4.Other valuation differences (Liabilities and equity (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 4.Other valuation differences (Liabilities and equity (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Centrální banka, Dlouhodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Centrální banka, Krátkodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Centrální banka
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Dlouhodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Krátkodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Vládní instituce, Dlouhodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Vládní instituce, Krátkodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Vládní instituce
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Ostatní sektory, Dlouhodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Ostatní sektory, Krátkodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady, Ostatní sektory
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Oběživo a vklady
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Půjčky, Centrální banka
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Půjčky, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Dlouhodobá
31.12.2023 4. Investiční pozice vůči zahraničí, Ostatní investice: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Půjčky, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, Krátkodobá

Graf hodnot, Liabilities and equity (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4.Other valuation differences - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 139 122.00
Min 30.09.2012 -4 071.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 123 777.00 168.00 123 609.00 73 576.79% 26 166.00 97 611.00 373.05%
31.12.2019 168.00 27 439.00 -27 271.00 -99.39% 21 196.00 -21 028.00 -99.21%
30.09.2019 27 439.00 3 076.00 24 363.00 792.04% 20 671.00 6 768.00 32.74%
30.06.2019 3 076.00 26 166.00 -23 090.00 -88.24% 39 129.00 -36 053.00 -92.14%
31.03.2019 26 166.00 21 196.00 4 970.00 23.45% 2 660.00 23 506.00 883.68%
31.12.2018 21 196.00 20 671.00 525.00 2.54% 9 453.00 11 743.00 124.23%
30.09.2018 20 671.00 39 129.00 -18 458.00 -47.17% 35 777.00 -15 106.00 -42.22%
30.06.2018 39 129.00 2 660.00 36 469.00 1 371.02% 48 970.00 -9 841.00 -20.10%
31.03.2018 2 660.00 9 453.00 -6 793.00 -71.86% 97 054.00 -94 394.00 -97.26%
31.12.2017 9 453.00 35 777.00 -26 324.00 -73.58% 96 590.00 -87 137.00 -90.21%
30.09.2017 35 777.00 48 970.00 -13 193.00 -26.94% 97 286.00 -61 509.00 -63.22%
30.06.2017 48 970.00 97 054.00 -48 084.00 -49.54% 102 814.00 -53 844.00 -52.37%
31.03.2017 97 054.00 96 590.00 464.00 0.48% 99 032.00 -1 978.00 -2.00%
31.12.2016 96 590.00 97 286.00 - 696.00 -0.72% 96 908.00 - 318.00 -0.33%
30.09.2016 97 286.00 102 814.00 -5 528.00 -5.38% 107 096.00 -9 810.00 -9.16%
30.06.2016 102 814.00 99 032.00 3 782.00 3.82% 110 474.00 -7 660.00 -6.93%
31.03.2016 99 032.00 96 908.00 2 124.00 2.19% 128 202.00 -29 170.00 -22.75%
31.12.2015 96 908.00 107 096.00 -10 188.00 -9.51% 139 122.00 -42 214.00 -30.34%
30.09.2015 107 096.00 110 474.00 -3 378.00 -3.06% 126 315.00 -19 219.00 -15.22%
30.06.2015 110 474.00 128 202.00 -17 728.00 -13.83% 123 778.00 -13 304.00 -10.75%
31.03.2015 128 202.00 139 122.00 -10 920.00 -7.85% 122 434.00 5 768.00 4.71%
31.12.2014 139 122.00 126 315.00 12 807.00 10.14% 121 499.00 17 623.00 14.50%
30.09.2014 126 315.00 123 778.00 2 537.00 2.05% 24 669.00 101 646.00 412.04%
30.06.2014 123 778.00 122 434.00 1 344.00 1.10% 36 652.00 87 126.00 237.71%
31.03.2014 122 434.00 121 499.00 935.00 0.77% 28 321.00 94 113.00 332.31%
31.12.2013 121 499.00 24 669.00 96 830.00 392.52% 7 554.00 113 945.00 1 508.41%
30.09.2013 24 669.00 36 652.00 -11 983.00 -32.69% -4 071.00 28 740.00 - 705.97%
30.06.2013 36 652.00 28 321.00 8 331.00 29.42% 29 236.00 7 416.00 25.37%
31.03.2013 28 321.00 7 554.00 20 767.00 274.91% 86 142.00 -57 821.00 -67.12%
31.12.2012 7 554.00 -4 071.00 11 625.00 - 285.56% 0.00 7 554.00 -
30.09.2012 -4 071.00 29 236.00 -33 307.00 - 113.92% -3 001.00 -1 070.00 35.65%
30.06.2012 29 236.00 86 142.00 -56 906.00 -66.06% 0.00 29 236.00 -
31.03.2012 86 142.00 0.00 86 142.00 - 0.00 86 142.00 -
31.12.2011 0.00 -3 001.00 3 001.00 - 3 212.00 -3 212.00 -
30.09.2011 -3 001.00 0.00 -3 001.00 - 0.00 -3 001.00 -
30.06.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2011 0.00 3 212.00 -3 212.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2010 3 212.00 0.00 3 212.00 - 7 951.00 -4 739.00 -59.60%
30.09.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2010 0.00 7 951.00 -7 951.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2009 7 951.00 0.00 7 951.00 - 9 926.00 -1 975.00 -19.90%
30.09.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2009 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2009 0.00 9 926.00 -9 926.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2008 9 926.00 0.00 9 926.00 - - - -
30.09.2008 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2008 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2008 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4.Other valuation differences - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4.Other valuation differences (Balance sheet of collective investment funds open to the public - liabilities and equity (in CZK thousands))
4.Other valuation differences (Liabilities and equity (in CZK thousands))
4.Other valuation differences (Balance sheet of collective investment funds open to the public - liabilities and equity (in CZK thousands))
4.Other valuation differences (Liabilities and equity (in CZK thousands))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.