Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané

Graf hodnot, Deposits by non-financial sectors other than government - stocks

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - redeemable at notice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2009 461 161.70
Min 30.11.2003 175 774.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 204 378.80 206 940.90 -2 562.10 -1.24% 198 410.80 5 968.00 3.01%
30.06.2020 206 940.90 210 188.50 -3 247.60 -1.54% 199 230.60 7 710.30 3.87%
31.05.2020 210 188.50 211 637.00 -1 448.50 -0.68% 200 200.60 9 987.90 4.99%
30.04.2020 211 637.00 208 960.30 2 676.70 1.28% 202 408.90 9 228.10 4.56%
31.03.2020 208 960.30 207 739.40 1 220.90 0.59% 203 951.60 5 008.70 2.46%
29.02.2020 207 739.40 207 110.70 628.70 0.30% 206 435.70 1 303.70 0.63%
31.01.2020 207 110.70 207 513.10 - 402.40 -0.19% 208 860.50 -1 749.80 -0.84%
31.12.2019 207 513.10 202 235.20 5 277.90 2.61% 204 970.70 2 542.40 1.24%
30.11.2019 202 235.20 202 373.70 - 138.50 -0.07% 201 917.20 318.00 0.16%
31.10.2019 202 373.70 200 559.30 1 814.40 0.90% 201 922.70 451.00 0.22%
30.09.2019 200 559.30 201 237.90 - 678.60 -0.34% 203 329.40 -2 770.10 -1.36%
31.08.2019 201 237.90 198 410.80 2 827.10 1.42% 204 642.10 -3 404.20 -1.66%
31.07.2019 198 410.80 199 230.60 - 819.80 -0.41% 206 023.90 -7 613.10 -3.70%
30.06.2019 199 230.60 200 200.60 - 970.00 -0.48% 208 917.40 -9 686.80 -4.64%
31.05.2019 200 200.60 202 408.90 -2 208.30 -1.09% 211 531.70 -11 331.10 -5.36%
30.04.2019 202 408.90 203 951.60 -1 542.70 -0.76% 213 912.30 -11 503.40 -5.38%
31.03.2019 203 951.60 206 435.70 -2 484.10 -1.20% 215 836.90 -11 885.30 -5.51%
28.02.2019 206 435.70 208 860.50 -2 424.80 -1.16% 217 746.30 -11 310.60 -5.19%
31.01.2019 208 860.50 204 970.70 3 889.80 1.90% 219 417.90 -10 557.40 -4.81%
31.12.2018 204 970.70 201 917.20 3 053.50 1.51% 219 444.70 -14 474.00 -6.60%
30.11.2018 201 917.20 201 922.70 -5.50 -0.00% 214 687.00 -12 769.80 -5.95%
31.10.2018 201 922.70 203 329.40 -1 406.70 -0.69% 214 735.60 -12 812.90 -5.97%
30.09.2018 203 329.40 204 642.10 -1 312.70 -0.64% 215 844.70 -12 515.30 -5.80%
31.08.2018 204 642.10 206 023.90 -1 381.80 -0.67% 217 380.90 -12 738.80 -5.86%
31.07.2018 206 023.90 208 917.40 -2 893.50 -1.38% 219 904.90 -13 881.00 -6.31%
30.06.2018 208 917.40 211 531.70 -2 614.30 -1.24% 221 729.20 -12 811.80 -5.78%
31.05.2018 211 531.70 213 912.30 -2 380.60 -1.11% 224 902.00 -13 370.30 -5.94%
30.04.2018 213 912.30 215 836.90 -1 924.60 -0.89% 227 576.60 -13 664.30 -6.00%
31.03.2018 215 836.90 217 746.30 -1 909.40 -0.88% 228 390.10 -12 553.20 -5.50%
28.02.2018 217 746.30 219 417.90 -1 671.60 -0.76% 231 741.60 -13 995.30 -6.04%
31.01.2018 219 417.90 219 444.70 -26.80 -0.01% 235 293.60 -15 875.70 -6.75%
31.12.2017 219 444.70 214 687.00 4 757.70 2.22% 238 844.60 -19 399.90 -8.12%
30.11.2017 214 687.00 214 735.60 -48.60 -0.02% 235 611.40 -20 924.40 -8.88%
31.10.2017 214 735.60 215 844.70 -1 109.10 -0.51% 236 228.70 -21 493.10 -9.10%
30.09.2017 215 844.70 217 380.90 -1 536.20 -0.71% 238 205.00 -22 360.30 -9.39%
31.08.2017 217 380.90 219 904.90 -2 524.00 -1.15% 240 993.10 -23 612.20 -9.80%
31.07.2017 219 904.90 221 729.20 -1 824.30 -0.82% 244 247.10 -24 342.20 -9.97%
30.06.2017 221 729.20 224 902.00 -3 172.80 -1.41% 248 547.90 -26 818.70 -10.79%
31.05.2017 224 902.00 227 576.60 -2 674.60 -1.18% 256 534.90 -31 632.90 -12.33%
30.04.2017 227 576.60 228 390.10 - 813.50 -0.36% 270 652.20 -43 075.60 -15.92%
31.03.2017 228 390.10 231 741.60 -3 351.50 -1.45% 272 731.60 -44 341.50 -16.26%
28.02.2017 231 741.60 235 293.60 -3 552.00 -1.51% 275 239.10 -43 497.50 -15.80%
31.01.2017 235 293.60 238 844.60 -3 551.00 -1.49% 277 960.50 -42 666.90 -15.35%
31.12.2016 238 844.60 235 611.40 3 233.20 1.37% 279 041.00 -40 196.40 -14.41%
30.11.2016 235 611.40 236 228.70 - 617.30 -0.26% 270 556.10 -34 944.70 -12.92%
31.10.2016 236 228.70 238 205.00 -1 976.30 -0.83% 269 510.70 -33 282.00 -12.35%
30.09.2016 238 205.00 240 993.10 -2 788.10 -1.16% 269 733.40 -31 528.40 -11.69%
31.08.2016 240 993.10 244 247.10 -3 254.00 -1.33% 272 255.80 -31 262.70 -11.48%
31.07.2016 244 247.10 248 547.90 -4 300.80 -1.73% 277 256.40 -33 009.30 -11.91%
30.06.2016 248 547.90 256 534.90 -7 987.00 -3.11% 282 179.90 -33 632.00 -11.92%
31.05.2016 256 534.90 270 652.20 -14 117.30 -5.22% 290 872.00 -34 337.10 -11.80%
30.04.2016 270 652.20 272 731.60 -2 079.40 -0.76% 298 836.00 -28 183.80 -9.43%
31.03.2016 272 731.60 275 239.10 -2 507.50 -0.91% 303 702.20 -30 970.60 -10.20%
29.02.2016 275 239.10 277 960.50 -2 721.40 -0.98% 308 805.00 -33 565.90 -10.87%
31.01.2016 277 960.50 279 041.00 -1 080.50 -0.39% 314 743.60 -36 783.10 -11.69%
31.12.2015 279 041.00 270 556.10 8 484.90 3.14% 300 841.50 -21 800.50 -7.25%
30.11.2015 270 556.10 269 510.70 1 045.40 0.39% 293 177.20 -22 621.10 -7.72%
31.10.2015 269 510.70 269 733.40 - 222.70 -0.08% 295 038.30 -25 527.60 -8.65%
30.09.2015 269 733.40 272 255.80 -2 522.40 -0.93% 308 282.20 -38 548.80 -12.50%
31.08.2015 272 255.80 277 256.40 -5 000.60 -1.80% 308 865.70 -36 609.90 -11.85%
31.07.2015 277 256.40 282 179.90 -4 923.50 -1.74% 313 126.00 -35 869.60 -11.46%
30.06.2015 282 179.90 290 872.00 -8 692.10 -2.99% 318 497.10 -36 317.20 -11.40%
31.05.2015 290 872.00 298 836.00 -7 964.00 -2.67% 324 311.50 -33 439.50 -10.31%
30.04.2015 298 836.00 303 702.20 -4 866.20 -1.60% 328 098.80 -29 262.80 -8.92%
31.03.2015 303 702.20 308 805.00 -5 102.80 -1.65% 331 312.10 -27 609.90 -8.33%
28.02.2015 308 805.00 314 743.60 -5 938.60 -1.89% 335 309.20 -26 504.20 -7.90%
31.01.2015 314 743.60 300 841.50 13 902.10 4.62% 337 612.20 -22 868.60 -6.77%
31.12.2014 300 841.50 293 177.20 7 664.30 2.61% 337 178.50 -36 337.00 -10.78%
30.11.2014 293 177.20 295 038.30 -1 861.10 -0.63% 332 158.10 -38 980.90 -11.74%
31.10.2014 295 038.30 308 282.20 -13 243.90 -4.30% 333 030.10 -37 991.80 -11.41%
30.09.2014 308 282.20 308 865.70 - 583.50 -0.19% 332 700.90 -24 418.70 -7.34%
31.08.2014 308 865.70 313 126.00 -4 260.30 -1.36% 334 435.40 -25 569.70 -7.65%
31.07.2014 313 126.00 318 497.10 -5 371.10 -1.69% 336 832.50 -23 706.50 -7.04%
30.06.2014 318 497.10 324 311.50 -5 814.40 -1.79% 339 246.40 -20 749.30 -6.12%
31.05.2014 324 311.50 328 098.80 -3 787.30 -1.15% 341 270.70 -16 959.20 -4.97%
30.04.2014 328 098.80 331 312.10 -3 213.30 -0.97% 344 531.80 -16 433.00 -4.77%
31.03.2014 331 312.10 335 309.20 -3 997.10 -1.19% 342 845.60 -11 533.50 -3.36%
28.02.2014 335 309.20 337 612.20 -2 303.00 -0.68% 342 204.20 -6 895.00 -2.01%
31.01.2014 337 612.20 337 178.50 433.70 0.13% 342 574.60 -4 962.40 -1.45%
31.12.2013 337 178.50 332 158.10 5 020.40 1.51% 341 628.10 -4 449.60 -1.30%
30.11.2013 332 158.10 333 030.10 - 872.00 -0.26% 329 430.90 2 727.20 0.83%
31.10.2013 333 030.10 332 700.90 329.20 0.10% 329 432.70 3 597.40 1.09%
30.09.2013 332 700.90 334 435.40 -1 734.50 -0.52% 327 474.50 5 226.40 1.60%
31.08.2013 334 435.40 336 832.50 -2 397.10 -0.71% 327 981.30 6 454.10 1.97%
31.07.2013 336 832.50 339 246.40 -2 413.90 -0.71% 328 558.80 8 273.70 2.52%
30.06.2013 339 246.40 341 270.70 -2 024.30 -0.59% 329 418.60 9 827.80 2.98%
31.05.2013 341 270.70 344 531.80 -3 261.10 -0.95% 332 319.80 8 950.90 2.69%
30.04.2013 344 531.80 342 845.60 1 686.20 0.49% 334 486.90 10 044.90 3.00%
31.03.2013 342 845.60 342 204.20 641.40 0.19% 335 130.00 7 715.60 2.30%
28.02.2013 342 204.20 342 574.60 - 370.40 -0.11% 337 320.80 4 883.40 1.45%
31.01.2013 342 574.60 341 628.10 946.50 0.28% 338 464.20 4 110.40 1.21%
31.12.2012 341 628.10 329 430.90 12 197.20 3.70% 340 580.20 1 047.90 0.31%
30.11.2012 329 430.90 329 432.70 -1.80 -0.00% 331 125.70 -1 694.80 -0.51%
31.10.2012 329 432.70 327 474.50 1 958.20 0.60% 330 342.80 - 910.10 -0.28%
30.09.2012 327 474.50 327 981.30 - 506.80 -0.15% 331 579.10 -4 104.60 -1.24%
31.08.2012 327 981.30 328 558.80 - 577.50 -0.18% 333 577.40 -5 596.10 -1.68%
31.07.2012 328 558.80 329 418.60 - 859.80 -0.26% 336 385.10 -7 826.30 -2.33%
30.06.2012 329 418.60 332 319.80 -2 901.20 -0.87% 339 041.60 -9 623.00 -2.84%
31.05.2012 332 319.80 334 486.90 -2 167.10 -0.65% 342 263.40 -9 943.60 -2.91%
30.04.2012 334 486.90 335 130.00 - 643.10 -0.19% 343 950.60 -9 463.70 -2.75%
31.03.2012 335 130.00 337 320.80 -2 190.80 -0.65% 345 351.60 -10 221.60 -2.96%
29.02.2012 337 320.80 338 464.20 -1 143.40 -0.34% 348 975.10 -11 654.30 -3.34%
31.01.2012 338 464.20 340 580.20 -2 116.00 -0.62% 352 367.70 -13 903.50 -3.95%
31.12.2011 340 580.20 331 125.70 9 454.50 2.86% 356 511.30 -15 931.10 -4.47%
30.11.2011 331 125.70 330 342.80 782.90 0.24% 351 884.80 -20 759.10 -5.90%
31.10.2011 330 342.80 331 579.10 -1 236.30 -0.37% 355 507.70 -25 164.90 -7.08%
30.09.2011 331 579.10 333 577.40 -1 998.30 -0.60% 358 843.10 -27 264.00 -7.60%
31.08.2011 333 577.40 336 385.10 -2 807.70 -0.83% 362 660.40 -29 083.00 -8.02%
31.07.2011 336 385.10 339 041.60 -2 656.50 -0.78% 367 211.70 -30 826.60 -8.39%
30.06.2011 339 041.60 342 263.40 -3 221.80 -0.94% 387 779.00 -48 737.40 -12.57%
31.05.2011 342 263.40 343 950.60 -1 687.20 -0.49% 400 341.30 -58 077.90 -14.51%
30.04.2011 343 950.60 345 351.60 -1 401.00 -0.41% 456 751.70 - 112 801.10 -24.70%
31.03.2011 345 351.60 348 975.10 -3 623.50 -1.04% 452 132.10 - 106 780.50 -23.62%
28.02.2011 348 975.10 352 367.70 -3 392.60 -0.96% 454 177.50 - 105 202.40 -23.16%
31.01.2011 352 367.70 356 511.30 -4 143.60 -1.16% 460 915.60 - 108 547.90 -23.55%
31.12.2010 356 511.30 351 884.80 4 626.50 1.31% 458 683.90 - 102 172.60 -22.28%
30.11.2010 351 884.80 355 507.70 -3 622.90 -1.02% 445 749.20 -93 864.40 -21.06%
31.10.2010 355 507.70 358 843.10 -3 335.40 -0.93% 446 477.10 -90 969.40 -20.37%
30.09.2010 358 843.10 362 660.40 -3 817.30 -1.05% 447 456.00 -88 612.90 -19.80%
31.08.2010 362 660.40 367 211.70 -4 551.30 -1.24% 449 526.10 -86 865.70 -19.32%
31.07.2010 367 211.70 387 779.00 -20 567.30 -5.30% 451 414.50 -84 202.80 -18.65%
30.06.2010 387 779.00 400 341.30 -12 562.30 -3.14% 454 959.60 -67 180.60 -14.77%
31.05.2010 400 341.30 456 751.70 -56 410.40 -12.35% 459 796.10 -59 454.80 -12.93%
30.04.2010 456 751.70 452 132.10 4 619.60 1.02% 461 161.70 -4 410.00 -0.96%
31.03.2010 452 132.10 454 177.50 -2 045.40 -0.45% 452 222.10 -90.00 -0.02%
28.02.2010 454 177.50 460 915.60 -6 738.10 -1.46% 452 547.50 1 630.00 0.36%
31.01.2010 460 915.60 458 683.90 2 231.70 0.49% 452 381.40 8 534.20 1.89%
31.12.2009 458 683.90 445 749.20 12 934.70 2.90% 449 965.00 8 718.90 1.94%
30.11.2009 445 749.20 446 477.10 - 727.90 -0.16% 384 388.90 61 360.30 15.96%
31.10.2009 446 477.10 447 456.00 - 978.90 -0.22% 365 317.70 81 159.40 22.22%
30.09.2009 447 456.00 449 526.10 -2 070.10 -0.46% 352 840.30 94 615.70 26.82%
31.08.2009 449 526.10 451 414.50 -1 888.40 -0.42% 343 317.30 106 208.80 30.94%
31.07.2009 451 414.50 454 959.60 -3 545.10 -0.78% 337 624.50 113 790.00 33.70%
30.06.2009 454 959.60 459 796.10 -4 836.50 -1.05% 332 894.40 122 065.20 36.67%
31.05.2009 459 796.10 461 161.70 -1 365.60 -0.30% 330 149.00 129 647.10 39.27%
30.04.2009 461 161.70 452 222.10 8 939.60 1.98% 329 182.20 131 979.50 40.09%
31.03.2009 452 222.10 452 547.50 - 325.40 -0.07% 321 462.00 130 760.10 40.68%
28.02.2009 452 547.50 452 381.40 166.10 0.04% 317 010.30 135 537.20 42.75%
31.01.2009 452 381.40 449 965.00 2 416.40 0.54% 314 061.10 138 320.30 44.04%
31.12.2008 449 965.00 384 388.90 65 576.10 17.06% 311 222.90 138 742.10 44.58%
30.11.2008 384 388.90 365 317.70 19 071.20 5.22% 290 835.50 93 553.40 32.17%
31.10.2008 365 317.70 352 840.30 12 477.40 3.54% 283 091.10 82 226.60 29.05%
30.09.2008 352 840.30 343 317.30 9 523.00 2.77% 275 029.10 77 811.20 28.29%
31.08.2008 343 317.30 337 624.50 5 692.80 1.69% 271 561.80 71 755.50 26.42%
31.07.2008 337 624.50 332 894.40 4 730.10 1.42% 269 071.70 68 552.80 25.48%
30.06.2008 332 894.40 330 149.00 2 745.40 0.83% 268 054.40 64 840.00 24.19%
31.05.2008 330 149.00 329 182.20 966.80 0.29% 267 063.40 63 085.60 23.62%
30.04.2008 329 182.20 321 462.00 7 720.20 2.40% 266 530.30 62 651.90 23.51%
31.03.2008 321 462.00 317 010.30 4 451.70 1.40% 262 730.90 58 731.10 22.35%
29.02.2008 317 010.30 314 061.10 2 949.20 0.94% 262 628.70 54 381.60 20.71%
31.01.2008 314 061.10 311 222.90 2 838.20 0.91% 262 394.70 51 666.40 19.69%
31.12.2007 311 222.90 290 835.50 20 387.40 7.01% 260 754.50 50 468.40 19.35%
30.11.2007 290 835.50 283 091.10 7 744.40 2.74% 243 603.60 47 231.90 19.39%
31.10.2007 283 091.10 275 029.10 8 062.00 2.93% 239 067.30 44 023.80 18.41%
30.09.2007 275 029.10 271 561.80 3 467.30 1.28% 236 354.50 38 674.60 16.36%
31.08.2007 271 561.80 269 071.70 2 490.10 0.93% 235 620.30 35 941.50 15.25%
31.07.2007 269 071.70 268 054.40 1 017.30 0.38% 229 436.00 39 635.70 17.28%
30.06.2007 268 054.40 267 063.40 991.00 0.37% 228 164.70 39 889.70 17.48%
31.05.2007 267 063.40 266 530.30 533.10 0.20% 224 707.30 42 356.10 18.85%
30.04.2007 266 530.30 262 730.90 3 799.40 1.45% 224 052.10 42 478.20 18.96%
31.03.2007 262 730.90 262 628.70 102.20 0.04% 220 289.60 42 441.30 19.27%
28.02.2007 262 628.70 262 394.70 234.00 0.09% 221 371.50 41 257.20 18.64%
31.01.2007 262 394.70 260 754.50 1 640.20 0.63% 221 194.60 41 200.10 18.63%
31.12.2006 260 754.50 243 603.60 17 150.90 7.04% 220 595.50 40 159.00 18.20%
30.11.2006 243 603.60 239 067.30 4 536.30 1.90% 203 781.00 39 822.60 19.54%
31.10.2006 239 067.30 236 354.50 2 712.80 1.15% 197 961.70 41 105.60 20.76%
30.09.2006 236 354.50 235 620.30 734.20 0.31% 195 884.90 40 469.60 20.66%
31.08.2006 235 620.30 229 436.00 6 184.30 2.70% 194 722.70 40 897.60 21.00%
31.07.2006 229 436.00 228 164.70 1 271.30 0.56% 194 781.40 34 654.60 17.79%
30.06.2006 228 164.70 224 707.30 3 457.40 1.54% 194 834.30 33 330.40 17.11%
31.05.2006 224 707.30 224 052.10 655.20 0.29% 194 348.30 30 359.00 15.62%
30.04.2006 224 052.10 220 289.60 3 762.50 1.71% 195 005.50 29 046.60 14.90%
31.03.2006 220 289.60 221 371.50 -1 081.90 -0.49% 194 528.00 25 761.60 13.24%
28.02.2006 221 371.50 221 194.60 176.90 0.08% 194 977.60 26 393.90 13.54%
31.01.2006 221 194.60 220 595.50 599.10 0.27% 195 594.10 25 600.50 13.09%
31.12.2005 220 595.50 203 781.00 16 814.50 8.25% 194 634.50 25 961.00 13.34%
30.11.2005 203 781.00 197 961.70 5 819.30 2.94% 182 042.20 21 738.80 11.94%
31.10.2005 197 961.70 195 884.90 2 076.80 1.06% 178 983.60 18 978.10 10.60%
30.09.2005 195 884.90 194 722.70 1 162.20 0.60% 177 651.50 18 233.40 10.26%
31.08.2005 194 722.70 194 781.40 -58.70 -0.03% 176 381.80 18 340.90 10.40%
31.07.2005 194 781.40 194 834.30 -52.90 -0.03% 176 294.80 18 486.60 10.49%
30.06.2005 194 834.30 194 348.30 486.00 0.25% 176 725.90 18 108.40 10.25%
31.05.2005 194 348.30 195 005.50 - 657.20 -0.34% 177 144.10 17 204.20 9.71%
30.04.2005 195 005.50 194 528.00 477.50 0.25% 178 107.70 16 897.80 9.49%
31.03.2005 194 528.00 194 977.60 - 449.60 -0.23% 178 639.90 15 888.10 8.89%
28.02.2005 194 977.60 195 594.10 - 616.50 -0.32% 179 871.40 15 106.20 8.40%
31.01.2005 195 594.10 194 634.50 959.60 0.49% 181 381.80 14 212.30 7.84%
31.12.2004 194 634.50 182 042.20 12 592.30 6.92% 182 331.00 12 303.50 6.75%
30.11.2004 182 042.20 178 983.60 3 058.60 1.71% 175 774.20 6 268.00 3.57%
31.10.2004 178 983.60 177 651.50 1 332.10 0.75% 175 933.10 3 050.50 1.73%
30.09.2004 177 651.50 176 381.80 1 269.70 0.72% 177 321.10 330.40 0.19%
31.08.2004 176 381.80 176 294.80 87.00 0.05% 178 367.20 -1 985.40 -1.11%
31.07.2004 176 294.80 176 725.90 - 431.10 -0.24% 179 472.90 -3 178.10 -1.77%
30.06.2004 176 725.90 177 144.10 - 418.20 -0.24% 181 031.10 -4 305.20 -2.38%
31.05.2004 177 144.10 178 107.70 - 963.60 -0.54% 182 765.50 -5 621.40 -3.08%
30.04.2004 178 107.70 178 639.90 - 532.20 -0.30% 186 856.40 -8 748.70 -4.68%
31.03.2004 178 639.90 179 871.40 -1 231.50 -0.68% 186 895.40 -8 255.50 -4.42%
29.02.2004 179 871.40 181 381.80 -1 510.40 -0.83% 189 690.60 -9 819.20 -5.18%
31.01.2004 181 381.80 182 331.00 - 949.20 -0.52% 190 998.70 -9 616.90 -5.04%
31.12.2003 182 331.00 175 774.20 6 556.80 3.73% 190 681.30 -8 350.30 -4.38%
30.11.2003 175 774.20 175 933.10 - 158.90 -0.09% 202 541.80 -26 767.60 -13.22%
31.10.2003 175 933.10 177 321.10 -1 388.00 -0.78% 200 722.80 -24 789.70 -12.35%
30.09.2003 177 321.10 178 367.20 -1 046.10 -0.59% 203 160.20 -25 839.10 -12.72%
31.08.2003 178 367.20 179 472.90 -1 105.70 -0.62% 303 708.20 - 125 341.00 -41.27%
31.07.2003 179 472.90 181 031.10 -1 558.20 -0.86% 306 078.10 - 126 605.20 -41.36%
30.06.2003 181 031.10 182 765.50 -1 734.40 -0.95% 307 760.60 - 126 729.50 -41.18%
31.05.2003 182 765.50 186 856.40 -4 090.90 -2.19% 304 308.50 - 121 543.00 -39.94%
30.04.2003 186 856.40 186 895.40 -39.00 -0.02% 305 767.10 - 118 910.70 -38.89%
31.03.2003 186 895.40 189 690.60 -2 795.20 -1.47% 302 144.40 - 115 249.00 -38.14%
28.02.2003 189 690.60 190 998.70 -1 308.10 -0.68% 308 950.80 - 119 260.20 -38.60%
31.01.2003 190 998.70 190 681.30 317.40 0.17% 309 974.10 - 118 975.40 -38.38%
31.12.2002 190 681.30 202 541.80 -11 860.50 -5.86% - - -
30.11.2002 202 541.80 200 722.80 1 819.00 0.91% - - -
31.10.2002 200 722.80 203 160.20 -2 437.40 -1.20% - - -
30.09.2002 203 160.20 303 708.20 - 100 548.00 -33.11% - - -
31.08.2002 303 708.20 306 078.10 -2 369.90 -0.77% - - -
31.07.2002 306 078.10 307 760.60 -1 682.50 -0.55% - - -
30.06.2002 307 760.60 304 308.50 3 452.10 1.13% - - -
31.05.2002 304 308.50 305 767.10 -1 458.60 -0.48% - - -
30.04.2002 305 767.10 302 144.40 3 622.70 1.20% - - -
31.03.2002 302 144.40 308 950.80 -6 806.40 -2.20% - - -
28.02.2002 308 950.80 309 974.10 -1 023.30 -0.33% - - -
31.01.2002 309 974.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - redeemable at notice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - stocks)
Households - redeemable at notice (Deposits by non-financial sectors other than government - flows)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.