General government - total (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat General government - total (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané

Graf hodnot, Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... General government - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 249 877.30
Min 30.09.2017 - 173 244.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 -30 564.10 15 052.00 -45 616.10 - 303.06% -60 500.90 29 936.80 -49.48%
30.06.2020 15 052.00 25 588.90 -10 536.90 -41.18% 78 921.40 -63 869.40 -80.93%
31.05.2020 25 588.90 249 877.30 - 224 288.40 -89.76% 18 849.50 6 739.40 35.75%
30.04.2020 249 877.30 160 511.10 89 366.20 55.68% -63 960.90 313 838.20 - 490.67%
31.03.2020 160 511.10 -50 356.50 210 867.60 - 418.75% 69 268.40 91 242.70 131.72%
29.02.2020 -50 356.50 11 273.20 -61 629.70 - 546.69% 832.80 -51 189.30 -6 146.65%
31.01.2020 11 273.20 -5 856.30 17 129.50 - 292.50% 48 586.40 -37 313.20 -76.80%
31.12.2019 -5 856.30 2 508.20 -8 364.50 - 333.49% -12 833.90 6 977.60 -54.37%
30.11.2019 2 508.20 -74 403.30 76 911.50 - 103.37% -67 977.60 70 485.80 - 103.69%
31.10.2019 -74 403.30 30 175.40 - 104 578.70 - 346.57% -1 307.00 -73 096.30 5 592.68%
30.09.2019 30 175.40 -11 705.50 41 880.90 - 357.79% 8 801.10 21 374.30 242.86%
31.08.2019 -11 705.50 -60 500.90 48 795.40 -80.65% -84 628.50 72 923.00 -86.17%
31.07.2019 -60 500.90 78 921.40 - 139 422.30 - 176.66% 42 304.20 - 102 805.10 - 243.01%
30.06.2019 78 921.40 18 849.50 60 071.90 318.69% 101 253.90 -22 332.50 -22.06%
31.05.2019 18 849.50 -63 960.90 82 810.40 - 129.47% -37 147.50 55 997.00 - 150.74%
30.04.2019 -63 960.90 69 268.40 - 133 229.30 - 192.34% -42 470.90 -21 490.00 50.60%
31.03.2019 69 268.40 832.80 68 435.60 8 217.53% 26 241.50 43 026.90 163.97%
28.02.2019 832.80 48 586.40 -47 753.60 -98.29% 58 806.50 -57 973.70 -98.58%
31.01.2019 48 586.40 -12 833.90 61 420.30 - 478.58% 35 356.40 13 230.00 37.42%
31.12.2018 -12 833.90 -67 977.60 55 143.70 -81.12% -12 225.40 - 608.50 4.98%
30.11.2018 -67 977.60 -1 307.00 -66 670.60 5 101.04% -53 532.90 -14 444.70 26.98%
31.10.2018 -1 307.00 8 801.10 -10 108.10 - 114.85% 81 671.50 -82 978.50 - 101.60%
30.09.2018 8 801.10 -84 628.50 93 429.60 - 110.40% - 173 244.00 182 045.10 - 105.08%
31.08.2018 -84 628.50 42 304.20 - 126 932.70 - 300.05% -15 651.70 -68 976.80 440.70%
31.07.2018 42 304.20 101 253.90 -58 949.70 -58.22% 37 761.40 4 542.80 12.03%
30.06.2018 101 253.90 -37 147.50 138 401.40 - 372.57% 10 886.00 90 367.90 830.13%
31.05.2018 -37 147.50 -42 470.90 5 323.40 -12.53% 13 091.90 -50 239.40 - 383.74%
30.04.2018 -42 470.90 26 241.50 -68 712.40 - 261.85% 13 293.00 -55 763.90 - 419.50%
31.03.2018 26 241.50 58 806.50 -32 565.00 -55.38% 96 376.00 -70 134.50 -72.77%
28.02.2018 58 806.50 35 356.40 23 450.10 66.32% 31 774.20 27 032.30 85.08%
31.01.2018 35 356.40 -12 225.40 47 581.80 - 389.20% 85 873.10 -50 516.70 -58.83%
31.12.2017 -12 225.40 -53 532.90 41 307.50 -77.16% -28 281.30 16 055.90 -56.77%
30.11.2017 -53 532.90 81 671.50 - 135 204.40 - 165.55% -47 450.20 -6 082.70 12.82%
31.10.2017 81 671.50 - 173 244.00 254 915.50 - 147.14% -3 232.40 84 903.90 -2 626.65%
30.09.2017 - 173 244.00 -15 651.70 - 157 592.30 1 006.87% 2 161.80 - 175 405.80 -8 113.88%
31.08.2017 -15 651.70 37 761.40 -53 413.10 - 141.45% 1 592.70 -17 244.40 -1 082.71%
31.07.2017 37 761.40 10 886.00 26 875.40 246.88% 12 870.10 24 891.30 193.40%
30.06.2017 10 886.00 13 091.90 -2 205.90 -16.85% 16 846.30 -5 960.30 -35.38%
31.05.2017 13 091.90 13 293.00 - 201.10 -1.51% 11 322.90 1 769.00 15.62%
30.04.2017 13 293.00 96 376.00 -83 083.00 -86.21% -7 539.80 20 832.80 - 276.30%
31.03.2017 96 376.00 31 774.20 64 601.80 203.32% 20 109.00 76 267.00 379.27%
28.02.2017 31 774.20 85 873.10 -54 098.90 -63.00% 25 550.20 6 224.00 24.36%
31.01.2017 85 873.10 -28 281.30 114 154.40 - 403.64% 58 891.80 26 981.30 45.81%
31.12.2016 -28 281.30 -47 450.20 19 168.90 -40.40% -67 937.30 39 656.00 -58.37%
30.11.2016 -47 450.20 -3 232.40 -44 217.80 1 367.96% -8 891.60 -38 558.60 433.65%
31.10.2016 -3 232.40 2 161.80 -5 394.20 - 249.52% 2 546.20 -5 778.60 - 226.95%
30.09.2016 2 161.80 1 592.70 569.10 35.73% -27 704.70 29 866.50 - 107.80%
31.08.2016 1 592.70 12 870.10 -11 277.40 -87.62% 29 969.70 -28 377.00 -94.69%
31.07.2016 12 870.10 16 846.30 -3 976.20 -23.60% 10 562.30 2 307.80 21.85%
30.06.2016 16 846.30 11 322.90 5 523.40 48.78% 74 958.20 -58 111.90 -77.53%
31.05.2016 11 322.90 -7 539.80 18 862.70 - 250.18% - 201.90 11 524.80 -5 708.17%
30.04.2016 -7 539.80 20 109.00 -27 648.80 - 137.49% -67 371.70 59 831.90 -88.81%
31.03.2016 20 109.00 25 550.20 -5 441.20 -21.30% 10 021.00 10 088.00 100.67%
29.02.2016 25 550.20 58 891.80 -33 341.60 -56.62% 20 657.70 4 892.50 23.68%
31.01.2016 58 891.80 -67 937.30 126 829.10 - 186.69% 11 847.30 47 044.50 397.09%
31.12.2015 -67 937.30 -8 891.60 -59 045.70 664.06% -44 298.30 -23 639.00 53.36%
30.11.2015 -8 891.60 2 546.20 -11 437.80 - 449.21% -45 585.00 36 693.40 -80.49%
31.10.2015 2 546.20 -27 704.70 30 250.90 - 109.19% -3 840.70 6 386.90 - 166.30%
30.09.2015 -27 704.70 29 969.70 -57 674.40 - 192.44% -10 962.80 -16 741.90 152.72%
31.08.2015 29 969.70 10 562.30 19 407.40 183.74% -16 825.90 46 795.60 - 278.12%
31.07.2015 10 562.30 74 958.20 -64 395.90 -85.91% -11 325.30 21 887.60 - 193.26%
30.06.2015 74 958.20 - 201.90 75 160.10 -37 226.40% -19 741.30 94 699.50 - 479.70%
31.05.2015 - 201.90 -67 371.70 67 169.80 -99.70% 1 231.60 -1 433.50 - 116.39%
30.04.2015 -67 371.70 10 021.00 -77 392.70 - 772.31% -22 458.70 -44 913.00 199.98%
31.03.2015 10 021.00 20 657.70 -10 636.70 -51.49% -1 438.30 11 459.30 - 796.73%
28.02.2015 20 657.70 11 847.30 8 810.40 74.37% 23 622.10 -2 964.40 -12.55%
31.01.2015 11 847.30 -44 298.30 56 145.60 - 126.74% 40 254.60 -28 407.30 -70.57%
31.12.2014 -44 298.30 -45 585.00 1 286.70 -2.82% -31 030.40 -13 267.90 42.76%
30.11.2014 -45 585.00 -3 840.70 -41 744.30 1 086.89% -10 335.50 -35 249.50 341.05%
31.10.2014 -3 840.70 -10 962.80 7 122.10 -64.97% 29 432.80 -33 273.50 - 113.05%
30.09.2014 -10 962.80 -16 825.90 5 863.10 -34.85% -25 026.20 14 063.40 -56.19%
31.08.2014 -16 825.90 -11 325.30 -5 500.60 48.57% -4 872.70 -11 953.20 245.31%
31.07.2014 -11 325.30 -19 741.30 8 416.00 -42.63% 15 591.10 -26 916.40 - 172.64%
30.06.2014 -19 741.30 1 231.60 -20 972.90 -1 702.90% -25 055.40 5 314.10 -21.21%
31.05.2014 1 231.60 -22 458.70 23 690.30 - 105.48% -39 967.60 41 199.20 - 103.08%
30.04.2014 -22 458.70 -1 438.30 -21 020.40 1 461.48% -31 202.20 8 743.50 -28.02%
31.03.2014 -1 438.30 23 622.10 -25 060.40 - 106.09% 15 904.40 -17 342.70 - 109.04%
28.02.2014 23 622.10 40 254.60 -16 632.50 -41.32% 5 141.20 18 480.90 359.47%
31.01.2014 40 254.60 -31 030.40 71 285.00 - 229.73% 55 273.90 -15 019.30 -27.17%
31.12.2013 -31 030.40 -10 335.50 -20 694.90 200.23% 2 278.00 -33 308.40 -1 462.18%
30.11.2013 -10 335.50 29 432.80 -39 768.30 - 135.12% -40 181.90 29 846.40 -74.28%
31.10.2013 29 432.80 -25 026.20 54 459.00 - 217.61% 26 265.30 3 167.50 12.06%
30.09.2013 -25 026.20 -4 872.70 -20 153.50 413.60% 29 968.50 -54 994.70 - 183.51%
31.08.2013 -4 872.70 15 591.10 -20 463.80 - 131.25% -15 730.30 10 857.60 -69.02%
31.07.2013 15 591.10 -25 055.40 40 646.50 - 162.23% 25 329.80 -9 738.70 -38.45%
30.06.2013 -25 055.40 -39 967.60 14 912.20 -37.31% 32 551.90 -57 607.30 - 176.97%
31.05.2013 -39 967.60 -31 202.20 -8 765.40 28.09% -6 141.90 -33 825.70 550.74%
30.04.2013 -31 202.20 15 904.40 -47 106.60 - 296.19% -47 881.30 16 679.10 -34.83%
31.03.2013 15 904.40 5 141.20 10 763.20 209.35% 26 370.70 -10 466.30 -39.69%
28.02.2013 5 141.20 55 273.90 -50 132.70 -90.70% 45 094.80 -39 953.60 -88.60%
31.01.2013 55 273.90 2 278.00 52 995.90 2 326.42% 42 098.70 13 175.20 31.30%
31.12.2012 2 278.00 -40 181.90 42 459.90 - 105.67% -47 530.60 49 808.60 - 104.79%
30.11.2012 -40 181.90 26 265.30 -66 447.20 - 252.98% 10 146.00 -50 327.90 - 496.04%
31.10.2012 26 265.30 29 968.50 -3 703.20 -12.36% -18 390.90 44 656.20 - 242.82%
30.09.2012 29 968.50 -15 730.30 45 698.80 - 290.51% 18 153.70 11 814.80 65.08%
31.08.2012 -15 730.30 25 329.80 -41 060.10 - 162.10% -10 852.80 -4 877.50 44.94%
31.07.2012 25 329.80 32 551.90 -7 222.10 -22.19% 11 680.60 13 649.20 116.85%
30.06.2012 32 551.90 -6 141.90 38 693.80 - 630.00% 31 431.60 1 120.30 3.56%
31.05.2012 -6 141.90 -47 881.30 41 739.40 -87.17% -9 357.60 3 215.70 -34.36%
30.04.2012 -47 881.30 26 370.70 -74 252.00 - 281.57% -49 746.50 1 865.20 -3.75%
31.03.2012 26 370.70 45 094.80 -18 724.10 -41.52% 2 850.00 23 520.70 825.29%
29.02.2012 45 094.80 42 098.70 2 996.10 7.12% - 428.20 45 523.00 -10 631.25%
31.01.2012 42 098.70 -47 530.60 89 629.30 - 188.57% 32 371.20 9 727.50 30.05%
31.12.2011 -47 530.60 10 146.00 -57 676.60 - 568.47% -39 422.60 -8 108.00 20.57%
30.11.2011 10 146.00 -18 390.90 28 536.90 - 155.17% -46 981.90 57 127.90 - 121.60%
31.10.2011 -18 390.90 18 153.70 -36 544.60 - 201.31% -67 478.50 49 087.60 -72.75%
30.09.2011 18 153.70 -10 852.80 29 006.50 - 267.27% 75 212.30 -57 058.60 -75.86%
31.08.2011 -10 852.80 11 680.60 -22 533.40 - 192.91% 19 392.80 -30 245.60 - 155.96%
31.07.2011 11 680.60 31 431.60 -19 751.00 -62.84% 37 315.20 -25 634.60 -68.70%
30.06.2011 31 431.60 -9 357.60 40 789.20 - 435.89% 44 172.40 -12 740.80 -28.84%
31.05.2011 -9 357.60 -49 746.50 40 388.90 -81.19% 3 873.10 -13 230.70 - 341.60%
30.04.2011 -49 746.50 2 850.00 -52 596.50 -1 845.49% -55 202.70 5 456.20 -9.88%
31.03.2011 2 850.00 - 428.20 3 278.20 - 765.58% 23 187.20 -20 337.20 -87.71%
28.02.2011 - 428.20 32 371.20 -32 799.40 - 101.32% -27 515.60 27 087.40 -98.44%
31.01.2011 32 371.20 -39 422.60 71 793.80 - 182.11% 30 277.30 2 093.90 6.92%
31.12.2010 -39 422.60 -46 981.90 7 559.30 -16.09% -55 634.60 16 212.00 -29.14%
30.11.2010 -46 981.90 -67 478.50 20 496.60 -30.38% -75 257.10 28 275.20 -37.57%
31.10.2010 -67 478.50 75 212.30 - 142 690.80 - 189.72% 8 594.30 -76 072.80 - 885.15%
30.09.2010 75 212.30 19 392.80 55 819.50 287.84% 5 591.80 69 620.50 1 245.05%
31.08.2010 19 392.80 37 315.20 -17 922.40 -48.03% -10 673.60 30 066.40 - 281.69%
31.07.2010 37 315.20 44 172.40 -6 857.20 -15.52% -13 523.80 50 839.00 - 375.92%
30.06.2010 44 172.40 3 873.10 40 299.30 1 040.49% 29 215.70 14 956.70 51.19%
31.05.2010 3 873.10 -55 202.70 59 075.80 - 107.02% 51 092.60 -47 219.50 -92.42%
30.04.2010 -55 202.70 23 187.20 -78 389.90 - 338.07% 3 076.00 -58 278.70 -1 894.63%
31.03.2010 23 187.20 -27 515.60 50 702.80 - 184.27% -1 238.60 24 425.80 -1 972.05%
28.02.2010 -27 515.60 30 277.30 -57 792.90 - 190.88% -8 010.00 -19 505.60 243.52%
31.01.2010 30 277.30 -55 634.60 85 911.90 - 154.42% 10 960.80 19 316.50 176.23%
31.12.2009 -55 634.60 -75 257.10 19 622.50 -26.07% -37 315.70 -18 318.90 49.09%
30.11.2009 -75 257.10 8 594.30 -83 851.40 - 975.66% -11 221.70 -64 035.40 570.64%
31.10.2009 8 594.30 5 591.80 3 002.50 53.69% 17 879.30 -9 285.00 -51.93%
30.09.2009 5 591.80 -10 673.60 16 265.40 - 152.39% -11 416.80 17 008.60 - 148.98%
31.08.2009 -10 673.60 -13 523.80 2 850.20 -21.08% 2 317.60 -12 991.20 - 560.55%
31.07.2009 -13 523.80 29 215.70 -42 739.50 - 146.29% 6 307.30 -19 831.10 - 314.42%
30.06.2009 29 215.70 51 092.60 -21 876.90 -42.82% 106 604.80 -77 389.10 -72.59%
31.05.2009 51 092.60 3 076.00 48 016.60 1 561.01% 9 600.10 41 492.50 432.21%
30.04.2009 3 076.00 -1 238.60 4 314.60 - 348.34% -6 937.70 10 013.70 - 144.34%
31.03.2009 -1 238.60 -8 010.00 6 771.40 -84.54% 2 145.10 -3 383.70 - 157.74%
28.02.2009 -8 010.00 10 960.80 -18 970.80 - 173.08% -24 752.90 16 742.90 -67.64%
31.01.2009 10 960.80 -37 315.70 48 276.50 - 129.37% 22 792.60 -11 831.80 -51.91%
31.12.2008 -37 315.70 -11 221.70 -26 094.00 232.53% -9 703.10 -27 612.60 284.57%
30.11.2008 -11 221.70 17 879.30 -29 101.00 - 162.76% 3 522.80 -14 744.50 - 418.54%
31.10.2008 17 879.30 -11 416.80 29 296.10 - 256.61% 20 025.90 -2 146.60 -10.72%
30.09.2008 -11 416.80 2 317.60 -13 734.40 - 592.61% 21 979.70 -33 396.50 - 151.94%
31.08.2008 2 317.60 6 307.30 -3 989.70 -63.26% -42 605.50 44 923.10 - 105.44%
31.07.2008 6 307.30 106 604.80 - 100 297.50 -94.08% 37 798.10 -31 490.80 -83.31%
30.06.2008 106 604.80 9 600.10 97 004.70 1 010.46% 43 795.30 62 809.50 143.42%
31.05.2008 9 600.10 -6 937.70 16 537.80 - 238.38% -17 500.50 27 100.60 - 154.86%
30.04.2008 -6 937.70 2 145.10 -9 082.80 - 423.42% -5 890.70 -1 047.00 17.77%
31.03.2008 2 145.10 -24 752.90 26 898.00 - 108.67% 5 512.70 -3 367.60 -61.09%
29.02.2008 -24 752.90 22 792.60 -47 545.50 - 208.60% -5 466.90 -19 286.00 352.78%
31.01.2008 22 792.60 -9 703.10 32 495.70 - 334.90% 23 658.50 - 865.90 -3.66%
31.12.2007 -9 703.10 3 522.80 -13 225.90 - 375.44% 205.70 -9 908.80 -4 817.11%
30.11.2007 3 522.80 20 025.90 -16 503.10 -82.41% -9 446.70 12 969.50 - 137.29%
31.10.2007 20 025.90 21 979.70 -1 953.80 -8.89% -21 577.90 41 603.80 - 192.81%
30.09.2007 21 979.70 -42 605.50 64 585.20 - 151.59% 12 181.30 9 798.40 80.44%
31.08.2007 -42 605.50 37 798.10 -80 403.60 - 212.72% -23 048.10 -19 557.40 84.85%
31.07.2007 37 798.10 43 795.30 -5 997.20 -13.69% 6 227.60 31 570.50 506.94%
30.06.2007 43 795.30 -17 500.50 61 295.80 - 350.25% 17 543.00 26 252.30 149.65%
31.05.2007 -17 500.50 -5 890.70 -11 609.80 197.09% 11 980.80 -29 481.30 - 246.07%
30.04.2007 -5 890.70 5 512.70 -11 403.40 - 206.86% -17 999.90 12 109.20 -67.27%
31.03.2007 5 512.70 -5 466.90 10 979.60 - 200.84% 10 985.80 -5 473.10 -49.82%
28.02.2007 -5 466.90 23 658.50 -29 125.40 - 123.11% -2 503.30 -2 963.60 118.39%
31.01.2007 23 658.50 205.70 23 452.80 11 401.46% -3 213.40 26 871.90 - 836.25%
31.12.2006 205.70 -9 446.70 9 652.40 - 102.18% -13 140.50 13 346.20 - 101.57%
30.11.2006 -9 446.70 -21 577.90 12 131.20 -56.22% -25 999.80 16 553.10 -63.67%
31.10.2006 -21 577.90 12 181.30 -33 759.20 - 277.14% 818.30 -22 396.20 -2 736.92%
30.09.2006 12 181.30 -23 048.10 35 229.40 - 152.85% 16 349.50 -4 168.20 -25.49%
31.08.2006 -23 048.10 6 227.60 -29 275.70 - 470.10% -8 112.60 -14 935.50 184.10%
31.07.2006 6 227.60 17 543.00 -11 315.40 -64.50% 18 044.40 -11 816.80 -65.49%
30.06.2006 17 543.00 11 980.80 5 562.20 46.43% 133 260.00 - 115 717.00 -86.84%
31.05.2006 11 980.80 -17 999.90 29 980.70 - 166.56% -3 871.30 15 852.10 - 409.48%
30.04.2006 -17 999.90 10 985.80 -28 985.70 - 263.85% -20 161.00 2 161.10 -10.72%
31.03.2006 10 985.80 -2 503.30 13 489.10 - 538.85% 46 688.60 -35 702.80 -76.47%
28.02.2006 -2 503.30 -3 213.40 710.10 -22.10% -18 737.20 16 233.90 -86.64%
31.01.2006 -3 213.40 -13 140.50 9 927.10 -75.55% -3 729.10 515.70 -13.83%
31.12.2005 -13 140.50 -25 999.80 12 859.30 -49.46% -29 778.20 16 637.70 -55.87%
30.11.2005 -25 999.80 818.30 -26 818.10 -3 277.29% -13 020.30 -12 979.50 99.69%
31.10.2005 818.30 16 349.50 -15 531.20 -94.99% -3 323.00 4 141.30 - 124.63%
30.09.2005 16 349.50 -8 112.60 24 462.10 - 301.53% -7 729.30 24 078.80 - 311.53%
31.08.2005 -8 112.60 18 044.40 -26 157.00 - 144.96% -3 233.60 -4 879.00 150.88%
31.07.2005 18 044.40 133 260.00 - 115 215.60 -86.46% 16 032.20 2 012.20 12.55%
30.06.2005 133 260.00 -3 871.30 137 131.30 -3 542.25% 52 476.80 80 783.20 153.94%
31.05.2005 -3 871.30 -20 161.00 16 289.70 -80.80% -16 067.40 12 196.10 -75.91%
30.04.2005 -20 161.00 46 688.60 -66 849.60 - 143.18% -20 370.00 209.00 -1.03%
31.03.2005 46 688.60 -18 737.20 65 425.80 - 349.18% 23 837.90 22 850.70 95.86%
28.02.2005 -18 737.20 -3 729.10 -15 008.10 402.46% 2 463.60 -21 200.80 - 860.56%
31.01.2005 -3 729.10 -29 778.20 26 049.10 -87.48% 20 218.50 -23 947.60 - 118.44%
31.12.2004 -29 778.20 -13 020.30 -16 757.90 128.71% -44 848.60 15 070.40 -33.60%
30.11.2004 -13 020.30 -3 323.00 -9 697.30 291.82% -11 056.30 -1 964.00 17.76%
31.10.2004 -3 323.00 -7 729.30 4 406.30 -57.01% 20 792.10 -24 115.10 - 115.98%
30.09.2004 -7 729.30 -3 233.60 -4 495.70 139.03% -1 120.70 -6 608.60 589.68%
31.08.2004 -3 233.60 16 032.20 -19 265.80 - 120.17% 5 461.50 -8 695.10 - 159.21%
31.07.2004 16 032.20 52 476.80 -36 444.60 -69.45% 3 216.00 12 816.20 398.51%
30.06.2004 52 476.80 -16 067.40 68 544.20 - 426.60% 39 758.90 12 717.90 31.99%
31.05.2004 -16 067.40 -20 370.00 4 302.60 -21.12% -34 045.50 17 978.10 -52.81%
30.04.2004 -20 370.00 23 837.90 -44 207.90 - 185.45% -35 579.40 15 209.40 -42.75%
31.03.2004 23 837.90 2 463.60 21 374.30 867.60% 13 025.10 10 812.80 83.02%
29.02.2004 2 463.60 20 218.50 -17 754.90 -87.82% - 532.70 2 996.30 - 562.47%
31.01.2004 20 218.50 -44 848.60 65 067.10 - 145.08% -4 680.70 24 899.20 - 531.95%
31.12.2003 -44 848.60 -11 056.30 -33 792.30 305.64% -25 262.40 -19 586.20 77.53%
30.11.2003 -11 056.30 20 792.10 -31 848.40 - 153.18% -19 516.90 8 460.60 -43.35%
31.10.2003 20 792.10 -1 120.70 21 912.80 -1 955.28% 5 107.10 15 685.00 307.12%
30.09.2003 -1 120.70 5 461.50 -6 582.20 - 120.52% 14 703.00 -15 823.70 - 107.62%
31.08.2003 5 461.50 3 216.00 2 245.50 69.82% -19 922.70 25 384.20 - 127.41%
31.07.2003 3 216.00 39 758.90 -36 542.90 -91.91% -2 591.70 5 807.70 - 224.09%
30.06.2003 39 758.90 -34 045.50 73 804.40 - 216.78% 19 380.50 20 378.40 105.15%
31.05.2003 -34 045.50 -35 579.40 1 533.90 -4.31% 124 076.20 - 158 121.70 - 127.44%
30.04.2003 -35 579.40 13 025.10 -48 604.50 - 373.16% -7 928.40 -27 651.00 348.76%
31.03.2003 13 025.10 - 532.70 13 557.80 -2 545.11% 5 191.10 7 834.00 150.91%
28.02.2003 - 532.70 -4 680.70 4 148.00 -88.62% -7 343.00 6 810.30 -92.75%
31.01.2003 -4 680.70 -25 262.40 20 581.70 -81.47% - - -
31.12.2002 -25 262.40 -19 516.90 -5 745.50 29.44% - - -
30.11.2002 -19 516.90 5 107.10 -24 624.00 - 482.15% - - -
31.10.2002 5 107.10 14 703.00 -9 595.90 -65.26% - - -
30.09.2002 14 703.00 -19 922.70 34 625.70 - 173.80% - - -
31.08.2002 -19 922.70 -2 591.70 -17 331.00 668.71% - - -
31.07.2002 -2 591.70 19 380.50 -21 972.20 - 113.37% - - -
30.06.2002 19 380.50 124 076.20 - 104 695.70 -84.38% - - -
31.05.2002 124 076.20 -7 928.40 132 004.60 -1 664.96% - - -
30.04.2002 -7 928.40 5 191.10 -13 119.50 - 252.73% - - -
31.03.2002 5 191.10 -7 343.00 12 534.10 - 170.69% - - -
28.02.2002 -7 343.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

General government - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
General government - total (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
General government - total (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows))
General government - total (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - stocks)
General government - total (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.