v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Podíl
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Objemy
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Objemy, Koupí
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Objemy, Výstavbou
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Objemy, Jiným způsobem
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Počty úvěrových smluv
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Počty úvěrových smluv, Koupí
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Počty úvěrových smluv, Výstavbou
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Stav (zůstatek), Počty úvěrových smluv, Jiným způsobem
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Nový obchod, Objemy
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Nový obchod, Objemy, Koupí
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Nový obchod, Objemy, Výstavbou
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Nový obchod, Objemy, Jiným způsobem
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Bytové nemovitosti, Nový obchod, Počty úvěrových smluv

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 903 406.10
Min 31.01.1997 8 344.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 903 406.10 896 446.00 6 960.10 0.78% 837 705.50 65 700.60 7.84%
31.10.2015 896 446.00 889 792.00 6 654.00 0.75% 833 109.60 63 336.40 7.60%
30.09.2015 889 792.00 884 209.00 5 583.00 0.63% 826 271.70 63 520.30 7.69%
31.08.2015 884 209.00 877 710.40 6 498.60 0.74% 820 897.00 63 312.00 7.71%
31.07.2015 877 710.40 870 338.10 7 372.30 0.85% 817 251.20 60 459.20 7.40%
30.06.2015 870 338.10 863 645.80 6 692.30 0.77% 812 292.80 58 045.30 7.15%
31.05.2015 863 645.80 857 438.10 6 207.70 0.72% 806 918.00 56 727.80 7.03%
30.04.2015 857 438.10 852 967.80 4 470.30 0.52% 800 672.70 56 765.40 7.09%
31.03.2015 852 967.80 849 046.60 3 921.20 0.46% 796 461.60 56 506.20 7.09%
28.02.2015 849 046.60 847 337.20 1 709.40 0.20% 793 456.90 55 589.70 7.01%
31.01.2015 847 337.20 844 282.80 3 054.40 0.36% 790 894.60 56 442.60 7.14%
31.12.2014 844 282.80 837 705.50 6 577.30 0.79% 789 465.30 54 817.50 6.94%
30.11.2014 837 705.50 833 109.60 4 595.90 0.55% 783 574.90 54 130.60 6.91%
31.10.2014 833 109.60 826 271.70 6 837.90 0.83% 778 980.60 54 129.00 6.95%
30.09.2014 826 271.70 820 897.00 5 374.70 0.65% 773 855.00 52 416.70 6.77%
31.08.2014 820 897.00 817 251.20 3 645.80 0.45% 770 032.60 50 864.40 6.61%
31.07.2014 817 251.20 812 292.80 4 958.40 0.61% 765 541.60 51 709.60 6.75%
30.06.2014 812 292.80 806 918.00 5 374.80 0.67% 761 189.80 51 103.00 6.71%
31.05.2014 806 918.00 800 672.70 6 245.30 0.78% 756 991.70 49 926.30 6.60%
30.04.2014 800 672.70 796 461.60 4 211.10 0.53% 754 353.40 46 319.30 6.14%
31.03.2014 796 461.60 793 456.90 3 004.70 0.38% 751 771.40 44 690.20 5.94%
28.02.2014 793 456.90 790 894.60 2 562.30 0.32% 750 069.70 43 387.20 5.78%
31.01.2014 790 894.60 789 465.30 1 429.30 0.18% 749 031.80 41 862.80 5.59%
31.12.2013 789 465.30 783 574.90 5 890.40 0.75% 747 622.00 41 843.30 5.60%
30.11.2013 783 574.90 778 980.60 4 594.30 0.59% 742 918.40 40 656.50 5.47%
31.10.2013 778 980.60 773 855.00 5 125.60 0.66% 738 883.40 40 097.20 5.43%
30.09.2013 773 855.00 770 032.60 3 822.40 0.50% 734 997.40 38 857.60 5.29%
31.08.2013 770 032.60 765 541.60 4 491.00 0.59% 733 134.80 36 897.80 5.03%
31.07.2013 765 541.60 761 189.80 4 351.80 0.57% 727 565.40 37 976.20 5.22%
30.06.2013 761 189.80 756 991.70 4 198.10 0.55% 726 995.40 34 194.40 4.70%
31.05.2013 756 991.70 754 353.40 2 638.30 0.35% 721 678.80 35 312.90 4.89%
30.04.2013 754 353.40 751 771.40 2 582.00 0.34% 717 825.40 36 528.00 5.09%
31.03.2013 751 771.40 750 069.70 1 701.70 0.23% 715 666.40 36 105.00 5.04%
28.02.2013 750 069.70 749 031.80 1 037.90 0.14% 712 834.60 37 235.10 5.22%
31.01.2013 749 031.80 747 622.00 1 409.80 0.19% 711 409.50 37 622.30 5.29%
31.12.2012 747 622.00 742 918.40 4 703.60 0.63% 710 108.90 37 513.10 5.28%
30.11.2012 742 918.40 738 883.40 4 035.00 0.55% 702 137.90 40 780.50 5.81%
31.10.2012 738 883.40 734 997.40 3 886.00 0.53% 697 758.30 41 125.10 5.89%
30.09.2012 734 997.40 733 134.80 1 862.60 0.25% 694 162.30 40 835.10 5.88%
31.08.2012 733 134.80 727 565.40 5 569.40 0.77% 690 159.20 42 975.60 6.23%
31.07.2012 727 565.40 726 995.40 570.00 0.08% 685 640.00 41 925.40 6.11%
30.06.2012 726 995.40 721 678.80 5 316.60 0.74% 681 782.00 45 213.40 6.63%
31.05.2012 721 678.80 717 825.40 3 853.40 0.54% 672 665.60 49 013.20 7.29%
30.04.2012 717 825.40 715 666.40 2 159.00 0.30% 668 489.40 49 336.00 7.38%
31.03.2012 715 666.40 712 834.60 2 831.80 0.40% 665 351.10 50 315.30 7.56%
29.02.2012 712 834.60 711 409.50 1 425.10 0.20% 691 849.20 20 985.40 3.03%
31.01.2012 711 409.50 710 108.90 1 300.60 0.18% 690 092.30 21 317.20 3.09%
31.12.2011 710 108.90 702 137.90 7 971.00 1.14% 682 727.00 27 381.90 4.01%
30.11.2011 702 137.90 697 758.30 4 379.60 0.63% 677 844.60 24 293.30 3.58%
31.10.2011 697 758.30 694 162.30 3 596.00 0.52% 673 319.30 24 439.00 3.63%
30.09.2011 694 162.30 690 159.20 4 003.10 0.58% 669 368.20 24 794.10 3.70%
31.08.2011 690 159.20 685 640.00 4 519.20 0.66% 666 297.90 23 861.30 3.58%
31.07.2011 685 640.00 681 782.00 3 858.00 0.57% 662 303.70 23 336.30 3.52%
30.06.2011 681 782.00 672 665.60 9 116.40 1.36% 659 930.20 21 851.80 3.31%
31.05.2011 672 665.60 668 489.40 4 176.20 0.62% 655 979.50 16 686.10 2.54%
30.04.2011 668 489.40 665 351.10 3 138.30 0.47% 652 277.40 16 212.00 2.49%
31.03.2011 665 351.10 691 849.20 -26 498.10 -3.83% 649 138.60 16 212.50 2.50%
28.02.2011 691 849.20 690 092.30 1 756.90 0.25% 644 970.10 46 879.10 7.27%
31.01.2011 690 092.30 682 727.00 7 365.30 1.08% 642 665.90 47 426.40 7.38%
31.12.2010 682 727.00 677 844.60 4 882.40 0.72% 634 727.00 48 000.00 7.56%
30.11.2010 677 844.60 673 319.30 4 525.30 0.67% 628 393.30 49 451.30 7.87%
31.10.2010 673 319.30 669 368.20 3 951.10 0.59% 624 314.10 49 005.20 7.85%
30.09.2010 669 368.20 666 297.90 3 070.30 0.46% 619 499.70 49 868.50 8.05%
31.08.2010 666 297.90 662 303.70 3 994.20 0.60% 614 271.80 52 026.10 8.47%
31.07.2010 662 303.70 659 930.20 2 373.50 0.36% 609 242.50 53 061.20 8.71%
30.06.2010 659 930.20 655 979.50 3 950.70 0.60% 603 961.10 55 969.10 9.27%
31.05.2010 655 979.50 652 277.40 3 702.10 0.57% 604 432.70 51 546.80 8.53%
30.04.2010 652 277.40 649 138.60 3 138.80 0.48% 600 548.80 51 728.60 8.61%
31.03.2010 649 138.60 644 970.10 4 168.50 0.65% 596 117.70 53 020.90 8.89%
28.02.2010 644 970.10 642 665.90 2 304.20 0.36% 591 363.00 53 607.10 9.06%
31.01.2010 642 665.90 634 727.00 7 938.90 1.25% 585 526.30 57 139.60 9.76%
31.12.2009 634 727.00 628 393.30 6 333.70 1.01% 479 028.50 155 698.50 32.50%
30.11.2009 628 393.30 624 314.10 4 079.20 0.65% 494 123.40 134 269.90 27.17%
31.10.2009 624 314.10 619 499.70 4 814.40 0.78% 487 612.90 136 701.20 28.03%
30.09.2009 619 499.70 614 271.80 5 227.90 0.85% 482 515.80 136 983.90 28.39%
31.08.2009 614 271.80 609 242.50 5 029.30 0.83% 475 635.90 138 635.90 29.15%
31.07.2009 609 242.50 603 961.10 5 281.40 0.87% 467 948.80 141 293.70 30.19%
30.06.2009 603 961.10 604 432.70 - 471.60 -0.08% 456 186.90 147 774.20 32.39%
31.05.2009 604 432.70 600 548.80 3 883.90 0.65% 449 247.70 155 185.00 34.54%
30.04.2009 600 548.80 596 117.70 4 431.10 0.74% 443 341.90 157 206.90 35.46%
31.03.2009 596 117.70 591 363.00 4 754.70 0.80% 435 802.20 160 315.50 36.79%
28.02.2009 591 363.00 585 526.30 5 836.70 1.00% 430 741.90 160 621.10 37.29%
31.01.2009 585 526.30 479 028.50 106 497.80 22.23% 425 215.20 160 311.10 37.70%
31.12.2008 479 028.50 494 123.40 -15 094.90 -3.05% 420 352.50 58 676.00 13.96%
30.11.2008 494 123.40 487 612.90 6 510.50 1.34% 405 113.60 89 009.80 21.97%
31.10.2008 487 612.90 482 515.80 5 097.10 1.06% 397 460.60 90 152.30 22.68%
30.09.2008 482 515.80 475 635.90 6 879.90 1.45% 387 630.40 94 885.40 24.48%
31.08.2008 475 635.90 467 948.80 7 687.10 1.64% 380 947.40 94 688.50 24.86%
31.07.2008 467 948.80 456 186.90 11 761.90 2.58% 368 662.40 99 286.40 26.93%
30.06.2008 456 186.90 449 247.70 6 939.20 1.54% 355 423.40 100 763.50 28.35%
31.05.2008 449 247.70 443 341.90 5 905.80 1.33% 345 735.60 103 512.10 29.94%
30.04.2008 443 341.90 435 802.20 7 539.70 1.73% 333 640.90 109 701.00 32.88%
31.03.2008 435 802.20 430 741.90 5 060.30 1.17% 325 990.90 109 811.30 33.69%
29.02.2008 430 741.90 425 215.20 5 526.70 1.30% 317 553.90 113 188.00 35.64%
31.01.2008 425 215.20 420 352.50 4 862.70 1.16% 312 443.90 112 771.30 36.09%
31.12.2007 420 352.50 405 113.60 15 238.90 3.76% 307 596.90 112 755.60 36.66%
30.11.2007 405 113.60 397 460.60 7 653.00 1.93% 297 181.20 107 932.40 36.32%
31.10.2007 397 460.60 387 630.40 9 830.20 2.54% 289 694.70 107 765.90 37.20%
30.09.2007 387 630.40 380 947.40 6 683.00 1.75% 281 558.50 106 071.90 37.67%
31.08.2007 380 947.40 368 662.40 12 285.00 3.33% 273 723.70 107 223.70 39.17%
31.07.2007 368 662.40 355 423.40 13 239.00 3.72% 266 616.90 102 045.50 38.27%
30.06.2007 355 423.40 345 735.60 9 687.80 2.80% 260 442.10 94 981.30 36.47%
31.05.2007 345 735.60 333 640.90 12 094.70 3.62% 253 014.90 92 720.70 36.65%
30.04.2007 333 640.90 325 990.90 7 650.00 2.35% 245 637.10 88 003.80 35.83%
31.03.2007 325 990.90 317 553.90 8 437.00 2.66% 242 690.40 83 300.50 34.32%
28.02.2007 317 553.90 312 443.90 5 110.00 1.64% 238 457.80 79 096.10 33.17%
31.01.2007 312 443.90 307 596.90 4 847.00 1.58% 231 742.90 80 701.00 34.82%
31.12.2006 307 596.90 297 181.20 10 415.70 3.50% 220 461.00 87 135.90 39.52%
30.11.2006 297 181.20 289 694.70 7 486.50 2.58% 208 004.50 89 176.70 42.87%
31.10.2006 289 694.70 281 558.50 8 136.20 2.89% 201 904.60 87 790.10 43.48%
30.09.2006 281 558.50 273 723.70 7 834.80 2.86% 194 571.90 86 986.60 44.71%
31.08.2006 273 723.70 266 616.90 7 106.80 2.67% 188 033.10 85 690.60 45.57%
31.07.2006 266 616.90 260 442.10 6 174.80 2.37% 182 684.40 83 932.50 45.94%
30.06.2006 260 442.10 253 014.90 7 427.20 2.94% 174 824.80 85 617.30 48.97%
31.05.2006 253 014.90 245 637.10 7 377.80 3.00% 169 166.40 83 848.50 49.57%
30.04.2006 245 637.10 242 690.40 2 946.70 1.21% 163 301.70 82 335.40 50.42%
31.03.2006 242 690.40 238 457.80 4 232.60 1.77% 160 156.90 82 533.50 51.53%
28.02.2006 238 457.80 231 742.90 6 714.90 2.90% 161 474.60 76 983.20 47.68%
31.01.2006 231 742.90 220 461.00 11 281.90 5.12% 158 947.00 72 795.90 45.80%
31.12.2005 220 461.00 208 004.50 12 456.50 5.99% 156 361.50 64 099.50 40.99%
30.11.2005 208 004.50 201 904.60 6 099.90 3.02% 151 829.30 56 175.20 37.00%
31.10.2005 201 904.60 194 571.90 7 332.70 3.77% 148 341.50 53 563.10 36.11%
30.09.2005 194 571.90 188 033.10 6 538.80 3.48% 144 506.50 50 065.40 34.65%
31.08.2005 188 033.10 182 684.40 5 348.70 2.93% 140 286.10 47 747.00 34.04%
31.07.2005 182 684.40 174 824.80 7 859.60 4.50% 136 849.30 45 835.10 33.49%
30.06.2005 174 824.80 169 166.40 5 658.40 3.34% 131 477.40 43 347.40 32.97%
31.05.2005 169 166.40 163 301.70 5 864.70 3.59% 125 553.10 43 613.30 34.74%
30.04.2005 163 301.70 160 156.90 3 144.80 1.96% 121 288.00 42 013.70 34.64%
31.03.2005 160 156.90 161 474.60 -1 317.70 -0.82% 120 845.50 39 311.40 32.53%
28.02.2005 161 474.60 158 947.00 2 527.60 1.59% 116 743.20 44 731.40 38.32%
31.01.2005 158 947.00 156 361.50 2 585.50 1.65% 112 855.40 46 091.60 40.84%
31.12.2004 156 361.50 151 829.30 4 532.20 2.98% 108 974.30 47 387.20 43.48%
30.11.2004 151 829.30 148 341.50 3 487.80 2.35% 105 476.10 46 353.20 43.95%
31.10.2004 148 341.50 144 506.50 3 835.00 2.65% 102 818.40 45 523.10 44.28%
30.09.2004 144 506.50 140 286.10 4 220.40 3.01% 99 425.80 45 080.70 45.34%
31.08.2004 140 286.10 136 849.30 3 436.80 2.51% 95 804.80 44 481.30 46.43%
31.07.2004 136 849.30 131 477.40 5 371.90 4.09% 92 696.50 44 152.80 47.63%
30.06.2004 131 477.40 125 553.10 5 924.30 4.72% 86 354.90 45 122.50 52.25%
31.05.2004 125 553.10 121 288.00 4 265.10 3.52% 84 150.20 41 402.90 49.20%
30.04.2004 121 288.00 120 845.50 442.50 0.37% 80 528.50 40 759.50 50.61%
31.03.2004 120 845.50 116 743.20 4 102.30 3.51% 78 108.00 42 737.50 54.72%
29.02.2004 116 743.20 112 855.40 3 887.80 3.44% 76 380.00 40 363.20 52.85%
31.01.2004 112 855.40 108 974.30 3 881.10 3.56% 74 922.20 37 933.20 50.63%
31.12.2003 108 974.30 105 476.10 3 498.20 3.32% 73 762.20 35 212.10 47.74%
30.11.2003 105 476.10 102 818.40 2 657.70 2.58% 71 858.20 33 617.90 46.78%
31.10.2003 102 818.40 99 425.80 3 392.60 3.41% 70 529.80 32 288.60 45.78%
30.09.2003 99 425.80 95 804.80 3 621.00 3.78% 68 209.50 31 216.30 45.77%
31.08.2003 95 804.80 92 696.50 3 108.30 3.35% 66 619.80 29 185.00 43.81%
31.07.2003 92 696.50 86 354.90 6 341.60 7.34% 64 759.50 27 937.00 43.14%
30.06.2003 86 354.90 84 150.20 2 204.70 2.62% 62 711.70 23 643.20 37.70%
31.05.2003 84 150.20 80 528.50 3 621.70 4.50% 61 321.30 22 828.90 37.23%
30.04.2003 80 528.50 78 108.00 2 420.50 3.10% 59 016.90 21 511.60 36.45%
31.03.2003 78 108.00 76 380.00 1 728.00 2.26% 58 839.10 19 268.90 32.75%
28.02.2003 76 380.00 74 922.20 1 457.80 1.95% 58 093.80 18 286.20 31.48%
31.01.2003 74 922.20 73 762.20 1 160.00 1.57% 48 008.10 26 914.10 56.06%
31.12.2002 73 762.20 71 858.20 1 904.00 2.65% 56 208.70 17 553.50 31.23%
30.11.2002 71 858.20 70 529.80 1 328.40 1.88% 54 354.30 17 503.90 32.20%
31.10.2002 70 529.80 68 209.50 2 320.30 3.40% 49 210.00 21 319.80 43.32%
30.09.2002 68 209.50 66 619.80 1 589.70 2.39% 51 900.10 16 309.40 31.42%
31.08.2002 66 619.80 64 759.50 1 860.30 2.87% 51 427.40 15 192.40 29.54%
31.07.2002 64 759.50 62 711.70 2 047.80 3.27% 50 547.60 14 211.90 28.12%
30.06.2002 62 711.70 61 321.30 1 390.40 2.27% 48 750.20 13 961.50 28.64%
31.05.2002 61 321.30 59 016.90 2 304.40 3.90% 49 605.00 11 716.30 23.62%
30.04.2002 59 016.90 58 839.10 177.80 0.30% 48 314.10 10 702.80 22.15%
31.03.2002 58 839.10 58 093.80 745.30 1.28% 46 997.30 11 841.80 25.20%
28.02.2002 58 093.80 48 008.10 10 085.70 21.01% 46 115.90 11 977.90 25.97%
31.01.2002 48 008.10 56 208.70 -8 200.60 -14.59% 46 304.60 1 703.50 3.68%
31.12.2001 56 208.70 54 354.30 1 854.40 3.41% 43 791.50 12 417.20 28.36%
30.11.2001 54 354.30 49 210.00 5 144.30 10.45% 40 953.60 13 400.70 32.72%
31.10.2001 49 210.00 51 900.10 -2 690.10 -5.18% 39 983.80 9 226.20 23.07%
30.09.2001 51 900.10 51 427.40 472.70 0.92% 40 103.40 11 796.70 29.42%
31.08.2001 51 427.40 50 547.60 879.80 1.74% 38 703.20 12 724.20 32.88%
31.07.2001 50 547.60 48 750.20 1 797.40 3.69% 40 720.60 9 827.00 24.13%
30.06.2001 48 750.20 49 605.00 - 854.80 -1.72% 39 545.50 9 204.70 23.28%
31.05.2001 49 605.00 48 314.10 1 290.90 2.67% 37 283.40 12 321.60 33.05%
30.04.2001 48 314.10 46 997.30 1 316.80 2.80% 37 529.50 10 784.60 28.74%
31.03.2001 46 997.30 46 115.90 881.40 1.91% 36 616.40 10 380.90 28.35%
28.02.2001 46 115.90 46 304.60 - 188.70 -0.41% 31 949.50 14 166.40 44.34%
31.01.2001 46 304.60 43 791.50 2 513.10 5.74% 31 440.10 14 864.50 47.28%
31.12.2000 43 791.50 40 953.60 2 837.90 6.93% 30 065.20 13 726.30 45.66%
30.11.2000 40 953.60 39 983.80 969.80 2.43% 27 980.60 12 973.00 46.36%
31.10.2000 39 983.80 40 103.40 - 119.60 -0.30% 26 761.30 13 222.50 49.41%
30.09.2000 40 103.40 38 703.20 1 400.20 3.62% 26 607.20 13 496.20 50.72%
31.08.2000 38 703.20 40 720.60 -2 017.40 -4.95% 26 339.60 12 363.60 46.94%
31.07.2000 40 720.60 39 545.50 1 175.10 2.97% 26 053.80 14 666.80 56.29%
30.06.2000 39 545.50 37 283.40 2 262.10 6.07% 25 312.20 14 233.30 56.23%
31.05.2000 37 283.40 37 529.50 - 246.10 -0.66% 24 852.00 12 431.40 50.02%
30.04.2000 37 529.50 36 616.40 913.10 2.49% 24 252.70 13 276.80 54.74%
31.03.2000 36 616.40 31 949.50 4 666.90 14.61% 23 918.50 12 697.90 53.09%
29.02.2000 31 949.50 31 440.10 509.40 1.62% 24 219.40 7 730.10 31.92%
31.01.2000 31 440.10 30 065.20 1 374.90 4.57% 24 169.10 7 271.00 30.08%
31.12.1999 30 065.20 27 980.60 2 084.60 7.45% 23 737.20 6 328.00 26.66%
30.11.1999 27 980.60 26 761.30 1 219.30 4.56% 23 405.50 4 575.10 19.55%
31.10.1999 26 761.30 26 607.20 154.10 0.58% 22 856.80 3 904.50 17.08%
30.09.1999 26 607.20 26 339.60 267.60 1.02% 22 478.10 4 129.10 18.37%
31.08.1999 26 339.60 26 053.80 285.80 1.10% 22 442.20 3 897.40 17.37%
31.07.1999 26 053.80 25 312.20 741.60 2.93% 21 680.70 4 373.10 20.17%
30.06.1999 25 312.20 24 852.00 460.20 1.85% 20 538.70 4 773.50 23.24%
31.05.1999 24 852.00 24 252.70 599.30 2.47% 19 773.00 5 079.00 25.69%
30.04.1999 24 252.70 23 918.50 334.20 1.40% 20 582.10 3 670.60 17.83%
31.03.1999 23 918.50 24 219.40 - 300.90 -1.24% 18 705.90 5 212.60 27.87%
28.02.1999 24 219.40 24 169.10 50.30 0.21% 18 654.40 5 565.00 29.83%
31.01.1999 24 169.10 23 737.20 431.90 1.82% 18 209.80 5 959.30 32.73%
31.12.1998 23 737.20 23 405.50 331.70 1.42% 17 426.60 6 310.60 36.21%
30.11.1998 23 405.50 22 856.80 548.70 2.40% 16 024.60 7 380.90 46.06%
31.10.1998 22 856.80 22 478.10 378.70 1.68% 15 072.60 7 784.20 51.64%
30.09.1998 22 478.10 22 442.20 35.90 0.16% 13 168.40 9 309.70 70.70%
31.08.1998 22 442.20 21 680.70 761.50 3.51% 12 995.20 9 447.00 72.70%
31.07.1998 21 680.70 20 538.70 1 142.00 5.56% 12 204.60 9 476.10 77.64%
30.06.1998 20 538.70 19 773.00 765.70 3.87% 11 951.90 8 586.80 71.84%
31.05.1998 19 773.00 20 582.10 - 809.10 -3.93% 11 258.80 8 514.20 75.62%
30.04.1998 20 582.10 18 705.90 1 876.20 10.03% 10 210.50 10 371.60 101.58%
31.03.1998 18 705.90 18 654.40 51.50 0.28% 10 198.70 8 507.20 83.41%
28.02.1998 18 654.40 18 209.80 444.60 2.44% 8 886.60 9 767.80 109.92%
31.01.1998 18 209.80 17 426.60 783.20 4.49% 8 344.70 9 865.10 118.22%
31.12.1997 17 426.60 16 024.60 1 402.00 8.75% - - -
30.11.1997 16 024.60 15 072.60 952.00 6.32% - - -
31.10.1997 15 072.60 13 168.40 1 904.20 14.46% - - -
30.09.1997 13 168.40 12 995.20 173.20 1.33% - - -
31.08.1997 12 995.20 12 204.60 790.60 6.48% - - -
31.07.1997 12 204.60 11 951.90 252.70 2.11% - - -
30.06.1997 11 951.90 11 258.80 693.10 6.16% - - -
31.05.1997 11 258.80 10 210.50 1 048.30 10.27% - - -
30.04.1997 10 210.50 10 198.70 11.80 0.12% - - -
31.03.1997 10 198.70 8 886.60 1 312.10 14.76% - - -
28.02.1997 8 886.60 8 344.70 541.90 6.49% - - -
31.01.1997 8 344.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.