00
Další »
Revaluation reserve,Liabilities and equity (in CZK thousands)

1. Revaluation reserve on assets and liabilities

ObdobíHodnota
31.03.2020 -27 036.00
31.12.2019 22 371.00
30.09.2019 29 250.00
30.06.2019 21 478.00
31.03.2019 4 061.00
31.12.2018 - 983.00
30.09.2018 11 325.00
30.06.2018 -2 023.00
31.03.2018 16 427.00
31.12.2017 30 187.00
Další »
1. Revaluation reserve on assets and liabilities,Liabilities and equity (in CZK thousands)

2. Revaluation reserve on hedging derivatives

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
2. Revaluation reserve on hedging derivatives,Liabilities and equity (in CZK thousands)

3. Revaluation reserve on recalculated shares

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
3. Revaluation reserve on recalculated shares,Liabilities and equity (in CZK thousands)

4. Other revaluation reserve

ObdobíHodnota
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 140.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
Další »
4. Other revaluation reserve,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Retained earnings

ObdobíHodnota
31.03.2020 4 927 779.00
31.12.2019 3 012 224.00
30.09.2019 3 012 224.00
30.06.2019 3 012 224.00
31.03.2019 4 216 206.00
31.12.2018 2 800 495.00
30.09.2018 2 800 496.00
30.06.2018 2 800 495.00
31.03.2018 3 753 170.00
31.12.2017 2 369 820.00
Další »
Retained earnings,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Profit / loss for the accounting period

ObdobíHodnota
31.03.2020 506 881.00
31.12.2019 1 913 261.00
30.09.2019 1 410 113.00
30.06.2019 898 558.00
31.03.2019 453 312.00
31.12.2018 1 421 059.00
30.09.2018 1 109 207.00
30.06.2018 728 964.00
31.03.2018 352 700.00
31.12.2017 1 383 350.00
Další »
Profit / loss for the accounting period,Liabilities and equity (in CZK thousands)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Credit unions)
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Management companies)
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Pension management companies)
Liabilities and equity (in CZK thousands) (Liabilities and equity)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.