Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Stav devizových rezerv (netto, do října 2014): Měsíční, CZK
- Stav devizových rezerv (netto, do října 2014): Měsíční, EUR
- Stav devizových rezerv (netto, do října 2014): Měsíční, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Stav devizových rezerv, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Stav devizových rezerv, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Stav devizových rezerv, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Devizové rezervy (v konvertibilních měnách), CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Devizové rezervy (v konvertibilních měnách), EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Devizové rezervy (v konvertibilních měnách), USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv, EUR
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 54 730.50 54 821.70 -0.17% 47 462.20 15.31%
UK2 (v mil CZK) 1 213 703.70 1 198 019.40 1.31% 894 757.40 35.65%
UK3 (v mil EUR) 43 530.20 43 539.20 -0.02% 34 788.40 25.13%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 54 730.51 54 821.74 -0.17% 47 462.20 15.31%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 48 099.28 49 736.89 -3.29% 40 286.04 19.39%
UK3 (a) Cenné papíry 46 357.60 47 941.84 -3.30% 38 031.65 21.89%
UK5 (b) Depozita: 1 741.68 1 795.05 -2.97% 2 254.39 -22.74%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 1 653.94 1 720.54 -3.87% 2 131.07 -22.39%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 87.74 74.51 17.76% 123.32 -28.85%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 706.98 709.01 -0.29% 733.26 -3.58%
UK12 (3) SDR 1 110.96 1 114.14 -0.29% 1 155.19 -3.83%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 399.27 411.78 -3.04% 467.36 -14.57%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.34 0.34 0.00 0.35 -2.86%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 4 194.39 2 818.29 48.83% 4 820.35 -12.99%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 4 194.39 2 818.29 48.83% 4 820.35 -12.99%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 209.79 196.55 6.74% 248.42 -15.55%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 187.55 188.09 -0.29% 208.96 -10.25%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 57.87 65.36 -11.46% 17.97 222.04%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.37 8.40 -0.36% 8.71 -3.90%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -48.07 -69.47 -30.80% 8.14 - 690.54%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.06 4.19 -3.10% 4.64 -12.50%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 3 972.57 2 784.18 42.68% 4 817.46 -17.54%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 100.15 0.00 - - 138.35 -27.61%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I - 219.62 -31.63 594.34% 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 674.98 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 4 192.19 2 815.80 48.88% 4 817.46 -12.98%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 54 730.51 54 821.74 -0.17% 47 462.20 15.31%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 42 245.12 42 549.26 -0.71% 40 956.89 3.15%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 12 485.39 12 272.48 1.73% 6 505.31 91.93%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 112.92 - 113.58 -0.58% -84.32 33.92%
UK2 -- odliv (-) Jistina - 102.29 -98.79 3.54% -76.74 33.29%
UK3 -- odliv (-) Úroky -10.63 -14.79 -28.13% -7.58 40.24%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -6 416.84 -4 239.58 51.36% -14 078.09 -54.42%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -6 416.84 -4 239.58 51.36% -14 078.09 -54.42%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita - 112.92 - 113.58 -0.58% -84.32 33.92%
UK2 -- odliv (-) Jistina - 102.29 -98.79 3.54% -76.74 33.29%
UK3 -- odliv (-) Úroky -10.63 -14.79 -28.13% -7.58 40.24%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -6 416.84 -4 239.58 51.36% -14 078.09 -54.42%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -6 416.84 -4 239.58 51.36% -14 078.09 -54.42%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD
Stav devizových rezerv (262 hodnoty, 31.10.2014)
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (176 hodnot, 31.10.2014)
Cenné papíry (176 hodnot, 31.10.2014)
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku
Depozita: (176 hodnot, 31.10.2014)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (176 hodnot, 31.10.2014)
u bank se sídlem v tuzemsku (106 hodnot, 31.10.2014)
Z toho: umístěno v zahraničí (106 hodnot, 31.10.2014)
u bank se sídlem v zahraničí (176 hodnot, 31.10.2014)
Z toho:umístěno v tuzemsku (106 hodnot, 31.10.2014)
Rezervní pozice u IMF (169 hodnot, 31.10.2014)
SDR (176 hodnot, 31.10.2014)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (176 hodnot, 31.10.2014)
objem v mil. trojských uncí (176 hodnot, 31.10.2014)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (174 hodnoty, 31.10.2014)
finanční deriváty (106 hodnot, 31.10.2014)
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) (174 hodnoty, 31.10.2014)
Ostatní devizová aktiva (specifikace) (176 hodnot, 31.10.2014)
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (176 hodnot, 31.10.2014)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (40 hodnot, 31.10.2014)
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (176 hodnot, 31.10.2014)
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (106 hodnot, 31.10.2014)
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv (176 hodnot, 31.10.2014)
ostatní
Stav devizových rezerv
v mil USD (262 hodnoty, 31.10.2014)
v mil CZK (262 hodnoty, 31.10.2014)
v mil EUR (262 hodnoty, 31.10.2014)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (273 hodnoty, 30.06.2023)
odliv (-) Jistina (273 hodnoty, 30.06.2023)
odliv (-) Úroky (266 hodnot, 30.06.2023)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (5 hodnot, 31.08.2000)
Krátká pozice (-) (2 hodnoty, 31.08.2000)
Dlouhá pozice (+) (3 hodnoty, 30.06.2000)
Ostatní (specifikace) (103 hodnoty, 30.06.2023)
odliv spojený s repo operacemi (-) (103 hodnoty, 30.06.2023)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (274 hodnoty, 30.06.2023)
odliv (-) Jistina (274 hodnoty, 30.06.2023)
odliv (-) Úroky (267 hodnot, 30.06.2023)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
Krátká pozice (-)
Dlouhá pozice (+)
Ostatní (specifikace) (103 hodnoty, 30.06.2023)
odliv spojený s repo operacemi (-) (103 hodnoty, 30.06.2023)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (280 hodnot, 30.06.2023)
odliv (-) Jistina (280 hodnot, 30.06.2023)
odliv (-) Úroky (277 hodnot, 30.06.2023)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
Krátká pozice (-)
Dlouhá pozice (+)
Ostatní (specifikace) (103 hodnoty, 30.06.2023)
odliv spojený s repo operacemi (-) (103 hodnoty, 30.06.2023)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (280 hodnot, 30.06.2023)
odliv (-) Jistina (280 hodnot, 30.06.2023)
odliv (-) Úroky (277 hodnot, 30.06.2023)
příliv (+) Jistina
příliv (+) Úroky
Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) (5 hodnot, 31.08.2000)
Krátká pozice (-) (2 hodnoty, 31.08.2000)
Dlouhá pozice (+) (3 hodnoty, 30.06.2000)
Ostatní (specifikace) (103 hodnoty, 30.06.2023)
odliv spojený s repo operacemi (-) (103 hodnoty, 30.06.2023)
příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
obchodní úvěry (-)
obchodní úvěry (+)
ostatní účty platby (-)
ostatní účty příjmy (+)
Ostatní vybrané položky - v mil. USD
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)
krátká pozice
dlouhá pozice
ostatní instrumenty
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)
zahrnutá do rezervních aktiv
zahrnutá do ostatních devizových aktiv
cenné papíry půjčené a v repo operaci (176 hodnot, 31.10.2014)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I (39 hodnot, 31.12.2003)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I (130 hodnot, 31.10.2014)
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I (46 hodnot, 31.12.2003)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (130 hodnot, 31.10.2014)
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)
forwardy
futures
swapy
opce
ostatní
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)
krátká pozice (-)
dlouhá pozice (+)
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně
krátká pozice
nakoupené prodejní opce
prodané kupní opce
dlouhá pozice
nakoupené kupní opce
prodané prodejní opce
měnová struktura rezerv (podle skupin měn) (176 hodnot, 31.10.2014)
měny zahrnuté v koši SDR (176 hodnot, 31.10.2014)
měny nezahrnuté v koši SDR (54 hodnoty, 31.10.2014)
podle jednotlivých měn (není povinné)
Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD
Podmíněné závazky v zahraničních měnách
Záruky za dluh splatné do 1 roku
Ostatní podmíněné závazky
Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds )
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi
ostatní národní měnové instituce (+)
BIS (+)
IMF (+)
ostatní mezinárodní organizace (+)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+)
bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+)
Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté :
ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím
ostatní národní měnové instituce (-)
BIS (-)
IMF (-)
ostatní mezinárodní organizace (-) (280 hodnot, 30.06.2023)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-)
bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-)
Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně
Krátká pozice
Nakoupené prodejní opce
Prodané kupní opce
Dlouhá pozice
Nakoupené kupní opce
Prodané prodejní opce
Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money
V běžném kurzu
Krátká pozice
Dlouhá pozice
+ 5 % (depreciace o 5%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
- 5 % (apreciace o 5%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
+10 % (depreciace o 10%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
- 10 % (apreciace o 10%)
Krátká pozice
Dlouhá pozice
Ostatní (specifikace)
Krátká pozice
Dlouhá pozice

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014) (Statistika platební bilance (BPM 6))
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
Kapitál a rezervy, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Kapitál a rezervy, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
AKTIVA - rezervy ČNB (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - zlato (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.