Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - flows) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - flows) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané

Graf hodnot, Deposits by non-financial sectors other than government - flows

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - redeemable at notice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2016 -14 118.60
Max 31.12.2008 65 471.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 -2 549.00 -3 243.90 694.90 -21.42% - 825.60 -1 723.40 208.75%
30.06.2020 -3 243.90 -1 444.20 -1 799.70 124.62% - 960.20 -2 283.70 237.84%
31.05.2020 -1 444.20 2 681.30 -4 125.50 - 153.86% -2 212.50 768.30 -34.73%
30.04.2020 2 681.30 1 176.30 1 505.00 127.94% -1 539.30 4 220.60 - 274.19%
31.03.2020 1 176.30 624.20 552.10 88.45% -2 489.70 3 666.00 - 147.25%
29.02.2020 624.20 - 398.90 1 023.10 - 256.48% -2 421.10 3 045.30 - 125.78%
31.01.2020 - 398.90 5 281.10 -5 680.00 - 107.55% -1 292.00 893.10 -69.13%
31.12.2019 5 281.10 - 139.20 5 420.30 -3 893.89% 3 057.90 2 223.20 72.70%
30.11.2019 - 139.20 1 821.70 -1 960.90 - 107.64% -6.10 - 133.10 2 181.97%
31.10.2019 1 821.70 - 677.10 2 498.80 - 369.04% -1 409.40 3 231.10 - 229.25%
30.09.2019 - 677.10 2 821.20 -3 498.30 - 124.00% -1 312.60 635.50 -48.42%
31.08.2019 2 821.20 - 825.60 3 646.80 - 441.72% -1 382.70 4 203.90 - 304.04%
31.07.2019 - 825.60 - 960.20 134.60 -14.02% -2 890.50 2 064.90 -71.44%
30.06.2019 - 960.20 -2 212.50 1 252.30 -56.60% -2 616.00 1 655.80 -63.30%
31.05.2019 -2 212.50 -1 539.30 - 673.20 43.73% -2 382.20 169.70 -7.12%
30.04.2019 -1 539.30 -2 489.70 950.40 -38.17% -1 925.30 386.00 -20.05%
31.03.2019 -2 489.70 -2 421.10 -68.60 2.83% -1 909.40 - 580.30 30.39%
28.02.2019 -2 421.10 -1 292.00 -1 129.10 87.39% -1 672.60 - 748.50 44.75%
31.01.2019 -1 292.00 3 057.90 -4 349.90 - 142.25% -25.10 -1 266.90 5 047.41%
31.12.2018 3 057.90 -6.10 3 064.00 -50 229.51% 4 757.50 -1 699.60 -35.72%
30.11.2018 -6.10 -1 409.40 1 403.30 -99.57% -47.40 41.30 -87.13%
31.10.2018 -1 409.40 -1 312.60 -96.80 7.37% -1 106.60 - 302.80 27.36%
30.09.2018 -1 312.60 -1 382.70 70.10 -5.07% -1 535.00 222.40 -14.49%
31.08.2018 -1 382.70 -2 890.50 1 507.80 -52.16% -2 524.00 1 141.30 -45.22%
31.07.2018 -2 890.50 -2 616.00 - 274.50 10.49% -1 822.60 -1 067.90 58.59%
30.06.2018 -2 616.00 -2 382.20 - 233.80 9.81% -3 170.10 554.10 -17.48%
31.05.2018 -2 382.20 -1 925.30 - 456.90 23.73% -2 668.10 285.90 -10.72%
30.04.2018 -1 925.30 -1 909.40 -15.90 0.83% - 811.50 -1 113.80 137.25%
31.03.2018 -1 909.40 -1 672.60 - 236.80 14.16% -3 351.10 1 441.70 -43.02%
28.02.2018 -1 672.60 -25.10 -1 647.50 6 563.74% -3 553.10 1 880.50 -52.93%
31.01.2018 -25.10 4 757.50 -4 782.60 - 100.53% -3 144.00 3 118.90 -99.20%
31.12.2017 4 757.50 -47.40 4 804.90 -10 136.92% 3 233.30 1 524.20 47.14%
30.11.2017 -47.40 -1 106.60 1 059.20 -95.72% - 620.80 573.40 -92.36%
31.10.2017 -1 106.60 -1 535.00 428.40 -27.91% -1 932.40 825.80 -42.73%
30.09.2017 -1 535.00 -2 524.00 989.00 -39.18% -2 787.70 1 252.70 -44.94%
31.08.2017 -2 524.00 -1 822.60 - 701.40 38.48% -3 253.50 729.50 -22.42%
31.07.2017 -1 822.60 -3 170.10 1 347.50 -42.51% -4 298.20 2 475.60 -57.60%
30.06.2017 -3 170.10 -2 668.10 - 502.00 18.81% -7 989.60 4 819.50 -60.32%
31.05.2017 -2 668.10 - 811.50 -1 856.60 228.79% -14 118.60 11 450.50 -81.10%
30.04.2017 - 811.50 -3 351.10 2 539.60 -75.78% -2 079.00 1 267.50 -60.97%
31.03.2017 -3 351.10 -3 553.10 202.00 -5.69% -2 503.60 - 847.50 33.85%
28.02.2017 -3 553.10 -3 144.00 - 409.10 13.01% -2 722.50 - 830.60 30.51%
31.01.2017 -3 144.00 3 233.30 -6 377.30 - 197.24% -1 079.10 -2 064.90 191.35%
31.12.2016 3 233.30 - 620.80 3 854.10 - 620.83% 8 487.90 -5 254.60 -61.91%
30.11.2016 - 620.80 -1 932.40 1 311.60 -67.87% 1 043.10 -1 663.90 - 159.51%
31.10.2016 -1 932.40 -2 787.70 855.30 -30.68% - 222.20 -1 710.20 769.67%
30.09.2016 -2 787.70 -3 253.50 465.80 -14.32% -2 526.20 - 261.50 10.35%
31.08.2016 -3 253.50 -4 298.20 1 044.70 -24.31% -4 997.40 1 743.90 -34.90%
31.07.2016 -4 298.20 -7 989.60 3 691.40 -46.20% -4 918.80 620.60 -12.62%
30.06.2016 -7 989.60 -14 118.60 6 129.00 -43.41% -8 685.50 695.90 -8.01%
31.05.2016 -14 118.60 -2 079.00 -12 039.60 579.11% -7 966.00 -6 152.60 77.24%
30.04.2016 -2 079.00 -2 503.60 424.60 -16.96% -4 859.10 2 780.10 -57.21%
31.03.2016 -2 503.60 -2 722.50 218.90 -8.04% -5 110.60 2 607.00 -51.01%
29.02.2016 -2 722.50 -1 079.10 -1 643.40 152.29% -5 928.90 3 206.40 -54.08%
31.01.2016 -1 079.10 8 487.90 -9 567.00 - 112.71% - 416.00 - 663.10 159.40%
31.12.2015 8 487.90 1 043.10 7 444.80 713.72% 7 659.20 828.70 10.82%
30.11.2015 1 043.10 - 222.20 1 265.30 - 569.44% -1 858.40 2 901.50 - 156.13%
31.10.2015 - 222.20 -2 526.20 2 304.00 -91.20% -4 158.60 3 936.40 -94.66%
30.09.2015 -2 526.20 -4 997.40 2 471.20 -49.45% - 582.60 -1 943.60 333.61%
31.08.2015 -4 997.40 -4 918.80 -78.60 1.60% -4 265.90 - 731.50 17.15%
31.07.2015 -4 918.80 -8 685.50 3 766.70 -43.37% -5 376.30 457.50 -8.51%
30.06.2015 -8 685.50 -7 966.00 - 719.50 9.03% -4 301.40 -4 384.10 101.92%
31.05.2015 -7 966.00 -4 859.10 -3 106.90 63.94% -3 789.60 -4 176.40 110.21%
30.04.2015 -4 859.10 -5 110.60 251.50 -4.92% -3 213.30 -1 645.80 51.22%
31.03.2015 -5 110.60 -5 928.90 818.30 -13.80% -3 999.90 -1 110.70 27.77%
28.02.2015 -5 928.90 - 416.00 -5 512.90 1 325.22% -2 296.60 -3 632.30 158.16%
31.01.2015 - 416.00 7 659.20 -8 075.20 - 105.43% 429.40 - 845.40 - 196.88%
31.12.2014 7 659.20 -1 858.40 9 517.60 - 512.14% 8 879.20 -1 220.00 -13.74%
30.11.2014 -1 858.40 -4 158.60 2 300.20 -55.31% - 917.70 - 940.70 102.51%
31.10.2014 -4 158.60 - 582.60 -3 576.00 613.80% 330.80 -4 489.40 -1 357.13%
30.09.2014 - 582.60 -4 265.90 3 683.30 -86.34% -1 732.80 1 150.20 -66.38%
31.08.2014 -4 265.90 -5 376.30 1 110.40 -20.65% -2 394.30 -1 871.60 78.17%
31.07.2014 -5 376.30 -4 301.40 -1 074.90 24.99% -2 409.90 -2 966.40 123.09%
30.06.2014 -4 301.40 -3 789.60 - 511.80 13.51% -2 030.00 -2 271.40 111.89%
31.05.2014 -3 789.60 -3 213.30 - 576.30 17.93% -3 258.90 - 530.70 16.28%
30.04.2014 -3 213.30 -3 999.90 786.60 -19.67% 1 686.90 -4 900.20 - 290.49%
31.03.2014 -3 999.90 -2 296.60 -1 703.30 74.17% 635.70 -4 635.60 - 729.21%
28.02.2014 -2 296.60 429.40 -2 726.00 - 634.84% - 374.60 -1 922.00 513.08%
31.01.2014 429.40 8 879.20 -8 449.80 -95.16% 938.00 - 508.60 -54.22%
31.12.2013 8 879.20 - 917.70 9 796.90 -1 067.55% 12 202.30 -3 323.10 -27.23%
30.11.2013 - 917.70 330.80 -1 248.50 - 377.42% -6.90 - 910.80 13 200.00%
31.10.2013 330.80 -1 732.80 2 063.60 - 119.09% 1 954.20 -1 623.40 -83.07%
30.09.2013 -1 732.80 -2 394.30 661.50 -27.63% - 504.70 -1 228.10 243.33%
31.08.2013 -2 394.30 -2 409.90 15.60 -0.65% - 562.80 -1 831.50 325.43%
31.07.2013 -2 409.90 -2 030.00 - 379.90 18.71% - 853.30 -1 556.60 182.42%
30.06.2013 -2 030.00 -3 258.90 1 228.90 -37.71% -2 897.20 867.20 -29.93%
31.05.2013 -3 258.90 1 686.90 -4 945.80 - 293.19% -2 199.90 -1 059.00 48.14%
30.04.2013 1 686.90 635.70 1 051.20 165.36% - 649.00 2 335.90 - 359.92%
31.03.2013 635.70 - 374.60 1 010.30 - 269.70% -2 188.40 2 824.10 - 129.05%
28.02.2013 - 374.60 938.00 -1 312.60 - 139.94% -1 129.20 754.60 -66.83%
31.01.2013 938.00 12 202.30 -11 264.30 -92.31% -2 092.90 3 030.90 - 144.82%
31.12.2012 12 202.30 -6.90 12 209.20 - 176 944.93% 9 432.30 2 770.00 29.37%
30.11.2012 -6.90 1 954.20 -1 961.10 - 100.35% 760.40 - 767.30 - 100.91%
31.10.2012 1 954.20 - 504.70 2 458.90 - 487.20% -1 232.00 3 186.20 - 258.62%
30.09.2012 - 504.70 - 562.80 58.10 -10.32% -2 028.40 1 523.70 -75.12%
31.08.2012 - 562.80 - 853.30 290.50 -34.04% -2 802.50 2 239.70 -79.92%
31.07.2012 - 853.30 -2 897.20 2 043.90 -70.55% -2 655.40 1 802.10 -67.87%
30.06.2012 -2 897.20 -2 199.90 - 697.30 31.70% -3 214.40 317.20 -9.87%
31.05.2012 -2 199.90 - 649.00 -1 550.90 238.97% -1 705.20 - 494.70 29.01%
30.04.2012 - 649.00 -2 188.40 1 539.40 -70.34% -1 381.90 732.90 -53.04%
31.03.2012 -2 188.40 -1 129.20 -1 059.20 93.80% -3 624.70 1 436.30 -39.63%
29.02.2012 -1 129.20 -2 092.90 963.70 -46.05% -3 395.40 2 266.20 -66.74%
31.01.2012 -2 092.90 9 432.30 -11 525.20 - 122.19% -4 107.00 2 014.10 -49.04%
31.12.2011 9 432.30 760.40 8 671.90 1 140.44% 4 626.30 4 806.00 103.88%
30.11.2011 760.40 -1 232.00 1 992.40 - 161.72% -3 649.60 4 410.00 - 120.84%
31.10.2011 -1 232.00 -2 028.40 796.40 -39.26% -3 331.10 2 099.10 -63.02%
30.09.2011 -2 028.40 -2 802.50 774.10 -27.62% -3 785.00 1 756.60 -46.41%
31.08.2011 -2 802.50 -2 655.40 - 147.10 5.54% -4 563.30 1 760.80 -38.59%
31.07.2011 -2 655.40 -3 214.40 559.00 -17.39% -3 046.60 391.20 -12.84%
30.06.2011 -3 214.40 -1 705.20 -1 509.20 88.51% -2 104.10 -1 110.30 52.77%
31.05.2011 -1 705.20 -1 381.90 - 323.30 23.40% -1 744.40 39.20 -2.25%
30.04.2011 -1 381.90 -3 624.70 2 242.80 -61.88% 4 597.10 -5 979.00 - 130.06%
31.03.2011 -3 624.70 -3 395.40 - 229.30 6.75% -1 988.30 -1 636.40 82.30%
28.02.2011 -3 395.40 -4 107.00 711.60 -17.33% -6 718.00 3 322.60 -49.46%
31.01.2011 -4 107.00 4 626.30 -8 733.30 - 188.78% 2 240.90 -6 347.90 - 283.27%
31.12.2010 4 626.30 -3 649.60 8 275.90 - 226.76% 12 872.50 -8 246.20 -64.06%
30.11.2010 -3 649.60 -3 331.10 - 318.50 9.56% - 680.30 -2 969.30 436.47%
31.10.2010 -3 331.10 -3 785.00 453.90 -11.99% -1 131.40 -2 199.70 194.42%
30.09.2010 -3 785.00 -4 563.30 778.30 -17.06% -2 029.00 -1 756.00 86.55%
31.08.2010 -4 563.30 -3 046.60 -1 516.70 49.78% -1 857.90 -2 705.40 145.62%
31.07.2010 -3 046.60 -2 104.10 - 942.50 44.79% -3 506.30 459.70 -13.11%
30.06.2010 -2 104.10 -1 744.40 - 359.70 20.62% -4 728.20 2 624.10 -55.50%
31.05.2010 -1 744.40 4 597.10 -6 341.50 - 137.95% -1 350.00 - 394.40 29.21%
30.04.2010 4 597.10 -1 988.30 6 585.40 - 331.21% 9 005.60 -4 408.50 -48.95%
31.03.2010 -1 988.30 -6 718.00 4 729.70 -70.40% - 214.60 -1 773.70 826.51%
28.02.2010 -6 718.00 2 240.90 -8 958.90 - 399.79% 134.10 -6 852.10 -5 109.69%
31.01.2010 2 240.90 12 872.50 -10 631.60 -82.59% 2 273.40 -32.50 -1.43%
31.12.2009 12 872.50 - 680.30 13 552.80 -1 992.18% 65 471.60 -52 599.10 -80.34%
30.11.2009 - 680.30 -1 131.40 451.10 -39.87% 18 983.00 -19 663.30 - 103.58%
31.10.2009 -1 131.40 -2 029.00 897.60 -44.24% 12 457.40 -13 588.80 - 109.08%
30.09.2009 -2 029.00 -1 857.90 - 171.10 9.21% 9 513.00 -11 542.00 - 121.33%
31.08.2009 -1 857.90 -3 506.30 1 648.40 -47.01% 5 597.60 -7 455.50 - 133.19%
31.07.2009 -3 506.30 -4 728.20 1 221.90 -25.84% 4 721.50 -8 227.80 - 174.26%
30.06.2009 -4 728.20 -1 350.00 -3 378.20 250.24% 2 858.60 -7 586.80 - 265.40%
31.05.2009 -1 350.00 9 005.60 -10 355.60 - 114.99% 975.30 -2 325.30 - 238.42%
30.04.2009 9 005.60 - 214.60 9 220.20 -4 296.46% 7 723.10 1 282.50 16.61%
31.03.2009 - 214.60 134.10 - 348.70 - 260.03% 4 464.00 -4 678.60 - 104.81%
28.02.2009 134.10 2 273.40 -2 139.30 -94.10% 3 029.50 -2 895.40 -95.57%
31.01.2009 2 273.40 65 471.60 -63 198.20 -96.53% 2 888.30 - 614.90 -21.29%
31.12.2008 65 471.60 18 983.00 46 488.60 244.90% 20 360.10 45 111.50 221.57%
30.11.2008 18 983.00 12 457.40 6 525.60 52.38% 7 816.10 11 166.90 142.87%
31.10.2008 12 457.40 9 513.00 2 944.40 30.95% 8 125.40 4 332.00 53.31%
30.09.2008 9 513.00 5 597.60 3 915.40 69.95% 3 501.10 6 011.90 171.71%
31.08.2008 5 597.60 4 721.50 876.10 18.56% 2 516.00 3 081.60 122.48%
31.07.2008 4 721.50 2 858.60 1 862.90 65.17% 1 082.80 3 638.70 336.05%
30.06.2008 2 858.60 975.30 1 883.30 193.10% 960.10 1 898.50 197.74%
31.05.2008 975.30 7 723.10 -6 747.80 -87.37% 508.90 466.40 91.65%
30.04.2008 7 723.10 4 464.00 3 259.10 73.01% 3 804.00 3 919.10 103.03%
31.03.2008 4 464.00 3 029.50 1 434.50 47.35% 134.30 4 329.70 3 223.90%
29.02.2008 3 029.50 2 888.30 141.20 4.89% 236.90 2 792.60 1 178.81%
31.01.2008 2 888.30 20 360.10 -17 471.80 -85.81% 1 570.20 1 318.10 83.94%
31.12.2007 20 360.10 7 816.10 12 544.00 160.49% 17 190.20 3 169.90 18.44%
30.11.2007 7 816.10 8 125.40 - 309.30 -3.81% 4 587.70 3 228.40 70.37%
31.10.2007 8 125.40 3 501.10 4 624.30 132.08% 2 722.80 5 402.60 198.42%
30.09.2007 3 501.10 2 516.00 985.10 39.15% 713.50 2 787.60 390.69%
31.08.2007 2 516.00 1 082.80 1 433.20 132.36% 6 216.10 -3 700.10 -59.52%
31.07.2007 1 082.80 960.10 122.70 12.78% 1 270.10 - 187.30 -14.75%
30.06.2007 960.10 508.90 451.20 88.66% 3 423.20 -2 463.10 -71.95%
31.05.2007 508.90 3 804.00 -3 295.10 -86.62% 694.00 - 185.10 -26.67%
30.04.2007 3 804.00 134.30 3 669.70 2 732.46% 3 804.40 -0.40 -0.01%
31.03.2007 134.30 236.90 - 102.60 -43.31% -1 088.10 1 222.40 - 112.34%
28.02.2007 236.90 1 570.20 -1 333.30 -84.91% 168.20 68.70 40.84%
31.01.2007 1 570.20 17 190.20 -15 620.00 -90.87% 675.80 894.40 132.35%
31.12.2006 17 190.20 4 587.70 12 602.50 274.70% 16 810.00 380.20 2.26%
30.11.2006 4 587.70 2 722.80 1 864.90 68.49% 5 864.50 -1 276.80 -21.77%
31.10.2006 2 722.80 713.50 2 009.30 281.61% 2 069.60 653.20 31.56%
30.09.2006 713.50 6 216.10 -5 502.60 -88.52% 1 153.60 - 440.10 -38.15%
31.08.2006 6 216.10 1 270.10 4 946.00 389.42% -0.80 6 216.90 - 777 112.50%
31.07.2006 1 270.10 3 423.20 -2 153.10 -62.90% -60.20 1 330.30 -2 209.80%
30.06.2006 3 423.20 694.00 2 729.20 393.26% 501.20 2 922.00 583.00%
31.05.2006 694.00 3 804.40 -3 110.40 -81.76% - 683.90 1 377.90 - 201.48%
30.04.2006 3 804.40 -1 088.10 4 892.50 - 449.64% 424.80 3 379.60 795.57%
31.03.2006 -1 088.10 168.20 -1 256.30 - 746.91% - 482.90 - 605.20 125.33%
28.02.2006 168.20 675.80 - 507.60 -75.11% - 569.50 737.70 - 129.53%
31.01.2006 675.80 16 810.00 -16 134.20 -95.98% 954.60 - 278.80 -29.21%
31.12.2005 16 810.00 5 864.50 10 945.50 186.64% 12 660.20 4 149.80 32.78%
30.11.2005 5 864.50 2 069.60 3 794.90 183.36% 3 140.30 2 724.20 86.75%
31.10.2005 2 069.60 1 153.60 916.00 79.40% 1 363.90 705.70 51.74%
30.09.2005 1 153.60 -0.80 1 154.40 - 144 300.00% 1 310.70 - 157.10 -11.99%
31.08.2005 -0.80 -60.20 59.40 -98.67% 77.10 -77.90 - 101.04%
31.07.2005 -60.20 501.20 - 561.40 - 112.01% - 432.90 372.70 -86.09%
30.06.2005 501.20 - 683.90 1 185.10 - 173.29% - 432.90 934.10 - 215.78%
31.05.2005 - 683.90 424.80 -1 108.70 - 260.99% - 866.90 183.00 -21.11%
30.04.2005 424.80 - 482.90 907.70 - 187.97% - 524.50 949.30 - 180.99%
31.03.2005 - 482.90 - 569.50 86.60 -15.21% -1 281.30 798.40 -62.31%
28.02.2005 - 569.50 954.60 -1 524.10 - 159.66% -1 431.10 861.60 -60.21%
31.01.2005 954.60 12 660.20 -11 705.60 -92.46% -1 048.30 2 002.90 - 191.06%
31.12.2004 12 660.20 3 140.30 9 519.90 303.15% 6 574.20 6 086.00 92.57%
30.11.2004 3 140.30 1 363.90 1 776.40 130.24% - 136.80 3 277.10 -2 395.54%
31.10.2004 1 363.90 1 310.70 53.20 4.06% -1 407.80 2 771.70 - 196.88%
30.09.2004 1 310.70 77.10 1 233.60 1 600.00% - 933.10 2 243.80 - 240.47%
31.08.2004 77.10 - 432.90 510.00 - 117.81% -1 159.00 1 236.10 - 106.65%
31.07.2004 - 432.90 - 432.90 0.00 0.00 -1 626.30 1 193.40 -73.38%
30.06.2004 - 432.90 - 866.90 434.00 -50.06% -1 788.40 1 355.50 -75.79%
31.05.2004 - 866.90 - 524.50 - 342.40 65.28% -1 203.90 337.00 -27.99%
30.04.2004 - 524.50 -1 281.30 756.80 -59.06% 26.20 - 550.70 -2 101.91%
31.03.2004 -1 281.30 -1 431.10 149.80 -10.47% -2 796.60 1 515.30 -54.18%
29.02.2004 -1 431.10 -1 048.30 - 382.80 36.52% -1 327.60 - 103.50 7.80%
31.01.2004 -1 048.30 6 574.20 -7 622.50 - 115.95% 351.00 -1 399.30 - 398.66%
31.12.2003 6 574.20 - 136.80 6 711.00 -4 905.70% -11 869.20 18 443.40 - 155.39%
30.11.2003 - 136.80 -1 407.80 1 271.00 -90.28% 1 820.30 -1 957.10 - 107.52%
31.10.2003 -1 407.80 - 933.10 - 474.70 50.87% -2 475.40 1 067.60 -43.13%
30.09.2003 - 933.10 -1 159.00 225.90 -19.49% - 535.10 - 398.00 74.38%
31.08.2003 -1 159.00 -1 626.30 467.30 -28.73% -2 371.70 1 212.70 -51.13%
31.07.2003 -1 626.30 -1 788.40 162.10 -9.06% -1 790.50 164.20 -9.17%
30.06.2003 -1 788.40 -1 203.90 - 584.50 48.55% 3 603.50 -5 391.90 - 149.63%
31.05.2003 -1 203.90 26.20 -1 230.10 -4 695.04% -1 398.40 194.50 -13.91%
30.04.2003 26.20 -2 796.60 2 822.80 - 100.94% 3 676.90 -3 650.70 -99.29%
31.03.2003 -2 796.60 -1 327.60 -1 469.00 110.65% -6 732.30 3 935.70 -58.46%
28.02.2003 -1 327.60 351.00 -1 678.60 - 478.23% - 993.10 - 334.50 33.68%
31.01.2003 351.00 -11 869.20 12 220.20 - 102.96% - - -
31.12.2002 -11 869.20 1 820.30 -13 689.50 - 752.05% - - -
30.11.2002 1 820.30 -2 475.40 4 295.70 - 173.54% - - -
31.10.2002 -2 475.40 - 535.10 -1 940.30 362.61% - - -
30.09.2002 - 535.10 -2 371.70 1 836.60 -77.44% - - -
31.08.2002 -2 371.70 -1 790.50 - 581.20 32.46% - - -
31.07.2002 -1 790.50 3 603.50 -5 394.00 - 149.69% - - -
30.06.2002 3 603.50 -1 398.40 5 001.90 - 357.69% - - -
31.05.2002 -1 398.40 3 676.90 -5 075.30 - 138.03% - - -
30.04.2002 3 676.90 -6 732.30 10 409.20 - 154.62% - - -
31.03.2002 -6 732.30 - 993.10 -5 739.20 577.91% - - -
28.02.2002 - 993.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - redeemable at notice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks)
Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - flows)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.