mpsv.cz (MPSV)
Makroekonomika  |  08.11.2021 11:34:11, aktualizováno 13.11.2021 09:01:56

Nezaměstnanost v říjnu klesla na 3,4 %

Nezaměstnanost v říjnu klesla na 3,4 % 

Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2021 celkem 251 689 uchazečů o zaměstnání  (UoZ), o 10 453 méně než v předchozím měsíci a o 19 996 méně než loni. Podíl  nezaměstnaných osob činil 3,4 %. To je o 0, 1 p. b. méně než v září a o 0,3 p.b. méně  než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za září 2021) nejnižší v celé EU, a to 2,5 % (průměr EU 6,6 %). 

V říjnu klesla jak nezaměstnanost, tak počet volných pracovních míst. Trh práce  ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických a technických profesích. Dlouhodobý  zájem je i o kvalifikované řemeslníky.  


10/2021

10/2020

10/2019

Podíl nezaměstnaných osob v ČR 

3,4 % 

3,7 % 

2,6 %

Počet uchazečů o zaměstnání 

251 689 

271 685 

196 518

Počet dosažitelných uchazečů  

o zaměstnání 

230 177 

252 364 

177 076

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT  (září) 

2,5 % 

2,8 % 

2,1 %



„Nadále je zájem i o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství,  zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba  a obchod. V následujících měsících nezaměstnanost s největší pravděpodobností  v souvislosti s útlumem sezónních prací, zejména v zemědělství a v lesnictví,  vzroste. Situace na trhu práce se bude odvíjet především od aktuální epidemické situace,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. 

Nezaměstnanost v regionech 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v říjnu v Moravskoslezském  (5,1 %), Ústeckém (5 %) a Karlovarském kraji (4,3 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl  

nezaměstnaných osob i v říjnu  loňského roku, což  odpovídá jejich dlouhodobé  ekonomické situaci. Naopak  nejnižší nezaměstnanost  zůstává v Pardubickém kraji  (2,1 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku,  kde podíl nezaměstnaných osob  oproti říjnu 2020 poklesl o 0,7 p. b.  na 4,3 %. V okresech jsou rozdíly  ještě více patrné. Nejnižší  nezaměstnanost byla ke konci  předchozího měsíce v okresech Praha-východ (1,4 %), Rychnov nad Kněžnou (1,6 %), Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Benešov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl  nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,6 %), Most (6,4 %) a Ostrava-město (6 %).  

Struktura uchazečů o zaměstnání 

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 52,9 % ženy, což představuje  133 147 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných žen činil 3,7 % a mužů 3,1 %. U žen i u mužů došlo k meziměsíčnímu poklesu o 0,2 p. b.  

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 37 460 osob se  zdravotním postižením (OZP) – 14,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Průměrný věk nezaměstnaných byl v říjnu 43,1 roku, zatímco loni to bylo  42,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně  nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.  V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl osob  v kategorii 50 plus. V případě této  skupiny uchazečů o zaměstnání došlo  k nárůstu o 2,6 p. b. (ale v absolutním  vyjádření jde o pokles o 469 osob).  V evidenci ÚP ČR jich bylo  k 31.10. 2021 celkem 92 802 a tvořili  36,9 % z celkového počtu  nezaměstnaných

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především  s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. 

Změny ve struktuře nezaměstnaných  podle vzdělanosti ukazují, že  k nejvyššímu meziročnímu poklesu  došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 7 308) a  uchazečů se střední školou (o 5 945).  Pokud jde o rozdělení podle profesí,  ke konci října bylo v evidenci ÚP ČR  nejvíce pomocných a  nekvalifikovaných pracovníků, a to 73 487. 

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 14 654 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.  Meziměsíčně je to méně o 1 361, meziročně  pak méně o 488 lidí. Na celkové  nezaměstnanosti se podíleli 5,8 % (září 2021  – 6,1 %, říjen 2020 – 5,6 %). Z celkového  počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci  října v evidenci ÚP ČR 11 192 absolventů. 

Za posledních 12 měsíců se změnila  struktura uchazečů o zaměstnání podle  délky setrvání v evidenci ÚP ČR

V říjnu 2021 vzrostl  v meziročním srovnání podíl těch,  kteří jsou bez práce déle než 12  měsíců na celkovém počtu  nezaměstnaných o 12,7 p. b. na  35,6 %, tedy celkem na 89 647 osob, a to zejména v důsledku ekonomické  krize způsobené epidemií COVID-19.  Průměrná délka evidence se ve  srovnání se zářím prodloužila o 14 na 516 dnů. 

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání 

Během října se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 30 196 lidí. To je meziměsíčně méně o 12 739 osob a meziročně méně o 6 043 uchazečů. Nejvíce  nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 125) a Středočeský kraj (3 612).  Naopak nejméně kraj Karlovarský (976). Z hlediska okresů pak nejvíce nově  nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 073) a nejméně  na Rokycansku (123). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí z oblasti maloobchodu  a velkoobchodu, veřejné správy, výroby kovových konstrukcí nebo vzdělávání.  

Naopak z evidence odešlo celkem 40 649 uchazečů, tj. o 8 033 osob méně než  v předchozím měsíci a o 920 osob méně než v říjnu 2020. Novou práci si našlo 27 288  lidí, nejčastěji jako pomocní pracovníci ve výrobě, pracovníci v malo a velkoobchodě,  administrativní pracovníci, uklízeči a pomocníci v domácnostech, obsluha pojízdných  zařízení, kováři a nástrojáři, pomocní pracovníci v dopravě a skladování či číšníci,  barmani a servírky.  

Podpora v nezaměstnanosti 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v říjnu celkem 72 686 osob, což představuje  28,9 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu  v nezaměstnanosti meziročně klesl o 13 233 osob. 

Uchazeči v průměru pobírali 9 373   měsíčně (říjen 2020 – 8 684 ). Podporu  v nezaměstnanosti do 4 500 dostávalo  16 702 (23 %) osob. Jedná se zejména  o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např.  po skončení rodičovské dovolené, pečovali  o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní  neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 20 075 ,  pak pobíralo 3 592 (4,9 %) uchazečů o zaměstnání

V říjnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v  nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 746 505 tis. Kč (září 802 688 tis. Kč, srpen  778 342 tis. Kč). 

Volná pracovní místa 

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR  celkem 352 454 volných pracovních míst, o 5 457 méně než v září a o 41 724 míst více  než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče  o zaměstnání. U přibližně 73 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé  poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 73 % pak tvoří volná místa vhodná  i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky výstavby budov, obsluhu  vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a řidiče  nákladních automobilů. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (96 137  míst) a ve Středočeském kraji (65 170 míst).  

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé 42 094 nových volných  pracovních míst, což je o 8 318 více než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2 566  míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 50 117 volných pracovních  míst.  


Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanost 

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností  zvýšenou péči.  

Prostřednictvím příspěvků v rámci  

Počet podpořených uchazečů na vybrané  

Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ)  podpořil v říjnu celkem 16 130  uchazečů a zájemců o zaměstnání.  Tak například - na veřejně prospěšné  práce umístil 7 562 osob. Zaměstnání  získalo také 4 774 nezaměstnaných  díky vyhrazeným společensky  účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 10 osob zřídili  zaměstnavatelé zcela nová SÚPM  (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR  přispívá na jejich vybavení).  

Dalších 550 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. 

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně  podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 10. 2021 se jich  účastnilo 1 517 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Celkem od začátku letošního roku  na rekvalifikace nastoupilo 8 815 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Nejčastěji  realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů,  vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a kurzy orientované  na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují  lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním.  Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci října  touto cestou podpořil 478 OZP. 

V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. Se 7 683  žadateli už Úřad práce ČR uzavřel dohodu o jeho poskytnutí. Nejvíce takto  podpořených osob je v Moravskoslezském (1 705), Olomouckém (1 647) a Ústeckém kraji  (975), kterým ÚP ČR přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 2 500 , protože  nejčastěji dojíždí do práce 10–25 a 25–50 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí,  např. výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektrikáři, pracovníci ve zdravotnictví nebo  v sociálních službách, ale také asistent soudce, učitelé, redaktorka, servírky  a administrativní pracovníci. 

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory,  především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými  školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 534 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém  (1 611) a v Moravskoslezském (1 046) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty  ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během  veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní  sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 114 klientů.  

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na  https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni. 

Tiskové oddělení MPSV a ÚP ČR


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 10:59  Český maloobchod v dubnu Research (Česká spořitelna)
Čt 10:56  Makro: Maloobchodní tržby v dubnu zklamaly Research (J&T BANKA)
Čt   9:52  Podíl nezaměstnaných v květnu dále mírně poklesl (Komentář) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Čt   9:29  USD/JPY v růstovém kanálu InstaForex (InstaForex)






Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688