Households - redeemable at notice, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané

Graf hodnot, Deposits by non-financial sectors other than government - stocks

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Households - redeemable at notice

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 204 378.80 628 766.40 - 424 387.60 -67.50% 600 208.00 - 395 829.20 -65.95%
01.04.2020 628 766.40 623 810.40 4 956.00 0.79% 601 840.10 26 926.30 4.47%
01.01.2020 623 810.40 612 122.00 11 688.40 1.91% 619 247.80 4 562.60 0.74%
01.10.2019 612 122.00 600 208.00 11 914.00 1.98% 608 810.60 3 311.40 0.54%
01.07.2019 600 208.00 601 840.10 -1 632.10 -0.27% 613 995.40 -13 787.40 -2.25%
01.04.2019 601 840.10 619 247.80 -17 407.70 -2.81% 634 361.40 -32 521.30 -5.13%
01.01.2019 619 247.80 608 810.60 10 437.20 1.71% 653 001.10 -33 753.30 -5.17%
01.10.2018 608 810.60 613 995.40 -5 184.80 -0.84% 648 867.30 -40 056.70 -6.17%
01.07.2018 613 995.40 634 361.40 -20 366.00 -3.21% 653 130.50 -39 135.10 -5.99%
01.04.2018 634 361.40 653 001.10 -18 639.70 -2.85% 674 207.80 -39 846.40 -5.91%
01.01.2018 653 001.10 648 867.30 4 133.80 0.64% 695 425.30 -42 424.20 -6.10%
01.10.2017 648 867.30 653 130.50 -4 263.20 -0.65% 710 684.70 -61 817.40 -8.70%
01.07.2017 653 130.50 674 207.80 -21 077.30 -3.13% 723 445.20 -70 314.70 -9.72%
01.04.2017 674 207.80 695 425.30 -21 217.50 -3.05% 775 735.00 - 101 527.20 -13.09%
01.01.2017 695 425.30 710 684.70 -15 259.40 -2.15% 825 931.20 - 130 505.90 -15.80%
01.10.2016 710 684.70 723 445.20 -12 760.50 -1.76% 819 107.80 - 108 423.10 -13.24%
01.07.2016 723 445.20 775 735.00 -52 289.80 -6.74% 819 245.60 -95 800.40 -11.69%
01.04.2016 775 735.00 825 931.20 -50 196.20 -6.08% 871 887.90 -96 152.90 -11.03%
01.01.2016 825 931.20 819 107.80 6 823.40 0.83% 927 250.80 - 101 319.60 -10.93%
01.10.2015 819 107.80 819 245.60 - 137.80 -0.02% 889 057.00 -69 949.20 -7.87%
01.07.2015 819 245.60 871 887.90 -52 642.30 -6.04% 930 273.90 - 111 028.30 -11.94%
01.04.2015 871 887.90 927 250.80 -55 362.90 -5.97% 970 907.40 -99 019.50 -10.20%
01.01.2015 927 250.80 889 057.00 38 193.80 4.30% 1 004 233.50 -76 982.70 -7.67%
01.10.2014 889 057.00 930 273.90 -41 216.90 -4.43% 1 002 366.70 - 113 309.70 -11.30%
01.07.2014 930 273.90 970 907.40 -40 633.50 -4.19% 1 003 968.80 -73 694.90 -7.34%
01.04.2014 970 907.40 1 004 233.50 -33 326.10 -3.32% 1 025 048.90 -54 141.50 -5.28%
01.01.2014 1 004 233.50 1 002 366.70 1 866.80 0.19% 1 027 624.40 -23 390.90 -2.28%
01.10.2013 1 002 366.70 1 003 968.80 -1 602.10 -0.16% 1 000 491.70 1 875.00 0.19%
01.07.2013 1 003 968.80 1 025 048.90 -21 080.10 -2.06% 984 014.60 19 954.20 2.03%
01.04.2013 1 025 048.90 1 027 624.40 -2 575.50 -0.25% 996 225.30 28 823.60 2.89%
01.01.2013 1 027 624.40 1 000 491.70 27 132.70 2.71% 1 010 915.00 16 709.40 1.65%
01.10.2012 1 000 491.70 984 014.60 16 477.10 1.67% 1 002 048.70 -1 557.00 -0.16%
01.07.2012 984 014.60 996 225.30 -12 210.70 -1.23% 1 001 541.60 -17 527.00 -1.75%
01.04.2012 996 225.30 1 010 915.00 -14 689.70 -1.45% 1 025 255.60 -29 030.30 -2.83%
01.01.2012 1 010 915.00 1 002 048.70 8 866.30 0.88% 1 046 694.40 -35 779.40 -3.42%
01.10.2011 1 002 048.70 1 001 541.60 507.10 0.05% 1 063 903.80 -61 855.10 -5.81%
01.07.2011 1 001 541.60 1 025 255.60 -23 714.00 -2.31% 1 088 715.20 -87 173.60 -8.01%
01.04.2011 1 025 255.60 1 046 694.40 -21 438.80 -2.05% 1 244 872.00 - 219 616.40 -17.64%
01.01.2011 1 046 694.40 1 063 903.80 -17 209.40 -1.62% 1 367 225.20 - 320 530.80 -23.44%
01.10.2010 1 063 903.80 1 088 715.20 -24 811.40 -2.28% 1 350 910.20 - 287 006.40 -21.25%
01.07.2010 1 088 715.20 1 244 872.00 - 156 156.80 -12.54% 1 348 396.60 - 259 681.40 -19.26%
01.04.2010 1 244 872.00 1 367 225.20 - 122 353.20 -8.95% 1 375 917.40 - 131 045.40 -9.52%
01.01.2010 1 367 225.20 1 350 910.20 16 315.00 1.21% 1 357 151.00 10 074.20 0.74%
01.10.2009 1 350 910.20 1 348 396.60 2 513.60 0.19% 1 199 671.60 151 238.60 12.61%
01.07.2009 1 348 396.60 1 375 917.40 -27 520.80 -2.00% 1 033 782.10 314 614.50 30.43%
01.04.2009 1 375 917.40 1 357 151.00 18 766.40 1.38% 992 225.60 383 691.80 38.67%
01.01.2009 1 357 151.00 1 199 671.60 157 479.40 13.13% 952 533.40 404 617.60 42.48%
01.10.2008 1 199 671.60 1 033 782.10 165 889.50 16.05% 885 149.50 314 522.10 35.53%
01.07.2008 1 033 782.10 992 225.60 41 556.50 4.19% 815 662.60 218 119.50 26.74%
01.04.2008 992 225.60 952 533.40 39 692.20 4.17% 801 648.10 190 577.50 23.77%
01.01.2008 952 533.40 885 149.50 67 383.90 7.61% 787 754.30 164 779.10 20.92%
01.10.2007 885 149.50 815 662.60 69 486.90 8.52% 743 425.40 141 724.10 19.06%
01.07.2007 815 662.60 801 648.10 14 014.50 1.75% 701 410.80 114 251.80 16.29%
01.04.2007 801 648.10 787 754.30 13 893.80 1.76% 676 924.10 124 724.00 18.43%
01.01.2007 787 754.30 743 425.40 44 328.90 5.96% 662 855.70 124 898.60 18.84%
01.10.2006 743 425.40 701 410.80 42 014.60 5.99% 622 338.20 121 087.20 19.46%
01.07.2006 701 410.80 676 924.10 24 486.70 3.62% 585 389.00 116 021.80 19.82%
01.04.2006 676 924.10 662 855.70 14 068.40 2.12% 584 188.10 92 736.00 15.87%
01.01.2006 662 855.70 622 338.20 40 517.50 6.51% 585 099.70 77 756.00 13.29%
01.10.2005 622 338.20 585 389.00 36 949.20 6.31% 555 660.30 66 677.90 12.00%
01.07.2005 585 389.00 584 188.10 1 200.90 0.21% 530 328.10 55 060.90 10.38%
01.04.2005 584 188.10 585 099.70 - 911.60 -0.16% 531 977.70 52 210.40 9.81%
01.01.2005 585 099.70 555 660.30 29 439.40 5.30% 539 893.10 45 206.60 8.37%
01.10.2004 555 660.30 530 328.10 25 332.20 4.78% 534 038.30 21 622.00 4.05%
01.07.2004 530 328.10 531 977.70 -1 649.60 -0.31% 535 161.20 -4 833.10 -0.90%
01.04.2004 531 977.70 539 893.10 -7 915.40 -1.47% 550 653.00 -18 675.30 -3.39%
01.01.2004 539 893.10 534 038.30 5 854.80 1.10% 567 584.70 -27 691.60 -4.88%
01.10.2003 534 038.30 535 161.20 -1 122.90 -0.21% 593 945.90 -59 907.60 -10.09%
01.07.2003 535 161.20 550 653.00 -15 491.80 -2.81% 812 946.50 - 277 785.30 -34.17%
01.04.2003 550 653.00 567 584.70 -16 931.70 -2.98% 917 836.20 - 367 183.20 -40.01%
01.01.2003 567 584.70 593 945.90 -26 361.20 -4.44% 921 069.30 - 353 484.60 -38.38%
01.10.2002 593 945.90 812 946.50 - 219 000.60 -26.94% - - -
01.07.2002 812 946.50 917 836.20 - 104 889.70 -11.43% - - -
01.04.2002 917 836.20 921 069.30 -3 233.10 -0.35% - - -
01.01.2002 921 069.30 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks)
Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - flows)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.